Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, October 17, 2019

႐ိုဟင္ဂ်ာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ

Abdul Karim Sahitya-Visharad

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ အဗၺဒုလ္ေကာရီမ္ သဟိသ် ဝိႆရ  (၁၈၇၂-၁၉၅၃)


ေရးသား 📚 လူထုဝဏၰ|


ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔သည္ သမိုင္းသုေတသီ အဗၺဒုလ္ေကာရီမ္၏ ၁၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္  ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ အဗၺဒုလ္ေကာရီမ္ သဟိတ် ဝိႆရ (Abdul Karim Sahitya-Visharad) သည္ ဘဂၤလီ စာေပသမိုင္း သုေတသီ၊ ေရွးစာေပမ်ား စုေဆာင္းသူ၊ ေရွးဘဂၤါလီ စာမူမ်ား ဘာသာျပန္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ 

သူသည္ စစ္တေကာင္းခ႐ိုင္ ပဌီယာၿမိဳ႕အနီး ရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စုရွၾကာဒႏၵီ (Suchakradandi) ေက်းရြာ၌ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ အင္ထရင့္စာေမးပြဲကို ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ပဌီယာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ခဲ့သည္။  ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္တေကာင္းျပည္နယ္ ပညာေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အမႉးထမ္းရာ ျပည္နယ္ေက်ာင္း စစ္ေဆးေရးမႉး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၄ ခုတြင္ အလုပ္မွ  အၿငိမ္းစားယူကာ စာေပေဆာင္းပါးမ်ားကို ပိုမိုေရးသားလာခဲ့သည္။  သူ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို စာေပပညာရွင္မ်ားက အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ေလသည္။ 

ဆရာႀကီး စုေဆာင္းခဲ့ေသာ ဖူတိကဗ်ာလကၤာ အမ်ားစုတြင္ မြတ္စလင္စာဆိုမ်ား၏ လက္ရာမ်ားပါဝင္ေန သည္။ ယေန႔ ထိုစာမူမ်ားကို ဒါကာတကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္၌ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ဟိႏၵဴစာဆိုတို႔၏ စာမူလက္ရာမ်ားကိုမူ ရဇ္ရွားဟီးၿမိဳ႕ရိွ ဝ႐ုႁႏၵာ သုေတသန ျပတိုက္ (Varendra Research Museum, Rajshahi) ၌ ထိန္းသိမ္းထားေလ့ရိွသည္။ ဒါကာတကၠသိုလ္ ဘဂၤလားစာဌာနက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေရွးစာမူေဟာင္းမ်ားကို ဖူတိ ပရိသွ်ိတိ ( Puthi Parichiti ) အမည္ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုကာ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 

သူ၏လက္ရာအားလံုးလိုလိုသည္ စာေပ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သူစုေဆာင္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ စာဆိုမ်ား၏ ေရွးဖူတိ စာမူမ်ားသည္ အလယ္ေခတ္တြင္ မြတ္စလင္ စာဆိုမ်ားသည္ ဘဂၤလားစာေပ တိုးတက္ေရး၌ အလြန္အေရးပါးခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေထာက္ျပေနသည္။ ဒိုလတ္ကာဇီ၊ အာလာဝါလ္၊ ဆေယာဒ္ဆုလ္တန္၊ မိုဟမၼဒ္ခါန္ စေသာ စာဆိုမ်ားသည္ ထိုေခတ္က ထင္ရွားေသာ စာဆိုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဗၺဒုလ္ေကာရီမ္သည္ ယခင္က လူတို႔မသိခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ စာဆိုေက်ာ္ တစ္ရာကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သူ၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ Nadia Sahitya Sabha (Literary Association of Nadia) က ဆရာႀကီးကို Sahitya Sagar (စာေပသမုဒၵရာ) ဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ Chattal Dharmamandali က ဆရာႀကီးအား Sahitya Visharad ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 

အဗၺဒုလ္ေကာရီမ္သည္ ေရွးဘဂၤလီစာေပကို စုေဆာင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ဖူတိလကၤာ (Puthi) ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ကို ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး မပ်က္စီး မဆံုး႐ံႈးေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုထဲမွ ဖူတိလကၤာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို မြတ္စလင္စာဆိုမ်ားက ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကမွ ဤမွ်ေလာက္ ဖူတိတို႔ကို စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။ စစ္တေကာင္းျပည္နယ္၏ ေနရာအနံ႔မွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရွးဖူတိလကၤာတို႔ကို အပတ္တကုတ္ ရွာေဖြစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္လွေပသည္။ သူသည္ အာရ္ကာန္ျပည္တြင္ ခိုလံႈခဲ့ေသာ ဘဂၤလီ စာဆိုမ်ား၏ စာမူလက္ရာမ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းခဲ့သည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေခတ္မီအေတြးအေခၚမ်ား မတိုးတက္မီအခ်ိန္၌ ဖူတိလကၤာသည္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတြက္ အဓိက က႑အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုဖူတိတို႔တြင္ ထံုးစံအတိုင္း အာရပ္ကြၽန္းဆြယ္၏ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ဆင့္ျပန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ယင္းဖူတိဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားမွတဆင့္ ဘဂၤလားျပည္သို႔ ေရာက္လာသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဖူတိဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ား တိုက္ျခင္းမွ တဆင့္လည္း ေရာက္ရိွလာၾကသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။  

ဘာသာေရး တန္ဖိုးထားမႈေၾကာင့္ ထိုဇတ္လမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ပိုင္ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖူတိလကၤာ ရြတ္ဆိုျခင္းဓေလ့သည္ ေခတ္အတန္မွ် ထြန္းကားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀ ရာစု အစတြင္ တေျဖးေျဖး ဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့သည္။ ဖူတိလကၤာရြတ္ဆိုျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ယေန႔တိုင္ေတြ႕ရိွရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

ေဒါက္တာ ဆူနတီ ဘူးခ်ာန္ ကူနင္ဂို ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဖူတီသည္ သကၠတဘာသာစကား “ပုစသကာ” မွ  “ပိုဌာ” မွ “ပူတီ” ျဖစ္လာသည္။  အဓိပၸာယ္မွာ က်မ္း၊ စာအုပ္ျဖစ္တယ္။ ဖူတီလကၤာဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတို႔၏ ထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖြဲ႕ဆိုသည့္ လကၤာအဖြဲ႕တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အလယ္ေခတ္ စစ္တေကာင္း စာဆိုပညာရိွတို႔၏ ဖူတီလကၤာဖြဲ႕ဆိုမႈသည္  အထူး ေခတ္စားခဲ့သည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ  ဖူတိလကၤာတို႔ကို စစ္တေကာင္းေက်းလက္ေဒသမွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ပ်က္စီးခံခဲ့ရၿပီး  အမည္မသိရေသးေသာ ေရွးစာဆိုတို႔၏ ဖူတီမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွေသးသည္။ 

 မုံရီွး အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ သဟိတ်ာ ဝိႆရ ၏ တသက္တာ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ စစ္တေကာင္းတခြင္မွ ဖူတီမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ သဟိတ် ဝိႆရသည္ သူ႕ဘဝ တသက္တာတြင္ ဖူတိ လကၤာ စုေဆာင္းရင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ “ဖူတိလကၤာသည္ လူမ်ဳိးတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၾကည္လင္ေသာ ပံုရိပ္လႊာ တစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟု ဆရာႀကီးက ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ 

ဆရာႀကီးႏွင့္ ေဒါက္တာ မိုဟာမၼဒ္ ေအနာမုလ္ေဟာက္ တို႔ ပူးတြဲ၍ Arakan Rajsabhaya Bangala Sahitya အမည္ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ သူ႕စာမူမ်ားစာရင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုစာဆိုမ်ားသည္ အာရ္ကာန္ဘုရင့္ နန္းေတာ္တြင္ ခစားခဲ့သျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ စာအုပ္ကို အာရ္ကာန္ နန္းတြင္း ဘဂၤါလီစာေပ ( Bengali literature in Arakanese Court ) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆရာႀကီး စုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ ဒိုလတ္ကာဇီ (Daulat Qazi) ၊ အာလာဝါလ္ (Alaol)၊ မရဓံ (Mardan)၊ ကူ႐ိုက္ရီွ မဂံ (Qurashi Magan)၊ အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ ေကာန္ဒိုကာရ္ (Abdul Karim Khondkar) ႏွင့္ အျခားအာရ္ကာန္ နန္းတြင္း စာဆိုမ်ား၏ စာမူလက္ရာမ်ားအရ အာရ္ကာန္ျပည္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နန္းတြင္း အေပၚ အဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ကို ေလ့လာသိရိွႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ နန္းတြင္း အျမင့္ဆံုးရာထူးႏွင့္ ဝန္ႀကီးအမတ္၊ အတြင္းဝန္ေနရာမ်ားတြင္ ခစားခံခဲ့ရသည္။  ၁၆ ရာစုမွ ၁၇ ရာစုအတြင္း အာရ္ကာန္ျပည္၌ မြတ္စလင္ မင္းမႉးထမ္း အနည္းဆံုး မဟာအဂၢဝန္ခ်ဳပ္ သံုးဦး၊ ေသနာပတိ သံုးဦး၊ အျခား ဝန္ႀကီးမႉးမတ္မ်ား၊ စစ္သည္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ပ႑ိတရေသ့မ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား နန္းတြင္းခစားခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပရာမွာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေပသည္။ 

သူတို႔သည္ အာရ္ကာန္ျပည္ႏွင့္ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ အာရ္ကာန္ ဘုရင္ မင္းျမတ္တို႔ကလည္း သူတို႔ကို အတိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္။ အႀကီးတန္းစား ဝန္ႀကီးမႉးမတ္မ်ားက မြတ္စလင္ ပညာတတ္၊ စာဆိုပညာရိွ  စာေရးဆရာတို႔ကို ပ်ဳငွာစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစာဆိုမ်ားသည္ ဘဂၤလီအေရးအသားႏွင့္ ကဗ်ာလကၤာမ်ား ဖြဲ႕ဆိုခဲ့သည္။ သူတို႔၏ လက္ရာ အေတာ္အတန္ကိုလည္း ယေန႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစာဆိုမ်ားထဲတြင္ ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဘုရ္ဟႏုဒၵိန္း (Defense Minister)၊  ေသနာပတိခ်ဳပ္ အရွရဖ္ခါန္၊  ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဘာရာ တဂိုး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဂံတဂိုး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆယိဒ္မူဆား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဝရာဇ္ မူဂ်လိစ္၊  ဝန္ႀကီး ဆယိဒ္ မိုဟာမၼဒ္ ၊ ကာဇီဒိုလတ္၊  ကာဇီ ဆယိဒ္ စအုဒ္ရွားႏွင့္ ပီရ္ မာဆုမ္ရွားတို႔သည္ နန္းတြင္း ရာထူးႀကီးမ်ားတြင္ ခစားခံခဲ့ရေလသည္။ 

သူတို႔၏ အမည္နာမ အခ်က္အလက္တို႔သည္ ထိုစာဆိုတို႔၏ အေရးအသားမွတဆင့္ သိရိွရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ လက္ေအာက္ ရာထူးဌာနမ်ားတြင္လည္း မြတ္စလင္ ဝန္ေထာက္မ်ား၊ အမႉးထမ္းမ်ား ရိွေကာင္းရိွႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ အမည္မ်ားကိုမူ မသိရခဲ့ေသးေခ်။ အကယ္၍ မြတ္စလင္ အေျမာက္အမ်ား သည္ ဝန္ေထာက္ရာထူးမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ရိွေသာ္ သူတို႔ နန္းတြင္း ညီလာခံ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရွးစာဆိုတို႔ကလည္း အေထာက္အထား တစ္ခု မွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့သည္က   “အာရ္ကာန္ နန္းတြင္း ညီလာခံမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ေလ့ ရိွခဲ့သည္” ဟု ျဖစ္သည္။  

ေရွးမြတ္စလင္ အမ်ားအျပားသည္ စစ္သည္ေတာ္တြင္လည္း အမႉးထမ္းခဲ့သည္။ အထက္ပါ မြတ္စလင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား အမႉးထမ္းျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားကို သမိုင္းမွ အမီွျပဳေသာ္  ေအဒီ ၁၄၃၁ ခုတြင္ ဘုရင္မင္းေစာမြန္ ေခၚ နရမိတ္လွ အား နန္းတင္ရာမွ ျဖစ္လာျခင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၆၃၅ ခုတြင္ ဘုရင္ သီရိသုဓမၼ ဘိသိက္ပြဲခံေတာ္မူရာတြင္လည္း ေသနာပတိခ်ဳပ္သည္ မြတ္စလင္ စစ္သည္ေတာ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚတူဂီသား Fray Sebastine Manrique ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရိွရသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း အျခားစစ္ဗိုလ္မ်ားက ႀကီးၾကပ္သည့္ မြတ္စလင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားရိွခဲ့သည္ ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။  ဤအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ဆၾကည့္လွ်င္ အာရ္ကာန္ျပည္တြင္ မြတ္စလင္ အမႉးထမ္း အမ်ားအျပားသည္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း အတပ္ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ သဟိတ် ဝိႆ      ရ က စုေဆာင္းခဲ့ေသာ ေရွးစာဆိုတို႔၏ စာမူလက္ရာမ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုန္းမီးထြန္းခဲ့သည့္ အာတိတ္သမိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အာရ္ကာန္ျပည္၏ သမိုင္းမွန္ကိုလည္း  ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ဤအဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အျမဴေတ အေမြအႏွစ္ အလံုးစံုသည္ သမိုင္း၏ တိမ္ကြယ္ေနေသာ အပိုင္းတြင္ က်န္ရိွေနလိမ့္မည္။ ဆရာႀကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘုန္းမီးထြန္းခဲ့သည့္ ရာဇဝင္သမိုင္း၊ ထင္ရွားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ပို၍ ဂုဏ္ယူႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ ယင္းအာရ္ကန္ ေရွးစာဆိုတို႔၏ လက္ရာစာမူတို႔ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ၾကမည္ကား အတိခဲယဥ္းလွေပမည္။ ဆရာႀကီးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အေမြအႏွစ္ကို ေဖာ္ထုတ္သူ ေက်းဇူးရွင္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ဆရာႀကီး စုေဆာင္းခဲ့ေသာ ဖူတိလကၤာသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုန္းက်က္သေရရိွခ့ဲေသာ အာတိတ္၏ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳေနေပသတည္း။ 

************************
ကိုးကား- 

❇ (၁၄၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေရးထားေသာ Abdul Karim Sahitya-Visharad the Discoverer of Our Culture and Heritages ” ေဆာင္းပါးNo comments:

Post a Comment