Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, August 7, 2018

Hajar al-Aswad အေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ေၾကာင္း" ဟဂ်ရ္ အလ္ အဆြဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​) "

       ┄┅════❁❁════┅┄

စုစည္းတင္ျပ---> လူထုဝဏၰ

ဟာဂ်ရ္ အာလ္ အဆြာတ္ ( Hajar al Aswad ) သည္ ကာဘာအ္ ေက်ာင္းေတာ္ျမတ္၏ အေရွ႕ဘက္ ေထာင့္တြင္ တည္ရိွေသာ ေက်ာက္နက္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။ တြာဖ္ ေတာ္ကို ၎ေက်ာက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး စတင္ၿပီး မ်က္ႏွာမူလ်က္ အဆံုးသတ္ရတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်ားစြာေသာ တမန္ေတာ္မ်ား၊ တမန္ေတာ္မြဟာမၼဒ္ (ﷺ) ၊ ဆြာဟဘာ သာဝကႀကီး ၊ ဘုန္းႀကီး ဂုဏ္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား၊ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မြတ္စလင္မ်ား စသည္တို႔က ဤေက်ာက္နက္ေတာ္ေပၚ ႏႈတ္ေတာ္ထားၿပီး ဟဂ်္ အုမ္ရာ ဝတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ တယ္။ 

© ဟာဂ်ရ္ အလ္ အဆြာတ္ ကို ဂ်ႏၷြတ္မွ ပင့္ေဆာင္လာၿပီး တမန္ေတာ္ အီျဗာဟိမ္းအား ကာဘာအ္ ေက်ာင္းေတာ္၏ ေထာင့္စြန္း၌ တည္ေပးေတာ္မူရန္  လက္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။  အိဗၺနိ အဘၻာစ္ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အမိန္႔ရိွေတာ္မူသည္။ ေက်ာက္နက္ေတာ္သည္ ဂ်ႏၷြတ္မွ ပင့္ေဆာင္လာ သည္။ ၎၏ အေရာင္မွာ ႏို႔ရည္ထက္ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ရိွခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္ အာဒမ္ (စြ)၏ သားမ်ား၏ မေကာင္းမႈ ဂုနဟ္ေၾကာင့္ အမည္းေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္တယ္။  [သီရ္မီဒီ] 

© ဒိုအာ ဟူသမွ်ဟာ ဟဂ်ရ္ ေအ အာဆြာတ္ ေနရာ၌ လက္ခံေတာ္မူသည္။ ကိယာမတ္ ရွင္ျပန္ထမယ့္ေန႔ တြင္ ၎ကို နမ္းသူေတြအတြက္ ၎က သက္ေသခံမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)က အမိန္႔ရိွေတာ္မူသည္မွာ အသွ်င္ျမတ္ေတာ္က ဟဂ်ရ္ေအ အာဆြာတ္ ကို မ်က္စိႏွလံုး၊ ပါးစပ္တစ္ခု ႏွင့္ ျပန္လည္ ဖန္တီးမယ္။ ၎ကို နမ္းသူအတြက္ အီမာန္ရွင္အျဖစ္ သက္ေသထူေတာ္မူမယ္။ [သီရ္မီဒီ] 

© ကို႐ိုက္ခ်္ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ကာဘာဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ျပန္လည္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ အျငင္းအခံု တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။ အဲ့ဒါက အေဆာက္အအံုေတာ္ဟာ ဟဂ်ရ္ ေအ အဆြာတ္ရိွတဲ့ ဌာနေတာ္အထိ ေရာက္တဲ့ခါ   ဟဂ်ရ္ ေအ အဆြာတ္ ကို မူလေနရာေတာ္၌ ျပန္လည္ထားရိွရာတြင္ အျငင္းပြားၾကတာျဖစ္တယ္။ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားရိွရာ မည္သူတို႔အုပ္စုက ေက်ာက္ေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္ၿပီး ေနရာမည္နည္းတဲ့။ ငါငါ သူသူ လုပ္ရင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ ရိွေနၿပီ။ အဘူဒ္ဒါရ္ မ်ဳိးႏြယ္စုက  ေသြးနဲ႔ အျပည့္ရိွေသာ ဇလံုတစ္လံုး ယူေဆာင္လာကာ  မိုးႏြယ္စု အသီးသီးက လက္နစ္ျမႇပ္ၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ စစ္တိုက္ရန္ စိတ္ေရာ့ကိုယ္ပါ အဆင္အသင့္တဲ့။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ေေခါင္းေဆာင္ အဘူအုမၼာယာ အိဗၺနိ အလ္ မူဂီရာ ဆိုသူက ဆံုျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုအေပၚ သေဘာတူၾကမွာလားလို႔ ေမးျမန္းတယ္။ အခ်က္က “ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘနီရိွက္ဘား တံခါးမွ ပထမဆံုး ဝင္လာေသာသူက ဆံုးျဖတ္မည္’ ဟု ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ကို႐ိုက္ခ်္တို႔က သေဘာတူခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ အဲ့တံခါးမွ ပထမဦးဆံုးဝင္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲ့သူက အျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( ﷺ ) ပင္ျဖစ္တယ္။ ဒီ စီရင္ျခင္းက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ နဗူဝသ္ ခရီး မစမီ ငါးႏွစ္အႀကိဳ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။  ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ေက်ာက္နက္ေတာ္ကို အဝတ္အစား တစ္ခုရဲ႕ အလယ္၌ ထားၿပီး အစြန္းအနား တစ္ဖက္စီကို မ်ဳိးႏြယ္စု ကိုယ္စားျပဳ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးစီကို ကိုင္ေစခဲ့တယ္။ ထိုမွ စုေပါင္းပင့္ေတာ္မူၿပီး ေက်ာက္နက္ေနရာအနီးသို႔ ယူေဆာင္ေစသည္။  ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ( ﷺ )ကိုယ္တိုင္ မိမိ၏ လက္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ကာ ေက်ာက္နက္ရဲ႕ မူလေနရာသို႔ ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့တယ္။  ဤအေၾကာင္းက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္( ﷺ )သည္ ကို႐ိုက္ခ်္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈကို စစ္မက္သို႔ မကူးေျပာင္း သြားေအာင္ မိမိ၏ ဥာဏ္ပညာအစြမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ 

© အိဗၺန အဘၺာစ္ (ရေသြ႕) ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္  (ﷺ)  သည္ ေက်ာက္နက္ေရွ႕ လဲေလွာင္းေတာ္မူရာတြင္ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္မွာ ဟဂ်ရ္ ေအ အဆြာတ္နဲ႔ မကာေမ အီျဗာဟိမ္း ေက်ာက္ႏွစ္လံုးဟာ ဂ်ႏၷတ္မွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ (ﷻ)က ယင္းတို႔ရဲ႕ အလင္းေတာ္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္း မျပဳလွ်င္  ၎တို႔က ကမ႓ာ အအေနာက္ျခမ္းနဲ႔ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရိွ အရာအားလံုးကို ေတာက္ပေစလိမ့္မည္။ [သီရ္မီဇီ]

© တရံေသာ္ခါ ဟဂ်ရတ္ အူေမာ္ရ္ (ရေသြ႕) က ဟာဂ်ရ္ ေအ အာဆြာတ္ကို နမ္းၿပီး ဤသို႔မိန္႔ဆိုဖူးသည္။ “သင္ဟာ ေကာင္းက်ဳိး သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ဳိး မေပးႏိုင္ေသာ  ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးျဖစ္ေၾကာင္းကို က်ေနာ္ ေကာင္းစြာ သိရိွပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ﷺ) က အသင့္ကို နမ္းသည္ကို က်ေနာ္ မျမင္ခဲ့ပါလွ်င္ က်ေနာ္က လည္း နမ္းမယ္ မဟုတ္ေခ်။

အုေမာရ္(ရေသြ႕)သခင္က ဤသို႔ အဆိုျပဳရျခင္းမွာ  ထိုေခတ္ အိစၥလာမ္သာသနာသို႔ ဝင္လာေသာ လက္သစ္စ လူအေျမာက္အမ်ားရိွခဲ့သည္။ သူတို႔ အထင္လႊဲမွာ စိုးလို႔ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ေရွးအေမွာင္ေခတ္ လူေတြ ေက်ာက္ပုထိုးေတြ ကိုးကြယ္ခဲ့တာကို ယေန႔အထိ ကိုးကြယ္ေနတယ္လို႔ အထင္လႊဲ မွားစိုးလို႔ျဖစ္ တယ္။ 

အုေမာရ္ (ရေသြ႕)သခင္က ဤ အခ်က္ကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္မွာ သူသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ﷺ) ၏ စြႏြတ္လမ္းစဥ္ကိုသာ လိုက္နာက်င့္ႀကံေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေက်ာက္နက္ေတာ္ဟာ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီး ေသာ္လည္း ၎ က ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိးကို မေပးႏိုင္ပါ။ 

© ၉၃၀ စီအီး  တြင္ ကာရ္မတီယန္း စစ္သည္ေတာ္တို႔၏ လက္ခ်ေၾကာင့္ ဟဂ်ရ္ေအ အဆြာတ္ေက်ာက္သည္ ကာဘာဟ္ေက်ာင္းေတာ္မွ အခိုးခံခဲ့ရသည္။ ကာရ္မတီယန္း စစ္သည္ေတာ္တို႔မွာ အိစ္မိုက္လီ ရီွယား ဂိုဏ္းဝင္ျဖစ္သည္။သူတို႔သည္ မကၠာဟ္ေရႊျပည္ကို ေမြေႏွာက္ရွာေဖြလ်က္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို  လုယက္ခိုးဝွက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ အထြတ္အျမတ္ေနရာမ်ားကို မေလးမစား ျပစ္မွားခဲ့သည္။ ဇမ္ဇမ္ ေရတြင္းနံရံကို မြတ္စလင္ အေလင္းမ်ားျဖင့္ ေစာ္ကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္နက္ေတာ္ကို သူတို႔ အေျခစိုက္ရာ အိလ္ဆာ့ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ဘာရိန္းသို႔ ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သမိုင္းပညာရွင္ အလ္ဂ်ာဝါယီနီ၏ ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္အရ ၉၅၂ စီအီးတြင္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ခဲ့ၿပီး မူလေနရာသို႔ ျပန္လည္ေထာပနာခဲ့သည္။ 

© " ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​) ရဲ႕  ​ေနာက္​ခံ သမိုင္​း​ေၾကာင္​း တခု "

ဟစ္​ဂ်္​ရီ (317) ခုနစ္​ ဇူလ္​ဟစ္​ဂ်္​ဂ်ဟ္​ လ (7)ရက္​ ​​ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံ ရဲ႕ အာဏာပိုင္​ အဗူသြာဟိရ္​ ဆိုလိုင္​မားန္​ က မကၠဟ္​​ေရႊၿမိဳ႕​ေတာ္​ကို သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္​။ အလြန္​တရာထိန္​႔လန္​႔ ​ေၾကာက္​ရြံေနရတဲ့ 
အ​ေျခအ​ေနဆိုေတာ့ အဲ့ဒီႏွစ္​မွာ ဟဂ်္​ျပဳလုပ္​ဖို႔  ခက္​ခဲသြားတယ္​။ မည္​သူတဦး တ​ေယာက္​မွ အရ္​ဖားသ္​ကို သြားလို႔မရဘူး။ ဒီအျဖစ္​အပ်က္​ဟာ အစၥလာမ္​့သမိုင္​း တ​ေလ်ာက္​ ပထမဆံုး ဟဂ်္​ျပဳလုပ္​ျခင္​းကို ရပ္​တန္​ ့ခဲ့တဲ့ အျဖစ္​အပ်က္​တခုအျဖစ္​ သမိုင္​းတြင္​ခဲ့တယ္​။
 اناللہ واناالیہ راجعون

ဘဟ္​႐ိုင္​း(ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံရဲ႕အာဏာပိုင္​ အဗူသြာဟိရ္​ ဆိုလိုင္​မားန္​က ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​)ကို အလႅာဟ္​အသွ်င္​ျမတ္​ အိမ္​​ေတာ္​က​ေန ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္း) ႏိုင္​ငံကို ယူ​ေဆာင္​သြားတယ္​။
​ေနာက္​ပိုင္​းမွာ အဗ္​ဗာစီ မင္​းဆက္​ထဲက ခလီဖာ မြတ္​က္​သဒိရ္​ဗိလႅာဟ္​က အဗူသြာဟိရ္​ ဆိုလိုင္​မားန္ဆီက​ေန ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​)ကို ​ေရႊဒဂၤါး သံုးေသာင္း နဲ႔ လဲလွယ္​ဖို႔ သ​ေဘာတူညီမႈျပဳၿပီး
ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​) ကို အလႅာဟ္​အသွ်င္​ျမတ္​ အိမ္​​ေတာ္​သို႔ ဟစ္​ဂ်္​ရီ (339) ခုႏွစ္​မွာ ျပန္​လည္​ ယူ​ေဆာင္​ခဲ့တယ္​။

​ေျပာရမယ္​ဆိုရင္​ (23) ႏွစ္​တိုင္​တိုင္​  ကအ္​ဗဟ္​​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ႀကီးမွာ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​​ေက်ာက္​နက္​) မ႐ွိဘဲ ျဖစ္​​ေနခဲ့တယ္​။

ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ (​ေက်ာက္​နက္​)ကို  သ​ေဘာတူညီမႈအတိုင္​း ျပန္​လည္​ယူ​ေဆာင္​ဖို႔အတြက္​ ခလီဖာ မြတ္​က္​သဒိရ္​ဗိလႅာဟ္​က ဒိတ္​ဒိတ္​ႀကဲ အာလင္​မ္​ မုဟဒီးဆ္​ ႐ိႈင္​းခ္​အဗၺဒြလႅာဟ္​နဲ႔အတူ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကို ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံ ​ေစလႊတ္​ လိုက္​တယ္​။

♥အလႅာမဟ္​ စူယူသြီး (ရဟ) က ဒီအျဖစ္​အပ်က္​ကို တင္​ျပတယ္​♥

မုဟဒီးဆ္​ ႐ိႈင္​းခ္​ အဗၺဒြလႅာဟ္​နဲ႔အဖြဲ႔ ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံေရာက္​​ေတာ့ ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံ​ရဲ႕ အာဏာပိုင္က အလြန္​​ေမြးႀကိဳင္​ၿပီး လွပတင္​့တယ္​တဲ့ ​ေဂလားဖ္​ထဲက​ေန ​ေက်ာက္​နက္​ထု​တ္​​​ေပးၿပီး ​ေျပာတယ္​။
ဒီဟာက ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္) ျဖစ္​တယ္​။ အသင္​တို႔ ယူသြား​ေတာ့​။ မုဟဒီးဆ္​ ႐ိႈင္​းခ္​ အဗၺဒြလႅာဟ္​ က​ေျပာတယ္​။ 
ဒါဟာ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္) မဟုတ္​ဘူး။ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္) မွန္​ရင္​  ဒီလကၡဏာ ႏွစ္​ခု႐ွိရမယ္​။ (၁) တခုက​ ​ေရထဲထၫ္​့ရင္​ ​ေရထဲမွာမျမဳပ္​ဘူး ၊ ​(၂) ေနာက္​တခုက မီးထဲထည္​့ရင္​ ပူမသြားဘူး။
အဲ့ဒီ ​ေက်ာက္​တံုုးကို ​ေရထဲ ထည္​့လိုက္​​ေတာ့  ျမဳပ္​သြားတယ္​။ တဖန္​ မီးထဲ ထည္​့လိုက္​​ေတာ့ အလြန္​တရာ ပူၿပီး​ေတာ့ ကြဲသြားတယ္​။
မုဟဒီးဆ္​ ႐ိႈင္​းခ္​ အဗၺဒြလႅာဟ္​ က​ေျပာတယ္​။ 
ဒါဟာ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္) မဟုတ္​ဘူး။ 
 ​ေနာက္​ထပ္​ ​ေက်ာက္​တံုးတတံုး ယူလာတယ္​။ အဲ့ဒီေက်ာက္​တံုုးကို ​ေရထဲထည္​့လိုက္​​ေတာ့ 
ျမဳပ္​သြားတယ္။ တဖန္​ မီးထဲ ထည္​့လိုက္​​ေတာ့ အလြန္​တရာ ပူၿပီး​ေတာ့ ကြဲသြားတယ္​။

ငါတို႔ လိုခ်င္​တာ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​​ေက်ာက္​နက္) အစစ္​လိုခ်င္​တာ ၊ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္) အစစ္​ ကိုယူလာတယ္​။  ေရထဲ ထည္​့လိုက္​​ေတာ့ ျမဳပ္​မသြားဘဲ ပန္​းသဖြယ္​ ​ေရ​ေပၚမွာ ​ေပၚ​ေနတယ္​။  တဖန္​ မီးထဲ ထည္​့​ေတာ့ေအး​ေနတယ္​။ မုဟဒီးဆ္​ ႐ိႈင္​းခ္​ အဗၺဒြလႅာဟ္​ က​ေျပာတယ္​။ 

ဒါမွ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္) အစစ္​ ၊ ဒါပဲ ကအ္​ဘဟ္​ ​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ႀကီးရဲ႕ က်က္​သ​ေရ​ေဆာင္​၊ 
 ဒါပဲ ဂ်နၷသ္​ ရဲ႕​ေက်ာက္​နက္​။

အဗူသြာဟိရ္​ ဆိုလိုင္​မားန္​ က အံ႔ၾသၿပီး​ေမးတယ္​။ 

ဒီအ​ေၾကာင္​းအရာ​ေတြကို အသင္​ဘယ္​က​ေနသိတာလဲဲ?
မုဟဒီးဆ္​ ႐ိႈင္​းခ္​ အဗၺဒြလႅာဟ္​ က​ေျပာတယ္​။ ဒီအ​ေၾကာင္​းအရာ​ေတြကို က်​ေတာ္​ တမန္​​ေတာ္​ျမတ္​ႀကီံး ﷺ  ထံပါးက​ေန သိရတယ္​။
"ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​) ဟာ ​ေရထဲမွာ ျမဳပ္​မွာဘူး။ မီးထဲမွာ ပူမွာမဟုတ္​ဘူးး"
အဗူသြာဟိရ္​ ဆိုလိုင္​မားန္​ က ​ေျပာတယ္​။

 ဒီသာသနာ ဟာ အလြန္​တရာ မွ ျပည္​့စံု​ေပတယ္။ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​) ကို မြတ္​စလ္​မာန္​ ​
 ေတြဟာ အားအင္​ခ်ိနဲ႔​ေနတဲ့ ကုလားအုတ္​ တ​ေကာင္​ေပၚ တင္​ၿပီး ယူ​ေဆာင္​လာတယ္​။ ထိုကုလားအုတ္​ဟာ 
အလြန္​လ်င္​ျမန္​စြာနဲ႔ ကအ္​ဗဟ္​​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ႀကီးထံ အ​ေရာက္​သယ္​​ေဆာင္​လာတယ္​။ ထိုအားအင္​ခ်ိနဲ႔ေနတဲ့ ကုလားအုတ္​ဟာ အလြန္​တရာမွ အားအင္​​ေတြ ျပည္​့ဝလာတယ္​။ ဘာလို႔လဲဆို​ေတာ့ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​) ဟာ  မိမိရဲ႕ ဌာ​ေနအမွန္​ ဗိုင္​သြလႅာဟ္​ကို သြား​ေနလို႔ပါပဲ၊

ဒါ​ေပမယ့္ ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ​(​ေက်ာက္​နက္​)ကို ကအ္ဘဟ္​​ေက်ာင္​း​ေတာ္​ႀကီးက​ေန ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံ သယ္​​ေဆာင္​ သြားစဥ္​အခ်ိန္​က  ကုလားအုတ္​ တ​ေကာင္​ၿပီး တ​ေကာင္​ သယ္​​ေဆာင္​ရင္​း ​ေသ​​ေသ သြားတယ္​။ ဘဟ္​႐ိုင္​း (ဘာရိန္​း) ႏိုင္​ငံ အထိ ကုလားအုတ္​ အ​ေကာင္​(40) ဟဂ်္​​ေရအဆ္​ဝဒ္​ ကို သယ္ရခဲ့သတဲ့။


© ဟာဂ်ရ္ ေအ အဆြတ္ ေတာ္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္မူလက ျပည့္စံုေသာ ေက်ာက္တစ္လံုးရိွခဲ့သည္။ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ယခု မတူကြဲျပားေသာ အရြယ္အစား အစိတ္အပိုင္း ရွစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ၎အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္တပ္ဆင္၍ ေက်ာက္ႀကီးအျဖစ္ျပဳလုပ္ကာ ေငြသတၱဳေဘာင္ ခတ္သိမ္းထားသည္။

အဗၺဒၺဳလႅာ ဗီန္း ဇူဘိုင္ရ္ (ရေသြ႕)သခင္သည္ ေငြသတၱဳေဘာင္ကို  ပထမဦးဆံုး တပ္ဆင္ေပးၿပီး ေနာင္တြင္ လိုအပ္ေသာအခါ ေနာက္ဆက္ ခလီဖာေတြက မြမ္းမံ အစားထိုးေပးခဲ့သည္။ 

© အျခား အစိတ္အပိုင္း ေျခာက္ခု သည္ တူရကီႏိုင္ငံ အိစၥတန္ဘုလ္ၿမိဳ႕တြင္ ရိွသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္ခုကို ျပာဗလီေတာ္ ေမဟဲရာပ္ေတာ္ ေရွ႕၌ ျပသထားသည္။ ေနာက္တစ္ခုကို စူေလမန္ဂူသခၤ်ဳိင္း၏ အဝင္မုခ္ဝ အေပၚ၌ တည္ရိွၿပီး က်န္ေလးခုမွာ စကုလႅဳ ေစဟိသ္ မဟ္မတ္ ပါစာ ဗလီ၌ တည္ရိွသည္။ (တစ္ခုက ေမဟ္ရာပ္ေပၚရိွသည္၊ ေနာက္တစ္ခုက တရားေဟာစင္  ေမမ္ေဘာရ္ ေအာက္ထပ္၌ ရိွသည္။ ေနာက္တစ္ခုက တရားေဟာစင္  ေမမ္ေဘာရ္ အေပၚထပ္၌ တည္ရိွသည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက အဝင္ မုခ္တံခါးေပၚတြင္ အသီးသီး တည္ရိွသည္။) ဤေက်ာက္စိတ္မ်ား မွန္မမွန္ကိုမူ ေစာဒက တက္လ်က္ ရိွေန သည္။ တူရကီအင္ပါယာသည္ ယခုေဆာ္ဒီအေရဗီးယားႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ အိစၥလာမ္သာသနာဆိုင္ရာ ဓာတ္ေတာ္ စြယ္ေတာ္မ်ားကို ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့ သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေတာ္ (ﷻ) သာ အသိဆံုးျဖစ္သည္။ 

© မွတ္ရန္။         ။
ဟာဂ်ရ္ အလ္ အဆြာတ္ေက်ာက္ေတာ္ကို နမ္းသည့္အခါ သူတစ္ပါးကို တြန္းျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းမ်ဳိး မျပဳသင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဟာဂ်ရ္ေပ အဆြာတ္ေက်ာက္ေတာ္ကို နမ္းျခင္းသည္ စႏြတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အျခား တစ္ေယာက္ကို ဒုကၡေပးျခင္းသည္ ဟရာမ္ျဖစ္သည္။ ၎ေနရာတြင္ လူထူထပ္ေသာအခါ သခ္ဘီရ္ ရြတ္ဆိုလ်က္ မိမိလက္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ ၫႊန္ျပၿပီး ၎ လက္ သို႔မဟုတ္ ဝတၳဳကို နမ္း႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္  (ﷺ) သည္ တိုက္႐ိုက္နမ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း လူထူထပ္ေသာအခါ တစ္ခုခု ၫႊန္ျပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ စႏြတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ ကိုးကာ။ The History of Makkah Mukarramah– Dr Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Holy Makkah – Shaikh Safiur-Rahman Mubarakpuri, Wikipedia
-(تاریخ مکہ للطبری)


No comments:

Post a Comment