Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, March 3, 2018

ပါလီမန္အမတ္ မစၥတာ အမ္ေအ ဂဖားရ္ (၁၉၁၀-၁၉၆၆)ႏွင့္ သူ႕မွတ္တမ္း

အာရ္ကာန္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရြက္ညိဳေတာင္ ေက်းရြာ၌ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ ဦးအူလာမ်ာမွ သားေတာ္ တစ္ပါး ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူက အျခားမဟုတ္ ေနာင္တြင္ မိမိလူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမည့္ မစၥတာ ဂဖားရ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

အမည္ရင္းမွာ အဗၺဒူ ေဂါဖၹားရ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အိစၥလာမ္ သာသနာ့ပညာ ဘြဲ႕ကို ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာ မဒ္ရဆာေက်ာင္းမွ ရယူခဲ့သည္။ BA ဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒါကၠာ တကၠသိုလ္မွ လည္းေကာင္း၊ B. ED ဘြဲ႕ကို ၁၉၃၃ ခုတြင္ အာလီေဂါ့ရ္ မုစ္လိမ္ တကၠသိုလ္၊ အိႏၵိယမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ရယူခဲ့သည္။ 

ပညာသင္ယူၿပီးေနာက္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရးမႉး (District Inspector of School - DIS) အျဖစ္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ( Township Officer-T.O) အျဖစ္ ၁၉၄၄ ခုမွ ၁၉၄၅ ခုအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ တာဝန္ေက်ပြန္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခု၊ ဇႏၷဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ က်ိန္သစၥာဆိုခဲ့သည္။ အထက္လြတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားေရးေရးရာ ဆံုလည္အမတ္ အျဖစ္လည္း ၁၉၅၂ ခု ႏွင့္ ၁၉၅၆ ခု ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ ေျမာက္ဘက္ မဲဆႏၵနယ္ (ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္)မွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ႏု-တင္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္းဝန္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခု ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သူ႕ကို ရခိုင္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ (၇) ဦးအနက္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 


အမတ္ႀကီးသည္ ႐ိုစာေပ ထြန္းကားေရး အတြက္လည္း အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ စာဆိုေက်ာ္ အာလာအိုလ္(၁၆၀၇-၁၆၈၀) စသည့္ ထင္ရွားေသာ အာရ္ကာန္ နန္းတြင္းစာဆိုေက်ာ္တို႔ သံုးစြဲေရးသားခဲ့ သည့္ အာရဗီအေျခခံ အေရးအသားစနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ေန႔ညမနား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပညာတတ္လူငယ္အခ်ဳိ႕ကို မိမိအိတ္မွ လစာေပးၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာစာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်ေစ ခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၏ မီး႐ႉးတန္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းႀကီးႏွင့္ ေဝဒနာရွင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ေဆး႐ံုႀကီးသည္လည္း အမတ္ႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခုေသာ နံနက္၌ ခ်စ္ေျမ အာရ္ကာန္ႏွင့္ ခ်စ္လူမ်ဳိး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအား ဂုတ္ဘိုင္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အလႅာဟ္အမိန္ေတာ္ ခံယူေလသည္။ 

အမတ္ႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၌ ရပ္ကြက္ တစ္ခုကို  ‘ဂဖား ရွားပ္ ေအာ္ရ္ စေမာ္နီ’ [အမတ္ႀကီး ဂဖား ခြဆံု] ဟု သူ႕အမည္ကို စြဲ၍ ယေန႔တိုင္ ေခၚေနဆဲျဖစ္သည္။ 

-------------+++--------------+++--------------

          ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသႏၲရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္(Regional Autonomy Enquiry Commission) အား တင္ျပခဲ့သည္ကို သူ႕၏ မွတ္တမ္းတြင္ အတိအလင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းမွာ-

“ကြၽႏု္ပ္တို႔  ႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ အာရ္ကာန္ျပည္၏ သီးျခား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ အာရ္ကာန္ျပည္၏ အဓိက လူမ်ဳိးႏွစ္စု ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ထိန္းသိမ္း ထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ လူဦးေရ ၉ သိန္းခန္႔ရိွသည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သီးျခား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လူဦးေရ အေရအတြက္ ထက္ပင္ ေက်ာ္လႊားေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူမ်ဳိးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္  မည္သည့္ မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ မဆို မိမိတို႔သည္ ျပည့္စံုလ်က္သာ ရိွေနသည္။  ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ဗိသုကာ လက္ရာ၊ အမည္နာမ ေပးတြင္စနစ္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အသိဉာဏ္ပညာ၊ တရားဝင္ ဥပေဒ၊ အေကာက္ခြန္မ်ား၊  ျပကၡဒိန္၊ ႐ိုးရာ၊ သမိုင္း စသည့္ တို႔ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေနပါ သည္။ အခ်ဳပ္ ေျပာရလွ်င္  ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ မတူကြဲျပားေသာ ဘဝ အေနအထိုင္ႏွင့္ သီးျခား  ႐ႉျမင္သံုးသပ္ႏိုင္သည့္  လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ အားလံုးအရ  ႐ိုဟင္ဂ်ာသည္  အာရ္ကာန္ျပည္၏ သီးျခား လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါ သည္။”

ဟူ၍ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 📝 ပါလီမန္အမတ္ေလာင္းႏွင့္ အမတ္ေဟာင္း မစၥတာ အမ္၊ ေအ၊ ဂဖားက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ထံ ဆက္သခဲ့ေသာ သဝဏ္လႊာ 📝


မွတ္တမ္းစာအုပ္မွ မူရင္း သဝဏ္လႊာကို ဒီမွာ ေဒါင္းပါ။


၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ေသာ အစိုးရသည္ ရခိုင္တိုင္းမွ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ  စစ္ေတြခ႐ိုင္ အေရးပိုင္ေဟာင္း ေသသူ ဦးေက်ာ္ခိုင္အား ရခိုင္တတိုင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ေပးထားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ရခိုင္လူႀကီးမ်ားကို လက္နက္မ်ား ေဝငွာေပးေသာေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ရာ၊ စစ္ေတြ ခ႐ိုင္ရိွ ေက်ာက္ေတာ၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မြတ္စလင္ (႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး) မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအဓိက႐ုဏ္းတြင္ မေသဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အုပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ခိုလံႈေနၾက၍၊ အထက္ပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္သူမ်ားသည္ ၎ၿမိဳ႕နယ္ ( ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ) မ်ား၌ အဓိက႐ုဏ္းကို လံႈေဆာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္နယ္မွ ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေက်ာက္ေတာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ လာေရာက္၍၊ အခ်ဳိ႕မွာ အထူးသျဖင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္မ်ားကို အိႏၵိယသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့၍ ဒီနာဇ္ပုရ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ၎ၿမိဳ႕နယ္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ေသာအခါ၊ အထက္ပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအခ်ဳိ႕သည္ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခိုလံႈၾက၍ အခ်ဳိ႕မွာ အိႏၵိယသို႔ ထြက္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ အိႏၵိယသို႔ ထြက္သြား ခဲ့သူမ်ားအနက္ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ (၂၄ ၀၀၀) (ဝါ) ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ (၂၆ ၀၀၀) ေလာက္ကို ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ထား၍ က်န္အခ်ဳိ႕မွာ စစ္တေကာင္းနယ္တြင္ ကြဲျပားျဖန္႔ႀကဲ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ရခိုင္တိုင္းကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာအခါ စစ္တေကာင္းနယ္တြင္ ကြဲျပားေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လာ၍၊ ေခတၱ ေနထိုင္သူမ်ားကို  အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ျပည္မ်ားမွ အသစ္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ္ လည္း၊ အမွန္မွာ ထိုသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ ေမာင္းထုတ္ျခင္းခံရသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမွ မ်ားစြာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ယူေဆာင္လာေသာ္လည္း၊ ယခုထက္တိုင္ သူတို႔၏ မူလေနရာေဟာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ တို႔ကို  ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု၌ ပစ္ထားခဲ့ပါသည္။  ထိုဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏၵိယအစိုးရ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ မစၥတာ ဂန္ဒီဝီယာ (Gundevia) သည္ ရခိုင္တိုင္းမင္းႀကီး ဦးေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ပိတ္ရန္  ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုဒုကၡသည္ ၆၀၀၀ ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ပို႔ေဆာင္လိုေၾကာင္း ေျပာျပရာ၊ တိုင္းမင္းႀကီး ဦးေက်ာ္သည္ ရခိုင္လူမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထို႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္မယူ၊ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၁၉၄၂- ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ခိုလံႈခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားျခင္းမရိွေပ။ 

ျမန္မာအစိုးရသည္ စင္မ္လာ (Simla) မွ ျပန္လာေသာအခါ၊ CASB ေခတ္မွာ အမႉးထမ္းခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မ္ အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အရာရိွမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့၍ ၎တို႔၏ ေနရာတြင္ ရခိုင္အရာရိွမ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ခန္႔ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ V Force မ်ားႏွင့္ ပုလိပ္အမႉးထမ္းမ်ား အခ်ဳိ႕ကိုလည္း အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရခိုင္တိုင္းကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္သည့္ အခါမွ စ၍ ရခိုင္တိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဇဖားရ္ ဆိုသူသည္ ရခိုင္ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္၍ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕ V Force မ်ားႏွင့္ ပုလိပ္အမႉးထမ္းမ်ားတို႔သည္လည္း ထို ရခိုင္ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ရခိုင္တိုင္း ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အခြန္ေတာ္မ်ား မေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အခြန္ေတာ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ေပးၾကပါသည္။ ထို မေက်မနပ္ျဖစ္ေသာ လူမ်ားသည္ ရခိုင္ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေသာအခါ  ပထမဆံုး ဒါးျပတိုက္ လုယူပြဲ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရခိုင္လူမ်ဳိး ပုလိပ္အရာရိွမ်ားက  ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ပိုက္ဆံေၾကးေငြ ေကာက္ၾကသည့္အျပင္၊ ဆန္စပါး ခိုးထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ (၅) ႏွင့္ ဖမ္းဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကပါသည္။ ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သူ အခ်ဳိ႕သည္ လူထု အကူအညီရရန္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ ေမာင္းေတာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အေျခစိုက္လာရာ ယခုအခါ ပိုမိုျပင္းထန္ၿမဲၿမံ ျဖစ္လာပါသည္။ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ထြန္ေအာင္ျဖဴသည္ ထိုမြတ္စလင္ ေျပာက္က်ားတို႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္  နတ္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခမွ ကုလားတန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခအတြင္း အရပ္ေဒသမ်ားကို ျပည္နယ္တစ္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ထိုေျပာက္က်ားအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို အစိုးရအရာရိွမ်ားက လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ေျပာက္က်ားတို႔သည္ ပထမေတာင္းဆိုခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ အစိုးရသည္ အျခားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါ ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္- နယ္ပိုင္ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္- ၿမိဳ႕ပိုင္တို႔က စစ္ေတြခ႐ိုင္ အေရးပိုင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ မစၥတာ ဗရွား၊ မစၥတာ ဟဘီဘုလႅာ၊ မစၥတာ ဖ႐ုက္အဟ္မဒ္၊ မစၥတာ ႏိုရ္အဟ္မဒ္ ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ (ေအ၊ ဂဖားရ္) တို႔အား ေျပာက္က်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းပန္ ေျပာဆို ေမးျမန္းသည့္အတိုင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ၎၌ ဇြန္လေလာက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕အပိုင္ ေက်ာင္းေတာင္ရြာ၌ ဇဖားရ္ႏွင့္ ထြန္းေအာင္ျဖဴတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ  ဇဖားရ္က သူတို႔သည္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ဖဆပလ အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်လွ်င္ ကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ပိုင္း အရပ္ေဒသမ်ားကို သူတို႔က အုပ္ခ်ဳပ္၍  က်န္ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္ေျပာက္က်ား မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္လိမ္မည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ရယ္ဖြယ္ျဖစ္၍ အဓိပၸာယ္မရိွေၾကာင္း သူ႔ကို ၫႊန္ၾကားတိုက္တြန္း ျပန္ေျပာရာ ဇဖားရ္သည္ အျခား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား၊ သူတို႔၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ သူတို႔၏ အဖြဲ႕သည္ တရားဝင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အူရ္ဒူစာကို ပဏာမအျဖစ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပျခင္းမ်ားကို အစိုးရက စိတ္ပါလက္ပါ အျပည့္အစံု အခြင့္အေရး အသိအမွတ္ျပဳေပလွ်င္၊ ပထမ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ရုပ္သိမ္း၍ သူတို႔သည္လည္း အဝင္ခံၾကမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔၏ ပါတီတစ္ခုက ဤကဲ့သို႔ သေဘာတူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနခဲ့ေၾကာင္းကို မသိဘဲ ဒါးျပတိုက္သျဖင့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ သေဘာတူခ်က္မ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုကို ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ပိုင္ထံ အေၾကာင္းၾကား အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ 

ယခုအခါ သီးျခားခ႐ိုင္တစ္ခု ေတာင္းဆိုသည္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ သူတို႔၏ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ျပဳစု သံုးသပ္ ေဝဖန္မႈမရျခင္း၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းကို မနာလိုတြန္႔တို မိစၧာရစိတ္ရိွေသာ အခ်ဳိ႕ရခိုင္အရာရိွမ်ားကို ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ မတရား ႏိွပ္စက္ ကလူျပဳမူျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ရခိုင္လူမ်ဳိး၏ တရားမွ်မႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းလြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မစၥတာ ဆုလတန္အဟ္မဒ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ အခါ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လက္ေအာက္တြင္ သီးျခားျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုရန္ မဲဆႏၵရွင္ အေပါင္းတို႔က ၫႊန္ျကားခဲ့ေသာ္လည္း ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ၍ မသမာေသာ လူတစ္စု၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္တကြ အေပါင္းအပါတို႔သည္ က်ဆံုးခဲ့သျဖင့္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု အင္အားယုတ္ေလ်ာ့မည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေသာေၾကာင့္ ၊ သီးျခားျပည္နယ္ မေတာင္းခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လက္ေအာက္တြင္ ေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ဝါ) သီးျခားျပည္နယ္ေပးလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေနာင္အခါတြင္ ရခိုင္တို႔၏ အေႏွာင့္ အယွက္ ဒုကၡေပးမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာခြင့္ ရႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလည္း သီးျခား  ျပည္နယ္ (ဝါ) သီးျခား ခ႐ိုင္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရန္ မေတာင္းဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ သီးျခားျပည္နယ္တစ္ခု မသတ္မမွတ္ေပးလွ်င္၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္  တရားမွ်တမႈႏွင့္ ညီမွ်မူမ်ား ရရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အလည္အပတ္ သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာအခါ၊ ထိုေဒသရိွ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူတို႔သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႀကိဳဆိုရန္ လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလယ်ာဥ္ပ်ံ မရိွေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မသြားျဖစ္သျဖင့္၊ ထိုလူတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္၍ စိတ္ပ်က္ အားငယ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ရန္ကုန္တြင္ သဝဏ္လႊာ တင္ဆက္ရန္ ဂ်မီယတ္တူလ္ အူေလမာ အဖြဲ႕မွ မစၥတာ စူလတန္အဟ္မဒ္၏ ဇနီး (ပါလီမန္အမတ္)၊ ေအ ဂဖားရ္ (ပါလီမန္အမတ္)၊ မစၥတာ ဖ႐ုက္အဟ္မဒ္ - ဘီအက္စီ၊ ဘီအလ္ႏွင့္  မစၥတာ ႏူရ္အဟ္မဒ္ ( ဂ်မီယတ္တူလ္ အူေလမာ အဖြဲ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ) တို႔ကို ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ ပါသည္။ 

မူဂ်ာဟစ္ဒ္သည္ “မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ဘာသာေရး အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ေသာ လူ” ဟု အဓိပၸာယ္ရိွေသာ အာရဗီ စာလံုးတစ္လံုးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဂ်ာဟီစ္ဒ္ ဟူေသာ စာလံုးကို ပါကိစၥတန္ (ဝါ) အိႏၵိယျပည္မွ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ အယူအဆ အထင္မွားၾကပါသည္။ ဤ ကဲ့သို႔ အထင္မွား၍ ေျပာဆိုျခင္းမွာ လံုးဝ ယုတၱိမရိွပါ။ ထိုမူဂ်ာဟီစ္ဒ္ အေပါင္းတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို မူဂ်ာဟီစ္ဒ္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လူထုအေပါင္းတို႔သည္  အတိဒုကၡခံေနရပါသည္။ မူဂ်ာဟစ္ဒ္တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာေရာက္၍ ဤအေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းခဲ့ရာ၊ ၎အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈတမႈသာ ေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။ ဤ ကိစၥတြင္ အဗ္ဒုလ္ဟူစိန္ဆိုသူ တစ္ေယာက္သည္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ဂါတ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ထြက္ေျပး၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီး (၂) ဦးကို ဒုကၡေပးေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သူကို မူဂ်ာဟစ္ဒ္တို႔ကလည္း ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးကိုလည္း သူတို႔၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ရခိုင္တို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔၍ မိမိတို႔ရြာမ်ားကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ျခင္းမွာ ယံုမွား သံသယမရိွပါ။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီရင္းအစ္ကိုမ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိး -------တို႔သည္  ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မြတ္စလင္မ္ (႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သတင္းစာမ်ား ၌ အေျခမရိွ၊ အဓိပၸာယ္မရိွေသာ သူတို႔၏ တမင္သက္သက္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လူထုသည္  သစၥာရိွေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ အစိုးရထံ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အခြန္ေတာ္မ်ား ဆက္သျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ 

ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ မြတ္စလင္မ္ (႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားသည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ယိမ္းယိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုေနသည္မွာ လံုးဝ မမွန္ကန္ပါ။ ထိုသို႔ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စီပြားေရး ဖ်က္ဆီးေနမည္ကို ႀကိဳတင္သိရိွၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သည္ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳ အာမခံထားသျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါမည္နည္း။ ပူးေပါင္းမည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္မရိွပါ။ မိဘမ်ားမွာ စစ္တေကာင္းလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ေသာ အုမရမီယာ (Omra Meah) ဆိုသူသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ (ဝါ) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ေအာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အခ်ဳိ႕ကို ေသြးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ ေထာက္ခံမႈမရရိွသျဖင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လူထုသည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုလူထုသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ညီမွ်မႈမ်ားကိုသာ လိုလားၾကပါသည္။ မူဂ်ာဟစ္ဒ္တို႔ သည္ သူတို႔အား ေထာက္ခံ အားေပးရန္  ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ မြတ္စလင္မ္ (႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားသည္ လူမ်ားစုျဖစ္သျဖင့္ လူနည္းစုျဖစ္လာေအာင္ ၎တို႔ကို ရခိုင္ျပည္ အျခားအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔သည္ဟု  ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ထိုလူထုအေပါင္းတို႔ ယံုၾကည္လာေအာင္ႏွင့္ ထိုေျပာက္က်ားမ်ားကို အားတိုက္အင္တိုက္ အျပင္းအထန္ ႏိွမ္နင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္လွ်င္ ဘာမွ်မသိ နားမလည္၍ အသိဥာဏ္ ကင္းမဲ့ေသာ ထိုလူထုသည္  အျပစ္မရိွဘဲ အတိဒုကၡ ခံၿမဲခံရပါမည္။

(ေအ၊ ဂဖားရ္)
ပါလီမန္အမတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေန႔စြဲ- ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔။ 


No comments:

Post a Comment