Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, February 23, 2017

Aladdin ar Jadur Sarag ,P-Four

Aladdin ar Jadur Sarag [Part-Four]


Torjuma 🌀 Kuwáiccójjá

READ MORE :Bák - Sair

Aladdin or Fírítí  [Aladdin's Love]

Fañs bosór loti zehón óilo…, Aladdin ottú duwan ekkán ar soijja fuwa tinnúar malik óiye. Kostomár ókkole Aladdin oré kuwaic fa. Kiyólla hoilé te taráré bálai goré, bazaror gura fuwain é yó taré fossón goré. Kiyólla hoilé, tarár dákorttú zaite tará ré sóhat óllá tiyañ de. Fotti zone Aladdin oré ador goré.


Five years later, Aladdin had a shop in the market and three market - sellers worked for him. The sellers liked Aladdin because  he was good to them. The market children liked Aladdin too, because he gave them money when he walked past. Everybody liked Aladdin.  

Ya Aladdin or maa ye fuwa ré “Be hazor” hoi honó otté no dake. Taráttú bagan or hañsé ekkán bicí cúndor gór asé. Aró taiñttú cúndor cúndor jinís ókkol ó asé. Kintu tajuppia jadur sarag ar Jin or baábote cúde Aladdin ar tar maa ye zanede.
Ek dinná, Aladdin e rastat uzor fúní tíyaiyé. “Súltan ór zii sayeba aiyer… Sáyeba Badr-al-Budur aiyer!” hoí dakor abas te fúinne.
Gulam só zón e Sáyeba re falkit tulí rasta bai hanót loí aiyér. Manúic ókkol e tíyai tíyai saár. “Badcár Zii! Sáyeba Badr-al-Budur!” hoi hoi dak marer.

Aladdin's mother never called her son a good-for-nothing now. They had a nice house near the gardens and she had many beautiful things. But only Aladdin and his mother knew about the magic lamp and the jinnee. One day Aladdin heard a noise in the street and stopped to listen. “Sultan's daughter is coming, ’ he heard. ‘Princess Badr-al-Budur is coming!’ Six slaves carried the princess through the streets in a litter, and the people stopped to watch. ‘Princess! Princess Badr-al-Budur!’ they called.  

Falki gán tar dákottú fárí zadde te sairoiyé. Te badcár zii yór mug gán dekíló. Hala sug wala oti cúndor uggúa maiya. Arob decór ebbe baarík cúndor uggúa maiya fuwa éri. Falki gán ebbe Aladdin loi bazí giyé. Kintu buot hotuún fán te lor-sor sára ammúk ói accíl. Baáde te górót wafes duñri giyé.
“O maa!…, maa…! Aññí rastat mazé badcá Súltan ór zii Badr-al-Budur oré dikkí.” Aladdin or mug tug foor oígiyói. “Badcár zii oré aññttú buo bana foribó, O maa…!”

Aladdin watched when the litter came past him, and he saw the Princess's face. She was beautiful, with big dark eyes _ the most beautiful woman in Arabia. The litter went past Aladdin, but for some minutes he did not move. Then he ran home.  ‘Mother! Mother! I saw the Sultan's daughter, Princess Badr-al-Budur, in the street. ’ Aladdin's face was white. ‘I must have 5he Princess for my wife!’

“Kintu…Aladdin…” hoi tar maa ye hotá hoité…
“Kintu-tintu…no goijjó, O maa. Aññí badcár zii re ador gorí. Aññí íba ré cádi goittó sair. Badcár ére zai óre aññárllá hotá hogói éna, O maa…”
 “Mui…? Badcá Súltan ór ére zaitum? No…no…no faríbo” hoi Aladdin or maa ye juwab diyé. “Fúnic ,o fút(aññár hotá fún). Badcá ólór zii yainné cooró gorib ókkol oré no lo!”
“Kintu o maa… aññárá ehón gorib de noó. Aró aññárá badcá Súltan óré zii yólla kessú difaribár hástiyó asé. Aw…ekká tíya…”
Aladdin e neli óre merir tolor jadur bagan ottú gula ókkol zai ainné gói. Éñ…ya iín gula noó. Dóla, lal, hail, hóloiddá roñgor zuhár ókkol dé hoói fare.

‘But, Aladdin …’ his mother began. ‘No “buts”, Mother. I love the Princess and I want to marry her. Go to the Sultan and ask for me.’ ‘Me? Go to the Sultan's palace? No, no, no,’ Aladdin's mother said. ‘Listen, my son. The daughters of a Sultan do not marry poor boys from the city.' ‘But we are not poor now, Mother. And we can give the Sultan something for his daughter. Wait.’ Aladdin went away and got the fruit from the magic garden under the ground. Now, of course, he knew it was not fruit, but white, red, green, and yellow jewels.

“E kimoti juhár iín óre cúnar soun ót loi zo, O maa. Iín óre badcá Súltan óre diyo” boli te hoiyó. 
É tólla ar ek dinná Aladdin or maa ye cúnar soun ór uore becá bicí oti cúndor juhár ókkol loi badcár raj mohól ót giyé. Taíñ (maa) lamba bóddha hambára uggúát góille. Kintu… badcá Súltan, Uzir ókkól ar gulam ókkol oré dekí maa bicí dhorai giyé. Étollá maaye honíkkár lói no mati nizam mari hambárat soiñ táikké. Zehón háñs oiyé, juhár gún loi górot wafes ai giyói. Aladdin e maar loi bicí guccá óiye. 

‘Take these jewels, Mother, on a gold plate,’ he said, ‘and give them to the Sultan.’ So the next day Aladdin's mother carried a gold plate with many beautiful jewels on it to the Sultan's palace. She went into a long room, but when she saw the Sultan, his Vizier, and all his slaves, she was very afraid. So she waited quietly in the room and spoke to nobody. In the evening she went back home again with the jewels. Aladdin was very angry with her.


“O maa…, tuáñttú badcá Súltan óre howa foitto. E ham yián moré gorí dibollá mottú baf óde nái. Tuáñrttú moré hamahá modot gorá fori buó. Morttú badcár zii re biyá gorá foribúo. Mui íbaré ador goróm” bóli te hoiyé. 
“Yían ólla, Aladdin or maa ye raz mohól ót bicí dín giyé. Kintu… maa ye hotá howa ré dhora.
Akhérottú…, badcá Súltan e íbaré deki badcár uzir ottú “ É maiya fuwa wá honnúa…? Kiyóllá íba foittó dín raz mohól ót aiyé dé…? hoi fusár loiló.


‘Mother, you must speak to the Sultan, ’ he said. ‘I have no father to do this for me. You must help me _ I must marry the Princess. I love her! ’ So the next day, and for many days after that, Aladdin's mother went to the palace, but she was always afraid to speak. In the end, the Sultan saw her and asked his Vizier: ‘Who is that woman? Why does she come to the palace every day? ’

Uzir e Aladdin or maar hañsé zai fusár asár goiló. “Tuñí badcá húzur lói dola óito accó déné? Ói ne? Óilé, Aññár fuáñti aiyó.”
Uzir e Aladdin or maa ré badcár hañsé daki loi giyé. Íba (maa) yé badcá ré ehyaram ór sáñté sálam goilló. “Aiyó…muhtórma. Kiyólla tuñí eré foittó din aiyó dé? Dorhás goró, muhtórma” hoi fusár loiyé.
“Badcá húzur” hoi Aladdin or maa yé cántir sañté dorhás goijjé. “Mor tú uggúa fuwa asé. Hássá tássá bicí gom fuwa. Tar nam Aladdin hoi dake. Te tuáñr zii sáyeba Badr-al-Budur loi oré bicí ador goré. Taiñrlá bóli hána sará, gúm sará óigiyói. Té íbaré cádi goitó saar.”
Badcá Súltan háñci uiththé. “Ki…? Aññár zii re cádi goitó saar dé…? Ói né? Tor fuwa yé…?

The Vizier spoke to Aladdin's mother. ‘Do you want to speak to the Sultan? Yes? Come with me.’  The Vizier took Aladdin's mother to the Sultan, and she put her head on the ground at his feet. ‘Get up, woman. Why do you come here every day?’ the Sultan asked. ‘Speak, wonan.’‘Your Majesty, ’ Aladdin's mother said quietly, ‘I have a son, a good young man. He is called Aladdin. He loves your daughter, Princess Badr-al-Budur. He cannot sleep or eat because of her. He wants to marry her.’ The Sultan laughed. ‘What? Marry my daughter? Your son?’

“Badcá húzur, e juhár gún mor fuwa Aladdin e Badcá húzur órlá diferáiyé, zé” hoi Aladdin or maa ye juhár asé dé soun án óre Badcá húzur ór foot raikké.
Fottizon e juhár ókkol óre saár. Baáde ettór dorbar guñra asimbit nizam mari giyói. Íyar baáde badcá Súltan e hoiló.
“Bicí cúndojjá juhár ókkol éna…Guñra arob decót mazé yattú aró gom juhár táibodé manúic no táibuo.Tuñár fuwa de uggúa tuwangor manúic. Aññár zerfuwallá uggú barík zamai óibo’ bóli te hoiyé. 

‘Your Majesty, these jewels are for you, from my son Aladdin. ’ And Aladdin's mother put the gold plate with jewels in front of the Sultan's feet. Every body looked at the jewels, and the long room was suddenly very quiet. Then the Sultan spoke. ‘These are very beautiful jewels, ‘he said. ‘No man in Arabia has jewels more wonderful than these. Your son is a rich man_ a good husband for my daughter.`

Uzir e hotá yián fúintó fosón nogoré. Kiyóllá hoilé te badcá zii óre tar fuwa loi cádi ditomon.
Te badcá Súltan ór hanot fuicfucái dorhás goujjé. “Badcá húzur… mor fuwa wá yó uggúa dóni erí. Taré tin máic taim do. Yiar tú aró gom Juhár òkkol te aní difari búo.’
“Bála hotá” bóli badcá Súltan e hoiyé. Baáde Aladdin or maar uzu fíri hoiló, ‘Tuáñr fuwattú tin máic fán soñí gorá foribúo. Yíar baáde aññár zii re cádi gorí faile farit fare.’

The Vizier did not like to hear this, because he wanted the princess to marry his son. “Your Majesty, ’ he said quietly in the Sultan's ear, ‘my son is a rich man, too. Give him three months, and he can find better jewels than these. ’ ‘Very well,’ said the Sultan. And to Aladdin's mother he said: ‘Your son must wait for three months, and then perhaps he can marry my daughter.’

Aladdin or maa ye Aladdin oré buzái bólla gorót wafes giyé, ar Uzir ó tar fuwa loi hotá hoi bólla neli giyói. Yíar baáde dui máic fán uzir ór fuwa ye badcár hañsé foittó diín aái cúna, juhár ar cúndor cundór cis ókkol dito.
Dui máic fán Aladdin e kúcir sáñté soññi goijjé. Kintu ek din maa ye bazarottún aái óre hoiló:
“O… Aladdin!  Aladdin! Badcár zii yé uziror fuwa loi biyá goríbó bóle! Aññí bazarot fúinni dé. Fotti zon ór mugót óiye hotá yian.”
E hóbor yián Aladdin e fúni ore te bicí ocánti óiyé. “ya aññí ki goittám…?” hoí báiffé. Mug ót hát dí buot hotuún báfá sinta gorát accíl. Een ót zehòn rait óilo, te taajuibpia Jadur sarag gán nelai dholi ló…

Aladdin's mother went home to tell Aladdin, and the Vizier went away to speak to his son. And every day, for two months, the Vizier's son came to the Sultan and gave him gold, and jewels, and many beautiful things. For two months Aladdin waited happily, but one day his mother came home from the market and said: ‘Oh, Aladdin! Aladdin! The Princess is going to marry the Vizier's son! I heard it in the market. Everybody's talking about it.’ When Aladdin heard this, he was very unhappy. ‘What can I do?’ he thought. He put his head in his hands and thought for a long time. And when night came, he took out the magic lamp and rubbed it…

“WHOOC…! ki zorurot asé, zé?” hoi sarag or Jin e fusár goijjé.

“Badcá zii Badr-al-Budur óre mor ére daki anó,” hoí Aladdin e hókum diye.

“Fúna mozin hókum ór tabedari gorá zaibo” bóli jin e hoíyé.

Hóthát, saragor jin wafes accé. Tar hátot gúzái taikké dé sáyebá yó fúñati asé. Te íba ré bisán ekkán ór uore cúndor gori raikké, yíar baáde sáyebá yé suggún kúli saiyé motton Aladdin oré dekílo.

“Tuíñ honnúa? hoí íbayé dhorái fusár loiló.

WHOOSH! ‘What is your wish,  master?’ said the jinneeif the lamp. ‘Bring Princess Badr-al-Budur to me,’ said Aladdin. ‘To hear is to obey.’ In a second the jinnee was back with the Princess asleep in his arms. He put her carefully on a bed, and then the Princess opened her eyes and saw Aladdin. ‘Who are you?’ she asked, afraid. 


Aladdin e íbar hát oré dóri íbar sugót saiyé. “Mor nam Aladdin. Mui tuáñré bicí ador gorí. Túñí notákilé mottú bason muckil asé. Étólla mui tuáñré biyá goittó somór” hoi juwab diyé.
Badr-al-Budur é tar sugót soyí ador dikké dé étólla muggali háñci diyé. 
Íbayé íbar sug óre abar hári feláiyé, baáde Jin e íbaré badcá Súltan ór raz mohól ót wafes foóñssái diyé. Tarfoddin biínná íbayé Aladdin or sugót dikkíl dé ador or monot uiththé. “Uzir or fuwar sugót ador doiya nái, te cúde cúna ar juhár ókkol oré báfá sinta goré dé bera” hoi báiffe. Etólla Sáyeba é baf or hañsé giyé.
“Uzir or fuwa ré mottú cádi goittó mone nohoór, Aladdin oré zamai hísafé cádi goittó mone hoór” hói dorhás goilló.

Aladdin took her hand and looked into her eyes. “My name is Aladdin, and I love you,’ he answered. ‘I cannot live without you, and I want to marry you.’ Badr-al-Budur saw the love in his eyes, and smiled. She closed her eyes again, then the jinnee carried her back to the Sultan's palace. The next morning she remembered Aladdin's eyes. ‘There is no love in the eyes of the Vizier's son,’ she thought. ‘He thinks only of gold and of jewels. ’ So the Princess went to her father. ‘I do not want to marry the Vizier's son,’ she said. ‘I want Aladdin for my husband.’

Badcá Súltan e bicí taajub óiyé. “aññára ki gorí faijjum?’ hoi te tarár uzir ókkòl óre fusár loiyé. “Mor zérfuwa ye Aladdin hodé fuwalloi cádi goitó sar. Te uggúa dóní dé yían sóyi_ mogor te honnúa?”
“Taré hoiyó,” hói uzir e azom e tora turi dorhás goilló. “Endilla juhár ókkol aró bicí aná foribó, cúnar soon salic cán uore loi aní bañdi 40 wá, gulam 40 wá diya foribó bóli hoó. Honíkká edduur tuwangor ói nófaribo.
“Bicí bála buddí éna” bóli hoi badcá Súltan e háñcce. Baáde “Aladdin or maa ré mor ére dako” hoi tar mancóré hókum diyé.

The Sultan was very surprised. ‘What can we do?’ he said to his Vizier. ‘My daughter wants to marry this man Aladdin. He is a rich man, it is true _but who is he?’ ‘Ask him, ’ said the Vizier quickly, ‘for more of those beautiful jewels, on forty gold plates. And forty slave-girls, with forty slaves. Nobody is that rich. ’ ‘Very good,’ smiled the Sultan, and said to his slaves: ‘Bring Aladdin's mother to me.’

Aladdin or maa accé motton badcá Súltan e hoiyé. “Toilé! tuáñr fuwa ye aññár zii oré cádi goittó saar. Mogor…, foilá tuáñr fuwattú aññáré kimoti juhár boijjá cúnar soon 40 cán diya firibó. Aró bañdi 40 wá ar gulam 40 wáttú é cúnar soon ókkol óre loi aná fori bó. Eén gorí faille, aññár zii tar bibi boni búo.”

Aladdin or maa ye górot zai táñir fuwaré é hotá gún buzái yé. Aladdin e muggali háñci dilo. Iín dé sarag ór jin ottún bicí aasán. Toi tarfoddin, raz mohól ót Aladdin zehón gilo, coorót asé dé manúic ókkol e saitó neli accé.

When Aladdin's mother arrived, the Sultan said: ‘So! Your san wants to marry my daughter. But first he must give me forty gold plates with jewels. Forty slave-girls, with forty slaves, must carry the plates to me. Then my daughter can be his wife.’ Aladdin's mother went home and told her son, and Aladdin smiled. This was easy for the jinnee of the lamp, of course, and the next day, when Aladdin went to the palace, everybody in the city came out to watch. 

Foilár cúrut cúnar fucák finné dé juwan bañdi 40 zon agottú áñrer. Juwán hoinna fotti zon ottú kimoti juhár bóraiyá cúnar soun ekkánór dóre asé. Tarár fisóttú cúnar bazu (kuth) finná morot fuwa salic zon aiyér. Ebbe fisóttú Aladdin éri, cúndojjá dóla gurár uoré súwar oi aiyér. 
E adbút cúndojjá jinís dekí oré badcá Súltan e táiñr uzir-e-azom oré fúcfucái fusár loiyé. “Ya tui ki hoi bí? Aladdin oré aññár zii dé diya foribó. Aññí keén gorí noó hoítám?”
Baáde badcá Súltan e Aladdin or hañsé zai hát án dóri,“O fut… aññár zii óre tuí aijja raitta cádi gorí faribí” bóli hoi feillé.

First came forty slave-girls in dresses of gold, and every girl carried a gold plate with wonderful jewels on it. After them walked forty slaves in coats of gold. And last came Aladdin, on a beautiful white horse. ‘What do you say now?’ the Sultan said quietly to the Vizier, when he saw all these wonderful things. ‘Aladdin must marry my daughter. How can I say no?’ And the Sultan went to Aladdin and took his hands. ‘My son,' he said. ‘You can marry my daughter tonight.’

“Hailla cádi gorím dé …Badcá húzur. Kiyólla bóli hoilé, tuáñr zii ré cádi no goríbár age… tarttú arob decór ebbe barík cúndor gór ekkán taáforibó,” hoi Aladdin e dorhás goijjé.
Sarag or Jin e rait bór ham gorí baáde, tarfoddin badcá Súltan e raz mohól ór kírkirittú ekkán noya cúndojja  raz mohól deikké. Gas- gusála, gula- gala ar fúl túl lói bóraiyá ekkán doñr bagan ó asé.
“Bicí taájubpia ána!” bóli badcá yé hoiyé.
“Hala Jadu” hoi uzir e azom e fúcfucáiyé.
Edin raitta Aladdin e Sáyebá Badr-al-Budur oré neká goijjé. Baáde tará noiya raz mohól ót kucí háñcír sáñte táikke.

‘Tomorrow, Your Majesty,’ said Aladdin. ‘Because, before I marry your daughter, she must have a palace _ the most beautiful palace in Arabia.’ The jinnee of the lamp worked all night, and the next morning the Sultan saw from his window a beautiful new palace, with gardens of fruits and flowers.  ‘Wonderful!’ he said. ‘Black magic!’ said the Vizier quietly. That night Aladdin married Badr-al-Budur and they lived happily in the new palace. 
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

To be Continue ……
No comments:

Post a Comment