Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, March 12, 2019

ေရွးအာရ္ကာန္ နန္းတြင္း မြတ္စလင္စာဆိုမ်ားႏွင့္ လက္ရာမြန္မ်ား

ေရွးအာရ္ကာန္ နန္းတြင္း မြတ္စလင္စာဆိုမ်ားႏွင့္ လက္ရာမြန္မ်ားအာရကန္ျပည္ (႐ိုေရွာင္ျပည္)၏ နန္းေတာ္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္၊ အိစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ စာဆိုပညာရိွမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ တိုင္းေရး၊ ျပည္ေရး၊ အရွင္အေရး၊ စာေပအေရး စသည္တို႔ကို တက္တက္ႂကြႂကြ စီရင္ခဲ့သည္။ အာရ္ကာန္ျပည္၏ စာေပေလာကကို အျခား အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း တိုးတက္ေစခဲ့သည္။  အာရ္ကာန္ ျပည္ရွင္ မင္းႀကီးတို႔က လည္း ကဝိစာဆိုတို႔ကို အမ်ဳိး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ႏွစ္သက္ခံုမင္ ေလးစားသည္ သာမက ဆုလာဘ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ီးျမင့္ သည္။  ထို႔အျပင္ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးဌာႏၲရ တာဝန္ အသီးသီးကိုလည္း ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ အိစၥလာမ္ဘာသာဝင္ စာဆိုပညာရိွတို႔သည္ အာရကာန္၏ ေရႊေတာင္နန္းေတာ္ကိုသာ ထြန္းလင္းေစခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာ စာေပေလာက၏ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ခ်ေပးၾကေလသည္။  

ဤပို႔စ္တြင္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ ၏ The Rohingyas: History and Culture ၊ အခန္း (၄) ကို ကိုးကားမီွျငမ္းကာ (၁၆) ရာစု ႏွင့္ (၁၇) ရာစု ေရွးအာရကန္ နန္းတြင္း အိစၥလာမ္ဘာသာဝင္ စာဆိုပညာရိွမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လက္ရာစာေပ အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 


Click here for Download The Muslim Poets of Ancient Arakan

(၁) ဒိုလတ္ကာဇီ [Dulat Qazi]


နန္းတြင္း မြတ္စလင္ စာဆိုအမတ္ ဒိုလတ္ကာဇီသည္ ဆလိမ္သွ်ား ၂ ဘြဲ႕ခံ သီရိ သုဓမၼာမင္း (၁၆၂၂-၁၆၃၈) လက္ထက္တြင္ အထူးခ်ီးျမင့္ခံရသည္။ ကာဇီသည္ ဆုလတန္ပူရ ဇာတိျဖစ္သည္။ စာဆိုသည္ အမႈကိစၥစီရင္ ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ ကာဇီဘြဲ႕ ျဖင့္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ [Lashkar e Wazir] အေရွာေရာ္ဖ္ခါန္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ Satimaina Lor Chandrani ဝတၱဳလကၤာ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ ဘဝသက္တမ္းႏွင့္ လက္လွမ္းမမီ၍ အဆံုးမသတ္ ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ အႏွစ္ (၂၀)ခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ စာဆိုႀကီး အာလာဝလ္သည္ က်န္တတိယ အပိုင္း ကို ျဖည့္စြက္ေရးသားကာ အဆံုးသတ္ခဲ့ေလသည္။ 


စတိ မိုက္နာ ေလာရ္ခ်ာႁႏၵာနီ ဇာတ္လမ္းကား “ေဂါ့ျပည္ဘုရင္ ေလာရ္မင္းသည္ အင္မတန္ ႐ုပ္ရည္ လွပေခ်ာေမာေသာ အိမ္ေရွ႕မင္းသမီး မိုက္နာ (ေခၚ္) မိုက္နာဝတီ ကို ထိမ္းျမားကာ မိဖုရားအျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ တစ္ေန႔ေသာ္အခါ မင္းတိုင္ပင္ ပု႑ားက မင္းႀကီးအား မိုဟရာျပည္၏ အိမ္ေရွ႕မင္းသမီး ခ်ာႁႏၵာနီ၏ ႐ုပ္ပံုတစ္ပံုကို ျပသေတာ္မူခဲ့၏္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသမီး ခ်ာႁႏၵာနီမွာ အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ခင္ပြန္းေတာ္မွာ အရပ္အေမာင္းပုသည့္အျပင္ ၿမံဳေသာေယာက္်ားျဖစ္၏။ မင္းႀကီးသည္ မိုဟရာမင္းသမီးႏွင့္ အကြယ္မွာ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းျပဳၾကေလ သည္။ သူတို႔၏ တရားမဝင္ ခ်စ္ေမတၱာဇာတ္လမ္းကို မိုဟရာမင္းသမီး၏ ခင္ပြန္းေတာ္က သိေတာ္မူေသာအခါ အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားရာမွ ေဂါ့ျပည္မင္းႀကီးႏွင့္ စစ္တိုက္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ မိုဟရာမင္းသမီး၏ ခင္ပြန္းေတာ္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ၿပီးေနာက္ ေလာ့မင္းသည္ မိုဟရာ မင္းသမီးကို လက္ထပ္ခဲ့ေလသည္။ ဇာတ္လမ္း ေနာက္တစ္ပိုင္းတြင္ ေဂါ့ျပည္၌ မိဖုရားမိုက္နာက အလြမ္းေတာင္တန္း ရင္ထဲထမ္း၍ မ်က္ရည္ေခ်ာင္းျဖစ္  ေန႔ညျဖတ္ေနရသည္။ ဒီအေတာ့မွာ စတန္ ဆိုသူ တစ္ဦးက မိဖုရားကို အခ်စ္ေက်ာ့ကြင္းထဲ သိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ မိဖုရား မိုက္နာဝတီသည္ သစၥာတရားေစာင့္ထိန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ မိမိ ေမတၱာ သူတစ္ပါးထံ မေရာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ ေလာ့မင္းသည္ ခ်ာႁႏၵာနီႏွင့္ အတူ နန္းေတာ္သို႔ ျပန္လာေတာ္မူခဲ့သည္။ မင္းႀကီးသည္ မိဖုရား ႏွစ္ပါးႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ နန္းစံေလသတည္း။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  


“Teta sopaiya deha kahira shadon,Na buje guhari basha kono kono zon.Beshi babe bahu tak Panchalir sande,Shokole shuniya jeno buzo ae anonne.Tabe kazi sheto buzi se arati,Panchali sande kahe Moina Barati.”

အဓိပၸာယ္ - 
စစ္ေသနာပတိ အာခ်ရဖ္ခါန္ သည္ ေလာေရာ့ခ္ ႏွင့္ မိုက္နာ ဘားရတီ ဝတၱဳကို အထူးႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့ရိွသည္။ ထိုဝတၱဳမွာ စာဆိုေတာ္ ဆဒါန္က ထဲဌ္ ေဂါဟာရီ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ထားေသာေၾကာင့္ အာရကာန္ျပည္သူအမ်ား နားလည္ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ဝတၱဳကို ပါန္ခ်ာလီ လကၤာပံုစံျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ရန္ ဆႏၵရိွခဲ့သည္။ ကာဇီ ဒိုလတ္သည္ ၎ မိုက္နာ ဘားရတီ ဝတၱဳကို ပါန္ခ်ာလီ ပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ေရးဖြဲ႕ခဲ့ေလသည္။ 
(၂) အာလာဝလ္ [Alaol]


အာလာဝလ္သည္ အာရ္ကာန္ နန္းတြင္း စာဆိုပညာရွင္မ်ားအနက္ အလြန္ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားခဲ့ေသာ စာဆိုတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၇ ရာစုတြင္ အာရ္ကာန္ျပည္သာမက ဘဂၤလာျပည္ႀကီးကိုပင္ စာေပလကၤာျဖင့္ လြမ္းမိုးခဲ့သည့္ စာဆိုႀကီးျဖစ္သည္။  အခ်ဳိ႕ ပညာရွင္တို႔က အာလာဝလ္သည္ “၁၇ ရာစု၏ ေရာ္ဘင္ႁႏၵာနတ္ တဂိုး” ဟုပင္ တင္စားၾကသည္။ စာဆိုႀကီး အာလာဝလ္သည္ ဖေတအာဘတ္ၿမိဳ႕ဝန္ Mujlis e Qutub ၏ သားေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ေရေၾကာင္း ခရီးထြက္ရာ ပင္လယ္ဓားျပတို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေတြ႕ခဲ့ေလသည္။ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ခမည္းေတာ္ က်ဆံုးခဲ့သည္။ စာဆိုႀကီးကိုမူ ေပၚတူဂီတို႔က ဖမ္းဆီးကာ ႐ိုေရွာင္ျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ သူ႕ကို ဘုရင့္ ျမင္းထိန္း အျဖစ္ ခစားေစခဲ့သည္။ ႐ိုေရွာင္ျပည္တြင္ အေနၾကာၾကာ အသာမိုးမိုး ျပည္ခ်စ္စိတ္ ဆပြားခဲ့သည္။ နန္းေတာ္တြင္ ခစားသည့္ မြတ္စလင္ မႉးမတ္ဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏီွးရာမွ သူ႔ဘဝ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။ စာဆိုႀကီးသည္ ပညာထူးခြၽန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို နန္းတြင္းဝန္ မူးမတ္တို႔က သိေသာအခါ နန္းတြင္း မႉးမတ္ ဝန္ႀကီး စသည္တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ ဆရာဂု႐ုအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ စာဆိုႀကီးသည္ စာေပအေရးအသား ထူးခြၽန္သည့္အျပင္ ဂီတအႏုပညာ၌လည္း ထင္ရွားသည္။ ဤနည္းျဖင့္ စာဆိုႀကီး၏ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားသည္ႏွင့္အမွ် အထူးခ်ီးျမင့္ျခင္းလည္း ခံခဲ့ရသည္။ စာဆိုႀကီးသည္ အာရဗီ၊ ပါရွင္၊ သကၠတ၊ ဘဂၤါလီ၊ ဟီႏၵီ စေသာ ဘာသာစကား မ်ားစြာကို တတ္ကြၽမ္းသည္။  အဆိုပါ ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမူေရး၊ တိုင္းျပည္ေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကဗ်ာလကၤာမ်ား၊ ရာသီဘြဲ႕၊ ေတာဘြဲ႕ေတာင္ဘြဲ႕၊ ေမာင္ဘြဲ႕မယ္ဘြဲ႕၊ နန္းဘြဲ႕ စသည္ျဖင့္ အမ်ားအျပား ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အမတ္ႀကီး မဂံတဂိုးက အထူးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ နန္းတြင္း စာဆိုႀကီးသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ စာေပေလာကကို အတိုင္းမသိ တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ အာရကာန္ျပည္၏ စာေပႏွင့္ ဂီတ အႏုပညာတို႔ကို အႏွစ္ (၃၀) တိုင္တိုင္ ထြန္းေတာက္ေစခဲ့သည္။ 

စာဆိုႀကီး၏ ဘဝတေလွ်ာက္ စာေပလကၤာမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား အေျမာက္အျမား ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ အရဗီအကၡရာကို အေျခခံ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအသားစနစ္ကိုလည္း တီထြင္ခဲ့သည္။ ဘာရားမာခ်္ခ်ား ကဗ်ာကို ဦးေဆာင္ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့သည္။ ပဒၶဳမဝတီ [ေအဒီ ၁၆၅၁]၊  Saiful mulluk Badiujjamal ၊ Haft Paikar / Sapta၊ Thufa [1663-64] ၊  Sikandarnama [1672] ႏွင့္ Satimaina Lor Chandrani (ေနာက္ဆံုးပိုင္း) စသည္တို႔သည္ စာဆိုႀကီး၏ ထင္ရွားေသာ လက္ရာမြန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ပဒၶဳမဝတီ [ေအဒီ ၁၆၅၁]

မာလိခ္ မိုဟမၼဒ္ ေဂ်စီ ပါရွင္ဝတၱဳကို ေက်ာ့႐ိုးယူၿပီး ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ ပဒၶဳမဝတီသည္ ခ်ီတိုရ္မင္း၏ ျမစိန္ကဲ့သို႔လွပေသာ ေတာင္ညာမိဖုရားျဖစ္သည္။ အျခား မိဖုရားတစ္ဦးမွာ နာဂ္မီနီ ျဖစ္သည္။ ခ်ီတိုရ္မင္းသည္ ေတာင္ညာမိဖုရား ႏွစ္ပါးႏွင့္အတူ နန္းၾကာရိပ္လယ္ ေပ်ာ္ရြင္စြာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေနသည္။ ေဒလီမင္း အာလာဒင္ ခိလ္ဂ်ီသည္ ပဒၶဳမဝတီ၏ အတုမဲ့ ႐ုပ္ရည္ လွပေခ်ာေမာသည့္ အေၾကာင္းကို ၾကားေတာ္မူေသာအခါ ပဒၶဳမဝတီမိဖုရားကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ စစ္ေၾကညာ လိုက္သည္။ အင္အားခ်င္း မမွ်သျဖင့္ ရတနာဆင့္မင္း က်ဆံုးခဲ့ေလသည္။ ခင္ပြန္းေတာ္ ကို ကာကြယ္ရင္း မိဖုရားႏွစ္ပါး လည္း အသက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ေဒလီမင္းမွာမူ စစ္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ဗလာႏွင့္ ျပန္ေတာ္မူခဲ့ရေလ သည္။ 

Saiful mulluk Badiujjamal [၁၆၆၉-70] ကဗ်ာရွည္သည္ လူႏွင့္ နတ္သမီး ေမတၱာဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား စိုင္ဖုလ္ မုလႅဳခ္ ႏွင့္ နတ္သမီး ဘဒီအုဇ္ဇာမာလ္ တို႔၏ အခ်စ္ ဇာတ္လမ္းပင္ျဖစ္သည္။ 

Thufá သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ က်မ္းတစ္က်မ္းျဖစ္သည္။ ဖခင္က သားျဖစ္သူအား သာသနာ့ပညာေပး ဆံုးမေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ အခန္းေပါင္း (၄၅) ခန္းျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ထားသည္။ အိစၥလာမ္သာသနာေတာ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ရွရီယတ္၊ သရီကတ္၊ ဟကီကတ္၊ သိုဝ္ဟီးဒ္၊ အီမာန္ ဆိုင္ရာ ပညာဗဟုသုတမ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္းျပ လမ္းၫႊန္ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

Sikandar Nama သည္ ပဒၶမဝတီ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဝတၱဳျဖစ္သည္။ ဆီကာန္ေဒါရ္ (အဲလက္ဇင္ဒါး) ဧကရာဇ္ဘုရင္၏ စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္က်ဴးထားေသာ သူရဲေကာင္းဂုဏ္ေဖာ္ျပသည့္  ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္
ျဖစ္သည္။ ဤဝတၱဳသည္ စာဆို အာလာဝလ္၏ ဖူတိလကၤာမ်ားအနက္ အရွည္ဆံုးျဖစ္သည္။ 
Sikandarnama ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာဆိုေတာ္ အာလာဝလ္ ကိုယ္တိုင္ေရးသားခဲ့သည္ ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “Nizamir gour bekko buzon karkash, Bagiya kahilé tahe ase bahu roish.Somundaro shongher granger granhon,Bishesh faresir bashar boit bangon.Mahanto Nizami bekko indito akar,Bisheshto fonjobash kitab mazar.Arobi, Farsi ar Nasarani Yuhudi,Palavi shange fans bashar abodi.” 


အဓိပၸာယ္-
စာဆို ေနဇာမီရဲ႕ ဝါက်အဖြဲ႕သည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပန္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၎စာအဖြဲ႕တို႔က စိတ္ပီတိ သာယာမႈကို ခံစားေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါရွင္ကဗ်ာကို ျပန္ဆိုကာ စာအုပ္ေရးသားျခင္းသည္ သမုဒၵရာ၌ ေရကူးျခင္းႏွင့္ တူသည္။ ေနဇာမီသည္ အာရဗီ၊ ပါရွင္၊ နဆြာရနီ၊ ဟီဗ႐ူ၊ ပါဠာဝိ စေသာ ဘာသာစကား (၅)မ်ဳိးျဖင့္ ဥပမာအလကၤာမ်ား သံုးႏႈန္းထားသည္။  
(၃) အဒူမင္းညိဳ  [Abdu Min Nyo]အဒူမင္းညိဳသည္ ေအဒီ ၁၄၅၉-၁၄၈၂ (သကၠရာဇ္ ၈၁၇-၈၄၀) ခုတြင္ ႐ိုေရွာင္ျပည္ ယခုၿမိဳ႕ေဟာင္းဟု ေခၚေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ နန္းတက္ေသာ ဘေစာျဖဴမင္း [ကလိမာဟ္ရွား] လက္ထက္ ပညာရွိ အမတ္ႀကီး ျဖစ္သည္။  အဗၺဒူမင္းညိဳမွ ေနာင္အခါ အဒူမင္းညိဳဟူ၍ ေခၚေဝၚ အမည္တြင္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ သုေတသီတို႔ကမူ အဗၺဒူ ေမာ္ႏူ မွ အဒူမင္းညိဳ ေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ကမူ ယေန႔ကဲ့သို႔ ေရွး႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကလည္း  ရခိုင္နာမယ္ ႏွင့္ အာရဗီနာမယ္ ေပါင္းထားေလ့ရိွသည္ဟု ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုၾကသည္။ စာဆိုရွင္ အမတ္ႀကီး အဒူမင္းညိဳ၏ အတၳဳပၸတိၱအမွန္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသးေပ။

အဒူမင္းညိဳသည္  ဘုရင္ ဘေစာျဖဴ၏ သမီးေတာ္ ဧခ်င္းကိုေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ထို ဧခ်င္းကို 
ရခိုင္မင္းသမီး ဧခ်င္း ဟူ၍ပင္ ေခၚၾကေလသည္။ ထိုဧခ်င္းသည္ ျမန္မာစာေပ၌ ေတြ႕ရွိရသမၽွေသာ ဧခ်င္းတကာတြင္ ေရွးဦးအက်ဆုံး ျဖစ္ေလသည္။ အဒူမင္းညိဳသည္ ဧခ်င္းမ်ိဳးေစ့ကိုခ်ခဲ့သူဟု ဆိုရေပမည္။ အင္းဝေခတ္ စာဆိုေက်ာ္ သခင္ေထြး၊ ဧခ်င္းဆရာ ရွင္သူရဲႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္စာဆိုလည္း ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ရွင္သူရဲသည္ သခင္ေထြးဧခ်င္းကို ရခိုင္မင္းသမီးေနာက္ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာမွ စပ္ဆိုေလသည္။ အဒူမင္းညိဳသည္ ဘုရင္ ဘေစာျဖဴ၏ လက္ထက္တြင္ အမတ္ပညာရွိႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကား အင္းဝႏွင့္ အာရ္ကာန္သည္ မင္းၿပိဳင္အုပ္စိုး၍ စာၿပိဳင္ဆိုေသာအခါ ျဖစ္၏။ အဒူမင္းညိဳသည္ အာရကာန္ နန္းတြင္း အမတ္ႀကီးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ျမန္မာမႈကို ကၽြမ္းက်င္၍ ျမန္မာစာေပကို ျပဳစုနိုင္စြမ္းသူ ျဖစ္ေလသည္။

အမတ္ႀကီး စပ္ဆိုေသာ ဧခ်င္းတြင္ ဧခ်င္းဘြဲ႕ခံ ဘုရင္ ဘေစာျဖဴ၏ သမီးေတာ္ကေလး၏ ေဆြေတာ္စဥ္ စာရင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပစပ္ဆိုသြား၏။ သုံးစြဲထားေသာ စကားလုံးမ်ားမွာလည္း သုတိသာယာ၍ ေပၚလြင္လွ၏။ ဖြဲ႕ဆိုလိုသမၽွကို မကြယ္မေထာင့္ ျပတ္သြားစြာ ဖြဲ႕ဆိုနိုင္၏။ သို႔ရာတြင္ ဧခ်င္းမ်ိဳးေစ့ခ်႐ုံမၽွသာ ျဖစ္ရကား ေတာင္ငူေခတ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေပၚ ဧခ်င္းမ်ားေလာက္ အေၾကာင္းအရာ မစုံလင္။ ရာဇဝင္ ေၾကာင္းဘက္မွလည္း ျပည့္စုံသည္ဟု မဆိုသာေခ်။ ေရွးအခါက ဘုရင့္ေသြးေတာ္မ်ားကို ပုခက္တင္ရာ၌ မည္ကဲ့သို႔ ပုခက္ကို ဆင္ယင္ရပုံကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေရးသားခဲ့သျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္လွေပသည္။

ဧခ်င္းတြင္ သံုးစြဲထားေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ သုတိသာယာ၍ ေပၚလြင္သည့္ျပင္ စပ္ပံုစပ္နည္းမွာလည္း ဧကာရ ႏၱႏွင့္ အစခ်ီ၍ ဧကာရ ႏ ၱႏွင့္အဆံုးသတ္သည္။

“ဧဧပိမ့္ႏွစ္သိမ့္၊ အၿငိမ့္အခ်မ္း၊ သူငယ္ဝမ္းျဖင့္၊ ျမည္တမ္းပူဆာ၊ ႏိုးနာမ႐ွိ၊ စက္ေပ်ာ္ဘိမွ်၊ သိန္းထိဘိုးခက္၊ ညံ့သက္ပင္ခ်ည္၊ လ်ားနံ႐ွည္ႏွင့္၊ ေနာက္ျပည္မင္းတို႕၊ ခြန္ဆက္ပို႕သား၊ ႏွစ္လို႕ခ်င္စြာ၊ ခါသာသလင္း၊ ေအာက္ႏွီးခင္းလ်က္၊ ေပၚတင္းၾကက္မြန္၊ ဗိတာန္ေဆာင္းထား၊ ကိုးပါးရတနာ၊ စီခ်ယ္ႁမြာလ်က္၊ ေ႐ႊပုခက္တြင္၊ ေ႐ႊ႐ြက္ လူလူ၊ ေ႐ႊခ်ဴသြင္သြင္၊ လက္ငင္တိုင္ငုတ္၊ မွ်င္မွ်င္ထုတ္၍၊ တမုတ္ႀကိဳးကိုင္၊ ႏွစ္ဘက္ဆိုင္သည္၊ ဧတိုင္႐ိုက္ပ်ံ႕ ပ်ဴးတည့္ေလ။” 
(ရခိုင္မင္းသမီး ဧခ်င္း)

ဟူေသာအဖြဲ႕ကို ၾကည့္႐ႈလွ်င္ အဒူမင္းညိဳသည္ ေ႐ွးအခါက ပုခက္ဧယင္ကို မည္သို႕ ဆင္ယင္၍ မည္သို႕ ဧယင္ေတာ္က်ဴးၾကပံုကို ေပၚလြင္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ရာျပသခဲ့သည္။
(၄) မရဒါန္ ႏူရဒၵိန္း [Mardan Nuraddin]စာဆို မရဒါန္ ႏူရဒၵိန္းသည္ သီရိသုဓမၼမင္း (ဆလိမ္ရွား၂) (1622-1638) လက္ထက္တြင္ အထူးထင္ရွားခဲ့သည္။ အတၱဳပၸတၱိ အတိအက်ကို မေတြ႕ရေသးေခ်။  စာဆို၏ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ စာအုပ္မွာ ‘နဆီရာနာမာ/နဆီပ္နာမာ’ [Nasiranama/Nasibnama] ဟု  လူသိ ထင္ရွားသည္။ ကံၾကမၼာတရားကို အေျခခံ၍ ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ႀကီးႂကြားဝါသူတို႔သည္ နိမ့္ခ်သြားျခင္း၊ ကံတရားကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း စသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ကာခ်ီ[Kanci]ဟု ေခၚတြင္သည့္ အာရ္ကာန္ျပည္၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တစ္ခု၌ ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္ဟု ကဗ်ာအရ သိရိွရသည္။  စာဆိုလည္း အဆိုပါၿမိဳ႕သား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

စာဆိုသည္ နဆီပ္နားမာ ဖူတီလကၤာတြင္ ကာခ်ီၿမိဳ႕၏ သာယာတင့္တယ္ ခမ္းနားပံုကို အလြန္အမင္း ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူ ေဖာ္က်ဴးေရးသားခဲ့သည္။ ကာခ်ီဆိုေသာ ၿမိဳ႕တြင္ မြတ္စလင္မ်ား၊ ျဗဟၼာမ်ား၊ ကရစ္သားမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ မြတ္စလင္ထဲတြင္ အာလိမ္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားသည္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဘာသာေရးက်မ္းဂန္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကသည္။ ျဗဟၼာတို႔ထဲမွာလည္း ပညာတတ္ ပ႑ိတမ်ား မ်ားျပား၍ သူတို႔၏ က်မ္းစာ၊ ကဗ်ာမ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသည္။ ပညာတတ္မ်ား ေဝဆာကာ သာယာ တင့္တယ္ေသာ ၿမိဳ႕ပင္တည္း  စသည္ျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးထားသည္။

နဆီပ္နာမား ဇာတ္လမ္းကား “တစ္ခါေသာ္ အဗၺဒုလ္ နဗီႏွင့္ အဘုလ္ေကာ္ရီမ္ ကုန္သည္ႀကီး သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ဦးရိွခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ အတူတကြ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ရာမွ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး  ခင္မင္ရင္ႏီွးမႈ တိုးလာသည့္အခါ ပို၍ ခိုင္ၿမဲေအာင္ တစ္ဦး၏ သမီးကို ေနာက္တစ္ဦး၏သားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ လက္ထပ္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေလသည္။ အဒူနဗီတြင္ သားတစ္ပါးရိွ၍ အဒူကရီမ္မွာမူ သမီးတစ္ပါးရိွခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ အဒူလ္ေကာ္ရီမ္သည္ ကံဆိုးတိုက္စား၍ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဆံုး႐ွံဴးကာ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။ သူငယ္ခ်င္း လုပ္ငန္းေဖာ္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဒူလ္နဗီက  ထိုကတိကို ပ်က္ပစ္သည္။ သူ႕သားအား တျခား ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမွ လက္ထပ္ေပးရန္ အဒူနဗီက ျပင္ဆင္ေနသည္။ အဒူကရီမ္က မိတ္ေဆြအား မိမိတို႔ ကတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခဏခဏ အသိေပးေသာ္လည္း အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ေစာ္ကားခံျခင္းသာ အဖတ္တင္ခဲ့ရသည္။ အဒူကရိမ္၏ ဇနီးကမူ ကံၾကမၼာက စီရင္လိမ့္မည္ဟု အားတင္းထားခဲ့သည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္ ကံတရားအားေလ်ာ္စြာ သူတို႔၏ ကတိ ျပည့္ဝလာခဲ့သည္။ သူတို႔ သားႏွင့္ သမီးတို႔ အခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ ထိမ္းျမႇားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

(၅) ကု႐ိုက္ရီွ မဂံ [Quraishi Magan]


စာဆို ကု႐ိုက္ရီွမဂံ ၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္သည္ ကႏၲရျပည္မွ အာရပ္အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္သည္။ အာရပ္မွ ေဂါ့ျပည္သို႔ ကုန္သြယ္ စီးပြားေရးအရ ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တဖန္ သူတို႔ အမ်ဳိးမွ တစ္စုသည္ စစ္တေကာင္းမွ တဆင့္ အာရ္ကာန္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ စာဆိုေက်ာ္ ကု႐ိုက္ရီွ မဂံ ၏ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္မွာ စႁႏၵာဝတီ [Chandravati] ျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕သုေတသီ ပညာရွင္မ်ားက ကူ႐ိုက္ရီွမဂံ ႏွင့္ ပညာရိွအမတ္ႀကီး မဂံတဂိုးသည္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။ 
(၆) အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ ေခါန္ေဒါကာရ္ [Abdul Karim Khondaker]


အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ ေခါန္ေဒါကာရ္သည္ ဘႏၵာရ္ဇာတိျဖစ္သည္။ ဘႏၵာရ္သည္ ေျမာက္ဦး ေနျပည္ေတာ္၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး သူႂကြယ္သူႀကီး၊ ပညာတတ္ မ်ားျဖစ္ျဖင့္ စည္ကားသာယာေသာ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စာဆိုပညာရွင္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေသာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ပိုက္ဆိပ္ရြာ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ စာဆို ေခါန္ေဒါကာရ္သည္ မင္းမႉးထမ္း အမ်ဳိးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ မင္းမႉးထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ စာဆို၏ ေဘးေတာ္ Rasul Mia သည္ အေကာက္ခြန္ အရာရိွျဖစ္သည္။ ဘိုးေတာ္သည္ ထိုေခတ္ မင္းလက္ထက္ အေကာက္ခြန္႐ံုးတြင္ စကားျပန္အျဖစ္ အမႉးထမ္းခဲ့သည္။ မင္းႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သံတမန္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စကားျပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏီွး ဆက္ဆံရသည့္အျပင္ မင္းႀကီး၏ လူယံုေတာ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ခမည္းေတာ္ အလီအက္ေဘာ္ရ္သည္ နန္းတြင္း ခစားခဲ့သည့္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား မေတြ႕ရေခ်။ 

စာဆိုသည္ မဟာသမၼတမင္းလက္ထက္ အထူးခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဆဒီဝုခ္ နာနာ ဘြဲ႕ခံ  အာတီဘာ ဆိုတဲ့ ဘႏၷာရ္ ၿမိဳ႕ဝန္ထံ ခစားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ဝန္၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ဒူလႅာ မူဂ်ီလစ္ [Dulla Majlis] ဖူတီးလကၤာကို ေရးသားခဲ့သည္။ အခန္း (၃၃) ပါရိွသည့္ အဆိုပါ ဧခ်င္းလကၤာရွည္ကို ၁၇၈၅ ခုႏွစ္ ဟိဂ်ိရီ ၁၂၀၀ ခု တြင္ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ကား အာရကာန္ျပည္ကို ဘိုးေတာ္ဘုရားက သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလကၤာရွည္ မေရးဖြဲ႕မီ တာမီမ္ အာန္ဆာရီ [Tamim Ansari]ႏွင့္ ဟားဇာရ္ မဆာယဲလ္ [Hazar Masail] တို႔ကိုလည္း ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 


“Rasul Mia name prapita amar,Bistro padabi pailo prashader razar.Dhingar hasil joto tahar karon,Laita beith e sab nuper saron.Tanputro Moson Ali dhingar dhubashi,dibe bosto holé nuf shane dettro ashi.Rashanget zato sodagor aise zattra,Nuper shomuke niya bason firattra.Tan futtro Aliakbar dore nam,shud moti mohazon shobr gune dam.Ami tan puttro Abdul Karim khondakar,Aca kalo e kitab rosite fayar.”


(၇) ႐ႈဇာ အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ [Shuja Kazi Abdul Karim]


စာဆို အဗၺဒူလ္ေကာ္ရီမ္ကို ႐ႈဇာကာဇီ ဟု လူသိမ်ားသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ စာဆိုကမူ အမည္တူရိွေသာေၾကာင့္ ႐ႈဇာကာဇီ အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္ ဟု ခြဲျခားေခၚေဝၚၾကသည္။ ရွားဒါရ္ဖားရာ ဇာတိျဖစ္သည္။ ၁၈ ရာစုအစပိုင္းတြင္ သက္ရိွထင္ရွားခဲ့ေသာ ႐ႈဇာကာဇီသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အနႏၲရတနာ ရာဇဝင္က်မ္းတစ္အုပ္ကို လကၤာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ ထိုရာဇဝင္က်မ္းမွာ ႐ိုေရွာင္ဂဲ့ရ္ ဖန္ခ်ာလီ [Roshanger Panchali] ျဖစ္သည္။ ႐ိုေရွာင္ျပည္ (ေခၚ) အာရကာန္၏ ရာဇဝင္ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ 

(၈) ကာဇီ အဒူေကာရိမ္ [Kazi Abdul Karim]


စာဆို ဆရာႀကီး ကာဇီ အဗၺဒုလ္ေကာ္ရိမ္သည္ ထိုေခတ္က ထင္ရွားေသာ အရပ္ ဟိုင္မ္ဇာတိျဖစ္ၿပီး က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သူ၏ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ ရာဟာတုလ္ ကုလုပ္၊ အဗၺဒုလႅာရ္ ဟာဇားရ္ဆူဝါလ္၊ ႏုမာမာ၊ မဒူမာလတီ ႏွင့္ ဒါရီေဂ မုဂ်္လီစ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရာဟာတုလ္ ကုလုပ္ [Rahatul Kulub]၊ အဗၺဒုလႅာရ္ ဟာဇားရ္ဆူဝါလ္ [Abdullar Hazar Sawal]၊ ႏုမာမာ [Numama]က်မ္းတို႔မွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာက်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မဒူမာလတီ [Madhumalati]မွာမူ ေမတၱာဇာတ္လမ္း ဝတၱဳ တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ဒါရီေဂ မုဂ်္လီစ္ [Darige Majlis]မွာမူ နန္းတြင္းနီတိ ဆိုင္ရာက်မ္းျဖစ္ေပသည္။ 

(၉) ကဗီ အာဘူလ္ဟူးစိန္ [Poet Abul Husain]


စာဆို အာဘူလ္ဟူစိန္သည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေနျပည္ေတာ္အနီး ဘႏၵာရ္ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သည္။ သူ၏ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္ကား အာေဒါမ္ေအရ္ လာ႐ိုက္ [Adamer Larai] ျဖစ္သည္။ 
(၁၀) အိစၥမိုက္လ္ စကိပ္ [Ismail Saqib]


စာဆို အိစၥမိုက္လ္ စကိပ္သည္ ကိုင္မ္ (ဟိုင္မ္ ဖာရာ)အရပ္ ဇာတိျဖစ္သည္။  သူ၏ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဘီလ္ကိစ္နာမာ [Bilqisnama] ျဖစ္သည္။ ယင္း စာအုပ္တြင္ ဘီလ္ကိစ္ဟုေခၚေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို အဓိက ဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးဖြဲ႕ထားေသာ နန္းတြင္း ေမတၱာဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ 

(၁၁) ကာဇီမိုဟာမၼဒ္ ဟူးစိုင္ [Kazi Muhammad Hussain]


စာဆို ကာဇီမိုဟာမၼဒ္ ဟူးစိုင္သည္ အာရ္ကာန္ျပည္၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီးရိွ ဘေႏၷာရ္ရြာ ဇာတိျဖစ္သည္။ သူ၏ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္ (၃) အုပ္ ေတြ႕ရိွရေပသည္။ ယင္းတို႔မွာ အာမီရ္ဟာမ္ဇာ [Amir Hamza] ၊ ေဒဝါလ္မတီ[Dewalmati] ႏွင့္ ဟိုင္ဒါရ္ ေဂ်ာင္ [Haider Jung]တို႔ျဖစ္ၾကသည္။အထက္ေဖာ္ျပပါ စာဆိုမ်ားအျပင္ အျခားစာဆိုပညာရိွမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ ေရွးစာဆိုမ်ား၏ လကၤာကဗ်ာမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ နီတိက်မ္းမ်ား စသည္တို႔သည္ စာဆိုအတၱဳပၸတၱိ၊ အမည္နာမ မသိရ၍ အမည္မသိေရွးစာဆို အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လက္ဝယ္ ရိွေန၏။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္းသည့္ႏွင့္အမွ် ထိုအေမြအႏွစ္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားလ်က္ရိွေပသည္။ တစ္ဖက္က အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဖိႏိွပ္မႈ၊ တိုက္ပြဲ၊ ရန္ၿငိဳး၊ ပဋိပကၡ ၊ မုန္းတီးေရး စသည္တို႔၏ ဆိုးဝါးေသာ ဒဏ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊  သုေတသနျပဳျခင္း၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ စုစည္းျခင္း စသည့္တို႔ လြတ္လပ္စြာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကို သာမက အာရ္ကာန္ျပည္ တစ္ခုလံုးကို အက်ဳိးေပးႏိုင္စြမ္း ရိွသည့္ စာေပ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ဆံုး႐ွံဴးေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာပတၱျမားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အဖိုးတန္လွေသာ စာေပအေမြအႏွစ္ အျမဴေတမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းၾကျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးေပးတာဝန္ ေက်ပြန္ၾကပါစို႔။

(႐ိုဟင္ေလး ေရးသည္)

No comments:

Post a Comment