Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, January 26, 2018

Hodufúl arde Háñt Bouna


Download Here: Hodúfúl arde Háñt Bouna by Kuwáiccorjjá|


Hodufúl arde Háñt Bouna


Ekkán gura decót , ranittú uggwá fua óiyé. Hár ekzon bicí kúci óiyé. Fua wár bicí dola ar rañga. Éttol raza ar raní yé kúci góri Hodúfúl nam túwaiyé.

Kintu, Hodúfúl or maa rani tú bicí hotará biyaram ói mara giyé. Raza e becá bicí ocántí óiyé. Aró zíi gura de yían óllá yó bicí sinta gorér. Raza ye hoordé, “añár tú hámaká Hodúfúl or lá uggwá maa aná foribó.” Ek bosór baáde, raza ye ar uggwá cádi goijjé.

Kintu, noiya rani wá éto gom noó. Íbayé Hodúfúl oré diyái noófaré.

Ranittú duniyair ebbe uttom cúndor óito mon. Ana loi háñzat, finát fori táké. Foittó dín anattú fusár lo dé, “ Ana…ana, e duniyait mazé biggún ór túaro hon maiya fua wá bicí cúndór? ”

Ana ye juwab dedé,“ O rani maa, tuíñ cúndor dé.”

Zehón Hodúfúl 13 bósor óiye, íba otalikká cúndór oigiyé. Ekdin, rani ye íbar mijík anattú fusár loi lo, “ Ana…ana, e duniyait mazé biggún ór túaro hon maiya fua wá bicí cúndór? ”

Ana ye juwab, “Hodúfúl , hodúfúl éri…, duniyait ebbe bariq cúndori.”

E hotá fúni rani bicí gorom óigiyoi. Íbayé follán ekzon oré keriya gorí hoordé,“ Tortú Hodúfúl oré hámaká mari féla foribo.” “Íbaré murát loiza! Baade íbar hoilla añáré anídíc!” bóli hoiyyé.

Follán e Hodúfúl oré bonot loigiyé. Kintu, een adorjja maiya fua ré mari bélla ítar mone nohor. Étolla, Hodúfúl oré hoórdé,“ Za goi!” “Suge hane zikká dekós íkka zai ták goi, wafes górot no aic. Rani ye toré mari feiltó saár!”, bóli hoiyé. Hodúfúl dorai atáli fatáli duñri dái giyé goi.

Follan e januwar uggwá marí óre hoilla gán Raniré loizai diyé goi. Zehón Rani ye hoilla dikké, íba bicí kúci óiyé. “Follan e Hodúfúl oré mari féllé!”. “Ya… duniyair ebbe cúndor maiya fua wá deki… Aññí” bóli hooi borai gorer.

Murát mazé Hodúfúl e duñir te duñir te foñt árai fellé!. “Aññí horé?” hoi hoi hañder. Baade íba yé ekkán gura gór dikké. Íba gór ganót goille. Dekker dé Mes ót háñt án gura gura soón arde háñt án hatíra asé. Íba ye aró hamárat háñt wa cóñro coñró bisán dikké.

Hodúfúl ó óran oiyé arde íba tú búko laiggé. Íba ye soón or outtún kessú hána haiyé. Mouk óttún ekká faní háiyé. Baade ebbe dhoñr bisán gán ót neri gúm giyé.

E gór yiánót bouna háñt zon táke. Foittó din ítara cúna kurí tó zagói ar áñz oilé ítara górot aiyé. Kintu aijja raitta, górór hálot bodoli giyégoi…

 “Añár bát horé?” hoi foilár cúrur bouna wá sikkirai  uiththé.

“Horé añár fanír botol?” hoi dusára zón é sikkirai uiththé.

“Añár bisán ot iba honnuá?” hoi teséra ekzon ó ammúk ói giyoi.


Hodúfúl gúmottú seton óiyé. Deherdé háñt zon bouna. Bouna tará íbar loi  háñcer. Hodúfúl ó honó no dhorar. Íba yé átai Rani maa arde follán ór hotá taráré buzái yé.

Bouna ókkol e hoórde, “Tui razdán ót zoun gom noóibo. Tortú añárar fúañti hámaka toónsa”.

“O bicí cúkuriya!” bóli Hodúfúl e hoiyé. “Aññí tuáñrárlá bát salon rañdí yúm arde tuáñrárlá dúa faála goijjúm, tuáñrá yó kúci táiba.”


Razdán ót mazé Rani bicí kúcit asé. Íba yé taárjé dé Hodúfúl mori giyói!  Ek din biínná, rani ye íbar mijik ana tú fusár loilo,“Ana…ana, e duniyait mazé biggún ór túaro hon maiya fua wá bicí cúndór?”

Ana ye juwab dedde, “ Hodúfúl , Hodúfúl eri…, duniyait ebbe bariq cúndori. Íba murát táke. Íba ére háñt bounar fúañti ekkán gura górot táke. Íba bicí kúcit asé.”


Rani bicí gorom ói giyé goi! “Kii…? Hodúfúl…?” hoi kiskisai uitthé. “Hodúlfúl ziyañta asé, añártú murat zaforibó. Añártú íbaré hámaka tuaforibo. Añár tú hámaka mari félá foribo!”

Rani ye báfer. Íbattú ekkán buddí accé! “Añártú burá beçi sounna dóra foribó. Añártú furan hoor finá foribó!” bolí íba yé baiffe. Toi, Rani yé fáça cúra hoor finí bura boní óre murát giló.

Rani ye murát tuwaité tuwaité Hodúfúl óre ekkán gura górot tuwai faiyé.

“O… cúndor hoinna” hoi íba yé dhaki ló. “E lal cúndorjjá sep gwa sa. Ibá bicí moza. Aai ibá loi hágai…”

Hodúfúl ottú háitó mon óiyé. Sep gwa saité bicí moza óibo fán lar. Hodúfúl e sep gwa loi hoñr maijjé.  Hóthát íba dhúli fori giyói! Sep ót mazé bic diyé! Rani ye Hodúfúl óre bic hábai mari fellé!

“Aññí Hodúfúl oré mari feillí” hoi rani ye kethkerái háñci guzori uiththé.   

Háñt bouna murát ham goreddé ére Ranir abas fúinne. Fúni motton tará biggún górot duñri accé. “Hodúfúl…Hodúfúl…” dhaki dhaki guzorer.

Kintu Hodúfúl e hono juwab noder! Íba mori giyoi!

Háñt bouna okkól bicí ocánti oigiyoi. Tará beggúné hañder. Tará Hodúfúl óre uggwá anar fethit gólai raikké. 

Bon or faig fuccú januwar beggún e Hodúfúl oré saitó aiyer. Tará beggún e bicí hañder. Aró bicí ocántí óiyé. 

“Hodúlfúl de otí cúndor” boli bouna uggwá ye hoi hoi hañder. 


Ekdinná, razar fua uggwá murát sáir goittó aiccé. Ére te Hodúfúl óre dikké. 

“Ibá dé bicí cúndor!”  hoi razar fua ammúk óigiyói. Ek dehát razar fuattú mon forigiyé. “Aññí íbaré razdán ót loizaitó mone hoor! Aññí íba sára foran e basi notáikkum!”.

Háñt bouna e Hodúfúl oré razdán ot loizai bár ejazot diyé. Bouna háñto zon e anar fethi wá razar fua ré di ballá hanót tuillé. Kintu bouna ekzon ujáth hái fori giyoi. Étólla anar fethi wá fori báñgi giyoi. Hodúfúl ó merit fori biyáñçái taikké. Saárdé, bicálu sep gan Hodúfúl ór muk óttún hóiccai wafes neoli ai giyoi. Baade Hodúfúl tán faiyé!

Íba yé suk kúli saárde háñt bouna ól arde razar fua re dikké. Foittó zon kúci oi giyoi. Faig ókkole git gaár, bouna ól e nasi gul hár. 

Razar fua ye hoórdé, “O…mor cúndojjá Hodúfúl, Tuíñ moré cádi goríbá né?”

“Jii! aññí tuáñré cádi gorím” hoi Hodúfúl e juwab diyé.

Atái Rani ye razdán ót mazé háñzat asé. Íba yé íbar mijík anattú abar ó fusár goijjé. “Ana…Ana… e duniyait mazé biggún ór túaro hon maiya fua wá bicí cúndór? ”

Ana ye juwab dedde, “ Hodúfúl , hodúfúl éri…, duniyait ebbe bariq cúndori. Íba bicí kúcit asé. Íbayé uggwá razar fua ré biyá gorí bó.”

Átai Rani bicí guccá oiyé. Ohoman e ana gán melá mari báñgi feillé. Hásorot e íba ocánti dite dite ahérittú fool óigiyoi. Foolot razdán óttún neoli hoikká áñzi giyoi. 

Hodúfúl e razar fua ré cádi goijjé. Yíar baade loti tará háyat bor kúci háñci sáñte girá bañc goijjé…… 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Jan 25, 2018  tarík ot leikká óiye. 

No comments:

Post a Comment