Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, December 20, 2017

ေမာ္လာနာ ေဆြဒူလ္အာမိန္ (ခ႐ိုင္ ဓမၼသတ္ခ်ဳပ္)

ေရသား ✴ လူထု ဝဏၰ| ထူးခြၽန္ထင္ရွား ႐ိုဟင္ဂ်ာ |

ဟဒၵီစ္ ပါေမာကၡ ေမာ္လနာ ေဆြဒူလ္ အာမိန္ [1928-2014]


အမည္ရင္းမွာ ေဆြဒူလ္အာမိန္ ျဖစ္သည္။ ဖခင္မွာ ဦး ရွားကဲရ္ မိုဟာမတ္ (ခ) လာလု ျဖစ္သည္။  ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာဏ္ေဒါ့မ [ ေမာင္ႏွမ] ေက်းရြာ ဇာတိ ျဖစ္သည္။ [ေမာဏ္ေဓာ့မာ အမည္ရလာျခင္း မွာ ၎ရြာနားရိွ ေတာင္စြယ္ ႏွစ္ခုကို အစြဲျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္း၊ ဒ႑ာရီအရ ၎ ေတာင္ထိပ္တြင္ ဟာနီဖာမင္း ႏွင့္ ကာယာပူရီ ဘုရင္မ၏ ဂူရိွသည္ဟု ယံုၾကယ္ၾကသည္။ အဂၤလိပိလို ယင္းေတာင္ထိပ္ကို Mount Tomb ဟု ေခၚရာမွ ေမာဏ္ေဓာ့မာ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဗမာနာမယ္ေျပာင္းေနခ်ိန္၌ ‘ ေမာင္ႏွမ’ ျဖစ္လာရသည္_ ႐ိုသုတ] မိုဟာေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္သည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမီယာ အာရွ္ေရာဖီယာ၊ လာဟိုၿမိဳ႕မွ ဖာေဇလ္ ဘြဲ႕ ရရိွခဲ့သည္။ ( ဂ်ာမီယာ အာရွ္ေရာဖီယာ တကၠသိုလ္ကို ဟဂ်ရသ္ ေမာ္လနာ မိုဟမၼဒ္ ဟူစိန္ (ရဟ) ဟလီဖာ တာနဝီ ဆာပ္ က ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

မိုဟဒၵီးစ္ဘြဲ႕ရရိွၿပီးေနာက္ အမိေျမ အာရ္ကာန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာေလသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ မဒ္ရာဆာ အာလီယာ ရီွလ္ဒါဖာရာ တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ စတင္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ အျခားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္သည္ မဂၤလာႀကီး (ေဖရင္ျဖဴ) အာရဗီေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေရွ႕ခ္အုလ္ ဟာဒီးစ္ (Sheik ul Haddis) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို ရာထူးႏွင့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 

မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္သခင္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားမွာ ေမာ္လနာ အဘူလ္ဟူစိန္ ၊ အာေရာပ္ရွား ရြာ ဇာတိ (မဒ္ရဆာဟ္ သရ္ဆိႏၵာ ၊ ကရာခ်ီ ဘြဲ႕ရ)၊ ေမာ္လနာ အဗၺဒူလ္ ဟာကိမ္ ၊ ကူဝါလ္ဘီလ္ ဇာတိ၊ ေမာ္လနာ မိုဟာမၼဒ္ အာမိန္၊ ဆာလီျပင္ရင္ ဇာတိ၊ ေမာ္လနာ မူနီရ္ ဆာပ္ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္သခင္သည္ မိမိ၏ ဇာတိေမာင္ႏွမေက်းရြာ၌ မဒ္ရာဆာ ေသာဝ္ဟီးဒီယား အမည္ျဖင့္ အာရဗီေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ထူေထာင္ခဲ့ေလသည္။ ၎ ေက်ာင္းတြင္ ဒိုရာေအ ဟာဒီးစ္တန္း အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။ မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္သခင္၏ သားသမီးမ်ားမွာ ဆရာ ဒိန္းမိုဟမၼဒ္ (ေလာကဓာတ္ ပညာသင္)၊ ေမာ္လနာ ႏူရ္မိုဟမၼဒ္၊ အဲရ္ဖာန္ (စိတၱဇေဝဒနာရွင္) ႏွင့္ သမက္ေတာ္ ေရွာ္ဟီးဒ္ ေမာ္လနာ ဟူစိန္းအဟ္မဒ္ (ဘ) ေမာ္လနာ မဂ္ဘူလ္အဟ္မဒ္ (ေရတြင္းျပင္ဇာတိ၊ နယ္ေျမ (၅) ငါးခူးရ စခန္း၌ စြပ္စြဲခံ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ကြပ္မ်က္ခံရျခင္း(ရွဟီးဒ္) ျဖစ္သည္။) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ဆရာႀကီးျမတ္သခင္တို႔ ႏႈတ္ပါးစပ္မွ မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္သခင္၏ ခ်ီးမြမ္းစကား

ဟဇရသ္ မဒ္နီ သခင္၏ တပည့္ေတာ္ ဒါ႐ုလ္အူလုမ္ တကၠသိုလ္၊ ကရာခ်ီၿမိဳ႕ ၏ ဟဒီးစ္ျပဆရာ ေမာ္လနာ ဂူလာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဆာပ္ သခင္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စာသင္ခန္းတြင္ စာျပေနခ်ိန္၌ မိန္႔ဆိုသည္မွာ “ အို…ဗမာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြ၊ အသင္တို႔ သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာက္လာရသလဲ! ခပ္သိမ္းေသာ ပညာကို ေဆြဒူလ္အာမိန္က ယူေဆာင္သြားခ့ဲၿပီ။” တဆက္တည္း မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

“ဒါ႐ုလ္အူလုမ္ အာရဗီ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရိွၿပီး ကြၽႏု္ပ္အား ဂ်ာမီယာ အရွ္ေရာဖီယား ၌ ဂ်လာလိုင္န္က်မ္း၊ ေဟဒါယာက်မ္း စသည့္ တို႔ကို ပို႔ခ်ရန္ ခန္႔အပ္ေလသည္။ 

စာသင္ခန္းတြင္ ဗမာျပည္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။ ၎မွာ အရပ္အမင္း သိပ္မျမင့္လွေခ်။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ ဉာဏ္ရည္ကား မိုးထိေအာင္ ပါရမီရွင္ တစ္ပါးတည္း။ သူ႕၏ ဥာဏ္ေကာင္း ျမင့္ျမတ္မႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ငါ ကိုယ္တိုင္ပင္ အံ့ဩမိသည္။ သူကား အျခားမဟုတ္၊ မင္းတို႔ျပည္မွ ေဆြဒူလ္အာမိန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆြဒူလ္အမိန္သည္ ဒိုရာဟာဒီးစ္တန္းကို ဂ်ာမီယာ အရွ္ရဖီယား၌ သင္ယူခဲ့သည္။ ႏွစ္ဆံုး စာေမးပြဲတြင္ အဆင့္(၁) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေ7ရႊတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။ အစိုးရထံမွလည္း ဗမာျပည္အျပန္ ရထား လက္မွတ္ႏွင့္ ခရီးစရိတ္ကို ဆုႏွင္း ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။” 

ဆက္လက္ၿပီး ေျပာျပခဲ့သည္မွာ “ဒါ႐ူလ္အုလုမ္ ကရာခ်ီ၏ လက္ရိွ နာေဇမ္ (ၫႊန္ၾကားေရးမႉး)၊ ဟာဒီးစ္ က်မ္းျပဆရာႀကီး ေမာ္လနာ ေရွာမ္႐ႉေဟာခ္ ေဂ်ာ္လာလ္ အာဘာဒီႏွင့္ ေဆြဒူလ္အာမိန္တို႔မွာ အတန္းေဖာ္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔သည္ ငါထံမွ ဂ်လာလိုင္န္က်မ္းႏွင့္ ေဟဒါယာက်မ္း တို႔ကို သင္ယူခဲ့တယ္။ အကယ္၍ ကိယာမတ္ရွင္ျပန္ထမည့္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ေတာ္ျမတ္က ကြၽန္ေတာ္ကို “အို… ဂူလာမ္ မိုဟမၼဒ္၊ သင္ ဘာေတြယူေဆာင္လာသလဲ” ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူခဲ့လွ်င္ ငါသည္ ေဆြဒူလ္အာမိန္ႏွင့္ ေရွာမ္႐ႉေဟာခ္ တို႔ကို ျပသေတာ္မူမည္။” 

မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္သည္ စိတ္ပညာႏွင့္ ဒႆနိ   ကေဗဒတြင္ အလြန္ပင္ ကြၽမ္းက်င္နားလည္သူ ျဖစ္သည္။ သခင္သည္  " سبحانه مااعظم شانه" ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဝက္တိုင္တိုင္ ရွင္းျပေကာင္း ရွင္းျပႏိုင္သူျဖစ္ သည္။ သမုဒၵရာသဖြယ္ ပညာ စီးဆင္းေသာ၊ ေရႊတိုက္ေတာ္ႀကီးသဖြယ္ သိုေလွာင္ထားေသာ ပညာရွင္ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္ထက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဒႆနိ   ကေဗဒ ပညာရွင္ ရိွမည္ဟု မထင္မိပါ။ 

ဘုန္းေတာ္မ်ား

သခင္သည္ တစ္ခါက စာသင္ခန္း၌ စာပို႔ခ်ေနခ်ိန္တြင္ တပည့္တို႔အား ေျပာၾကားသည္မွာ- “အလႅာဟ္ရွင္ေတာ္ျမတ္က ငါ့အား အရာ သံုးခုကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူသည္။ ယင္းမွာ (၁) မိုနာဇရာ ေခၚ ထိပ္တိုက္ စကားထိုး ပညာရည္လု ၿပိဳင္ပြဲ (Educational Debate) ျဖစ္သည္။ ပညာရည္လု စကားထိုး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ဖက္သား ၿပိဳင္ဖက္ကို ႐ံႈးနိမ့္ေစရန္ ငါ့ရဲ႕ လက္ဝဲဘက္ အလုပ္တစ္ခုသာ။ (၂) အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ သင္ျပ ပို႔ခ်ႏိုင္ျခင္း။ အသံခ်ဲ႕စက္ပမာ သံက်ယ္က်ယ္ ပို႔ခ်ႏိုင္သည္။ (၃) လ်င္ျမန္စြာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္စြမ္း၊ တစ္ခ်ိန္က ရိွခ္ဒါရ္ပါရာ၌ စာသင္ျပေနခ်ိန္တြင္ ေမာင္ႏွမေက်းရြာမွ ကညင္းတန္းေက်းရြာ (၁၁မိုင္)ကို ေျခလ်င္ သြား၍ စာသင္ျပသည္။” ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်ီးမႊမ္းေျပာဆိုခဲ့သည္။  

မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္မွာ ႐ုကၡေဗဒလဲ အသိကဲလြန္လွသည္။ ေတာေတာင္၌ ေပါက္သည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား၏ အသီးအပန္းမ်ား အမ်ဳိးအစားကို လည္းေကာင္း၊ အသံုးဝင္ပံုကို လည္းေကာင္း အေထြေထြ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္သိရိွသည္။ တစ္ခါက မိုဟေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္၏ သမီးေတာ္ကို ဟူစိန္အဟ္မဒ္အား လက္ထပ္ေပးလိုေသာ အခါ သခင္သည္ ဟူစိန္အဟ္မတ္၏ ဖခင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ ၿပံဳးရႊင္ ဟာသေနာက္ေျပာတတ္သျဖင့္ စကားေျပာရင္း “အေဆြ၊ အသင္က ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ စာေပဘက္တြင္ ၿပိဳင္ဝံ့မည္ မဟုတ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေဒသိယ အသိပညာျဖင့္ ၿပိဳင္ၾကစို႔" ဟုေနာက္ေျပာင္ခဲ့ဖူးသည္ ကို ထိုအနားတြင္ရိွခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ 

မိုဟာေဒၵစ္ဆာပ္ သခင္သည္ ဟာေဖဇ္ ေအ ကုရ္အာန္တစ္ဦး မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဟာဖဲဇ္ ကုရ္အာန္ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ကုရ္အာန္က်မ္းကို ႏႈတ္က်က္ရသည္။ မဒ္ရာဆာ မူဟမၼဒီယား ေက်ာင္း၌ ပီရ္ ေမာ္လနာ မူဟမၼဒ္ ယူဆုဖ္ က သရာဝီ ေရွ႕ေဆာင္ဝတ္ျပဳေနစဥ္ ဆာပ္၏္ သား ႏိုရ္မိုဟမၼဒ္ က ၾကားနားေနစဥ္ တစ္ေနရာ၌ မွားေနေၾကာင္း ထင္၍ လုက္မာ ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တြင္ စံုစမ္းခဲ့ေသာအခါ ငါသာ မွားေၾကာင္း၊ စားသားတူ အာယာတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာအခါ ျပန္လည္ ေရွ႕ေဆာင္အား ေျပာျပခဲ့သည္ဟု သခင္ကိုယ္တိုင္က တပည့္မ်ားကို စာပို႔ခ်ေနစဥ္ ဝန္ခံေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ သခင္သည္ သစၥာဝါဒီ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မိမိပင္မွားသည္ျဖစ္ေစ ဝန္ခံရာတြင္ ဝန္မေလးေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ သခင္၏ တပည့္ေတာ္ ႏွစ္ပါး
သခင္၏ တသက္တာ စာေပပို႔ခ်မႈမွ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ တပည့္ေတာ္ အာလင္မ္ ပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းထဲမွ အာရ္ကာန္ျပည္၌ ေနလိုလလို ေတာက္ပခဲ့သည့္ တပည့္ေတာ္ ႏွစ္ပါးမွာ-
၁) ေမာ္လနာ ဟူစိန္ အဟ္မတ္
၂) ေမာ္လနာ ေအခ္ဘာလ္ ဟူေဆာင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ေမာ္လနာ ဟူစိန္ အဟ္မတ္သည္ သခင္၏ သမက္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို ေရွးက ေဖာ္ျပ ၿပီးပါၿပီ။ ကူဝါရ္ဘီလ္ ေခတ္သစ္ အာရဗီေက်ာင္း၏ အမႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေမာ္လနာ ေအခ္ဘာလ္ ဟူေဆာင္း မွာ ငါးခူးရ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ မုဖ္သီ ဓမၼသတ္ ပညာရွင္တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ သယ္ပိုးျခင္း

မိုဟေဒၵစ္ ဆာပ္သခင္သည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အိုလမာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး၊ ခ႐ိုင္ ဓမၼသတ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သာသနာ့ အမႈေပါင္းမ်ားစြာကို စီရင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ကတိသစၥာျပဳသည္ အခ်က္မ်ားကို ယံုၾကည္ကာ ေမာင္းေတာ-ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ခဲ့သည္။ ဆံုး႐ွံဴးခဲ့ရေသာ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးဆပ္မည္ဟု ကန္႔လန္ကတိျပဳလာသျဖင့္ “လွမ္းသည့္ႀကိဳးကို ၿမဲၿမံစြာကိုင္၍ မဆုတ္မနစ္ မိမိတို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူၾကစို႔” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူထုေဟာေျပာကာ မဲဆြယ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ အဏာရလာေသာအခါ ကတိေပးခဲ့သည့္အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ပဲ ေနာက္နည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ အဓိက႐ုဏ္းေပၚလာၿပီး အာဏာရအစိုးရက ကတိအားလံုး ပ်က္ခဲ့သည္။ သခင္က အလြန္ ဝမ္းနည္းမဆံုးျဖစ္၍ ငါသည္သာ ကိုယ့္လူမ်ဳိးနဲ႔ သစၥာေဖာက္ခဲ့သေလာ့ ဟု ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို စိတ္ ေဝဒနာသည္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္လာကာ ေနဝင္ေလသည္။  

၂၀၁၂ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲသြားသည့္ လူမ်ဳိးစုကို သဟဇာတ ျဖစ္လာေစရန္ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း မိမိေနာက္ဆံုး ထြက္သက္တိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  

ဒိြနီယာေလာက ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ


မိုဟေဒၵစ္ ဆာပ္သခင္သည္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္၊ သာသနာ့တာဝန္၊ အမ်ဳိးတာဝန္ အသီးသီးကို ၾကည္ျဖဴစြာ ထမ္းေဆာင္ရင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၄း၃၀ တြင္ မိမိေနအိမ္ က်ီးကန္ျပင္အုပ္စု၊ ေမာင္ေဓာ့မ (ေမာင္ႏွမ) ေက်းရြာ၌ အလႅာဟ္အမိန္႔ ခံယူသြားေလသတည္း။
[အိႏၷာ့ လိလႅာဟိ ဝအိႏၷာ အီလိုင္ဟိ ရာဂ်ီအုန္း]

သခင္၏ ဂ်နဇာ၌ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူေပါင္း တစ္သိန္း နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သခင္အား ေနာက္ဆံုး ၾကည့္႐ႈႏႈတ္ခြန္းဆက္သရန္ လာၾကေသာ လူအေပါင္းတို႔ သြားလာေရး လြယ္ကူေစရန္ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ-ႀကိမ္ေခ်ာင္း လမ္းမရိွ အဝင္အထြက္စစ္ေဆးဂိတ္မ်ားကိုပင္ အာဏာပိုင္မ်ားက တစ္ေန႔လံုး ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ အစစ္အေဆးမခံပဲ လူသူသြားလာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သခင္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလူထု သာမက ဘာသာျခားလူမ်ဳိးျခား၊ အာဏာပိုင္မ်ားကပင္ ေလးစားၾကည္ညိဳေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ေလသည္။ 

မိုဟေဒၵစ္ ဆာပ္သခင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အာရ္ခါန္ျပည္၏ ေအာက္ေမ့သတိရဖြယ္ လြမ္းခ်င္း၊ ညည္းခ်င္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညည္းခ်င္း (ဇာရီ) ကို ႏူရ္ဟူစိန္း ကာဝါလ္ သီဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္႐ႉခံစားၾကည့္ပါ…💥 Dinor Sarag Luwai giyé 💥

Singer:  Noor Hussein Kawal
Zat:        Kawali, Zari

Har hañsé zai buzaitám moi aññárar sintar kahání,
Muhaddes sab moron baáde notun furani,
dinor sarag gelgói hore aiyer hañdani.

Moñgdómár bilot accíl gór, fúno o bái sintar hóbor.
Natton séle Dizemborot fundóro tarík rowani,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Forát accíl dini elóm, zaga zaga maijjíl kodom,
Íbar dikka tuwai sailé kul Arakanot faibaní,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Elóm ór dorot accíl, dini hekmot gorát accíl, 
Hádis forat linot fura zibon diló kurbani,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Zar hátere batti zoillé, házar házar alem neollé, 
Fura decót lagi bainyain sarag aiccíl nurani,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Accíl kibír-borai sára, cágirít neollé fara fara,
Adob, lehas, usul, torika, gorat acíl zubani, 
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Becá barik forá forí, Tirmizi Muslim Bukhári,
Fura zibon diyat accíl Hádis óro boiyani,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Alem, mufti, muhaddes bánai, nobir foóri diyé berái,
Matár uoré bicí asé, zibar diya nicáni,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Arakane haner guzóri, muhaddes sab ór nam dóri,
Loo zaiya loo aiya furaizar surgór faní,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Foitto hamot óito zabin, muhaddes sab Sayedul Amin,
Farar halot ki oibode Allah tuáñr mehérbani,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

Luwai giyé nuror bátti, duwa aiyér kolób ottí, 
Dinor usila yé Allah kobor goric nurani,
Muhaddes sab moron baáde notun furani…

dinor sarag gelgói horé aiyér hañdani.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ဆက္လက္ တည္းျဖတ္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

No comments:

Post a Comment