Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, December 6, 2017

ျပ႒ာန္းစာမိတ္ဆက္မ်ားမွ နန္းတြင္းရာထူးတာဝန္မ်ား


-------------------------------------------------
ကေလးတို႔ကလည္း ေတာ္တယ္ကြာ။ ေမးတာ ပုေစၦယ်။ ဘာေသယ် ဆိုတာ ေျပာဆိုတာေပါ့။ စာသင္သားက်င့္ဝတ္ပဲေလ။ ေကာင္းတယ္။ တိုးတက္တာေပါ့ကြ။

ၿဗဲတိုက္

______

ၿဗဲတိုက္ဆိုတာက စေျပာျပမယ္။ တို႔ ျမန္မာဘုရင္ေတြလက္ထက္က အတြင္းဝန္ေလးေယာက္ဦးေဆာင္လို႔ ဘုရင့္အမႈေတာ္ေတြ ထမ္းရြက္ၾကတဲ့ နန္းေတာ္အတြင္းေတာ္ထဲက ရံုးကို ၿဗဲတိုက္လို႔ေခၚတာ။
________________________

သံေတာ္ဆင့္

ရာမရကန္ဦးတိုးက အိမ္ေရွ႕သံေတာ္ဆင့္လို႔ ဆရာေျပာျပေတာ့ သံေတာ္ဆင့္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ သိခ်င္တယ္ေျပာတ့ဲ ကေလး။ သံေတာ္ဆင့္ဆိုတာ ဘုရင့္အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကေန ဘုရင့္ဆီကို တင္သြင္းတဲ့ ေလွ်ာက္ၾကားစာေတြ ဖတ္ၾကားရတဲ့သူေပါ့။ သူလုပ္ရတဲ့တာဝန္ေတြက ၿဗဲတိုက္ေတာ္မွာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔က်ေရာက္လာတ့ဲ မင္းမိန္႔ အမႈကိစၥေတြ၊ မင္းဧကရာဇ္ သီးျခားေစခိုင္းတဲ့ အလုပ္ဝတၱရားေတြကို ရြက္ေဆာင္ရတယ္။ မင္းဧကရာဇ္ ေရွ႕ေတာ္ရင္ျပင္ကိို ထြက္ေတာ္မူတိုင္း ဝင္ေရာက္ခစားၿပီး တင္စာေလွ်ာက္စာေတြကို ဖတ္႐ြတ္ ေလွ်ာက္ထားရတယ္။ မင္းအမိန္႔ေတာ္ရိွရင္ မွတ္သားတင္ေလွ်ာက္ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္စရာ အမိန္႔ရိွရင္ ၿဗဲတိုက္သံဆင့္ကို အမိန္႔ေတာ္ေပး။ ကိုယ္တိုင္က အတြင္းဝန္မင္းတိုင္းကို တိုင္တန္းေလွ်ာက္ထား။ လႊတ္ေတာ္ကိုထုတ္ျပန္မ့ဲ အမႈကိစၥတိုင္း သူေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့။
_____________________

ေရႊတိုက္စိုး

ေရႊတိုက္ဆိုတာ ဘုရင့္ဘ႑ာေတာ္ေတြ ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေပါ့။ ေရႊတိုက္စိုးရဲ႕ အထက္မွာ တာဝန္ယူဖို႔ ေရႊတိုက္ဝန္ဆိုတာ ရိွေသးတယ္။ ေရႊတိုက္စိုး လက္ေအာက္မွာ ေရႊတိုက္ၾကပ္၊ စာေရး၊ လက္သမား၊ အဝွန္းငယ္သား စတဲ့ ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ရိွမယ္။ ေရႊတိုက္စိုးက ေရႊတိုက္ဝန္ကို တာဝန္ခံလို႔ ဘုရင့္ရသင့္ အခြန္ေတာ္၊ စီးပြားေတာ္ေတြကို တိုက္ေတာ္ က်ီေတာ္ေတြထံ ဆက္သြင္းမႈ ရိွမရိွ။ ေန႔စဥ္ လစဥ္ ဘာရတယ္ ဘာသံုးတယ္ ။ အေကာင္းအည့ံ မေရာေထြးေစဖို႔။ အဘိုးထိုက္တန္တာကို နားလည္ သတ္မွတ္ လို႔။ တိုက္ေတာ္ က်ီေတာ္ေတြ လံုၿခံဳဖို႔။ အေစာင့္အၾကပ္ရိွဖို႔။ ေရႊတိုက္ေတာ္မွ ဘ႑ာေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အခြင့္။ မင္းနဲ႔ မိဖုရားေတြအတြက္ အဆင္တန္ဆာေတြ ခ်ဳပ္လုပ္ဆင္ျမန္းဖို႔ အခြင့္။ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ မင္းပြဲသဘင္အေလ်ာက္ လႊတ္ေတာ္ ၿဗဲတိုက္ေတာ္ေတြက စာခြ်န္ေပးအပ္ ဆင့္ဆိုေတာင္းခံတာေတြကို ေျပလည္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စီမံ ထမ္း႐ြက္တဲ့ အလုပ္ဗ်ား။ ေသးတ့ဲ တာဝန္မဟုတ္ဘူး။ 
_______________

အႀကီးေတာ္

အဲေမာင္ယာ ေလ့လာျပန္ေတာ့ အႀကီးေတာ္ဆိုတာ ေတြ႔ရျပန္ေရာ။ စဥ့္ကူးမင္းရဲ႕ မိဖုရား၏ အႀကီးေတာ္။ အႀကီးေတာ္ဆိုတာ ဘုရင့္မိဖုရား၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးေတြကို ဆံုးမသြန္သင္ေစာင့္ေရွာက္ရတ့ဲ မင္းမႈထမ္းပဲ။ နန္းရေဆာင္ရ မင္းသား မင္းသမီး မိဖုရားတိုင္းမွာ သူ႔အႀကီးေတာ္နဲ႔ သူ ရိွမယ္ေလ။ သူ႔တာဝန္လည္း မေသးဘူးေနာ္။ ေစာင့္ေရွာက္ဆိုတာ တာဝန္အလြန္ႀကီးတာေပါ့။ သူ႔လက္ေအာက္မွာ အႀကီးစာေရး၊ ဘ႑ာစာေရး၊ အေဆာင္ကိုင္၊ ထီးမိုး၊ ယာဥ္ခံ၊ ပြဲေတာ္ခ်က္၊ ေမာင္းေထာင္၊ ဆန္ဖြပ္မွ စလို႔ ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး အားလံုးအေပၚမွာ အႀကီးအကဲလုပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္စီမံရတာ။ လႊတ္ေတာအတြင္းေတာ္က ဆင့္ဆိုေတာင္းခံဖို႔ရိွလာရင္ အႀကီးေတာ္ကပဲ အႀကီးေတာ္က အမႈေတာ္ ေျပကုန္ေအာင္ ထမ္းရြက္။ လက္ဝဲသုႏၵရအႀကီးေတာ္ဘဝမွာ ငေအာင္တင္ကို မေပးအပ္ႏိုင္လို႔ မဲဇာေရာက္သလိုေပါ့။ ေရျမင့္ရင္လည္း ၾကာတင့္တယ္။ ကိုယ္သြန္သင္ရတ့ဲ မင္းသားက ရာဇ ဓမၼ ေလာကအေရး လိမၼာလို႔ ဘုရင္မ်ားျဖစ္ၿပီဆို အႀကီးေတာ္လည္း အမွဴ းအမတ္တစ္ေနရာ ရၿပီေပါ့။
_____________________

ကြမ္းေရေတာ္ကိုင္

ဦးယာ ပဲ ဘိုးေတာ္လက္ထက္ ကြမ္းေရေတာ္ကိုင္ လုပ္ရျပန္တယ္။ ဘုရင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေရွ႕မင္း ေနာက္ေတာ္ပါးမွ ကြမ္းယာတို႔ ေသာက္ေရတို႔ ဆက္သ တာပါပဲ။ ဘုရင့္ခံတြင္းထဲထည့္မ့ဲ ကိစၥေတြ။ အထူး အာရံုစိုက္ရတာေပါ့။ ေတြ႔ရာႀကံဳရာလူ တာဝန္ေပးလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ျမင့္ျမတ္တ့ဲ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ အႏြယ္အဆက္က ဆင္းသက္သူ ျဖစ္ရမယ္ ။အမ်ိဳးအႏြယ္စင္ၾကယ္ၿပီး မွဴ းမတ္မ်ိဳးႏြယ္က ဆင္းသက္လည္း ရတယ္။ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စား အရာခံ သားေျမး မွန္မမွန္ အရင္စစ္မယ္။ ေနာက္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္႔ရွင္းတ့ဲေရာဂါ ေဝဒနာ ကင္းလားစစ္မယ္။ ခန္႔မယ္ဆိုရင္ ၿဗဲတိုက္ေတာ္က ျပန္တမ္းထြက္ေပးမယ္။ စားေတာ္ကြမ္း ေသာက္ေတာ္ေရ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ အလိုေတာ္ကိုသိ ဆက္သတဲ့အလုပ္ ထမ္းရြက္ရမွာ။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္ဆို ကြမ္းေရေတာ္ကိုင္ ၆၃ ေယာက္ထားတယ္ဆိုပဲ။ ေန႔ညီလာခံ ညညီလာခံ၊ တိုင္းခမ္း ကိုယ့္ဂ်ဴ တီကို သံေတာ္ဆင့္က ထုတ္ျပန္ေပးမွာ။
____________________

အသံုးေတာ္ခံရာထူး

အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ့ဖခင္က ပုဂံမင္းလက္ထက္ ဒီရာထူးေနာ္။ သူလည္း အတြင္းေတာ္ခစားသူဆိုေတာ့ တာဝန္မ်ားတာပဲ။ ဘုရင့္မင္းပြဲသဘင္ေတြမွာသူ မပါမၿပီး။ေရႊနန္းေရႊအိမ္ ေဆာက္မလား၊ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴ ၊ ဘုရားေစတီတည္ သူ႔အလုပ္ေတြေပါ့။ သိဂၤေသာ္ေမွာ္ ေရႊအိမ္ေတာ္ ဆိုတာ သူ႔ဒီဇိုင္း သူ႔ကြပ္ကဲမႈေပါ့။ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ မင္းပြဲသဘင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေလာကုတ္ေလာကီ အလုပ္အေဆာင္ေတာ္မ်ားကို တည္ထားေဆာက္လုပ္ရသူေပါ့။ အိုးအိမ္ၫႊန္ခ်ဳပ္လို ပါဝါျမင့္မွာပဲေနာ္။
_______________

အေဆာင္ကိုင္

မကၡရာမင္းသားထံ ေမာင္ေဖ အေဆာင္ကိုင္လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ အေဆာင္ကိုင္က ဘာလဲ ေမးၾကတယ္ေလ။ သူကလည္း မင္းညီမင္းသားေရွ႔မွာ လက္သံုးေတာ္ပဲ။ ဓားလက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရိွတယ္။ ဆရာေဖဆို မကၡရာမင္းသားႀကီးအိမ္ေတာ္မွာ အမႈႀကီးငယ္ေဆာင္ရြက္၊ အိမ္ေတာ္ကို ေဘးရန္က လံုၿခံဳ ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရသူပဲ။ ကိုယ့္အရွင္ အိမ္ေတာ္က အျပင္ထြက္မွာဆိုလည္း ေဝါေတာ္ ရထားေတာ္ေရွ႕က ေနရာယူ ေဘးဆီးရန္ကာ ပြိဳင့္ထြက္ရတဲ့အဖြဲ႕ထဲ ဆရာေဖ ဓားလြတ္ထမ္း ပိတုန္းပိတ္ ခါးေတာင္းက်ိဳ က္အမႈထမ္းတာ ဦးပုညေတာင္ ဂုဏ္ႏွိမ္ေသး မဟုတ္လား။
________________

လက္ဖက္ရည္ေတာ္

ဦးပုည လက္ဖက္ရည္ေတာ္ဘက္တြင္ ခစားတယ္ဆိုတာလဲ သိခ်င္တာပဲ မဟုတ္လား။ 
ကြမ္းေရေတာ္လိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔တာပဲ။ ရတနာပံုမွာ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ဘက္ ဝန္ထမ္း ၄၄ ဆိုပဲ။
သာမညရာထူး မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ မင္းဧကရာဇ္က ကိုယ့္ေသြးကိုယ့္သားလို သေဘာထားတဲ့ ေက်းေတာ္ကြ်န္ေတာ္ကိုသာ ေပးတာတဲ့။ ဘုရင့္အသက္က သူတို႔လက္ထဲမွာ ဆိုသလိုပါပဲ။ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္မွ စေပၚေပါက္ခ့ဲတ့ဲ ရာထူးေတြေပါ့။ မင္းတရားႀကီးအတြက္ လက္ဖက္ရည္ေတာ္သားေတြက ေန႔ညမျပတ္ ေရေႏြးမ်ားတည္ထားရမယ္။ နံနက္မ်က္ႏွာသစ္ခ်ိန္မွစလို႔ ေရပူေရေႏြးအလိုရိွရာ ဆက္ရမွာကိုး။ စားေတာ္ဟင္းထမင္း ပြဲေတာ္အုပ္ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ စားဖိုေဆာင္က သီးသန္႔ေရေႏြး တည္မေနအားဘူး။ ေရေႏြးဆိုတာလည္း သာမန္စားေတာ္ကဲ ပို႔တာဆို မယံုၾကည္ဘူးေလ။ ဦးပုညလို ယံုၾကည္သူသာထားတာေပါ့။ ေစာင္းပညာရွင္ႀကီး ေဒဝဣႁႏၵာ ေမာင္ေမာင္ႀကီးတို႔လည္း လက္ဖက္ရည္ေတာ္ဘက္မွာပဲ တာဝန္ယူ ခစားတာမို႔ လက္ဖက္ရည္ေတာ္ဘက္ဆိုတာ စာေပဂီတပညာရွင္ေတြကို အလိုရိွသလို ဆင့္ေခၚႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားလားေတာင္ ေတြးဖို႔ ေကာင္းပါ့ဗ်ား။
_____________
သီတင္းကြ်တ္ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ ဖတ္ေပါ့။

ကိုးကား


ျမန္မာအဘိဓာန္
ေရႊနန္းသံုးေဝါဟာရအဘိဓာန္
ဦးခ်မ္းျမေရး အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ
ျမေကတု နန္းဓေလ့မွတ္တမ္းမ်ား
လက္ဖက္ရည္ေတာ္ေဆာင္ပံု ကိုတမာ (မန္းေလး)

ေစတနာျဖဴျဖင့္
က့ံေကာ္ေကာင္းကင္ ျမန္မာစာ

No comments:

Post a Comment