Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, November 24, 2017

Gaáillá Halu ar añtur Bálluk

Lekóya 🔲 Fáida Halu |

Ek motto, Fara ekkán ót bicí gaáillá uggúa Gaáillá Halu accíl. Honó ham nogorí hána-finá endé faiballá hámicá báfát táitó. 

Ek biínná, farat mazé te berai berai Séb suri gorí bollá buddí accé. Séb sur goréddé ére girossé dekí dóri bollá lorai loi giyé.  

Gaáillá Halu yó dhore ate hañsór murat duñri góile gói. Murát añri zar de ére cúde duián théñg asédé añtur Bálluk ugguá dikké.  Gaáillá Halu báferde “añtur bállukkia keén gorí adar há. Añtur bállukkia ite duñriyó nofaré, adar tuwai yó hái nofaré, oinno januwaror hotáráre yó dhora fore. Mogor te tar ataraf ot ámburi amburí kúci asé. Ite adar keén gorí há  Saáforibó, saiyúm!"  

Étunót galot mazé gusto ekkán loi cíñgo ugguá bálluk ór hañsé aiyérdé Gaáillá Halu ye dikké. Gaáillá Halu ye dhore gas ugguár uore uitthé gói. Balluk wá añtur de étolla íyañt taái zágói foijjé. Kintu cíngo wáyé adar hái bálluk orllá gusso hodun raikké dé íyan Gaáillá Halu ye cúndorgorí kíyal goijjé. 

Gaáillá Halu tú Allahr íkka asimbit díyan giyói. “Iin Allah taála ye banaiyéde. Allahr tú mancórlá yó entezam táibio” hoi  te kíyal goijjé. Tarlá yó Allahr tú entezam asé bóli báfi íyañt mazé honíkkia yé hána anidené soiñ roiyé. Éndilla kessú nohái waccá soiñ roiyé dé 2 din fojjonto óigiyói. Hánar honó dahá nái.  

Akhérít waccá boddaic gorí nofari hánar jinis hono ekkán tuwaitó farat góille. Ére ugguá Buddí bán  Burír loót faiyé. Buri wá ré tar halot ekkuttú lotí buzaiyé. O buddi ban dadi… Allah ye O añtur bálluk wa ré raham goijjé, moré kintu honó raham ká no gorér? hoi fusár loiyé. 

Burí dadi ye juwab dedde, Allahr tú fotti zonollá entezam asédé yían sóyi. Torllá yó Íbartú entezam asé. Kintu o náti tui uldha buzor… “Allahr tú toré bállukór dikká nobanai cíñgor díkká banai tó moncá oiyé dé óibo.”

Barbar mancé zindegit loot fade, dekédé ciz okkól oré uldha buzé. Allahr tú bec-hom nái. Allah yé biggun oré fúwan hoq diya. Fotti gán oré bála nozore saái bállá kucíc gorí, nizor dil oré nize mosbut goríbár adot banai óre modot gar oré modot goríbár kucíc goró. Antaiccá faisélá noloiyó. Sóyi rastar uoré soli faribár tofík douk…hoi burí dadiyé nosíyot gorí buzái diyé. 

Yaa lotí Gaáillá Halu lagatar kucícór duara ugguá dhoñr dóni boni giyégói. Hazar hazar mancór saára boinné…Gaaillá halu…®


Source: NTD Life 

No comments:

Post a Comment