Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, December 4, 2017

Októr Nam [အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအမည္မ်ား]Októr Nam [အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအမည္မ်ား] 1. Raitor Nicí       [ညသန္းေခါင္ခ်ိန္]
 2. Nicíkurá Bak   [သန္းေခါင္ၾကက္တြန္ခ်ိန္]
 3. Fúwaittá          [ညည့္၃ နာရီထိုးခ်ိန္]
 4. Subsádek         [အာ႐ုဏ္ထက္ခ်ိန္]
 5. Dól foijjá          [မိုးလင္းစျပဴးခ်ိန္]
 6. Fózor                [မိုးလင္းခ်ိန္]
 7. Beil lalimara   [ေနေရာင္သန္းခ်ိန္]
 8. Roit miçá         [ေနမပူမီအခ်ိန္]
 9. Beil ek bañc    [ေနဝါးတျပန္ထက္ခ်ိန္]
 10. Áillá Bátor Beil [လယ္သမားထမင္းစားခ်ိန္]
 11. Beil Thík          [မြန္းတည့္ခ်ိန္]
 12. Duijjá               [ေန႔လယ္]
 13. Zuhúr               [ဇိုဟိုရ္ခ်ိန္]
 14. Beil éla             [မြန္းလြဲ]
 15. Fotta beil         [ ေန႔လယ္ေက်ာ္ခ်ိန္ ]
 16. Tinfíjjá             [အဆြာရ္ ႀကိဳခ်ိန္]
 17. Asór                  [အဆြာရ္ခ်ိန္]
 18. Asór bitté           [ ညေနခင္း ]
 19. Háñzinná        [ညေနလြဲခ်ိန္]
 20. Beil dhufon     [ေနဝင္ခ်ိန္]
 21. Mogrib             [ေနဝင္ၿပီးခ်ိန္]
 22. Háñzzua añdar [ညီအစ္ကိုမသိတသိအခ်ိန္]
 23. Mogrib bitté    [မဂ္ရိပ္ေက်ာ္ခ်ိန္]
 24. Ecár                  [ေအရွားနမာဇ္ခ်ိန္]
 25. Fuwain Gumzor [ကေလးအိပ္ခ်ိန္]
 26. Adárait             [သန္းေခါင္ယံ]
No comments:

Post a Comment