Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, September 3, 2019

Ali Baba arde Salic Sur: Bák Ek
Ali Baba arde Salic Sur

Báñgoyá: KuwáccójjáBák-Ek

Agor zobanat mazé Fares1 hoódé ekkán coórot du wá bái takítou. Ek zonor nam óildé Ali Baba ar ek zonor nam oildé Kasím. Kasím é ugguá dóni mancór zii biyá goijjé. Te uggúa nizor có duwan loi kamiyab códor boni giyégoi. Tar duwanot kalin gadi bese. 

Mogor, Ali Baba uggúa gorib accíl. Foittó din Muráttú darguá haçi aní besitóu. Tar buo ye yó bicí duk gorí soilto. Tarattú Khaled boli hoi ugguá fuwa accíl.

Kasím tuwangor óile yó Ali Baba ré honó sáhíta nogoittó. Honó otté ek hoddá salon diyéde óddo nái. 

Foittó din, Ali Baba ye tar gadá tinúwá ré loi faarót zaito. Faatot zai darguá hári gadár firót tulí thoun ót aníto. Tar baade bazarot besi tó. 

Ekdin, Ali Baba ye ugguá noiya faárot giyé. Zuúrottót mazé te gas ugguá fálat bicí hamor duadi óiye. Saarde, duróttu mikká gúra hodun aiyer dé kúñrir abas fúinne. Gurá kúñrir abas gún tar uzu aiyérfán lager.

Yían ki mamala sai bólla, Te toraturi lamba gas ugguát uththé gói.  Dehér dé, rasta guñra dúile suile oigiyé. Ére mazé gúra loi mancór zák ugguá. Manuicún gaa guttra hándha handhá. Tarár siyará gun roide fura hala hala. Tarár suk gún kuilár sugor dikká zolzolar. Tarár darí gun ó houn e adar mare fán boyar doijjé. “Hámaka, iín cáda cidá musáfer noóibou” bouli Ali Baba ye dile dile báiffe. 

“Tará registánor2 dhañhait óit fáre! Failé moré có mari félai bou” hoói Ali Baba ye zoñlor cére luwaibár kucíc goijjé. Ar tar gadá gún abas nodefán huoñ (mug hol) diyé. Toratori ugguá lamba gasór uore baái uitthé goi. 

Te gas haçedde muçár íbar tolat tará beggún gúrattu laimmé. Baade bicí bór bor sála boská ókkol zon fiti handót loi loi bicí doñr ugguá ciílor uzu urérgói. Alibaba ye,“Boská in tulí té bicí duk zai boi. Ére bútoré ki óibode ya.” hoi ammuikká mikka óiye. Yíar baade te, “sair…, fañs…, doc…, ekkuri-dui…, tiríc…, salic…,” hoói aste aste manúicún goner. Zehón manúic ún ciíl or muúntú foóiñssé, manúic uggúa, saité tarár sóddárór doil lager, beggún oré siri fári zai ciílor íkka muu di doñr gorí ugguá abas diyé. 
“Kúlizá …SIMSIM!” 
abas guá ate hañsé tóttoráiyé. O bazí! Dehérdé, cíilor dák án honó abas sára asté aste dui fálda ói ugguá manuic gólifarede éttor fárot óigiyói. Dhañhait ókkol ek zon baade ek zon golí baáde ar dahá nozar. Buot hotuun baade ek zon baade ekzon kessú sára niyoli accé. “Tarár mal gún bútore zoma raikké de óibou. Ibá ugguá gúfa óitfare.” hoi Ali Baba ye mone mone guner. 

Beggúlún niyoli aaí baade sóddáré ciílor muúntú tíyai,
“Bonóizá… SIMSIM!”
hoói ugguá abas diyé. Tará tíyai soiñ táikké. Ciílor duwar gán asté asté bon óigiyói. Duwar accíl dé honó alamot3 óddo dahá nozar. Salic sur gún zar gúrat tete urí óre wafes giyégoi. 

Ali Baba ye toñcá iín dekí ammúk óigiyói. “Aññí honó khaáb dekíddé né? honó cótanór woswasa né?” hoói báfi bafi gasór uore buot hotun boói accíl. Zehón dhañhait beggún duré giyói, Ali Baba ye gasór uottún asté asté laimmé. 

Baade ciíl guár hañsat fakkái saiyé. Baade, norom sórom gura gorí- “Kúlizá …SIMSIM” bouli hoiyé. E lofzó Ibá bicí gun4 ola hoór! Honó duk sára ciílor luwaiya duwar gán abbar kúli giyoi. Ali Baba ye ciíl guar bútore dekerde, ugguá bodhdha gúfa5, sal tal sailé bicí usol arde cílor sañrá. Sairó mikka cúna rufa salot bazér fán thal mari raikké. Salor uottún ugguá hana asé. Zibáttú roidor cúla goler. Cúnar zolzolani ye gúfar tola tala Ranir golar háñr ottú aró bicí sonker. Een andar gúfa re óddo, zunor foor uillé fán foor gorí feillé. “Añí iin ki dekir, Ibá guñra ugguá házanar gór”, bouli hoi Ali Baba ye amuikká óiye.   

E harhána dekí Ali Baba ye añçur uoré boói giyoi. Uor mikká duní hát tulí dua mager de, “ O mor Rob! O duní jáhanor Háleq! Tuáñr ocímana cúkuriya ada gorómor. Tuáñr bonda ré e dón bokcíc goijjo! Tuáñr becá bicí cúkuria.” Allahr cúkuriya ada goijjé. Toi hordé, “E sur iin óre mal in biggún háito di nofaríbou. Mortú yó hodún louza gói foribou.” bouli hoi zoñl or tún gadá gún loi ainné. 

Baade te é thalmaijja mal ottú fañs só bossá ánik furai furai bóijje. Boská mugót mazé darguár sessuá hodun diyé. Aité tilisma hoor gúa hooi ciílor duar bon goijjé. Darguá targuá gún félai di gadár uore tulí loi óre hoórdé, “É gadá! Torllá bicí ammúikká maamala! Tor fiçót ajja cúná uríbóu dé, gas noó!” hoói cúna rufa de ót nofafán boskár uortú gas tas joñl hodun tulí di rowana diyé. Te agor doil bazarot nozai uzu uzu górot aigiyé goi. Urat mazé gadá gún gólai duar gán bañdí feílle. Joñl tol gún félai dí boská sóu wa gadár uottún lamai raikké. Añs ofán soiñ accíl. Zehón andárgua andárgua mikká óiyé. Boská gún górot gólai dóñr fáil máijjé. 

Ali Baba ye buo ré uolattú matáiyé. “Saáyá! Aññára tuwangor óigiyí gói! O hoillá! Ebela añára fuwaidda fuwaiddá háifaijjúm. Gom gom finí faijjum!” bouli hoiyé. 

Ali Babar bibi deki óre adá biyuñc mikká óigiyoi.  Íba ugguá gorib mancór zii, háito tonkis de ére cúna rufa hontú dekíbo. Zehon Ali Baba ye cúna rufa ek huóñlá6 neélai bibi ré deháilo. Bibi yé Ali Baba ré háifeltó saár. 

“Eduún cúna rufa aññí háyatót noódikí! Tuwangor de Kasím éna. Tuiñ e ciz horé faiyó? Eññ…Sur…dhañhaiti! Eññ… iín ki goijjó dé? Tuíñ no né egáza hoitá dé, foror ciz suri goráttú aró waccá táka beétór! Tuíñ nó né hoiyó de? Ebela tuíñ baijjó! Tuáñre tará baníbóu! Añár hotá ode ode óibode saiyo!”

“Tée béri… gal ekká bon goór sái.” bouli Ali Baba ye gozgozan mari nizam maraiyé. Baadé aijja faarót óiye dé maámala beggún tándha gorí buzáiyé. “Oi aññí suri goijjí dé. Mogor aññí sur óttú sur goijjí dé! Sur ottú sur goillé honó guná noó. E cúnar hotá gín honíkká ré no hoic” boli buoré wada goráiyé. Te soi soi buzailé yó bibi ye nak mug hala gorí táikké. Bibi ye mone mone taijjé de, hócom e honó honikkattú sur dhañhaiti gorí ainné? hoói dile bus nofar. “Tuáñrtú iin oré gañt kurí luwai era foribóu. Toi hefazót táibou dé. Age mal beggúné hoduún dé mafisaálé gom noóibo né?” bolí Alibabar bibi ye buddí diyé. “Bala hotá, añí gañt kurí né, tuñí Kasím orottún falda gán anó goi” bouli hoi Ali Baba ye bibi ré farat matát asé dé bái Kasím ór górot Falda gán magitó diferáiyé… 
………………

Lobzór Maáni

1. Fares = Ehónor Iranor coór. 2. registán= doñr dúmbalur soor
3. Alamot = sók.                        4. gun  = cókti oula.
5. Gúfa  = Doñt murár kúñda  6. huóñlá = duní hátor múth.
7. Huoñ = Muk hol.

No comments:

Post a Comment