Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, November 10, 2018

BOLI KÁLA : A Traditional Sport of Rohingya


စုစည္းေရးသား- ႐ိုဟင္ေလး|

အမ်ဳိးအစား - ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာအားကစားနည္း [Rohingya Traditional Sports] |

🎮 ေဘာလီကားလား (ခ) က်င္ကစားနည္း 🎮

******************************************************

႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာ အားကစား ျဖစ္ေသာ ေဘာလီကားလားသည္ ကာယဗလ စြမ္းရည္ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသည့္ ေရွးကစားနည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။  ႐ိုစကားတြင္ ေဘာလီကားလား  ( Boli Kála ) ဟု ေခၚသည္။ ေဘာ္လီေဒါ့ရာ ( Boli Dóra ) မွာ “က်င္ကိုင္သည္”၊ “နပမ္းလံုးသည္”ဟု အနက္ထြက္သည္။ ေဘာလီကားလား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္သူကို ေဘာလီ (က်င္သန္၊ နပန္းသမား)ဟုေခၚသည္။ ေဘာလီမွာ ခြန္အား ဗလျပည့္စံုသူဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဗမာစကားတြင္ နပမ္းလံုး ကစားနည္း/ နပမ္းကစားနည္း ဟုေခၚသည္။ ရခိုင္တို႔ကမူ က်င္ကစားနည္း ဟုေခၚသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ Wrestling ကစားနည္းႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ အခ်က္မွာ ထိုးသတ္ခြင့္ မရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဘာလီကားလားကို အာရွတိုက္ တစ္ခြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေဒသအလိုက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကစားၾကသည္။ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ေခၚေဝၚၾကသည္။ 


❄ သမိုင္းေနာက္ခံ ❄


အာရ္ကာန္ျပည္၌ အညာေဒသ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကာလသား လူပ်ဳိ လူရြယ္မ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္ပင္ ရိပ္ေအာက္၌ လည္းေကာင္း၊ ညပိုင္း လေရာင္ေအာက္၌လည္းေကာင္း၊  ေဘာလီကားလားႏွင့္ ျမဴထူးေပ်ာ္ပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ဝါသနာပါေသာ ကာလသားလူပ်ဳိ လူရြယ္မ်ားသည္ ေဘာလီကားလားကို ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ စနစ္တက် သင္ၾကားနည္းယူေလ့ ရွိၾကသည္။

ဆယ္စုတစ္ႏွစ္စု ေရွ႕ပိုင္းသို႔ လွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ စပါးေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အာရ္ကာန္ျပည္ေနရာအႏ႔ွံ ေဘာလီကားလား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား အံုအံုႂကြႂကြ တခမ္းတနား က်င္းပေလ့ရိွခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါမည္။ 

ေဘာလီကားလား ေခၚ က်င္ကစားနည္းသည္ မဂိုအင္ပါယာေခတ္က ထြန္းကားခဲ့ေသာ ကစားနည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။  ေဘာလီကားလားကို မည္သည့္ အခ်ိန္ကစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔က ကစားလာခဲ့ၾကသည္မွာ တိတိက်က် ေျပာႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ေရွးဘိုးေဘးဘီဘင္ကပင္ ေဘာလီကားလားကို လက္ဆင့္ကမ္း ကစားလာခဲ့သည္ ဟု ဆိုရေပမည္။ အာရ္ကာန္ေျမေပၚ၌ ရြာတိုင္းရြာတိုင္းလိုလို ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေဘာလီမ်ား ယေန႔တိုင္ ‘လူေသေသာ္လည္း နာမယ္မေသ’ဘဲ သမိုင္းသက္ေသ အျဖစ္ က်န္ရစ္ေနသည္။ ေဘာလီမ်ား၏ အမည္စြဲေခၚထားေသာ နယ္ေျမေဒသ၊ ကန္ေခ်ာင္း၊ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း စသည္တို႔  အာရ္ကာန္၌ ရိွေနၾကသည္။

ထင္ရွားခိုင္လံုေသာ ဥဒဟ႐ုဏ္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း သမိုင္းဝင္ ေဘာ္လီဘာဇား (ၿမိဳ႕ေဟာင္း)ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေဘာ္လီမ်ဳိးႏြယ္စု၏ ပင္စည္ႀကီး ေဒဝန္ႀကီး ဖေတအာလီ ေဘာလီ (၁၇၈၀-၁၈၅၃ ခန္႔) ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေဘာလီေဒါ့ရာ၌ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားသည္။  သူသည္ ေဘာလီကားလား၌ အႏိုင္ရ၍ ခ်ီးျမႇင့္ခံရရာမွ ဆုေတာ္အျဖစ္ ေဘာလီဘားဇာႏွင့္တကြ  လယ္ေျမ ၁၃၀၀ ဒံု (၁၁ ကာနီ = ၁ ဒံု) ရိွေသာ ေဒသကို စားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ေဘာ္လီမ်ဳိးႏြယ္စုသမိုင္းတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပထား၏။ သားေတာ္ ေဖာ္ေဇာ္ရ္အာလီမ်ာအား အေမြလြဲေျပာင္းေပးသည့္ ၁၈၄၂ ခု ရက္စြဲပါ အိႏၵိယ-ၿဗိတိသွ် တံဆိပ္ေခါင္းစာခ်ဳပ္တြင္လည္း အတိအလင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဖေတအာလီကို ‘ေဘာလီ’ဟု ဂုဏ္ပုဒ္ထည့္ေခၚရျခင္းမွာ ထိုေခတ္က အေက်ာ္အေမာ္ ေရႊေမာင္းတန္း နပန္းသမား တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ သူႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ယေန႔အထိ ေျပာေနဆဲျဖစ္သည္။  သူတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရြာသည္ ယေန႔တိုင္ ေဘာလီဘာဇားဟု ေက်ာ္ၾကားသည္။ ေဘာလီဘာဇားမွာ ေဘာလီႏွင့္ ဘာဇား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီ မွာ က်င္သန္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ဘာဇားမွာ ေဈးရြာ ျဖစ္သည္။  သူမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ ကြၽတ္ စသည္တို႔ကို ေဘာလီမ်ဳိးႏြယ္စု [Boli ró Gucthí] ဟု ယေန႔ထက္ထိ လူသိမ်ားသည္။ ဤသည္မွာ ဗမာလက္ေအာက္က်ေရာက္ေနေသာ အာရ္ကာန္ေခတ္ကပင္ ႐ို႐ိုးရာ ေဘာလီကားလား ရိွေနေၾကာင္း ေစာဒကတက္ဖြယ္မရိွေသာ အေထာက္အထားျဖစ္ေပသည္။ 

ကိုလိုနီေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဘာလီကားလားသည္ အထူးေခတ္စား လာခဲ့သည္။ ႐ိုတို႔သည္ ဘာသာျခား ညီေနာင္ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အားကစား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲကိုလည္း အတူတကြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဘာသာတရား၊ အသားအေရာင္ကို လိုက္၍ မည္မွ်ပင္ မုန္းတီးခြဲျခားသည္ျဖစ္ပါေစ အတိတ္ေၾကးမံုသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရာဇဝင္သမိုင္းကို ပ်က္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။  ေဘာလီေဒါ့ရာၿပိဳင္ရာတြင္ လည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားတို႔ အတူတကြ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လည္း ရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာ ေဘာလီကားလား ေခၚ က်င္ပြဲသည္ ႐ိုတို႔၏ ႐ိုးရာအားကစားပြဲ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သလို ရခိုင္တို႔၏ ႐ိုးရာ အားကစားပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစု ႏွစ္စုမွာ တူညီေသာ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ ရိွျခင္းသည္လည္း တစ္ေရေသာက္ တစ္မိုးေအာက္ ေအးအတူပူအမွ် ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း၏ ေက်ာက္ထက္တင္ အေထာက္အထား တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာ အားကစားပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဘာလီကားလားကို က်င္းပျပသခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါ နပမ္းလုပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ က်င္သန္ႀကီးမ်ားမွာ-


(၁) ဟာကိမ္အာလီ (ခ) ဟာကိမ္း ေဘာလီ 
မွတ္ပံုတင္အမွတ္- AK- ၁၄၂၉၅၇ 
ဇင္ပိုင္ညာရြာ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕။ 

(၂) ဦးမာမတ္ ဟူေဆာင္း ေဘာလီ 
ေလာင္းဒံု၊ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္။ 


တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွစ၍ ႐ိုတို႔၏ဘဝ ညအေမွာင္စ ျပဳလာခဲ့သည္။  အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံ အစဥ္အလာတို႔ကို  တေျဖးတေျဖး ႐ုပ္သိမ္းပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ တစ္နည္း၊ ႏိုင္ငံျခား အားကစားမ်ား ဒလေဟာ ကူးဝင္လာမူေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ ေဘာလီကားလားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အထိ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ေရွးကဲ့သို႔ ရိပ္ေကာင္းသစ္ပင္ေအာက္၌ နပမ္းလုေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူပ်ဳိလူရြယ္တို႔ကို ယေန႔ေတြ႕ရ ခက္ပင္ခက္ပါလိမ့္မည္။ ❄ ကစားနည္းစည္းမ်ဥ္း ❄ ေဘာလီကားလား က်င္းပရာ ကြင္းျပင္သည္ ညီညာျပန္႕ျပဴးေသာ ေျမျပင္ျဖစ္၍ ၀ိုင္းစက္ေသာ ကြင္းျဖစ္ေစ၊ ေလးေထာင့္ကြင္းျဖစ္ေစ  သဲေျမဆန္ေသာ ေျမျပင္မ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
က်င္ပြဲမွာ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေျမျပင္တြင္ လွဲခ်ရေသာ ကစားနည္းျဖစ္ရကား လဲက်သည့္တိုင္ ဆူးေညွာင့္မ်ား ရွိမေနေရး အထူး ဂ႐ုစိုက္ရသည္။ ကြင္း၏ တစ္ဘက္ဘက္တြင္ ပြဲက်င္းပေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ ဒိုင္းမ်ားမွ သဘာဝပန္း၊ အေရာင္၊ အဝတ္တို႔ျဖင့္ ဆင္ယင္ထားေသာ မဏၭပ္ျဖင့္ ေနရာယူၾကရၿပီး မဏၭပ္ေ႐ွ႕ကြင္းျပင္ကို ၀ိုင္းပတ္ကာ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားက ၀ိုင္းထိုင္ၾကည့္႐ႈရသည္။ ေဘာလီမ်ားသည္ အုပ္စုအလိုက္ ေနရာ ယူထားၾကၿပီး ကြင္းပတ္လည္သည္ လူပရိတ္သတ္မ်ား၊ အခ်ဳိယာမက မုန္႔ပဲသေရစာ ေရာင္းေသာ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလြန္စည္းကားသည္။ 

ေဘာလီကားလားက်င္းပရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘာ္ရ္ေဘာလီ  (ေရႊတံဆိပ္အဆင့္ ၊ေ႐ႊေမာင္းတန္း) ႏွင့္ ေရွံာ္ေရာေဘာလီ (ေငြတံဆိပ္အဆင့္ (ေငြေမာင္းတန္း) ဟူ၍ အဆင့္ခြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေနာ္ယာေဘာလီ  (ေၾကးတံဆိပ္အဆင့္/ေၾကးေမာင္းတန္း) လည္း ပါတတ္သည္။ ေဘာလီေဒါ့ရာ စၿပိဳင္သူသည္ ေၾကးတံဆိပ္အဆင့္မွ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရကာ၊ အကယ္၍ ပြဲစဥ္တစ္ခုခုတြင္ ေငြေမာင္းတန္း၌ အႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲပါမွ ေနာက္ပိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေ႐ႊေမာင္းတန္း၌ တက္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဘာလီအတြဲကို ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႕က မဲႏိႈက္ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ စိန္ေခၚပြဲကိုမူ အဆင့္လိုက္စရာ မလိုပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ 

ေဘာလီမ်ားသည္ ပန္းကံုး၊ သြယ္ကံုး သိုးခေမာက္ ဆင္ယင္ကာ ရြာ၌ လည္ပတ္၍ အားမာန္ ျပသည္။ က်င္ပြဲ မက်င္းပမီတြင္ ကြင္းဖြင့္အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင့္ ႐ိုးရာ အဆိုအက အတီးအမႈတ္ႏွင့္  ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။  တဖန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဘာလီသည္ ကြင္းျပင္၌ တလည္လည္ ပတ္ကာ ပရိသတ္အား က်င္ကြင္းျပသည္။ Boli Boilar ( က်င္ကြင္း(က်င္ျခင္း) ဟုေခၚသည္။ ေဘာလီသည္ ကိုယ္၌ ဆီသုတ္လိမ္းသည္။ လက္ကို ေျမမႈန္႔ႏွင့္ သုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမမႈန္႔ကို ဆုပ္ကိုင္၍ တဘက္သူကို ကိုင္ခြင့္မရိွပါ။ ပုဆိုးကို ၿမဲၿမံေအာင္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္ၿပီး အေပၚမွ ဇာလီ (ဂါယာေခၚ ပိတ္ညိဳစ) ကို က်ဳိက္က်ဳိက္ ဝတ္ထားသည္။ 

ေဘာလီကားလားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးပါ႐ွိၿပီး တစ္ဦးက အဖမ္း တစ္ဦးက အခံ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္ ခ်င္းပူး၍ ကိုင္ကာ လံုးေထြးကစားျခင္း၊ နပန္း သတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
က်င္ကိုင္ၾကရာ၌ ွသံုးၾကိမ္ သံုးခါ ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ အဖမ္းအလွည့္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အခံအလွည့္ျဖစ္သည္။ အဖမ္းသမားမွ စတင္၍ ဖမ္းၿပီးမွသာ အခံသမားက ခုခံပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး 
အဖမ္းသမား စတင္ မဖမ္းမီ အခံသမားအေနျဖင့္ လႈပ္႐ွားခြင့္ မ႐ွိေခ်။

ကြင္းျပင္ထဲတြင္ ဒိုင္းလူႀကီး တစ္ေယာက္ ရိွသည္။ ဒိုင္းလူႀကီးသည္ ဝါရင့္ေဘာလီျဖစ္ရသည္။ ဒိုင္းမွ သံသယျဖစ္ေနသည့္ အျပစ္ကို အျပင္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ခံႏွင့္ တိုင္ပင္ခြင့္ရိွသည္။ 

ဦးစြာ ေဘာလီ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အခ်င္းခ်င္း လက္ဆြဲ ကိုယ္ဖက္ ႏႈတ္ဆက္ရသည္။ ဒိုင္းလူႀကီးက မုမ္(လက္ခတ္ေမာင္း)ခတ္ေသာအခါ ေဘာလီတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရပ္ကာ တစ္ေယာက္လက္ကို တစ္ေယာက္ ကိုင္ၿပီး ေခါင္းခ်င္းတြန္းရင္း ၿပိဳင္ဘက္ကို  ေျမသို႔လဲခ်ႏိုင္ရန္ လံုးတြဲၾကသည္။ ေဘာလီႏွစ္ဦးသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လံုးေထြးက်င္ကုိင္ၾကရာ၌ ေျမသုိ႔မက် ရေအာင္ (မ႐ႈံးရေအာင္) လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာ တစ္ပါးသူ၏အဖမ္းကို ေရွာင္တိမ္းရျခင္း၊ တစ္ပါးသူ၏ အလစ္အငိုက္တြင္ ခ်ိတ္လိမ္ရျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ပါးနပ္မႈ၊ လ်င္ျမန္မႈကုိ အသံုးျပဳၾကရသည္။ 

အခ်ဳိ႕ပြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္ လံုးတြဲခ်ိန္ကို ပြဲက်င္းပရာအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေပးသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နာရီဝက္ေလာက္အခ်ိန္ေပးသည္။ အခ်ိန္စည္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳက္နက္ မုမ္ခတ္လွ်င္ လံုးေထြးေနရာမွ ခ်က္ခ်င္း လြတ္ေပးရသည္။ 

ကုစီ၊ ကံုရာ၊ ဖီဌ္ေဘရာ၊ ဝါအဆာ့ရ္၊ စေသာ ေဘာလီေဒါ့ရာ အကြက္မ်ားကို ဉာဏ္ႏွင့္အားကို ဒြန္တြဲ အသံုးျပဳကာ အခ်င္းခ်င္း အႏိုင္လုၾကသည္။ ေဘာလီေဒါ့ရာ အကြက္ ကို ေဟာလ္ (Hol) ဟုေခၚသည္။ 

ဤသို႔နပမ္းလုံးရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အဖမ္းသမားသည္ အသာစီးရသည္ဟု ထင္စရာ႐ွိေသာ္လည္း၊ ကၽြမ္းက်င္ပါးနပ္ေသာ ေဘာလီႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ သူသည္ အခံ အလွည့္ျဖစ္သည့္တိုင္ အႏိုင္ရသည္ထိ ကစားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။ 


❄ အႏိုင္အ႐ံႈး သတ္မွတ္ပံု 


(က) ၿပိဳင္ဘက္ ေဘာလီ၏ ေနာက္ေက်ာကို ေျမႏွင့္ မထိႏိုင္သေရြ႕ အႏိုင္ရရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

(ခ) ၿပိဳင္ဘက္ေဘာလီက လက္ေျမႇာက္ အႏိုင္ေပးလွ်င္လည္း အႏိုင္ရရိွႏိုင္သည္။ 

(ဂ) ၀ပ္ၿပီးမွ အားလြန္ၿပီးလက္ျပဳတ္၍ ေျမႀကီးသို႔ လက္ေထာက္ခဲ့လွ်င္ ၎သူ ႐ႈံးသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ အေနအထားတြင္ လက္ေထာက္ခြင့္ရိွသည္။ 

(ဃ) ဖက္လုံးခ်ိတ္လိမ္ရင္း ေျမသို႔ၿပိဳင္တူ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ က်ခဲ့လွ်င္ အလ်င္ထႏုိင္သူႏုိင္သည္ ႏိုင္သည္။❄ ဒုခ်္က်သည့္ အခ်က္မ်ား 

----------------------------
ဒုခ်္ဟူသည္ကား အျပစ္ကို ဆိုလိုသည္။ အနီးကပ္ခ်ိတ္လိမ္ ဖက္လံုးရာ၌ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနာတရ မျဖစ္ေအာင္၊ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ သင့္ေတာ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ လိုက္နာၾကရသည္ျဖစ္ရာ အလုိအေလ်ာက္ အားျဖင့္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈရရွိႏိုင္ေသာ အားကစားနည္း တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၎အျပင္ ေဘာလီမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္လိမ္ဖက္လုံးကစားရာ၌ အနာတရ မျဖစ္ရေလေအာင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ တခ်ဳိ႕မွာ 

၁။ လက္သီးႏွင့္ မထိုးရ၊ ေျခႏွင့္မကန္ရ
၂။ ကိုက္ျခင္း၊ ကုပ္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳရ၊ 
၃။ ေျမတြင္ လက္မေထာက္ရ
၄။ ဆံပင္၊ နားရြက္၊ လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းစီ မဆြဲရ
၅။ သဲႏွင့္ေရာ၍ မကိုင္ရ၊ မပြတ္ရ
၆။ လက္သည္းႏွင့္ မဖ်စ္ညႇစ္ရ 
စသည့္ အျပစ္က်လွ်င္ ဒိုင္လူႀကီး၏ သတိေပးခ်က္ကို ခံရမည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အျပစ္ေဒါသျပဳေနလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခံရႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ 


❄ ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္စနစ္ ❄


 ေဘာလီကားလားျပိဳင္ပဲြတြင္ အဆင့္အလိုက္ကို ေရႊတံဆိပ္၊ ေငြတံဆိပ္ ႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္သည့္အျပင္ ဆုေတာ္ေငြ အသျပာ၊ လယ္ေျမ၊ ခိုင္းကြၽဲႏြား အသီးသီးကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း ခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရိွသည္။  ပထမအဆင့္ကို ေရႊက်ပ္သား ခ်ီးျမင့္ၿမဲျဖစ္သည္။  အဆင့္အသီးသီးတြင္  ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု အသီးသီး ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ေဘာလီတို႔သည္ ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႕က ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုေတာ္အျပင္ မိမိေက်းရြာမွလည္းေကာင္း ပြဲၾကည့္ရန္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္မွ လည္းေကာင္း ဆုေတာ္မ်ားကို ရရိွၾကသည္။ ဆုေတာ္ ေရႊေငြပမာဏကို ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႕မွ ႀကိဳတင္ ဆံုးျဖတ္ကာ ေၾကာ္ျငာေပးရသည္။ 


❄ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ႐ိုေဘာလီမ်ား ❄၁။ ေဖာ္ေတအာလီ ေဘာလီ (ႀကိမ္ေခ်ာင္း)
၂။ မာဇုက္ေဘာ္လီ (ေဖရင္ဖူ႐ူ/မဂၤလာႀကီး)
၃။ နဒၵိဟူေဆာင္း ေဘာလီ (ေဖာ္ခါလီ)
၄။ မာလာဒိုေဘာ္လီ (ငါးခူးရ)
၅။ ဟာဘီေရာင့္ ေဘာလီ (ငါးစၾကဴး)
၆။ ေအာ္ဆီေရာန္ ေဘာလီ (ကာဓီရ္ဘီလ္)
၇။ ေဟာဒူးေဘာလီ (ေညာင္ေခ်ာင္း)
၈။ ဟာကိမ္ေဘာလီ (ဇင္ပိုင္ညာ)
၉။ ဝါဒုေလာက္ေဘာလီ (ဦးရွည့္က်)
၁၀။ ႐ႉနာအာလီ ေဘာလီ (အလယ္သံေက်ာ္)
၁၁။ မာတ္ဟူဆိန္းေဘာလီ (အလယ္သံေက်ာ္)
၁၂။ ဟာလူေဘာလီ (စစ္ေတြ)
၁၃။ ေရွာ္ရီဖ္ေဘာလီ (ရာမ္ဘာဘီလ္)
၁၄။ ဒိလ္ဒါရ္ေဘာလီ (တာမီ)
၁၅။ ဘာေယာင္ေဘာလီ (ဘူးသီးေတာင္၊ ရပ္ကြက္ ၁)
၁၆။ ေရွာ့ပ္ဗီရ္ေဘာလီ (ခေမာက္ဆိပ္)
၁၇။ ရွားေလာမ္ေဘာလီ (ဘူးသီးေတာင္)
၁၈။ ေဒၚလႅာေဘာလီ (ကြန္တိုင္)
၁၉။ အဒြလ္ကုရ္ (ပန္းေတာ့ျပင္)

ထို႔ေၾကာင့္ တိမ္းပါးကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာ အားကစားနည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ကို ေက်ပြန္ၾကပါစို႔…။  
🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓

မွတ္ခ်က္။          ။ ေဘာလီကားလား ေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာစာ အသံုးအႏႈန္းကို မလြဲမေခ်ာရေအာင္ ေအာက္ပါ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို မီွျငင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဘာလီကားလား အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ သက္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေဆြးေႏြး၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ ေရွး ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာ ေဘာလီကားလား ကစားနည္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ လြဲမွားမႈမ်ားရိွပါက က်ေနာ္ စာေရးသူ၏ အမွားသာျဖစ္သည္။ ေဘာလီကားလားႏွင့္ ပတ္သတ္ ၍ အသင္တို႔၏ အသိဗဟုသုတကိုလည္း မွ်ေဝၾကပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တစ္စံုတစ္ရာ သိရိွပါက ဤ web page ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မွ်ေဝပါရန္ အထူးအၫႊတ္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

ရည္ၫႊန္းခ်က္
၁။ အီလီယာစ္ FB
၂။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တင္ဆက္ေသာ “က်င္”ကကြက္စာတမ္း

No comments:

Post a Comment