Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, February 19, 2017

Aladdin and the enchanted Lamp P-One

Aladdin ar Jadur SaragTorjuma 🌀  Kuwáiccójjá

Bák - Ek

Dónír Modot  [Help from a rich man]


…agor zobanar hotá éri. Arob decór Coor ekkánót mazé Aladdin hoí uggúa fuwa accíl. Te bazaror dáke gura gór ekkánót maat fúañti táké. Tará bicí gorib accíl. Maa ye din bór ham goittó. Mazé mazé adá rait fojjontó ham goittó. Kintu Aladdin e maa ré modot no goittó. 
Many years ago, in a city in Arabia, there was a boy called Aladdin. He lived with his mother in a little house near the market and they were very poor. Aladdin's mother worked all day, and sometimes half the night, but Aladdin never help her.

Te diki uggúa gaillá fuwa accíl. Hamot díyán no ditó. Kélar lá fool accíl. Okkol ottól kélat táito. Biínná óilé bazar ot zade rastat mazé duñra duñri goittó. Fuwainnól loí gof maittó… kettali goittó… dinbór kélat táito. Háñs oilé górot aái báttun hái tó. 

Raitta maa ye taré “Oo… Aladdin,… Aladdin…! tui bicí gaillá fuwa éna. Honó hazor noó. Ham-tam hoñtté gorí bí” hoí goz gozaitó. 

Kintu, Aladdin e tar maar hotá honó otté no fúintó.

He was a lazy boy and he did not like to work. He  wanted to play all the time. Every morning he ran through the streets to the market. There, he talked and laughed and played with his friends all day. Then in the evening he went home for his dinner.

And every night his mother said to him: ‘Oh, Aladdin, Aladdin! You are a lazy boy _a-good-for-nothing! When are you going to do some work, my son?'

But Aladdin never listened to his mother.

Ek dinná hala lamba kuth finná burá manúic uggúa bazarot aiccé. Burá wáyé Aladdin óré bicí kíyal di sáitáikké. Kintu Aladdin e burá wá ré nó déké. Ho ek miníth baáde burá manúiccúa yé Lemu biyarir hañsé zai, “háil bazu finné dé fuwa wá honnúa hoi fusár loiló.

Toí, Mustafar fuwa Aladdin de hoí faillo. Burá wá yé tík asé, fuwa ibá eri. Tar nam ó tík ase, bafor nam ó tík asé, gale gale hoí gelgói. 

Baáde, Íbayé Aladdin oré dak mari, o fuwa… eré ekká ai. Tor nam Aladdin né? hoi fusár loiló. 

One day in the market there was an old man in a long black coat. Aladdin did not see him, but the old man watched Aladdin very carefully. After some minutes he went up to a orange -seller and asked: 

‘That boy in the green coat - who is he?

‘Aladdin, son of Mustafa,’ was the answer.

The old man moved away. ‘Yes,’ he said quietly. ‘Yes, that is the boy. The right name, and the right father.'

Then he called out to Aladdin: ‘Boy! Come here for a minute. Is your name Aladdin? Aladdin, son of Mustafa?’

Aladdin e kéladdé úntu burá manúiccúar hañsé aái,“ Ói ze, mui Aladdin zé, Mustafar fuwa. Baba mara giyé dé fañs bosór óiye” hoi zuwab diyé.

“Mori giyói… óiné?! Inná LÍLLÁH…! hoi burá wá yé taajub ói abar fusár loilo. Baáde mugót hát dí hana cúru goijjé. 

“Tuiñ kiyóllá hanór dé?” hoí Aladdin e fusár goilló. “tuiñ aññr baf oré sinó níki?”

Aladdin left his friends and come to the old man.

‘Yes,’ he said, ‘I am Aladdin, son of Mustafa. But my father is dead. He died five years ago.’

‘Dead!’ said the old man. ‘Oh, no!’ he put his face in his hands and began to cry. 

‘Why are you crying?’ asked Aladdin. ‘Did you know my father?’

Burá manúiccúa yé mugór uzú sai “ Mustafa, aññár bor bái éri. Mui íballói dola óitó accóm dé. Ehón, tuí de íba mori giyói boli hoór. Hondilla dukkór hotá yá!” eén hoí Aladdin oré azamari dóilló. “Kintu, eré mor báiyór fuwa asé. Tor mugán dekíle Mustafa ré dekír fán lager. O Aladdin, aññí tor sañsa Abnazar noné.”

“Tuiñ… aññár sañsa de ói ne?” hoí Aladdin e fusár loiyé. Te bicí ammúk mikká óiye. Mor baf ottún gura bái uggúa yó asé niki tó. Yían mui hoí óddó no farí.”

The old man looked up. ‘Mustafa was my brother!’ he said. ‘I went to see him again, and now you tell me he is dead. Oh, this is not a happy day for me!’ Then he puts his hand on Aladdin's arm. ‘But here is my brother's son, and I can see Mustafa in your face, my boy. Aladdin, I am your uncle, Abanazar.’

‘My uncle?’ said Aladdin. He was very surprised. ‘Did my father have a brother? I didn't know that.’


“Tui no óibár age lóti aññí oinno zagat giílám mói dé, o fút” hoíló. “Saayá” hoi zeb ottú cúnar tiyañ 10 wá nelai Aladdin ór hátot gólai diyé. “Górot zai tor maa ré tiyañ iin dic, baade aññár hotá buzáic. Íbar zamair bái yé tañir loi dola óito mone hor. Hailla, górot beraitó aiccúm bolí hoic…” hóñsar diyé.

Doc wá cúnar tiyáñ hodé hom tiyañ noó. Etóllá Aladdin bicí kúci óiyé. Te górot tora turi duñri zai maa ré tiyañ gún diyé. Maaye tiyáñ dekí dhorai giyói. 

‘I went away before you were born, my boy,’ said the old man. ‘Look.’ He took ten pieces of gold out of his bag, and put them into Aladdin's hands. ‘Go home to your mother and give this money to her. Tell her about me, and say this: “Here husband's brother wants to meet her, and he is going to visit her tomorrow.” ’

Ten pieces of gold is a lot of money and Aladdin was very happy. He ran home quickly and gave the gold to his mother. At first she was afraid.


“Iín horé faiyós lé, Aladdin? Feñrai faiyós déné? Iin aññrár tiyañ noó. Wafes diféla foribó.”

“O maa noó, iin aññár tiyáñ…” Aladdin e hoíyé. “Sañsa…babar cóñro bái yé tiyáñ iín aññárlá diyé dé. Sañsa Abanazar hailla eré ai bó.

“Honnúa…? Tortú Abanazar hoí sañsa uggúa nái.”

“Kintu, yággúa yé aññár nam zane. Babar nam ó zane. Baáde cúnar tíyañ yó doc wá diyé. Bicí gom manúic. O maa, íbar lá bála gorí hána goijjó” hoi Aladdin e hoiyé.

‘Where did you get this, Aladdin?  Did you find it? It isn't our money. You must give it back.’

‘But it is our money, mother, ’ said Aladdin. ‘My uncle, my father's brother, gave the money to us. Uncle Abanazar is coming to visit us tomorrow. ’

‘Who?’ You don't have an uncle Abanazar.’

‘But he knows my name, and my father's name,’ Aladdin said. ‘And he gave ten pieces of gold to me. He's very nice. You must make a good dinner for him.’


Tarfoddín Abanazar ye Aladdin ór górot beraitó aiccé.

“O bú…! hoi muggali háñci oré daikké. Tuñí mor báiyó nibi nóné. Tuáñré ar Aladdin oré dekí bicí kúci laiggé.”

“Boiyó, Abanazar…,Aññárar báñga-súra górot máze tuáñr loi dola óito mouka óiye dé yían bicí kúci lager” boli Aladdin e hoiyé. Íbayé bát saloin, gula gala ol dostahánat rakílo. “Kintu, aññí ekkán buzí nofaríddé ki hoílé, kiyóllá aññár zamaiye tuáñr hotá ebbar óddo zikír noó goredé?”

The next day Abanazar arrived at Aladdin's house.

‘My sister!’ he said and smiled. ‘My dead brother's wife! I am happy to find you and Aladdin.’

‘Sit down, Abanazar. We're happy to see you in our poor home,’ Aladdin's mother said. She put meat, rice and fruits on the table. ‘But I don't understand. Why did my husband never speak about you?’

“O bú… bicí afsús ór hotá. Aññára gura hale bodda loi aññí lói no bointam. Baáde mui boot durór dec ekkán ót giílámoi.”

“Ya mor boic ó barí giyói. Mor bodda loi dola ói mila mincá óitó mone hoór. Íba dé mori gelgói, mui íbat lói hotá óddó hoi no failám. Íbaré bidai óddo di no faillám.”

Abanazar sugóttún zar zar sugór faní zargói. Aladdin ór maaye yó handar cúru.

I am sorry, my sister. When we were young, my brother and I were not friends for many years. Then I went away to a far country. ’

‘I am an old man now and wanted to see my brother again and take his hand. But he is dead, and I cannot speak to him or say goodbye to him now!’

Abanazar had tears in his eyes and Aladdin's mother began to cry too.


“Kintu, ehón…mui górót wafes ailám” bolí burá wáyé hoiló. “Mor bái yór buo ar fuwa ré muí modot gorí bólla mouka óiyé, kiyólla hoilé aññí ehón uggúa dóni boni giyí gói.” Baáde Aladdinór íkka sái “O fút, tuí ki ham gorós hoí fusár loiló.

Mogor, Aladdin e honó juwab no diló. Tar mug córmínda mikká, mug tug lal ói giyói.

“Úff, Aladdin oré ham or baábote ki ham gorós hoí fusár noloi yó, zé!” bóli maye hoiyé. “Te honó otté ham no goré. Din bór fúañijjá okkólór fúñati kéla. Búk lagilé górot aiyé.”

‘But I am home again now,' the old man said, ‘and I can help my brother's wife and his son, because I am a rich man. ’ He looked at Aladdin. ‘Aladdin, my boy, what work do you do?’

Aladdin did not answer and his face was red.

‘Oh, don't asked Aladdin questions about work!' his mother said. ‘He never works. He plays with his friends all day, and only comes home when he is hungry. ’

“Tík asé, hailla tollá uggú noiya bazu kina fori bó. Baáde, ham ór baábote hoiyúm. Bazarot duwan ekkán ór girós bointo mone no hoór né…?”

         Aladdin e futki háñci dílo. “Duwan ekkán táile, aññí uggúa doñr códor kiyólla no bointam?” boli té báiffe.

          ‘Well, my boy, tomorrow we must get a new coat for you. Then we can talk about work. Would you like to have a shop in the market perhaps?’                          Aladdin smiled. ‘A shop,’ he thought,  ‘and me, a rich market-seller. Why not?’

                            ◽◽◾◾◻◼⬜◻◼◾◾◽◽

To be continue…

No comments:

Post a Comment