Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, November 19, 2018

အာရကာန္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးဇုိင္နဒၵိန္ [၁၈၉၀-၁၉၄၆]


အာရကာန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးဇုိင္နဒၵိန္ [၁၈၉၀-၁၉၄၆]

[Thakin Zainuddin: Principle Of National School, Akyab]
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ သူ႕ကြၽန္ မခံလိုေသာ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထထႂကြႂကြ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့ရာတြင္ အာရ္ကာန္ျပည္မွ  ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ခါင္းေဆာင္ ဆရာႀကီး ဇိုင္ႏိုဒၵိန္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က်င္ေရးကို  ညီေနာင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ က႑ အဖက္ဖက္မွ  ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးကို ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ သာမက အာကာန္ျပည္၏ ေခါင္းေဆာင္ဟုပင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ မွန္သမွ်သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသားထုအတြက္ သတ္သတ္ မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ျပည္သာမက ျမန္မာျပည္ တစ္ခုလံုးကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ျဖစ္သည္။ 

ဗမာျပည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား သြတ္သြင္းခဲ့ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္သာမက ျမန္မာသမိုင္းတြင္လည္း  ၁၉၃၀ ခု  တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ေပါင္းကာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ားကို တိုက္ထုတ္ခဲ့သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္စနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔ရာတြင္ မိမိ၏ အသက္၊ ေသြးေခ်ြး၊ ဥစၥာတို႔ကို စေတးခံ ခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၂၀ ခု ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏  ကြ်န္ပညာေရးကုိ ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေနာက္ပုိင္း  ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး၌ ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ္သင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ၾကရာ ဆရာႀကီးသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသားေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အျခား ပညာတတ္ ရခိုင္ညီေနာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍  အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား  တည္ေထာင္ရန္ ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ေနရာအႏွံ႔ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ ေမာင္းေတာမွ Deputy Foyas,  ေဘာ္လီဘာဇား (ခ) ႀကိမ္ေခ်ာင္း)မွ အာမီရ္အာလီမ်ာ၊ စသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရိွ  ပညာေရး တက္ႂကြသူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေမယုေဒသ၌လည္း ကြၽန္ပညာေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမေက်ာင္းသား သပိတ္ေနာက္ပိုင္း သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေဘာ္လီဘာဇား စသည္ ထင္ရွားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၆ ခု ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပကၡဒိန္

အာရ္ကာန္ျပည္တြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းကုိ ဆရာၾကီးဦးေဇာ္ေနာ္ဒိန္က ဦးေဆာင္၍  ပထမဆုံး ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ သည္။  ဆရာၾကီး ဦးဇုိင္နဒၵိန္းသည္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၏ ပထမဆုံးေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ႔သူျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ပညာဝန္ ဟုလည္း ေခၚခဲ့သည္။ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္မွာ ဦးေမာင္ျမဦးၿဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ကြ်န္ေရစီး၌ နစ္ေမ်ာ၍ သခင္ ျဖစ္မွန္းေတာင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ ေပ်ာ္ပါးေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို “တို႔ျပည္၊ တို႔ေျမ၊ တို႔ခ်စ္ၾကမယ္” ဟူေသာ အမ်ဳိးသား စိတ္ဓာတ္၊ သခင္စိတ္တို႔ကို သြတ္သြင္း ႏိုးေဆာ္ေပးခဲ႔သည္။

 ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထုတ္  ‘’ရခုိင္ညြတ္ဖူး ‘’စာအုပ္တြင္ စာအုပ္ပါအတုိင္း ေျပာရလွ်င္  ‘’ရခုိင္တုိင္းဖြါး မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္ မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ‘’သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ  တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ (တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ဘဝသစ္ပါတီ၊ ကင္းလြတ္ခြင္႔  အမွတ္ (န/သ-၀၈၅) အရ ၁၉၈၉ ခု ဇႏၷဝါရီလ၊ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္စာအုပ္ ( စာမ်က္ႏွာ – ၅၀ )  တြင္ ေဖၚျပထားသည္။
ရခိုင္ မဂၢဇင္း အမွတ္(၈) တြင္ ေဖၚျပထားျပီ ‘မေပ်ာက္ဖ်က္နိုင္ မစၥတာ ေဇာ္နဒင္’ ဟု ေရးသားထားသည္။

ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵင္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႔ နယ္၊ ေခါင္းတုတ္ရြာ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး၏ ဖခင္သည္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္က ကြ်န္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဘုိးမွာ ရခုိင္ဘုရင္က ေရႊဓါးကာဇီ ဘြဲ႔ ကုိ ခ်ီးၿမွင္႔ ခံရသူျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးျမတ္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္သူ ျဖစ္သည္။ ၁၀ တန္းအထိ ကို ရန္ကုန္၌သင္ခဲ့သည္။  ဘီေအဘြဲ႔ ကုိ ကလကာတၱား တကၠသိုလ္မွ ရယူခဲ႔သည္။ဆရာႀကီး၏ လက္ရာေကာင္း တစ္ခုမွာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္းဒိုင္ယာရီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ အဓိက႐ုဏ္းကို ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕သူျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ 
ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ခန္႔ အသက္ (၅၅) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ သက္ေကျပင္ ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ေလသည္။ နာဇီရြာသခၤ်ဳိင္းတြင္ ဒဖနာ သၿဂၤိဳဟ္'သည္။ ဆရာႀကီး၏ သက္ေတာ္ တစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို မနားမေန သယ္ပိုးခဲ့သည္။ ကိုလိုနီ စနစ္ဆိုးကို ေရွ႕တန္းမွ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္သည္။ 

စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း အေၾကာင္းတစိတ္တေစာင္း


ဆရာႀကီး၏ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ဆရာႀကီးအလြန္ ခ်စ္ခင္ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အေၾကာင္းကိုကား ပူးတြဲတင္ျပေပးမွ ျပည့္စံုမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ မတ္တပ္ရပ္၍ မစၥတာေဇာ္ေနာ္ဒိန္က မိန္႔ခြန္း ေၿပာေနစဥ္ၵီ
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ မစၥတာေနရူး မတ္တပ္ရပ္၍မိန္႔ခြန္းေၿပာေနစဥ္

စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း အေဆာက္အအံု


ယခုေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ေက်ာင္းတည္ေနရာကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ အိစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦးက လႉဒါန္းခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ယာယီဝါးေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ေက်ာင္း အေဆာက္အအံု ပံုစံမွာ (L) ပံုသဏၭာန္ရိွသည္။ ေက်ာင္း၏မ်က္ႏွာစာသည္ စက္႐ံုလမ္းအတိုင္း ေတာင္ေျမာက္တန္းေနၿပီး အေရွ႕ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားသည္။ အေနာက္မ်က္ႏွာစာမွာ ဦးဥတၱမလမ္းအတိုင္း အေရွ႕-အေနာက္တန္းေနၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားသည္။ ဝါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ၾကာမွ ေအာက္ အုတ္ခံ၊ အထက္ ပ်ဥ္စီပ်ဥ္ေထာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္သည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု လမ္းတစ္ဖက္ (ဦးဥတၱမလမ္းတစ္ဖက္) မွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားမ်ား၏ အေဆာက္အအံု ရိွသည္။ ပ်ဥ္ေထာင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား (၂၀)ခန္႔ရိွ သည္။ 

[ယခုလက္ရွိ အထက (၂) အျဖစ္ရပ္တည္ေနတဲ့ ေဘာက္သီးစု ရပ္ကြက္ က ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။
ယခင္ စတည္တုန္းက အမ်ိဳးသားေက်ာင္း (အဂၤလိပ္ေတြက ေနာ္မန္(Norman) ေက်ာင္းလို႔ ေခၚခဲ့တယ္) လို႔ေခၚၿပီး အဲဒီတုန္းက အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖြင့္ထားတဲ့ Convent ေက်ာင္း နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ ဖြင့္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ (အဆိုတနည္း) ]
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရေသာ အာရ္ကာန္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ ဆရာၾကီး ဦးဇုိင္နဒၵိန္ (အလယ္) 

ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ


စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္းကို ၁၉၂၁ ခု ဇြန္လမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္ ျဖစ္လာသည့္ ကာလအထိ ေက်ာင္းသက္တမ္းမွာ (၂၀) ခန္႔ ရိွခဲ့သည္။ သူငယ္တန္းမွ (၁၀) တန္းအထိ သင္ျပခဲ့သည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ခါစတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၇၀၀ ခန္႔ရိွသည္။ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ ျဖစ္ခါနီးတြင္ ျပည္တြင္း အေျခအေန ႐ႈတ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာရာ (၄၀၀) ခန္႔သာ ရိွေတာ့သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ နယ္မွ လာေရာက္ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရိွသည္။ 
နယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္  ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားသည့္အျပင္ အသိ ေဆြမ်ဳိးမ်ား အိမ္တြင္ တည္း၍လည္း သင္ၾကားၾကသည္။ (၇) တန္းႏွင့္ (၁၀) တန္း စာေမးပြဲကို ဗဟိုအမ်ဳိးသားပညာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မတ္လတြင္ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးၿပီး က်န္အတန္းမ်ားကို ေက်ာင္းစစ္စာေမးပြဲအျဖစ္ စစ္ေဆးၾကသည္။ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို လူကံု သားသမီးထံမွ ေကာက္ခံၿပီး ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခမဲ့ သင္ေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ဆရာႀကီးဇိုက္ႏုဒၵိန္း၊ ဦးေမာင္ျမဦး၊ ဦးစိန္ထြန္းေအာင္၊ ဦးထြန္းေအာင္ တို႔ျဖစ္သည္။

သင္သည့္ဆရာေပါင္း (၂၄-၂၅)ေယာက္ခန္႔ ရိွသည္။ ဆရာယာဆိန္း စေသာ အိစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဆရာမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။ ဆရာ ဦးယာဆင္း (ရမ္းၿဗဲ)မွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေက်ာင္းသားမ်ားကို တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဘိုဒိန္အုပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ဆရာမ်ား၏ လစာကို အထိအက် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွ၊ ေကာက္ခံရရိွေသာ ရန္ပံုေငြကို အညီအမွ် ခြဲေဝယူၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရရိွ၍ ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ (၂၀၀)ရသည္ဟု ဆိုရေသာ္လည္း သတ္မွတ္ႏႈန္း အတိုင္း အျပည့္အဝရရိွသည္ မရိွပါ။ အစိုးရထံမွ အေထာက္အပံ့ မယူမီ ကာလ တြင္ ေငြ (၃၀) ထိရရိွသည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်ာင္းအုပ္၏ လစာမွာ (၃၀၀) ရိွခဲ့သည္။ 

ဤသို႔ေသာ္ အိစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔၏ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနရျခင္းမွာ အယူသီးေသာ ကေလာင္ရွင္တို႔၏ သမိုင္းလိမ့္လည္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အိစၥလာမ္ဘာသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိး သယ္ပိုးခဲ့သည့္ သမိုင္းကို တိမ္းေရွာင္ခဲ့လွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္တို႔ ဆံုး႐ွံဴးလိမ့္မည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္ဟု မထင္ပါ။ 

(လူထုဝဏၰ စုစည္းတင္ျပသည္။)
------------------------------------------------—-----------------------------------------------

ကိုးကား+ 

၁) ျမထြန္းေအာင္ ေရးသားသည့္ ‘ကိုလိုနီဘဝ ေရႊျပည္ရခိုင္၊ စာမ်က္ႏွာ (၄၃-၄၄)
၂) ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထုတ္  ‘’ရခုိင္ညြတ္ဖူး ‘’စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (-၅၀)
၃) ဓညဝတီသတင္းဌာန
၄) ရခိုင္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ (၈)
၅) သက္ႀကီးစကား
၆) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပကၡဒိန္ ၊ ဦးသာခင္။No comments:

Post a Comment