Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, August 2, 2018

Dhéñr Híssá Okkól (ေျခနင္းေမာင္းဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား)

ေျခနင္းေမာင္း နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ စကားလံုးမ်ား


စုစည္းတင္ျပ----> ႐ိုဟင္ေလး

႐ို လူေနမႈဘဝတြင္ ေမာင္းသည္လည္း မျဖစ္မေနပါရိွသည့္ ႀကိယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေမာင္းကို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ လက္ေထာင္းေမာင္းႏွင့္ ေျခနင္းေမာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ လက္ေထာင္းေမာင္းကို အံူအီ (Uññí) ဟု ေခၚၿပီး ေျခနင္းေမာင္းကို  ေဓ့ဥ္ (Dhéñ) ဟု ေခၚၾကသည္။


🌈🌾ပါဝင္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ား🌈🌾

1. Dhéñ = ေမာင္း
2. Foól   = ေမာင္းခြက္
3. Uñsa = ေမာင္းေက်ာက္
4. Gáconí = လည္ညႇပ္
5. Kila  = ေမာင္းေထာက္တိုင္
6. Dóroni/ Baála = ေမာင္းလက္ဆြဲ
7. Fata = ေမာင္းေျခဖ်ား
8. Matá = ေမာင္းတံုး
9. Kíl   = ဆံုလည္ထိုးေခ်ာင္း
10. Táillá/ Tál gañt = ေျခဖ်ားေအာက္ တြင္းငယ္

------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment