Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, February 24, 2017

Aladdin and the Enchanted Lamp: P-Five

Aladdin ar Jadur Sarag 


Torjuma 🌀 Kuwáiccójjá

READ MORE:

  • Aladdin and the Enchanted Lamp [Part-One]
  • Aladdin and the Enchanted Lamp [Part-Two]
  • Aladdin and the Enchanted Lamp [Part-Three]
  • Aladdin and the Enchanted Lamp [Part-Four]


Bák- Fañs

Furan Sarag oré noya loi bodola [New Lamp for Old]


               E thaim ókkol ót mazé Abanazar horé accíl?  Aladdin ottóttú zehón sarag án loi noó faré, te tar dec Moroccot wafes giyé gói.Tarttú Aladdin ollá bicí guiccá. “Kintu fuwa wá etó díné morí zaboi, ayér dé bosór aññí zai sarag án loi aní fajjúm ” boli te báiffé.  

          Where was Abanazar all this time? When he could not get the lamp from Aladdin, he went back home to Morocco. He was very angry with Aladdin. ‘ But the boy is dead now, ’ he thought. ‘And perhaps next year I can go back and get the lamp. ’ 


                 Ek dinná…, te tar hala fattór háñttúwá ré nelailó. Iín jadur fattór ókkol. Te fattór iín óre fanít gólái díle tarttú zainto mone hooddé jinís ókkól oré fanít mazé deké ar zani fare. Hóthát… te jadur sarag án fanír bútoré dikké, Kintu, yían arob ór faárót noó,  jadur sarag án ekkán raz mohól ót fooñsí giyói. 

           “Eén keén gorí óilo? arob ot zái é raz mohól óre tuwa foribó" bóli Abanazar e hoiyé.

                  Ho ek máic baáde Abanazar yé Arob or coórót fooññíssé gái. Raz mohól oré yó loot failo. Rastar  manúic uggúattú “eré honnùa táke dé? hoí Abanazar e fusár loiyé.

              “Yián Aladdin ór raz mohól mohól éri, Sayeba Badr-al-Budur ór zamai éri. Uggúa bicí gom manúic ar bicí tuwangor ó” hoi juwab faiyé.  

         One day, he he got out his seven black stones. These stones were magic, and when he put them in water, the water could tell him many things. Soon, he could see the magic lamp in the water, but it was not under the white stone in the Arabian hills. It was in a palace.
‘How did this happen?’ said Abanazar. ‘I must go back to Arabia and find this palace. ’
After some months he arrived again in the city in Arabia. Soon, he saw the new palace and asked a man in the street :‘Who lives there? ’
‘That's Aladdin's palace, ’ was the answer. ‘Princess Badr-al-Budur's husband, a good man _ and very rich! ’


Abanazar ye honó hotá no hoi áñri giyói.“ E gadá yá…, be hazor gour ó……!” hoi guiccá gori báfer. “Toilé…, tarttú jadur sarag asé ar sarag or j8n or baabote yó zane! Sarag gán aññí keén gorí wafes loiyim?”

Ar ek cáptá fán Abanazar ye Aladdin or raz mohól óre soñí gorát accíl. Ek din Aladdin e tar manúic ókkol lói faárót cíar goittó raz mohól óttú rowana diyé.

“Ham óiye…ebela aññí jadur sarag án óre wafes loi faijjum” hoi Abanazar ye kíyal goijjé. 

             Abanazar said nothing and walked away.
            ‘That lazy, good-for-nothing boy!’  he thought angrily. ‘So, he has the magic lamp, and he knows about the jinnee! How can I get the lamp back? ’
                For the next week Abanazar watched Aladdin's palace.  One day Aladdin and his friends left the palace to go hunting in the hills.
              ‘Good,’ Abanazar thought, ‘now I can get the lamp.’ 


Aladdin neli zai baáde Sáyeba Badr-al-Budur é raz mohól ór bagan ot giyé. Ek gas tala boi fúl okkól saár. Tar baáde rastat mazé señmú abas uggúa fúni taiñr bañdi Fowzia ré daikké.

“ki óiye dé ré? Eén señmú hone gorédde ré? Rastat zaisaa…Fowzia” bóli hoi diferáiyé.

 Fowzia muggali háñci óre wafes accé.
“Molika húzur… rastat mazé fuwain hoduún e burá manúic uggúa ré berái dóri háñcer dé zé. Íba yé sarag ókkol beser de zé. Mogor tiyañ loi beser de noó, “furan sarag oré noya sarag loi bodoler de, zé.” “Moré furan sarag ekkán dilé, noya ekkán faiba…” hoi íba yé dak marer. “Étolla fotti zon e noya sarag ókkol loi farer,” bóli íbayé hóbor hoiyé.

After Aladdin left, Princess Badr-al-Budur went into the palace gardens. She sat under a tree and looked at the flowers. Then she heard a noise in the street, and called her slave -girls, Fawzia.
‘What's the matter? Who's making that noise?’ she asked. ‘Fawzia, go and look in the street. ’
When Fawzia came back, she had a smile on her face.
‘Mistress,’ she said, ‘the children in the street are laughing at an old man. He's selling lamps, but not for money. “New lamps for old,” he cries. “Give me and old man, and you can have a new lamp.” So every body's getting new lamps.’

Badr-al-Budur é háñci uiththé. “Noya loi bodoli bólla aññáttú furan sarag tarag honó asé né?
Ou…noki… mor zamair furan sarag ekkán asé dé nó ní! An gói sái…” bóli hoiyé. Sáyeba yé é sarag ar sarag ot jadur taakot or baabote kissú hoilé kessú no zané.

Fowzia yé raz mohól ót zai Aladdin ór sarag loi accé. “Ya zéyá…Molika Húzur” hoi dorhás goillo.

“Yián óre burá wá ré degói, Aladdin e noya sarag ekkán foibuo!” hoi sáyeba yé háñci óre diferái yé. 

Badr-al-Budur laughed. ‘Do we have an old lamp for him? Yes-my husband's old lamp! Go and get it.’ The princess knew nothing about the lamp or its magic.
Fawzia went into the palace and came back with Aladdin's lamp. ‘Here it is, mistrees,’ she said.
‘Go and give it to the old man.’ The princess laughed. ‘Aladdin can have a nice new lamp!’


Fawzia yé sarag án lói rastat neliló. “Furan sarag oré noya sarag loi bodoli faribá…? hoi burá manúic wá yé dak maijjé. Íbar fisóttú fuwain ókkol háñci háñci “Furan sarag oré noiya sarag loi bodoli der” hoi guzorer.

Burá manúiccúa (asóle Abanazar) yé Fawziar hátot sarag gán dikké motton jadur sarag de ót faiyé. Kiyóllá hoilé jadur fattór gólái sail dé fanít sarag kán dikkíl.  Íbayé furan sarag gán loi feillé, ar Fowzia re noya sarag ekkán diyé. Toí baáde duadi gorí yíañttú neli giyé gói. Íba (bura) yé coór óttú neli faár ór uore giyé. Baáde sarag án nelai dolan maijjé.

Fawzia went out into the street with the lamp. ‘New lamps for old, ’ the old man called, and the children behind him laughed and called, ‘New lamps for old. ’
The old man (it was Abanazar, of course) saw the lamp in Fawzia's hand, and new it at once, because of the picture in the water of his magic stones. He took the old lamp, gave a new lamp to Fawzia, and then quickly walked away.  He walked out of the city into the hills. Then he took out the lamp and rubbed it…

Wuúc! hoi abas di, sarag or jin tar hañsé éhon fooñissé gái.“Muí accóm, Malík, tuáñr tú ki zorurot asé?” hoí fusár loiyé.

“Aladdin or raz mohól, sáyeba ar aññáré Moroccot ehón loizai de.” bóli Abanazar e hoiyé. “Badcá Súltan e morlá bóli Aladdin oré mari félait fare.”

“Fúna mozin taabedari goríyum” bóli sarag or jin e hoiyé.
Ek kenár bútore, Abanazar, raz mohól, bagan ól ar badcá zii tará Moroccot fooñsí giyói. Badcá Súltan ór raz mohól ór muúntú ya ekká góri lal dúñwá basi asé dé.

WHOOSH! At once the jinnee of the lamp came to him. ‘I am here, master, ’ he said. ‘What is your wish? ’
‘Carry Aladdin's palace, the Princess, and me back to Morocco at once, ’ Abanazar said. ‘The Sultan can kill Aladdin for me.’‘To hear is to obey. ’
In a second Abanazar, the palace,  the gardens, and the Princess were in Morocco. And in front of the Sultan's palace there was now only a little red smoke. 


 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

To be continue ……

No comments:

Post a Comment