Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, April 2, 2017

ဦးေရာ္ရိွတ္အာမတ္ (ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္း)


ဦးေရာ္ရိွတ္အာမတ္ (ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္း) ၏ အတၱဳပၸတၱိအက်ဥ္း


ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္၊ စံပၸာယ္ကံုးေက်းရြာ (ခါဇီဘီလ္)တြင္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔၌ ေမြးဖြားခဲ့ပါ သည္။ တိုင္းရင္းသား႐ိုဟင္ဂ်ာ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဟာဂ်ီေမာ္လနာ ဆီဒီက္အမတ္ႏွင့္ ဟာဂ်ီမေဒၚ ရာဘီယာတို႔မွ ဆင္းသက္လာခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ အဘိုးျဖစ္သူမွာ ဦးအဗၺဒူေဂၚဖုရ္ ေသွ်ာင္ဒရီ (စံပၸယ္ကံုးျ ျပဳစုေခါင္း - ၁၈၄၀ ျပည့္ႏွစ္) ျဖစ္ပါသည္။

  • ပညာေရး က႑

ငယ္စဥ္ကပင္ မိမိရြာထဲရိွ အူရ္ဒူ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၄)တန္းကို Scholarship ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ သည္။ တဖန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္-ျမန္မာအစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ “ထပ္ဆင့္တန္းတင္ ပညာရည္ ထူးခြၽန္ဆု" (Double Promotion) ရရိွခဲ့သျဖင့္ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၄၀ ထိ ၄ႏွစ္အတြင္း ဒသမတန္းအထိ သင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၂-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆရာအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း (S.T.C.T)တြင္ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

  • အားကစား က႑

ေက်ာင္းေနစဥ္ ကာလအတြင္းတြင္ အားကစားကို အလြန္စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ ၄-ႏွစ္ထိထိ အားကစား ထူးခြၽန္ဆုကိုလည္း ရရိွခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ကမၻာ့အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္ ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ားေစလႊတ္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တစ္ဦးတည္းေသာ ထူးခြၽန္း အားကစား အေျပးသမားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

  • အမႈထမ္း က႑

၁၉၄၂ မွ ၁၉၄၄ ထိ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲအတြင္း အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဘာ္လီဘာဇား ေခၚ ေအာင္စစ္ျပင္နယ္ေျမ တြင္ Civil Affair Service Burma (A.S.B) စခန္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၄၅ ခု ဇႏၷဝါရီလမွ ၁၉၄၈ ခု ဩဂုတ္လတိုင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ပိုင္႐ံုးတြင္လည္း ႐ံုအုပ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုမွ ၁၉၅၀ အထိ (S.I.E) ယစ္မ်ဳိးအရာရိွအျဖစ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၅၉ ခုအထိ ေဘာ္လီဘာဇား အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ “တစ္သီးပုဂၢလ ပါလီမန္အမတ္" အျဖစ္ ေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္ေသာ ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုမွစ၍ ယခင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း မွာပင္ ဆက္လက္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ပါသည္။

ဤကာလအတြင္း ပထမအႀကိမ္ျပည္သူလြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပည္သူ႕ေကာင္စီဝင္ (အခ်ိန္ပိုင္း) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရပါသည္။

ဆရာႀကီးသည္ မိမိ၏ ဇာတိရြာ၌ အာရဗီမူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ကိုယ္တိုင္သင္ၾကားကာ အိစၥလာမ္သာသနာ ထြန္းကားေစေအာင္ ႀကိဳးဖမ္းခဲ့သည္။ ထိုေခတ္က ေခတ္စားေနေသာ ပီရ္လမ္းစဥ္ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ မူရီတ္တပည့္ေတာ္မ်ား၊ ေေက်ာင္းသင္တပည့္ေတာ္မ်ားျဖင့္လည္း ကံုလံုေဝဆာေန၏။ ေနာက္တစ္ဖက္က က်န္းမာေရး ျပဳစုမႈကိုလည္း ႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆး၊ က်မ္းစာပါေဆးၫႊန္းတို႔ျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ကုသရင္ေအးေစခဲ့သည္။ 

ဆရာႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတာဝန္၊ သာသနာ့တာဝန္၊ လူမ်ဳိးတာဝန္မ်ား သယ္ပိုးေက်ပြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခု၊ ဩဂုတ္လ (၈)ရက္ မိမိအိမ္ေတာ္ ေဘာ္လီဘာဇားတြင္ မိမိခ်စ္သားသမီးကို စြန္႔၍ သခင္စစ္ထံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ဦးေရာ္ရိွတ္ႏွင့္ ေဒၚႏူရ္ဘာဟာရ္တို႔မွ သား (၄) ေယာက္ႏွင့္ သမီးႏွစ္ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ သားမ်ားမွာ (က) ဟူမာယုန္၊ (ခ) ရွားဇဟာန္၊ (ဂ) ဂ်ာဟာန္ဂီရ္ ေခၚ ေအာင္မ်ဳိးမင္း (အထျပ)၊ (ဃ) ေဟဒါယတုလ္ အီစၥလာမ္ (အမျပ) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာင္းမ်ဳိးမင္းမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ေနရာ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ အႏိုင္ရၿပီး ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရားေရးဥပေဒျပဳ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္း ၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၍ ဖခင္၏ေျခရာကို ႏွင္းခဲ့သည္။


ကိုးကား-
မိုးစင္ၾကယ္ မဂၢဇင္း


No comments:

Post a Comment