Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, February 18, 2018

RAKKÓCCÁNÍR KISSÁ [ဘီလူးမ ပံုျပင္]
📕 RAKKÓCCÁNÍR KISSÁ 📕


Lekóya:       KUWÁICCÓIJJÁ

          Ek motto, ugguá baccá fua forónóttú wafes aiyér. Éite aite hala faárot tolat ziraiyé. Zar zar boitta te te aram gorér de ottót razar fua ye murár nozara saibólla aste aste sáir gorér. Murár cúndoror moñg ot fori te horé hore fooiñsé gói te yó hoinofaré. Añs o óigiyoi, aiccé de foñt ó árai feillé. Razar fua bicí ocánti fori giyói. Izi bizi murá híssáfe bak bállúk ór door ó lager. Raittán harai bollá ekkán zaga tuar . “Gasór guijjat táilé gom no óibo” bouli te mone mone báiffe. Gasór uore táifare fán ekkán zaga tuwar. Zehón gas ugguár uore urí sailó, hoddur dure deherdé ekkán cíilór dikká gór dekér. Baccár fua ye gór ganór dicá1 ót gorí kúci ói “faiyí …” hoói gasór uottún záb maijjé. Gúra duñre fán duñri duñri lota fári fari góror muúntú giyé.  Saárde uggúa súrum or dikká foñt dikké. Te foñt baái bútoré góile. Dehérdé alicán Gúfa2. Gúfar butóre mancór baáñc óddó nái. 

Kunhan3 saité saité uggúa hamárat mazé faloñg or uore  ekkán hodda fálai ejjé fán ki ugguá dahá zar. Baccár fua ye ekka ekka dhorar.  Feñz or tú botí sóloi nealai háppuai happuai hañsé zái saár dé, “O bazí…! Eén ká cúndor! E agúm murát e cúndorí ibá hontú accé” hoói taajjup óiyé. Ugguá oti cúndoijjá maiya fua gúm zái roiyé dé dekí lo. Baccár fua yé, “O… cúndori…, O…cúndori!” hoói bout hotuún dakai sailó. Mogor honó hóbor nái, lossor óddo nái. “O Allah… honó mori giyói ní?” hoói te ocánti mikká óiye. Gaa dórí saár dé gaát um4 asé. 

Buot hotun báfi bafí faloñg or dáke te boi accíl.  Faloñgor cítanót ekkán háñddhí dikké. Éndilla foitán óttúyó ekkán dikké. “Inn ki…, saité taité boiddor háñddhír dikká lager” hoói hát hafi hafi loiyé. Háñddhí gan cúndor gorí sáiyé. Mogor honó kessú hót no faár. Asimbit háñti zoñl fári aiyedé eé ugguá abas tar hanot aiyér. Baccár fua ye feñs ottú cáyi súri gan neelai hátot dóri algual mikká zagat luwai giyé. Dehér de, ettór doñr ugguá burá rakkóccáni háñháñ gúfat góler gai. Baccár fuaye suk tuk tíyali gorí feillé. Tóu hímmot gorí alguwal ottú saai roiyé. Rakkócáni ye hamára wát zai háñdhí duníyán oré lari diyé. Cítan ór Háñddhí foitán ot diyé, foitánot háñddhi cítanót diyé. Ki tajjub maamala! Maiya fua wá gúm ottú uitthé. Rakóccání ye aité ainné dé hána gun cúnsor gorí hábaiye. Buot hotún tará dunízón boói hotá hoiyé. Baade maiya fua wá re nerai háñddhí gun fírai diyé. Maiya fua wá morar díkká oigiyói. Rakkóccání ye maiya fua wár dháke boói buot hotún saiyé. Baade íbar gaththí wá loi neeli giyói. Iin begún baccár fua ye sai roiyé. 

Rakkóccáni giyói motton baccár fua ye, maiya fuar dháke aai háñddhi duní yán laridiyé.  Cítan ór Háñdddhí foitán ot diyé, foitánot háñddhi cítanót diyé.  Lari dibar fúañti fuañti cúndori maiya fua wá“Allahu Ákbor ”hoói siton óiyé. 

Maiya fua wáye baccár fua wáre deki taajub ó oiye, ekka ekka dhorar ó, kúciyó óiye. Maiya fua ye hoórdé, “hon zogotor5 obággíttá,  bazíláre rakkóccánír fánda” bóuli fusár goijjé. Baccá fua ye fírai dedde, “raijjor basá cáyi fua, baicár6 foñté diyákúlate aiyá. Rakkóccánír fánda hoór, lage nái monor door.”

Toi, maiya fua ye hoórde, “Moré Rakóccání ugguá ye dóri loi ainné dé. Cúndorór zala nohái rakí diyé dé” aró hoordé “íbayé baáre zaite more tilismá7 gorí morat díkka gorí raké. Ailé abbar tilismá háñddhi gun cítan é foitáne fírái di ziyañta gore. Íba yé aní dede bujon gún hái, din zar rait aiyér e hálotót así dé buot bosór ór gai ” bóuli buzáiyé. Baccá fua ye “aai tore ebar añár loge loizaimoi! Rakkóccánir hoit ottún azad gorim” bouli íbaré hoiyé. “O maa… noó! Mui ehón dái faille yó mor foran or sabí íbar hátot tilismá gorí raikké. Íbayé zetuunót saá etunót duc difaribou.” bóuli juwab diyé. Baccár fua nak muk hala gorí hoórdé “eén oilé ar ki suúrot asé.” “E rakkóccání ibá mori lé tói hálas oi faijjúm dé.” bóuli rai diyé.

  Baccár fua ye hotun matá uñtai baáde rakkóccáníttú hotá ekkán fusár loi bollá hoiyé. “O…norom mon Rakkóccáni ré, tui de moré mora dikká haillá gorót félai zosgói. Ossé tui ére mori zoz gói dé óile mor hon hál óibo” hoói fusár loi bollá cíyaiñ diyé. 

Tará gof sóf maitte maitte rakkóccáni aibár taim órgai. Baccár fua ye cúndori re nerai abbar tilismá gorí diyé. Saárdé, ekká gorí baade háñ háñ gorí rakkoccáni gorot góler gai. Duwarot góli baáde, “híiñ…híiñ… moniccór bañc ká urér” hoói hoói nak záñrér. Maiya fuar íyañt ai háñddhí gunóre cítane foitáne lari diyé. Maiya fua Allahu ákbor hoói seton óiyé. O cúndori, “moniccór bañic foor né tui, eré honó moniccó8 accé né?” hoói fusár goijjé. “ó norom mon rakkoccání, moré dé tui mora banai zosgói, hon ayer hon zar mui ki zanom. Tui monícór górot giyosdé étolla moniccór bañc foórdé óibou” hoói zuwab diyé. Rakkóccání yé hátot gorí ainné dé hána gun maiya fua ré hábailo. 

Maiya fua ye hái hái rakkóccáni ré hoórdé, “O mor cúndore biulá…tui de more mora banái zosgói. Ossé tui ére mori zailoi, mor ki hál óibou. ” hoói mouka mozin fusár goijjé. 

Rakkóccáni ye hoórde, “O mor adoror cúndori, mui ittar9 nomorim! Mor moot ya nó óibou. Uu gúfar doiné uggwá foir asé. Foir íbar tolat ugguá baáñc asé. Fottó decór baccár fua ugguá yé aái baáñc guá tulíbou. Baáñc guá báñgile ugguá hala bóñra uri zaibo. Bóñrá uri zaite te dóribou. Bóñrár téñg bañgí lé mor téñg bañgi bó. Bóñrár fak báñgilé mor hát bañgi bou. Bóñrár holla báñgilé mor holla bañgi bou. Tói, añár moot óibo dé. Baáñc tulí bou de razar fua íbar maa ye ajó hóro oddó noóhá! Tortú dhora noforibó.” hoói cúndor gorí buzái diyé. 

Rakkoccání yé buzardé hotá biggún baccár fua ye algual ót tú fúni taikké. Rakkoccání yé maiya fua wáre hábai luwai abbar tilismá gorídi sáirot neoli giyoi. Hotukkún baade, baccár fua ai maiya fuwaré seton goijjé. “Ajjá toré azad gorí loizaimmói” bóuli hoiyé. Maiya fua ye hoórde,“Tuíñ keén gorí azad gorí faribá. Rakkoccánír mout de ittar noóibóu. Uu Fottór baccár fua ailé ená ” hoói oññ oññ hander. “Sinta nogoríc! Hañdibár ottó fúrai giyé gói. Aññí éri Fottó decór baccár fua! ” hoói zehón buzáilo, maiya fua ye kúciyé fólmari uiththé. 

Aái deri gorí laf nái, baáñc gúa tuwai sai bóuli hoói cáyi súri hátot dóri duinízón foir guát giyé. Sisimara hala10 faní, ek kuiccá mur foir. Dekí oré maiya fua ye hoordé, “Tuíñ morlá bouli e zoñg kuwat záb no diyó. Allah zane, kiki hótara januwar táke e foiré. Mor kuwalot rakkoccánír kúñda siitté. Tuiñ zoo gói fíri decót.”  Baccár fua ye hoórde, “Foilá dekát mon diféilli, ó cúndori toré. Foran keené félai záiyum,  Rakkoccánír góre. ‘Acá táile rasta niole’ burá burír hotá dile mani nofíriyúm fissá.” “hoto roñgor cúndór cundór maiya asé cáyi dorbare, fúlor zibon sonki boi cayi bagane.” bóuli maiya fua ye ruikké. 

Baccár fua ye ar honó hotá nofúni maiya fuaré ekkán siyoñn rosí hátot dóra diyé. “Aññí zodi faníttú urí no aiyí, rosiyián thani saic. ” hoói foirót záf maridiyé. Maiya fua becá bicí hañdi hañdi dua mager. Íbar foran zaiñt baijjé fán gorér. Baccár fua ek duf e tolat foiñssé. Dehérddé, uggúa áff e ugguá baáñc11 oré sooiñ gorér. Te zehón muúm mikká zar. Áff e fóñc gorí gaár uzu aiccé. Baccár fua ye yó ekká fissá ai cíyar doijjé. Áff e muúm mikká ouzai baccá fua ré hoiñr to aité lessán baáñc ót bari háiyé. 

Báñc zehón loijjé, rakkóccáníttú hóbor oiyé. “O bazi…añár foran oré hone larer” hoói íba yé duñri duñri abar aizar goi. Baccár fua ye áff óre boli dóri féille. Súla sulí der. Goitté goitté asimbit baccár fua ye súri loi áff or matár uottún maijjé. Tin barot áff dorót gorí félai diyé. Baccár fuaye baáñc gua loi urí aigiyói. 

Maiya fua kúciyé giit gaár. Rakkoccání fooñser gái dé maiya fua ót faiyé. “Aiyér… aiyér… hára báñgo!” bóuli hoói maiya fua sikkirar. Baccár fua ye ek bari ye baáñc gua báñgi feillé. Hala bóñra ugguá uri zaite baccár fua ye dóri feillé. Rakkoccání yó rastar matát fooñssé gái. 
“O cúndori! Tui morloi ettor kán beemani goillí.  Mui toré nohái basai raikkídé none?” hoói dak mari mari guzorer. Baccár fua ye bóñra war téñg duníyán báñggi diyé. Saardé Rakkoccání hodda forefán haáñt gorí merit fori giyé gói. Baade baccár fua ye bóñrar fag duní yán báñgi diyé. Rakkoccánír hát duniyán báñgi giyói. Bóñrár holla wá síri feillé. Rakkoccání dofór dofór dórforái mori giyé gói. 

Baccár fua tará kúciyé ekzon e ar ekzon oré sibi dóijjé. “Tuíñ moré cádi goríbáné?” hoói baccár fua ye maiya fuattú fusár goijjé. Maiya fua ye hoórde, “Tuñí Rakkoccánír hoid12 ottú azad gorí moré ekkán noiya zibon dan goijjó dé. Cádir hotá diyodé íyan morlá doñr hotá, zodi tuáñr gulam bonaforer hoilé óddo mui kúciyé kúciyé razi.”

Baccár fua ye biyár razi nama fái wafes aibár rasta tuwar de súlat baccár fuar sáñti ekzon tuwai tuwai aiyér dé ére mundíkká foijjé. “Tuáñré aijja dui din fán bóñ bóñ tuwai té tuwaité añárá beggún ada fool óigiyi gói” bóuli sáñti yé tarár ocántir hálot buzáiyé. Baccár fua ye yó tar wakiya gún buzái oré tar loge oinno sáñti ókkol asé dé ére giyé. Sáñti biggún arde maiya fua loi oré Fottó decót rawana diyé. Razdánót foóñsí bab baccá yé dec duniyai mocúr ófán mela gorí baccár fua arde Maiya fua ré biyá gorái diyé. Tara duní zón cáyi dorbarot háyat bor kúci háñcí r sáñte accíl… 

            🔰🔰🔰🔰🔰Hótom🔰🔰🔰🔰🔰

Lofzór Maáni
1. dicá     = dák.Fuk,fosím, 2. Gúfa     = murár kúna.
3. Kunhan = círe kune. 4. gaát um = gaár gorom.
5. zogot = duniyai. 6. baicá     = sófor.
7. tilismá = mijík. 8. moniccó = manúic.
9. ittar =Ehón. 10. Sisimara hala= bicí hala. 
11. baáñc = hodúr kúl. 12. hoid      = ziyól.
For More,Visit Here:   Rohingya Students Forum

No comments:

Post a Comment