Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, July 1, 2016

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာေသာ ပညာရဲ႕သေဘာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာေသာ ပညာရဲ႕သေဘာပညာဆုိသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းတတ္၍ စာသိမႈကုိ ပညာဟု မဆုိေပ…။ပညာသည္ "အတုိင္းအဆမထင္" အလြန္က်ယ္ေျပာ နက္နဲလွေပသည္…။
ဤကမၻာရွိစာအုပ္အားလုံးပင္လွ်င္ ပညာအားလုံးကုိ ေလာကျပင္က်ယ္ တည္းဟူေသာ ေက်ာင္းျကီး၌ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ပုခက္တြင္းမွ ေျမျကီးထဲသုိ႔ေရာက္သည္အထိ ပညာသင္သားမ်ားျဖစ္ေနျကေစသည္…။ထုိ႔ေျကာင့္ ပညာသင္ျကားမႈသည္ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ သူ၏ တသက္ပန္တြင္ ကုန္ဆုံးသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ…။
ပညာတတ္သူသည္ ေလာကရွိအရာရာကုိ အခြင့္အလမ္းလုိက္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းေသာ ဥာဏ္အားကုိ၎…။မိမိအျမင္အရ စိတ္ေနစိတ္ထား စိတ္ဓါတ္ကုိ၎…ျပဳျပင္ ျပဳစု စီမံထားခဲ႔သူသာလွ်င္ ျဖစ္သည္…။
ဘီေအေအာင္ေစကာမူ ပါရဂူဘြဲ႕ျကီးပင္ ရေစကာမူ ပထမေက်ာ္ျကီးပင္ျဖစ္ေစကာမူ အသက္အရြယ္မည္မွ်ပင္ ျကီးရင့္ေစကာမူ ပညာဆုိေသာ သဘာဝ အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းစြာသုံးသပ္နားလည္ျခင္းမရွိေသာ္ တကယ္အရာမေရာက္ အသုံးမဝင္ႏုိင္ေပ…။
[ ပညာဟူသည္ စာအုပ္မ်ားထဲ၌သာ ရွိသည္ မဟုတ္ စာအုပ္ကုိေက်ာ္၍ ျမင္ျမင္စြမ္းႏုိင္ျခင္းကုိ ေဆာင္ႏုိင္ရေပမည္…။
ပညာသည္ လူ၏ ဥာဏ္ကုိသာ ျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕ရုံသာ မက လူ၏ စိတ္ေနစိတ္ထား အယူအဆမ်ားကုိလည္း တုိးတက္ေစရမည္…။
လူထု၏ ဆႏၵအား လုပ္အားကုိ ႏူးညႊတ္ေစရမည္…။
ရာဇဝင္ကုိ သိရုံသာ မဟုတ္ ရာဇဝင္ဖန္တီးႏုိင္ရမည္…။
ေလာကဓါတ္ပညာကုိ သိရုံသာမဟုတ္ ေလာကဓါတ္ပညာကုိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရမည္…။
ပထမ ပညာကုိသာ သိရုံသာမဟုတ္ ေျမသစ္ေရသစ္ ေတာေတာင္တုိ႔ကုိ ရွာေဖြစုံစမ္းႏုိင္ရမည္…။
ေလာက အေျကာင္းကုိ နားလည္ေစရုံသာ မဟုတ္ သည့္ထက္ေကာင္းေသာ ေလာကကုိဖန္ဆင္း ႏုိင္ရမည္…။
ဤကား ပညာ၏ သရုပ္အက်ဥ္းမွ်ေပတည္း…။ ]
ပညာသည္ ကာလ ေဒသ ပေယာဂႏွင့္ ယွဥ္ရမည့္ ပညာတြင္ သညာလည္းပါသည္…။ဥာဏ္ႏွင့္လည္းယွဥ္ရမည္…။ဥာဏ္ခ်ည္းသာတုိးတက္၍ သညာ မရွိပါမူလည္း ဤမ်ွပုိမုိဆန္းက်ယ္ အေျပာက်ယ္လွေသာ ေခတ္သစ္အေျကာင္းကုိ နားမလည္ႏုိင္ေပ…။
ေလာကဓါတ္ပညာကုိ မတတ္မသိပဲ ေလာကဓါတ္ပညာဥာဏ္ကုိသာလ်ွင္ ေလာကဓါတ္ပညာ၏ တန္ဖုိး ဒင္ျပည့္ က်ပ္ျပည့္ မသုံးႏုိင္ေပ…။
တုိင္းျပည္အေျခအေန ျပသနာ ေခတ္အေျခအေန ႏွင့္ မယွဥ္ပါးမူ တုိင္းျပည္ေထာင္ျခင္း ေခတ္ျပင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေပ…။
ေမြးကတည္းက ေသသည္အထိ အယူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ မရွိ တရားေသစြဲကုိင္သူသည္ ပညာတတ္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ…။
လူတစ္ေယာက္၏ သက္တမ္းတြင္ အစပထမက သိျမင္လာေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား ဝါဒတုိ႔သည္ အမွန္ခ်ည္း မဟုတ္ အက်ဳိးမရွိမွားယြင္းေနပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ သာတည္း…။
---
ွဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆုိလုိသည္ကား…
က်ေနာ္ ဤသုိ႔ သုံးသပ္မိပါ၏…။
စာတတ္ရုံ စာေတြအမ်ားျကီးသိရုံျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ပညာရွိျပီ ပညာတတ္ျပီဟု မယူဆႏွင့္ဦး ပညာဆုိသည္မွာ ေသသည္အထိ သင္မကုန္ႏုိင္သည့္ အရာျဖစ္သည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္…။
ပညာရွိသူ ပညာတတ္သူ မွန္လွ်င္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းရွိရုံမက မိမိစိတ္ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရေပဦးမည္…။
ထုိ႔အျပင္
ပညာ၏ သေဘာသဘာဝကုိ သရုပ္က်ဥ္း ခြဲျပထား၏…။ဤသည္မွာ ပညာသည္ သူ႔အပုိင္းအျခားႏွင့္ သူ ရွိေျကာင္းဆုိလုိျခင္းျဖစ္၏…။
ဥပမာ…ေဆးပညာ…ႏုိင္ငံေရးပညာ…စစ္ပညာ စသျဖင့္…။
ပညာ၏သေဘာမွာ စာအုပ္ထဲက အေျကာင္းေတြကုိ သိရုံႏွင့္မျပီး စာအုပ္ထက္ေက်ာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိရဦးမည္…။စာအုပ္ထဲကဟာေတြ မွတ္သားႏုိင္တာ ပညာမဟုတ္ေသးဘူး…သညာစြမ္းရည္ျဖစ္၏…။
သညာသည္ အားလုံးကုိမွတ္၏…။မွန္သည္ မွားသည္အကုန္မွတ္၏…။ပညာကေတာ့ ဘယ္ဟာမွန္သည္ ဘယ္ဟာမွားသည္ ဘယ္အက်ဳိးရွိသည္ ဘယ္ဟာ အက်ဳိးမရွိဘူး စသျဖင့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခား ဆင္ျခင္သုံးသပ္ ျပႏုိင္စြမ္းရွိ၏…ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္၏…။
ျပီးေတာ့ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳမူႏုိင္ျခင္းသေဘာလဲ ပါေသးသည္ ဟုသရုပ္ျပထားေပသည္…။
အဲ႔လုိ ခြဲျပ ေျပာျပႏုိင္တဲ႔အတြက္
လူထုဆႏၵကုိ စည္းရုံးႏုိင္ျပီး …လူထုကုိ အလုပ္ေစလာသည္ဟု ပညာ၏ စြမ္းပကားကုိလဲ ျပဆုိထားေသး၏…။
ထပ္ျပီး ဆန္းသစ္ႏုိင္ရမည္ အသစ္ေတြရွာေဖြႏုိင္ရမည္…ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ရမည္…။
ထုိ႔အျပင္ သညာကုိလည္း ပစ္ပယ္လုိ႔မရေျကာင္း ျပဆုိထားသည္…။
ကာလ ေဒသ ပေယာဂႏွင့္ ယွဥ္ရမည္ဆုိျခင္းမွာ
အခ်ိန္ေနရာအားထုတ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ဆင္ျခင္သုံးရမည့္သေဘာတြင္ မွတ္သားထားႏုိင္မႈမ်ားလည္းပါသည္ ဟုဆုိျခင္းျဖစ္သည္…။
အေျခခံ သညာမ်ား…(ဥပမာ…အတန္းပညာေရး)
ပညာရပ္အပုိင္းအျခားႏွင့္ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ သိထားမွတ္သားထားႏုိင္ရမည္ဟု ေျပာထားျခင္းျဖစ္၏…။
ဒါမွ လူေတြရဲ႕ ပညတ္ အျဖစ္စနစ္ေတြကုိ နားလည္ႏုိင္ ဆက္ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္…။
ေမြးထဲ က်ေနာ္တုိ႔ ရထားေသာ သညာမ်ားရွိသည္…။ထုိထဲတြင္ အယူအဆမ်ားလည္းပါသည္…။ဒါကုိ ေကာင္းလုိ႔စြဲကုိင္ထားတာ အေျကာင္းမဟုတ္ မွန္ကန္အက်ဳိးရွိပါက ျပသနာမရွိ မေကာင္းပဲ အစြဲျကီး ဆြဲကုိင္ထားႏုိင္တာကုိ ပညာဟုေျပာမရေပ…။
ထုိ႔ေျကာင့္ ပညာရွိသေဘာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းလဲရွိရေပဦးမည္တည္း…။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္
ပညာသည္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေဝဖန္ပုိင္းျခားေပးသည္…။အမွား အမွန္ အက်ဳိးရွိသည္ မရွိသည္ကုိ သိေစသည္…။စိတ္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးသည္…။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ဆုိရုံသာမက ဆန္းသစ္လြင္ေစေပ၏…။
----
‪Zeroneo‬

Ref:
စာညႊန္း-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္း၏ ႏုိင္ငံေရး ဂႏၲဝင္ စာအုပ္မွ >>
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ေရးသားထားေသာ ကုိယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိ (သူ၏ဘဝအေျကာင္း)စာမူမ်ားမွ>>
ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေက်ာင္းသားဘဝအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္းမွ>>
ေကာက္ႏူတ္ကူးယူ ေဖာ္ျပ သုံးသပ္ပါသည္…။
ရွာေဖြစုေဆာင္း တင္ျပသူ -ေမာင္ေက်ာ္ရင္
၁၉၆၉ခုႏွစ္ -ေဖေဖၚဝါရီလ၌ အမွတ္-၂၃ ဦးေကာင္းလမ္း ျကည့္ျမင္တုိင္ျမဳိ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမဳိ႕ စိန္ပန္းျမဳိင္ စာေပမွ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထူးထုတ္အျဖစ္ ပထမအျကိမ္ အုပ္ေရ ၆၀၀၀ခန္႔ ျဖန္႔ခ်ီခဲ႔ပါသည္…။
ဤစာအုပ္သည္ က်ေနာ္ ဖတ္ဖူးသမွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေျကာင္း စာေပမ်ား၍ ခုႏွစ္အရေစာဆုံးစာအုပ္ျဖစ္ျပီး အျပည့္စုံဆုံး စာအုပ္ျကီးျဖစ္ပါသည္…။
အေျကာင္းေျကာင္းေျကာင့္ ယခုေခတ္၌ ဤမူရင္းစာအုပ္မွာ ရွာပါးသြားျပီျဖစ္ေသာေျကာင့္ …
ဗဟုသုတအရေသာ္လည္းေကာင္း …ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြးအျမင္…
ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုိ သိျကေစကုန္ရန္ ေစတနာျဖင့္သာ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္…။
---
-မွတ္စုျကမ္း
#zeroneo

No comments:

Post a Comment