Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, March 30, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထုိးႏွက္ေနေသာ အဝကြ်န္းသားမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထုိးႏွက္ေနေသာ အဝကြ်န္းသားမ်ား
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
ေအာင္ေအာင္ - စစ္ေတြရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ အဝကြ်န္းသားရခိုင္ ဟူ၍ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အဝကြ်န္း သားမ်ားသည္ ယခင္က အေရွ႕ပါကိစၥတန္(ယခု ဘဂၤလားေဒ့ခ်္)တြင္ ေနထုိင္သည့္ ရခုိင္မ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ျပီး ေဒသခံရခုိင္ဟူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကတည္းက မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို ေခၚသည္။ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္အထိ အဝကြ်န္းသား ႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္တို႔ၾကား တင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အဝကြ်န္းသားမ်ား သြားသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ေလ့မရွိ၊ ျပဳမူဆက္ဆံပံုႏွင့္ စရိုက္မ်ားလည္း မတူၾကေပ။ ယခင္အေရွ႕ပါကိစၥတန္၌ ရခုိင္ မာရမာ လူမ်ိဳး(၃)သန္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီး သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တျဖည္းျဖည္း ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ စိမ့္ဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ (၁၉၇၄)တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟူ၍ ျဖစ္လာသည့္အခါ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရယူခံစားေနၾကသည့္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ သန္းနီးပါး ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

မဆလအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဗမာလူမိ်ဳးႀကီးဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ကို အသံုးခ်ခဲ့ သည္။ အဝကြ်န္းသားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးသာေက်ာ္၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေမာင္ စသူတို႔အား အခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႔၌လည္း အဝကြ်န္းသားတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားစြာ ႏွင့္ အဝကြ်န္းသား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ (၁၉၈၈)မွစ၍ အဝကြ်န္းသား ရခိုင္မ်ားသည္ အာဏာရွင္ နအဖ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေမာင္ခိုလုပ္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာခဲ့သည္။ သိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သိန္းစိန္အစိုးရ ႏွင့္ နားလည္မႈရရွိ၍ YW, ယာဘာေဆး ႏွင့္ တျခားမူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘဂၤလားေဒ့ခ်္သို႔ တင္သြင္းခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အဝကြ်န္းသားမ်ားသာ အခ်မ္းသာဆံုး၊ ဩဇာအရွိဆံုး ျဖစ္လာျပီး ေဒသခံမ်ားအနက္မွ ပညာတတ္တန္းအလႊာမ်ား ႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစား ေန႔လုပ္ေန႔စား မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စြန္႔ခြါ၍ ျပည္မသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လာခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား ေတာ္လွန္ရာတြင္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ကို ရခိုင္ဘက္သို႔ လႊတ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားအား အဝကြ်န္းသားတစ္ဦး ဦးေဆာင္၍ မည္သို႔ဒုကၡေပးခဲ့သည္ကို သမိုင္းသိသူ တုိင္း သိၾကမည္သာ။ ဒီမိုအေရး လႈပ္ရွားသူအားလံုးက အာဏာရွင္စစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားလာေသာ္လည္း အဝကြ်န္းသားမ်ားမွာ အာဏာရွင္မ်ားကိုသာ ဖက္တြယ္ထားၾကသည္။ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD က အျပတ္အသားအႏိုင္ရရွိ၍ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရသည့္အခါလည္း အဝကြ်န္းသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ANP က အာဏာရွင္ဘက္ ရပ္တည္လ်က္ NLD ကိုအမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုကၡေပးေနသည္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ျမင္ေနၾကရျပီ။

အဝကြ်န္းသားမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
------------------------------------------
အဝကြ်န္းသားမ်ားကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေသြးတိုးလႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည့္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျပည္ပ်က္ေအးခ်မ္း ႏွင့္ အေမရိကေရာက္ အဝကြ်န္းသားတခ်ိဳ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္မွာရွိေသာ အဝကြ်န္းသားမ်ားကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား ျပိဳကြဲရန္ ႀကံစည္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းက ရခိုင္လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးအတြက္ ဘာမ်ားလုပ္ေပးခဲ့ ပါသလဲ။ သူက ဂ်ပန္မွာ ဇိမ္ႏွင့္ေနျပီး ငတ္ျပတ္ေနသည့္ ရခုိင္မ်ားကို သူ႔အိပ္မွ ပိုက္ဆံတစ္ျပားေပးခဲ့ဖူးပါသလား။ အဝကြ်န္းသားေဒါက္တာေအးေမာင္ အုပ္စုက ရခိုင္ျပည္သူအတြက္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ။
(၂၀၁၀)မတိုင္ခင္ ႏွင့္ ယခု လက္ရွိအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။ ရခိုင္ျပည္သည္ (၂၀၁၀)ထက္ အဆေပါင္းမည္မွ် ဆင္းရဲမဲြျပာက် သလဲ။ (၂၀၁၂)မွာ သိန္းစိန္အစိုးရ ႏွင့္ ေပါင္းျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ မည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိ ခဲ့သလဲ။ အဝကြ်န္းသား ေအးေမာင္တို႔ အုပ္စုက ရန္ကုန္မွာ လံုးခ်င္းအိမ္ဝယ္ျဖစ္ျခင္းမွလြဲ၍ ရခိုင္ျပည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဘာမ်ားေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ခဲ့သလဲ
(၂၀၁၂)မွစ၍ အဝကြ်န္းသားတို႔၏ ေလာဘေၾကာင့္ အရက္သမား၊ ေဆး သမားမ်ားသာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ တိုးမ်ားလာျပီး သာမန္လူတန္းစားမ်ားက အိမ္ျခံေျမကို ေရာင္း၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ လႈိင္သာယာ၊ ဒဂံုဘက္သို႔ ေျပာင္းေနရျပီ။

ရိုဟင္ဂ်ာအေရး
----------------
မဆလ၏ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒေၾကာင့္ (၁၉၇၀)မွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ကမာၻအႏွံ႔ထြက္ေျပးေနရသည္။ "ကုလားဆို အခြင့္အေရးမေပးဘူး" ဟူသည္ကို လူတုိင္းသိၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ခိုးဝင္ဘဂၤလီအျဖစ္ေျပာင္း၍ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ "ရိုဟင္ဂ်ာ"မရွိဘူးဟု ေၾကြးေၾကာ္သူမ်ား ေယာကၤ်ားမွန္လွ်င္ သတိၱရွိရွိ အမွန္တရား ကို လက္ခံၾကပါ။ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ျခင္းကို သတိၱလို႔ မေခၚပါ။ အစိုးရပိုင္ လဝကရံုးခ်ဳပ္၏ မွတ္တမ္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ စကားလံုးကို မျပႏိုင္လွ်င္ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္မည္ကိုပါ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံပါမည္။ အမွန္တရားကုိ လက္ခံ ရဲေသာ ေယာက္်ားမွန္လွ်င္ ယဥ္ေက်းေသာ လူပီပီ သက္ေၾကးေပးေလာင္းၾကစို႔လား။

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ့သို႔ မည္သူ ခိုးဝင္လာပါသလဲ။
----------------------------------------------
ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကို မဆလအစုိးရလက္ထက္မွစ၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာခဲ့သည္ကို အမ်ားသိျပီး ျဖစ္၏။ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအစစ အရာရာတြင္ လူသားမဆန္စြာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စြန္႔ခြါထြက္ေျပးေနသည္မွာ (၁၉၇၀)ဝန္းက်င္မွ စ၍ ယေန႔အထိပါ။
ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္ရွိသူတိုင္း ေဝဖန္ပိုင္ျခား သံုးသပ္ႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ား -

(၁) မည္သည့္ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံကိုမွ် ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွ ခိုးဝင္ေလ့မရွိ။
(၂) အဖိႏွိပ္ခံရန္ ငရဲဘံုသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္လူသား ကမာၻမွာမရွိ။
(၃) ရိုဟင္ဂ်ာကို ဘဂၤလီလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပ်က္စီးရန္ ႀကံစည္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(၄) ဘာသာေရးကို အသံုးခ်၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာသာမ က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻ႕အလယ္မွာ အိုးမည္းသုတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(၅) လက္နက္ကိုင္ အဝကြ်န္းသားမ်ား ႏွင့္ လက္နက္မဲ့ ငတ္ျပတ္ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအနက္ မည္သူက ပို၍ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သနည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား
----------------
တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသားဟူေသာ စကားလံုးကို လူတိုင္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစကားလံုးမ်ား၏ အနက္သေဘာကို နားလည္သူ အလြန္ရွား၏။ ျမန္မာစာေပ ေဝါဟာရကို နားမလည္ျခင္းလား၊ လူမိုက္လုပ္ျခင္းလား၊ ရိုင္းဆိုင္းမႈကို ယဥ္ေက်းမႈဟု ဖြင့္ဆိုျခင္းလား မသိ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ ၍ ယေန႔အထိ မည္သူကမွ် ကြ်န္ေတာ္တုိင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသားပါဟု သက္ေသခံကဒ္ျပား ျပႏိုင္မည့္သူ မရွိ။ စီစစ္ ေရးအဆင့္သာရွိသူက တျခားသူတစ္ေယာက္အား ႏိုင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္းက ယုတၱိရွိပါသလား။ သဘာဝက်ပါသလား။ ယဥ္ေက်းမႈလား၊ မိုက္မဲမႈလား။ ဦးေႏွာက္ရွိသူတိုင္း သိၾကသည္။
လူမ်ိဳးဘာသာေပၚ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟု အခိုင္အမာ မထူေထာင္ႏိုင္ၾကေပ။ ဘာသာ ေရးေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပ်က္စီးခဲ့သည္ကို သေဘာေပါက္သင့္ျပီ။ အရက္သမားတစ္ဦး သကၤန္းဝတ္ရံုျဖင့္ ရွိ ခိုးရမည္ဟူေသာ အယူအဆ ေပ်ာက္သင့္ျပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္သူမွန္လွ်င္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အကိ်ဳးကို ဦးစားေပးၾကပါ။ လူမ်ိဳးတုိင္းက တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးပါဆိုျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို စုတ္ျဖဲေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။
စကၤာပူကို နမူနာယူၾကပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ (၂၅)ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရံုျဖင့္ "က်ား"အဆင့္ေရာက္သြားျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္မည့္အစား အာဏာရွင္ အုပ္စုတစ္ခုကိုသာ အခိုင္အမာထူေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥအျဖစ္မွတ္ယူလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ခြပ္ေဒါင္းအဆင့္ အေရာက္ပို႔ေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားကိုအားေပးၾကပါ။ အာဏာရွင္အုပ္စုတစ္ခု၏ ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါ
ေစ။

မွတ္ခ်က္ ၊       ။ ဒီပိုစ္ကို Twitter အေကာင့္ပိုင္ရွင္ @Aungaungsittwe မွေရးသား
ျပီး ပံုတစ္ခ်ိဳ႔ကို ဘဂၤလီအ၀ကြ်န္းသား Tun Naing အေကာင့္မွ
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment