Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, September 30, 2017

ကမ႓ာ့ ပထမဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသား

 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသား ေသာမာစ္ ေဘအတီ


Thomas Trace Beatie သည္ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊  ဟားဝိုင္းယီ ျပည္နယ္၊ ဟိုႏိုလိုလို တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မိခင္မွာ ဆန္႔ဖရင့္စစ္ကိုမွျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္၊ အီရီခ်္၊ စေကာ့တီခ်္၊ ေဝ့လ္ မ်ဳိးႏြယ္စုမွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ ဖခင္မွာ ကိုရိယား၊ ဖလစ္ပိုင္ မ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာ သူျဖစ္ၿပီး ဟဝိုင္းယီမွာ ႀကီးျပင္သူျဖစ္သည္။ ေဘတီသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ေမာ္ဒယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Miss Hawaii teen USA ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အထိ ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ အမ်ဳိးသား တီဗီ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ကာယ ပညာျပအျဖစ္ ပံုမွန္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ေနာက္တြင္ Bodybuilder တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟာဝိုင္ယီ တကၠသိုလ္မမွ က်န္းမာေရး သိပၸံဘြဲ႕ရယူ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုတြင္ အမႈေဆာင္ အမ္ဘီေအ ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ သူသည္ Define Normal အမည္ျဖင့္ အထည္ကုမၸဏီ တစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္သည္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာေတာင္ ျမင္ေတြ႕ရေလသည္။ သူသည္ ကိုယ္ကာယ ခုခံပညာတြင္လည္း အမည္းခါးပတ္ ဆြတ္ခူးဖူးသူျဖစ္သည္။ 
အသက္ ၂၃ ႏွစ္ ၂၀၀၂ခုတြင္ လိင္အဂၤါ ခြဲစိတ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္အတြင္းပိုင္း မ်ဳိးပြား အဂၤါကို ပယ္မထုတ္ဘဲ နဂိုအတိုင္း ထားခဲ့သည္။ သူ၏ အေထာက္အထားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္မ်ား မွန္သမွ်တြင္ လိင္ကို မိန္းမမွ ေေယာက်္ားအျဖစ္ တရားဝင္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ Nancy Gallaspie ႏွင့္ ဟာဝိုင္ယီ ဓေလ့ထံုးစံအရ တရားဝင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ Bend, Oregon သို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈မွ ၂၀၁၀ထိ သူ၏ သား သံုးေယာက္ကို ဖြားျမင္ခ့ေလသည္။ ၂၀၁၂ ခုတြင္ Nancy ႏွင့္ ကြာရွင္းခဲ့ သည္။
Thomas Beatie
Thomas Beatie på Stockholm Pride 2011.JPG
Thomas Beatie at Stockholm Pride 2011
BornJanuary 20, 1974 (age 43)
HonoluluHawaii, United States
ResidencePhoenixArizona, United States
NationalityAmerican
Height5'10" (178cm)[1]
Spouse(s)Nancy Gillespie (2003-2012)
Amber Nicholas (2016-)
Children3
Websitedefinenormal.com


Friday, September 29, 2017

ပလက္စတိပ္ ပုလင္းခြံနဲ႔ အိမ္လွလွ တည္ေဆာက္တဲ့ ဗိသုကာပညာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပလက္စတိပ္ ပုလင္းခြံမ်ားႏွင့္ အဂၤေတျဖင့္ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု ေတြ တည္ေဆာက္ထားပံု အဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္႐ႈၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္တလံုး ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမယ္…BURÁ BURÍ HOTÁ: Rohíngyár Fot
1. Nun sára sálon
Arang sára mal
Murula ola faní
Dan sára zat
Hoq nosinédé mia
Fokkor bicí fara
Nitti gore éckéra.

2. Futzii sára beri
Cárit sara ustat
Sáñti sára mia
Dheil Fata sára gas
Andha nofarede faik
Kodor nogoré bec mancé.

3. Hákem sará dec,
Acámi sára insaf
Fondit noodé ukil
Bail nozanéde gótok
Kitaab nozanede fir,
Gobá sára foótiwala
Moddima bekar za.

4. Baf-maa sára fuwa
Bou sára bera
Giros sára gulam
Bouta sára real
Fáida node mocur noo.

5. Dón lailé dan goró.
Cántí lailé ebadot goró.
Bíyosto lailé Allah hókum mano.

6. Baicá yo ádama gorí nodiyó
Oin oré yó baki noraikkó.
Adama gorí baicá dilé duk fafore,
Biki oin rakílé baré.

7. Nodi óre noloíc,
Fusár noloilé nohoíc
Nodaki oré nozaic
Galot nodi nohaíc
No fagi té nosiríc
Doró noilé nofiníc.

8.Mancór re zat
Gúrare legam
No ré fasá
Sal oré dañcá.

9. Norom ot fáiyoñg
Añçát gozzóñg
Dorót luwá
Waát zónná
Bútat furan do
Berát lota
Fatolot baáñc
Mone mone monot raic.

10. Bab-maar hotár baáror fua
Ukil sára moddima
Kún or baáror háñti
Hañsa síra luñgi
Sók no boiyé dé ara
Legam sára gúra
Ail sára kuñrá
Hañsa sira lai dikká
Betor billa.

11. Kuñir e gagguai san no áñzé
Takká boyare tóm no lore
Tel mazi lé murá no éle
Bus dilé feth no bóre.

12. Háile boré feth,
Nam fárile fúne bec,
Tuwailé faá lot,
Dekilé fare siní
Noiya óile o sáf
Tani le neale
Zailé sine foñt.


13. Warinna dhol ot áñsúra duk
Ducmon taile táka duk
Gorba nici ailé gúmza duk
Balur sorot haiñ mara duk
Fut zii horaf sára duk
Hala manuic háñza duk
Hala haittiá nisá duk
Di baáde luwa duk
Báñga hoñot façá duk
Nam farilé búza duk


Collected. By RohangKing


Thursday, September 28, 2017

Górot AI-BORKOT notáke dé ham


Górot AI-BORKO notáke dé hamမိမိေနအိမ္၌ဗရ္​ကသ္​မဲ့​ေစ​ေသာ အခ်က္​မ်ား


1. Hái baáde basón hoddá no duí félai eron.
    [ စားေသာက္ျပီး အိုးခြက္ပုဂံမ်ားကို အခ်ိန္ ႀကာျမင္႔စြာ မေဆးပဲထားျခင္း။]

2. Góror murobbi ré niróc zagat rakon.
    [အိမ္ေထာင္ဦးစီး လင္ေယာက္်ားအား နိမ္႔က်ေသာ ေနရာတြင္ ထားျခင္း။]

3. Bibi ré den dákottún rakón.
    [မိမိဇနီးသည္အား ညာဖက္တြင္ အိပ္ေစျခင္း။]

4. Háiya basón hoddá ré félai éron.
    [စားေသာက္ျပီးေသာ အိုးခြက္၊ ပုဂံမ်ားအားလႊင္႔ျပစ္ျခင္း။]

5. Bát salón randí bíiccót gana goon.
    [ထမင္းဟင္းခ်က္ရင္း သီခ်င္းဆိုျခင္း။]

6. Mogorif or ottót gúm zoun.
    [ေနဝင္ခါစအခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ျခင္း။]

7. Mogorif or ottót muk bací maton.
    [ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ ေလခြၽန္ျခင္း။]

8. Beil no ulité baki magitó aiyón.
    [ေနမထြက္ခင္ ေၾကြးေပးေၾကြးယူ ေၾကြးေတာင္း ခံရျခင္း။]

9. Beil uçá-gólar ottót uin basón.
    [ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ သန္းရွာျခင္း။]

10. Beil uçá-gólar ottót fuwain maron.
      [ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္ ကေလးမ်ားအားရိုက္ျခင္း။]

11. Beil tikot januwar zorgorón.
      [ေနမြန္းတည္႔ခ်ိန္တြင္ တိရိစၧာန္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း။]

12. Beil uçá-gólar ottót cáb doun.
      [ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ က်ိန္စာတိုက္ျခင္း။]

13. Mogorib or ottót maiya fuain sul eridi baáré nealon.
      [အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္ ဆံပင္ဖားလ်ားျဖင္​့ အျပင္သို႔သြားျခင္း။]

14. Maiyya fuwainnór hoñsara jinís baándat rakón. 
      [အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မသန္႔ရွင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား အိမ္ဦးခန္းတြင္ ထားျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း။]

15. Nizor hoor, támi lói muk fusón.
      [မိမိဝတ္ေသာပုဆိုး၊ထမီျဖင္႔မ်က္နွာသုပ္ျခင္း။]

16. Góror duwar ottú fissá gólon.
      [အိမ္အေပါက္အား ေနာက္ျပန္ဝင္ျခင္း။]

17. Muk no dúi hána hoon.
      [မ်က္နွာမသစ္ဘဲ အစာ စားျခင္း။]

18. Gaár nok, keñc ar honsara jiníc góror bitór félon.
      [မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္မွ အေမႊးအမွ်င္နွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား အိမ္အတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း။]

19. Hái-fanír mothka háilla rakon. 
      [ေသာက္ေရအိုး ေရမရွိဘဲ ခန္းေျခာက္ေနျခင္​း။]

20. Hái-faní lói bát faát doun.
      [ေသာက္ေရအိုးမွ ေရကို ထမင္းဟင္းခ်က္ရာတြင္ သုံးျခင္း။]

21. Hócom lói fit di gumzon.
      [လင္သားအားစိတ္ဆိုး၍ ေက်ာခိုင္းအိပ္ျခင္း။]

22. Fuwain ar bibi ré tiyañ foica ar nasta usta mela mari doun.
      [သားသမီး၊ ဇနီးကို လင္သားကေငြသို႔မဟုတ္ အစားအစာပစ္ေပးျခင္း။]

23. Hoor ulda finón.
      [အဝတ္အစားမ်ားကို ေျပာင္းျပန္ဝတ္ဆင္ျခင္း]

24. Góror duwarot fithdi boiyón.
      [အိမ္အေပါက္အား ေက်ာခိုင္းထိုင္ျခင္း။]

25. Bát hái hái zúron.
      [ထမင္းစားရင္း အိပ္ငိုက္ျခင္း။]

26. Bátor fen merit galon.
      [ထမင္းရည္ပူအား ေျမၾကီးေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္ငွဲ႔ျခင္း။]

27. Góror muúntú gura fuwain nóre baré niyabon.
      [အိမ္၏ မ်က္နွာစာတြင္ ကေလးငယ္ကို အေပါ့အေလး စြန္႔ခိုင္းျခင္း။]

28. Hórat magoya ókkol oré gail di duñron.
      [မိမိအိမ္သို႔လာေရာက္ အလွဴခံေသာ ေတာင္းစားသူမ်ားကို ဆဲဆိုလႊတ္ျခင္း။]

29. Tattit hána hon.
      [အိမ္သာတက္ရင္း အစာစားျခင္း။]

30. Bason, hoddá baijjai gana gon.
      [အိုးခြက္ ပုဂံမ်ားကိုတီး၍ သီခ်င္းဆိုျခင္း။]

31. Góror muúntú támi, eskat fúwatdon ar kúli rakon.
      [အိမ္ေရွ႕ တည္႔တည္႔တြင္ ထမီစကတ္မ်ားကို လွန္းျခင္း၊ ခြၽတ္ထားျခင္း။]

32. Fallua januwar oré adár nodi baní rakón ar baijjon.
      [မိမိအိမ္တြင္ ေမြးျမဴထားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားအား  အစာမေကြၽးဘဲ ေလွာင္ထားျခင္း၊ ရိုက္နွက္ျခင္း။]

33. Bát hái hái git gon.
      [ထမင္းစားရင္ သီခ်င္းညည္းျခင္း ဆိုျခင္း။]

✰ ✰✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰

Wednesday, September 27, 2017

ရတနာေရႊေျမ by U Hla Din (Pdf)Front cover of Yadana Shwe Mre
ဒုတိယကမ႓ာစစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္၌ အမႉးထမ္းခဲ့သူ ေမာရစ္ေကာလစ္ ၏ The land of the Great Image ကို ဆရာႀကီး ဦးလွဒင္က ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ စာေပဗိမာန္ စာေပဆုရ ရွားပါး စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ဝတၱဳ၏ ဇာတ္ေဆာင္ မွာ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းႀကီး Friar Sebastiao Manrique ဆိုသူျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ေခတ္က အိႏၵိယ၊ အာရ္ကာန္ ေဒသတို႔၏ အေျခအေနကို ေပၚလႊင္ေအာင္ ေေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းဆြဲယူရန္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္ကို ႏိွပ္ပါ။ File size 1.7 Mb သာရိွသည္။ 


Mortú Zimma Asé [RK Poem]


Mortú Zimma Asé

✰ ✰✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰

Caáyer ekzon no óilé yó
Aññár vukor bútor tun
Fárí nealer dé súr ólóré
Fot banai thani dibar
Mortú zimma asé.

Komi báfoyá no óilé yó
Bab dadar dinna miras
Noiya Sanda meçirlá
Thuça ói áñzi nozafán
Faride dákorttun kucíc goríbár
Mortú zimma asé.

Fakka dindar no óilé yó
Jahéli, bedaáti, munafékir hañsat
Din or noccá fúlor thúñggá
Íra no ófán sóñlíbár
Mortú zimma asé. 

-Kuwaiccójjá
Sep 27, 2017, 5:54 PM

🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠


Maáni [အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္]

Asé                  = ရိွသည္။
áñzi nozafán = ေပ်ာက္မသြားေအာင္
bedaáti           = ထံုးသစ္မီွျခင္း။ အယူလြဲမႈ။
Caáyer            = ကဗ်ာဆရာ
Din                  =သာသနာ
dindar            = ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းသူ
no óilé yó       = မျဖစ္ရင္လည္း။
Vuk                  = ရင္ခြင္
Fárí nealer dé = ေပါက္ထြက္ေနသည့္။
Fakka              = ျပည့္ျပည့္စံုစံု။
Faride             = ႏိုင္ရာပိုင္ရာ။ 
Fot                   = ကာရန္။
hañsat             = ကမ္းပါးမွာ။ အနားမွာ။
Íra                    = ညိဳးႏြမ္းသည္။ 
Jahéli               = အသိဥာဏ္ေခါင္ပါးမႈ (ေမာဟ)
Komi báfoyá  = အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ
miras               = အေမြ။ 
Mortú              = ငါ့မွာ
Munaféki        = ျငင္းပယ္မႈ။ 
Noccá fúl         = ကံ့ေကာ္ပန္း
Noiya Sanda meçirlá= ဆန္းသစ္လ ေျမ (အာရ္ကာန္)
ólóré                = ókkol oré.(တို႔ကို)
sóñlíbár          = ကာကြယ္ရန္။
Súr                   = သံစဥ္
Thuça              = အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ
thúñggá          = အငံု။ 
Zimma            = တာဝန္Monday, September 25, 2017

ကမာၻ႔ အေလးခ်ိန္အမ်ားဆံုး အမ်ဳိးသမီး အာဘူဒါဘီ ေဆး႐ံုတြင္ ကြယ္လြန္အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသူ ကမ႓ာ့အေလးခ်ိန္းအမ်ားဆံုး အမ်ဳိးသမီးသည္ အဘူဒါဘီေဆး႐ံု ၊ ယူေအအီ၌ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေဆးကူသမႈခံယူေနစဥ္ ႏွလံုးေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသြားမႈေၾကာင့္ တနလၤာေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

ဆရာဝန္ အေယာက္ ၂၀ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ကုတင္စီး အီမာန္ အဟ္မဒ္ အဗၺဴလ္လတီပ္ (၃၇ ႏွစ္) အား ေမလတြင္ ျျဗဳရ္ေဂ်လ္ ေဆး႐ံု[Burjal Hospital]၌ ေရာက္ရိွခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ကုသျပဳစုလာခဲ့သည္။

အိမာန္အဟ္မဒ္သည္ အစတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၊ အလက္ဇန္းဒရီးယားျမိဳ႕မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မြမ္ဘိုင္ၿမိဳ႕သို႔ အထူး အသင့္စီစဥ္ထားေသာ ေလယာဥ္ျဖင့္ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ အစပိုင္းတြင္း ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


သူသည္ ေရာဂါ႐ႈပ္ေထြမႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ခရီးထြက္ခြာရန္ အခ်ိန္အတန္ ေစာင့္ခဲ့ရသည္။

သူသည္ အဝလြန္ကဲ၌ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သျဖင့္ အိမ္မွ အျပင္ထြက္ မႏိုင္သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခု ေလာက္ေတာင္ၾကာ ျမင့္ခဲ့သည္။ သူ႕အေလးခ်ိန္မွာ (၅၀၀) ကီလိုဂရမ္ခန္႔ (ေပါင္ ၁၁၀၀) ရိွခဲ့သည္။

သူ၏ အိႏၵိယ ဗီဇာအတြက္ ေတာင္ပန္းခ်က္ကို အစက ျငင္းပယ္ခံရေသာ္လည္း သူ႕အား ေစတနာ့ ကုသေပးမည့္ ဆရာဝန္အဖြဲ႕က အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအား တီြတာမွ တဆင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ အသာနားခံျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ ရရိွခဲ့သည္။ 

အစ္မ Shamee ႏွင့္အတူ


သူသည္ bariatric ခြဲစိတ္ကုသမႈ၊ a stomach-shrinking bypass procedure တို႔ကို ၎လတြင္ ဆိုက္ဖီး ေဆး႐ံု [Saifee Hospital] ၌ ကုသမႈခံယူ၍ အေလးခ်ိန္ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ္ ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ခဲ့သည္။

သူ၏ မိသားစုဝင္က ကေလးေပါက္စခ်ိန္တြင္ ဆင္ခႏၶာဆန္ေရာဂါ ကုသမႈခံယူရာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဝပြလာခဲ့ကာ မလႈပ္မရွားႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆရာဝန္အား ေျပာျပသည္။ 

သူ မြမ္ဘိုင္မွ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ဆရာဝန္က သူ၏ အေလးခ်ိန္ ထပ္ တစ္ဝက္ေလ်ာ့ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။


သူ႕ အစ္မ ရွာမီ အဟ္မဒ္ သည္ ေဆး႐ံုႏွင့္ အီမာန္၏ ကုသမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ ေဆး႐ံုႏွင့္ အျငင္းအခံု ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သူတို႔ မြမ္ဘိုင္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ 

အာဘူဒါဘီၿမိဳ႕၏ ျဗဳရ္ေဂ်ေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္မ်ားက သူမကို လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္အထိ ကုသ ကူညီရန္ ကန္႔လန္႔ခဲ့ရာမွ UAE သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ေလသည္။ 

အီမာန္သည္ သူ၏ ေမြးေန႔ကို လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ မိသားစုဝင္ႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အလက္စ္ဇန္းျဒယားသူ အိမာန္သည္ တစ္ေန႔ေန႔ ကမ္းေျခသို႔ အလည္အပတ္သြားမည့္ အိပ္မက္ရိွခဲ့သည္ဟု Indian Express သတင္းဌာနက အစ္မကို ကိုးကားၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။