Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, May 12, 2018

အဏၰဝါရ္ အီျဗာဟီမ္း ဘယ္သူလဲ?
အဏၰဝါအီျဗာဟိမ္း [Anuwar Ibrahim ]


မေလးရွားနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးနင့္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူတဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ႔ျပီး သူဘ႑ာေ႐းဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ႔စဥ္က ကမ႓ာ့အေကာင္းဆံုး ဘဏ႑ာေရးဝန္ႀကီးဆုကို ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံခဲ႔ရသည္။ အလြန္တိက်ျပတ္သားျပီးေျဖာင့္မတ္သူတဦးအျဖစ္ မေလးရွားတြင္ လူသိမ်ားခဲ႔ျပီး တခ်ိဳ႔က သူ႔ေႀကာင္း မေလးနိုင္ငံ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝလာျခင္းဟု နမိတ္ဖတ္ႀကသည္။ ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းေသာ မေလးလူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္တာေႀကာင္း မဟာသီယာျပီးရင္ အဏၰဝါဟာ မေလးျပည္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းမယ္ ဟီးရိုးသဖြယ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။
အဏၰဝါမွာ မဟာသီယာနင့္ မတူတဲ႔အခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။၎ထဲမွ တခုမွာ စကားေျပာစပ္ျပီး ျပတ္သားသည္၊ ေဝ႔လည္ေႀကာင္ပတ္မေျပာတတ္၊ စကားေျပာရင္ 'အားမွန္'ပါသည္ ဘြင္းဘြင္းေျပာျပီးေျဖာင့္မတ္သည္။ တနည္းေျပာရရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနင့္တူသည္။
မေလးလူမ်ိဳးမ်ား ခ်စ္ခင္ရီုေသႀကသည္။
ဗလီတခုကိုေရာက္လာလ်င္အားလံုးက အဏၰဝါကိုစင္ျမင့္ေပၚတင္ကာ မိန့္ခြန္းေခ်ြေစျပီး ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳေစႀကသည္။

သူသည္ေရွ႔ေဆာင္အီမန္မ္တပါးကဲ႔သို႔ပင္ ခြတ္ဘာဖတ္ျပီးေရွ႔ေဆာင္ဝတ္ျပဳေပးသည္။
(မဟာသီယာက အဖိုးျဖစ္သူမွာ အိႏၵိယကာကာလူမ်ိဳးျဖစ္၍ အနည္းငယ္ေသြးေနွာသည္။သို႔ေသာ္ ဇနီးသည္မွာေတာ္ဝင္မိသားစုမွျဖစ္ျပီး ဘုရင့္တပ္မေတာ္မွစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏သမီးျဖစ္သည္ စကားခ်ပ္)
မေလးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မဟာသီယာကို အလြန္ေလးစားဂုဏ္ယူတတ္ႀကျပီး အဏၰဝါကိုလည္း ဒုတိယအျဖစ္ေနာင္တခ်ိန္တြင္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရာထားျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္မေမ်ာ့္ဘဲ မဟာသီယာက အဏၰဝါကိုရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းေႀကာင္း မေလးလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္နွလံုးတြင္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးကာ စိတ္ေသာကေရာက္ခဲ႔ႀကသည္။
ဒီထက္ဆိုးသည္မွာ အဏၰဝါအားလိမ္တူခ်င္းဆက္ဆံသည္ဟု စြပ္စြဲကာ တရားစြဲဆိုေစျခင္းျဖင့္ လူထုအံုႀကြမူအထိျဖစ္လာေစခဲ႔ကာ မဟာသီယာမွာအႀကမ္းနည္းျဖင့္ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ႔ရသည္။

အဏၰဝါရ္ အီျဗာဟီမ္းကို ၁၉၄၇ ခု၊ ဩဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ၁၉၆၈ မွ ၁၉၇၁ ခုအထိ အမ်ဳိးသား မေလးမြတ္စလင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ [National Union of Malaysia Muslims Students]၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ မေလးဘာသာ တကၠသိုလ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠဌလည္းျဖစ္လာသည္။ သူတြဲဖက္ ထူေထာင္ခဲ့ မေလးရွား မြတ္စလင္လူငယ္ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕၏ နာယက အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုတြင္ အဏၰဝါရ္သည္ ေက်းလက္ငတ္မြဲဆင္းရဲမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး လေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အက်ဥ္းေထာင္ စံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၅ ခုမွ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ထိ ကမ႓ာ့ မြတ္စလင္ လူငယ္ အစည္းအ႐ံုး၏ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ International Institute of Islamic Thought ကိုလည္း ၁၉၈၁ ခုတြင္ တြဲဖက္ ထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၈ အထိ International Islamic University.of Malaysia ၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၈၂ ခုတြင္ အီစၥလာမစ္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း Angkatan Belia Islam Malaysia ကို ထူေထာင္ကာ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မဟာသီယာ ဦးေဆာင္ေသာ မေလးအမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ေထာက္ခံမႈ ရရိွသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အထူး တိုးတက္မႈရခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၆ ခုတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ယူေနစဥ္ မေလးရွား ဘာသာစကားကို မလာယု ဘာသာစကား အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အဏၰဝါရ္သည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးတုန္းက မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အလြန္အလြန္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း Euromoney က သူ႕ကို ကမ႓ာ့အေကာင္းဆံုး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ေလးဦးထဲ စာရင္းသြင္းေပးလိုက္သည္။  Asiamoney က ၁၉၉၆ ၏ အေကာင္းဆံုး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္သည္၁၉၉၃ ခုတြင္ မဟာသီယာ၏ ဒုဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ။ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၉၈ ခုတြင္ အဏၰဝါရ္ကို ကမ႓ာ့ဘဏ္ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်းဇူးရွင္ မဟာသီယာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္း ျမင့္လာခဲ့သည္။ -----
  
ေမာင္ႀကီး(စစ္ေတြ)

No comments:

Post a Comment