Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, August 4, 2017

႐ိုဟင္ဂ်ာ ရိုးရာ ဓံာင္ကားလား (က်ည္းသားရိုက္ ကစားနည္း)

ေရးသား 📓 ႐ိုဟင္ေလး (႐ိုေသြး)|
အမ်ဳိးအစား ♠ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာ ကစားနည္းမ်ား [Traditional Sports of Rohingya]

႐ိုဟင္ဂ်ာ ရိုးရာ ဓံာင္ကားလား [Dhañg Khála]

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

အာရ္ကာန္ျပည္ရဲ႕ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ကြင္း၊ ကြင္းျပင္ က်ယ္က်ယ္၌ လူငယ္မ်ား သည္ အုပ္စုဖြဲ႕ကာ တစ္ယာက္က တစ္ေတာင့္ထြာခန္႔ တုတ္ေခ်ာင္းငယ္ (႐ိုက္တံ)ျဖင္႔ အျခား အဖ်ားႏွစ္ဖက္တြင္ တေစာင္းေစြျဖတ္ထားသည့္   တစ္ထြာခန္႔ တုတ္ေခ်ာင္းငယ္ (က်ည္းသီး/ က်ဥ္းဆန္) ကို ႐ိုက္ႏွက္သည္ကို ေနာက္တစ္စုက လိုက္လံ ဖမ္းေနလ်က္ ကစားေနသည့္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ျမင္ကြင္း ကို  ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ပါတယ္။ ယင္းက အျခားမဟုတ္ ေရွးေခတ္ကပင္ ႐ိုလူငယ္ေတြရဲ႕ အသည္းစြဲ ကစားၿပီး လူငယ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ဘဝ ကုန္ဆံုးလာခဲ့ေသာ “ဓံာင္ကားလား”  (က်ည္းသား႐ိုက္ ကစားနည္း)ပင္ျဖစ္သည္။ 


“ဓံာင္ကားလား” သည္ ပစ္ခတ္ကစားသည့္ ႐ို႐ိုးရာကစားနည္းတစ္နည္း ျဖစ္ျပီး ယေန႔ ေမာ္ဒန္ ေခတ္၌ ေခတ္စားေနေသာ ကစားနည္းမ်ား မထြန္းကားခင္ကတည္းကပင္ အာရ္ခါန္ျပည္တြင္ ကစားလာေနေသာ ကစားနည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြရာသီတြင္ကစားတဲ့ ကစားနည္း ျဖစ္ တယ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ခိုးဝင္လာေသာ ေခတ္ေပၚအားကစားမ်ားကို လူငယ္မ်ားက လိုက္စား ေနျခင္းျဖင့္ ႐ိုးရာ အားကစားနည္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္လာပါတယ္။  ထို႔အျပင္ ဗမာျပည္ အနံ႔အျပားမွာ အျခား လူမ်ဳိးမ်ား၊ အျခားေဒသမ်ားမွာလဲ ကစားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကစားနည္းခ်င္း၊ ႐ိုက္နည္း ႐ိုက္ဟန္ခ်င္း၊ အေခၚအေဝၚခ်င္း အနည္းငယ္စီ ျခားနားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏွင့္ လူမ်ဳိးသံုး ဘာသာစကားအလိုက္ အမည္ေပး ေခၚေဝါတာ ေတြ႕ရပါတယ္။  ဒီကစားနည္းက အႏၲရာယ္ မကင္းပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ လူႀကီး မိဘတို႔က တားျမစ္ေလ့ရိွတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာ အားကစား ျဖစ္တယ္၊ သတၱိဝီရိယလဲ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ ကစားနည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အားေပး သင့္တယ္လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကတယ္။ အုပ္စုဖြဲ႕ ေျပးခုန္ပစ္ခတ္  ကစားရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကာယဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အားကစား တစ္မ်ဳိးလဲျဖစ္တယ္။  ကဲ…ၾကည့္ရေအာင္…


အဓိကလိုအပ္ေသာ ကစားစရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား

ပစၥည္းအမ်ားအျပားေတာ့ မလိုပါဘူး။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကေန  ကိုယ္တိုင္ လုပ္ယူ ကစားႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၁) ဓံာင္ ေခၚ အဖ်ားတစ္ဖက္တြင္ ဟပါးစပ္(Hafí)ပါတဲ့ တစ္ေတာင္႔ထြာခန္႔ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ရိုက္တံ။ 
(၂) ဓံာင္ ဂူလာ့ ေခၚ သစ္သားနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ၀ါးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ထိပ္ႏွစ္ဘက္ကို ခပ္ခၽြန္ခၽြန္ျဖတ္ထားတဲ႔ ငါးလက္မ/ တစ္ထြာ ခန္႔ ရွိတဲ့ က်ည္းဆန္/ က်ည္းသီး။
ဒီႏွစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ပံု-၁) ကို ၾကည့္ပါ။ 

တာေရတြက္နည္းႏွင့္ ႐ိုက္နည္း႐ိုက္ဟန္

ဓံာင္ကစားရာတြင္ အဓိက သိထားရမယ့္အခ်က္က ႐ိုက္နည္းပံုစံႏွင့္ တာေရ စနစ္ ႏွင့္ အေခၚပင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေတြက ကစားနည္းရဲ႕ အသက္ေသြး ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ က်ည္းဆန္ကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေလထဲပစ္ေျမႇာက္ ႐ိုက္ကစားရတယ္။ အဲဒီလို ႐ိုက္ခ်က္ပံုစံ (ခုႏွစ္)မ်ဳိး ရိွတယ္။  အဲ့ဒီ ႐ိုက္ပံု႐ိုက္နည္း (၇)မ်ိဳး ကို ကြင္းႀကီးထဲ ဗမာအေခၚအေဝၚနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ယင္းမွာ-


၁။ ဂံါတၱဳဝါ / Gañttúa               [တာတို႐ိုက္ခ်က္] 

၂။ ထဲင့္ဂီယား / Théñgia         [ေျခမ႐ိုက္ခ်က္]
၃။ နာခ္ဟိုလႅာ / Nakhoilla     [ဆင္စြယ္႐ိုက္ခ်က္] 
၄။ ေဖာ့ရ္ေဖာရိ / Fórforí         [စႀကၤာ႐ိုက္ခ်က္] 
၅။ ေအခ္ အိုက္တာ့ / Ek áittá  [ထမင္းသုတ္ရိုက္ခ်က္]
၆။ ဗူခ္ ဖားရာ့ / Vuk fáça         [အျပင္း႐ိုက္ခ်က္]
၇။ မီြ႒ာ / Muittha                   [ဆုပ္တင္႐ိုက္ခ်က္]

တာေရတြက္နည္း

က်ျပန္လႊဲ တဖန္ ႐ိုက္ထားေသာ က်ည္းဆန္ႏွင့္ တာအကြာအေဝးကို ႐ိုက္တံျဖင့္ ေခါက္လွည့္ျပန္ တိုင္းတာ ေရတြက္ရတယ္။ ထိုသို႔ တိုင္းတာရာတြင္လည္း တာအမည္အမ်ဳိးျဖင့္ ေရတြက္ရပါတယ္။ ႐ိုက္တံ တစ္ကမ္း ကို “ေအခ္ ဓံာင္” [ek dhañg] လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ႐ိုက္တံ တကမ္းလိုက္ သီးျခား အမည္ေတြ ေပးေခၚၾက တယ္။  အဲ့ဒီလို ေရတြက္တဲ့ ယူနစ္ ခုႏွစ္မ်ဳိးရိွတယ္။ ယင္းမွာ-


(၁) ေအရိ   {Eerí}                                              (၅) ေဆာင္ကာ [Soñgka] 
(၂) ဒူရိ       {Duri}                                             (၆) ေဇဌ္           [Zet]
(၃) ေတရိ   {Teri}                                              (၇) ဇာမ္           [Zam]  
(၄) ေဆာ္ရိ {Souri}  
ေအခ္ ဖုလ္       {Ek fúl} ( = ခုႏွစ္ ဓံာင္/ ႐ိုက္တံ ခုႏွစ္ကမ္း) [တစ္ဆယ္]
ေအခ္လာလ္    {Ek laal}  (= ခုႏွစ္ ဖုလ္)                            [တစ္ရာ]
ေအခ္ ေဇာ္လာ္ {Ek zolal}  (= ခုႏွစ္ လာလ္)                      [တစ္ေထာင္]     တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

တာတြက္ခ်က္အရ ႐ိုက္ခ်က္ အတြဲ (၇)တြဲ(၁) ေအရိ          တာ       👉 ဂံါတၱဳဝါ               ႐ိုက္ခ်က္

(၂) ဒူရိ              တာ       👉 ထဲင့္ဂီယား         ႐ိုက္ခ်က္ 
(၃) ေတရိ          တာ       👉 နာခ္ဟိုလႅာ        ႐ိုက္ခ်က္
(၄) ေစာ္ရိ          တာ       👉 ေဖာ့ရ္ေဖာရိ       ႐ိုက္ခ်က္
(၅) ေဆာင္ကာ  တာ       👉 ေအခ္ အိုက္တာ့ ႐ိုက္ခ်က္
(၆) ေဇဌ္            တာ       👉 ဗူခ္ ဖားရာ့          ႐ိုက္ခ်က္
(၇) ဇာမ္            တာ       👉 မီြ႒ာ                   ႐ိုက္ခ်က္             တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

႐ိုက္ပံု႐ိုက္နည္း (၇) မ်ဳိး၁။ ဂင္တၱဳဝါ [Gañttua] 

❇🔼🔼🔼🔼🔼❇


႐ိုက္တံ၏ ဟပါးစပ္ဘက္ (Hafí)ကို ေျမႀကီးရိွ တြင္းငယ္ႏွင့္ ထိထားၿပီး က်ည္းဆန္ကို ဟာဖီေပၚ ကန္႔လန္႔ျဖတ္တင္ထား၍ အေဝးသို႔ တြန္႔ပို႔ရေသာနည္းျဖစ္တယ္။ (ပံု-၁)ကို ၾကည့္ပါ။ ဒါက ႐ိုက္ခ်က္မ်ား အနက္ အလြယ္ဆံုးနည္းျဖစ္တယ္။ တြန္႔အားနည္းသျဖင့္ ဖမ္းရလြယ္ပါတယ္။ ေသႏိုင္မယ့္ အလားအလာမ်ားပါတယ္။ 

🚩 ဂင္တၱဳဝါ ႐ိုက္ခ်က္ကို တာေရ ေအရိ (တစ္ဓာင္)တိုင္းရလွ်င္ ႐ိုက္ရပါတယ္။ 


၂။ ထဲင့္ဂီယား [Théiñgá] 

❇🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼❇


က်ည္းဆန္ကို ညာဘက္ (သို႔မဟုတ္) ဘယ္ဘက္ ေျခေခ်ာင္းကေလးေတြ ေပၚမွာ တင္ထားျပီး ေျခေထာက္ကို ဆတ္ခနဲေျမွာက္ေပးလိုက္လို႔ ပ်ံတက္လာတဲ့ က်ည္းဆန္ကို ရိုက္တံနဲ႔ထိလည္းထိ ေ၀းေ၀းလည္း ေျပးေအာင္ ရိုက္ရတဲ့နည္း ျဖစ္တယ္။ (ပံု-၂)ကို ၾကည့္ပါ။


🚩 ထဲ့င္ဂီယား ႐ိုက္ခ်က္ကို တာေရ ဒူရိ (ႏွစ္ဓံာင္) တိုင္းရလွ်င္ အသံုးျပဳရသည္။ 


၃။ နာခ္ဟြီလႅာ [Nakhoilla]

❇🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼❇


ဘယ္ဘက္လက္က လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြမွာ လက္ညွိဳးနဲ႔ လက္သန္းကိုသာဆန္႔ထုတ္ျပီး က်န္တဲ့ လက္ေခ်ာင္းေတြ ေကြးထားမယ္။ ဆန္႔ထားတဲ႔ လက္ညွိဳးနဲ႔ လက္သန္းက ဆင္စြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းလို အေနအထားေပၚမွာ က်ည္းဆန္ကို တင္ထားျပီး ေလထဲကို ပင္႔ေျမွာက္ရပါမယ္။ ျပန္အက်မွာ ညာဘက္က ရိုက္တံတုတ္နဲ႔ ရိုက္ရတဲ႔ ရိုက္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ပံု-၃) ကို ၾကည့္ပါ။🚩 တာအကြာအေဝးတိုင္း၍ ေတရီ (သံုး ဓံာင္) ရလွ်င္ ဒီ နခ္ဟိုလႅာ ႐ိုက္နည္းနဲ႔ ႐ိုက္ရမယ္။ ၄။ ေဖာ္ရ္ေဖာရီ [Fórfori]

❇🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼❇


လက္တစ္ဖက္စီတြင္ ရိုက္တံႏွင္႔ က်ည္းဆန္ကို ကိုင္ရသည္။ 

ဘယ္လက္က က်စ္ဆန္ကို ကိုင္မယ္။ ညာလက္က ရိုက္တံတုတ္ကို ကိုင္ျပီး ဘယ္လက္ထဲက က်ည္းဆန္ရဲ ႔ တစ္ဘက္စြန္းကို ရိုက္တံနဲ႔ အသာပင္႔ရိုက္လိုက္မယ္။ စၾကၤာလို လည္ျပီး တက္ သြားတဲ႔ က်ည္းဆန္ရဲ႕ အက်ကို ညာလက္က ရိုက္တံနဲ႔ လႊဲရိုက္ရတဲ့ ရိုက္ခ်က္ပါ။ (ပံု-၄)ကို ၾကည့္ပါ။ က်ည္းဆန္ကို ရိုက္တံနဲ႔ႏွစ္ခါ ထိရပါမယ္။ က်စ္ဆန္ဟာ စၾကၤာလို လည္တက္ရမယ္ဆိုေပမယ္႔ လည္လည္.. မလည္လည္.. က်ည္းဆန္ကို ရိုက္တံနဲ႔ ႏွစ္ခါထိဖို႔ကသာ အဓိကပါ။


🚩ေဖာ္ရ္ေဖာရီ ႐ိုက္ခ်က္ကို တာေရ ေဆာ္ရိ (ေလး ဓံာင္)တိုင္းရလွ်င္ အသံုးျပဳရသည္။ ၅။  ေအခ္ အိုက္သာ့ [Ek áittá] 

❇🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼❇


ေအခ္ဟိုက္သာ ကေတာ႔  ရိုက္တံေရာ က်ည္းဆန္ကိုပါ လက္ တစ္ဘက္တည္းမွာ ပူးကိုင္ျပီး က်ည္းဆန္ကို ေလထဲ ေျမွာက္ျပီး ရိုက္တံနဲ႔ ရိုက္ရတာပါ။ (ပံု-၅) ကို ၾကည့္ပါ။ လက္တစ္ဘက္တည္း က်ည္းဆန္ ေျမွာက္တာေရာ ျပန္က်လာတဲ႔ က်ည္းဆန္ကို ရိုက္တံနဲ႔ ရိုက္ရတာေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလုပ္ရတာမို႔ ရိုက္ခ်က္ နည္း နည္း ခက္ပါတယ္။ ထိေအာင္ရိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရတာေၾကာင့္ အသီး ေ၀းေ၀း ေျပးေအာင္ ရိုက္ဖို႔ ခဲယဥ္း ပါ တယ္။


🚩ေအခ္ဟိုက္သာ ႐ိုက္နည္းကို တာေရ ေဆာင္ကာ (ငါး ဓံာင္) တိုင္းရရင္ အသံုးျပဳရတယ္။ 


၆။ ဘူခ္ဖားရာ့ [Vuk Fáça]

❇🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼❇


လက္တစ္ဖက္စီတြင္ ရိုက္တံ ဓာံင္ႏွင္႔ က်ည္းဆန္ ဂူလကို ကိုင္ရသည္။ ဘယ္ဘက္လက္က က်ည္းဆန္ကို အသာခ်လိုက္ျပီး ညာလက္ကရိုက္တံတုတ္နဲ႔ လႊဲရိုက္နည္းပါ။(ပံု-၆) ကို ၾကည့္ပါ။  ရိုက္ခ်က္က လြယ္ပါတယ္။ ခ်ိန္သားကိုက္ သေလာက္ ျပင္းျပင္း ရိုက္နိုင္မယ့္ ရိုက္ခ်က္ပါ။


🚩ဘုခ္ဖာ့ရား ႐ိုက္နည္းကေတာ့ တာေရ ေဇဌ္ (ေျခာက္ ဓံာင္) တိုင္းလို႔ရရင္ သံုးတာပါ။ 
တာအကြာအေဝးကို မတိုင္းတာဘဲ ဖမ္းလွည့္က်သူက ခန္႔မွန္း ေပးလိုက္တဲ့အခါလဲ ဒီရိာက္ခ်က္ကို အမ်ားအားျဖင့္ သံုးတယ္။ ကစားပြဲအနိုင္အရွံဳးသိျပီး နိုင္တဲ႔သူက အေ၀းဆံုးေရာက္ေအာင္ ရိုက္ခ်င္ရင္ ဒီ ဘူခ္ဖားရာ့ (ျမန္မာ အေခၚ- အျပင္း/အဖ်င္း) ရိုက္ခ်က္ကို သံုးပါတယ္။ ရွားရ [Cára]  (ဖ်င္းတယ္)လို႔ ေခၚပါတယ္။

၇။ မီြ႒ာ [Múittha] 
❇🔼🔼🔼🔼🔼❇


ရိုက္တံကို ညာလက္နဲ႔ ကိုင္ၿပီး  ဘယ္ဘက္လက္ကို ေဒါင္လိုက္ဆုပ္ကာ လက္မနား  က်ည္းဆန္ကို ထားရတယ္။ ဘယ္လက္ေပၚရိွ က်ည္းသီးကို အသာေျမႇာက္တင္ၿပီး ျပန္အက်ကို ညာလက္ရိွ ႐ိုက္တံနဲ႔ လႊဲ႐ိုက္ရတဲ့ နည္းျဖစ္တယ္။  (ပံု-၇) ကို ၾကည့္ပါ။🚩 မီြ႒ာ ႐ိုက္ခ်က္ကို တာေရ ဇာမ္ (ခုႏွစ္ ဓံာင္) တိုင္းရရင္ ႐ိုက္ရတယ္။သတိ⛔ တာအေရအတြက္အရ သက္ဆိုင္ရာ ႐ိုက္ခ်က္မ်ားကို မွား႐ိုက္မိလွ်င္ ေသတယ္ (Out).


“ ဓံာင္ကားလား ကစားနည္း”ကစားမည္႔သူေတြကို အုပ္စုႏွစ္စုခြဲပါတယ္။ ဆာပ္ဘာနာ့ [Sáb baná]လို႔ ေခၚပါတယ္။  အသင္းဝင္ ကစားေဖာ္မ်ားကို ဆာပ္ [Sáb]လို႔ ေခၚပါတယ္။ အသင္းတစ္သင္းတြင္ လူ ဘယ္ႏွေယာက္ ပါရမယ္ဆိုတာ အကန္႔အသတ္မရိွဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခုႏွစ္ေယာက္စီ အုပ္စုဖြဲ႕ ကစားၾကတယ္။ ရိုက္ခ်က္ ညံ့တဲ့ သူ. .ေတာ္တဲ႔သူမွ်ထားတဲ႔ အုပ္စုႏွစ္စုကို ေဘာရ္ဆာ့ပ္ [Boçsáb]  ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးစီက ေရြးယူရတယ္။ ရိုက္လွည့္နဲ႔ ဖမ္းလွည္႔ကို ေဘာရ္ဆာ့ပ္ ႏွစ္ေယာက္က ေခါင္းပန္းေျမွာက္ေရြးတယ္။ ဝါးျခမ္းတို တစ္ခုကို ေက်ာ့ဖက္ရင္ဖက္ သတ္မွတ္ၿပီး ေျမႇာက္ေရြးတယ္။ အတို အရွည္ႏွဳတ္တယ္ဆိုတဲ႔ ေရြးနည္းနဲ႔လည္း ေရြးတယ္။ဖမ္းလွည္႔က်တဲ႔သူမ်ားက ရိုက္မယ္႔သူဘက္က ရိုက္ခ်က္ကို မွန္းျပီး ဒံုတိုင္(ေျမတြင္းငယ္/Gáñt) ကို မ်က္ႏွာမူျပီး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူထားတဲ့ စည္းတစ္ခုမ်ဥ္းတစ္ခု သတ္မွတ္ကာ အနီးအေ၀းျဖန္႔ျပီး ေနရာယူၾကရတယ္။ ရိုက္လွည္႔က်တဲ႔သူ ရိုက္လိုက္တဲ႔ က်ည္းဆန္ကို ေျမမက်မီဖမ္း နိုင္ရင္ ရိုက္တဲ႔သူ ေသတယ္[Moijjé] လို႔ ေခၚတယ္။ ဆက္မရိုက္ရေတာ႔ဘူး။ ရိုက္ခ်က္တစ္ခုကို ထိေအာင္မရိုက္နိုင္ လို႔႔ လြဲသြားျပန္ရင္ (သို႔မဟုတ္) တာေရႏွင့္ ႐ိုက္ခ်က္ မမွား႐ိုက္မိရင္လည္း ေသတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ ဆက္မရိုက္ရ ေတာ့ဘူး...။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ဆက္ရိုက္ရပါတယ္။ ဤနည္းျဖင့္ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ကစားေဖာ္ဖက္ ကုန္ေအာင္ ႐ိုက္ကစားရတယ္။ ရိုက္တဲ့ဘက္က ရိုက္သူ တစ္ေယာက္ဟာ ပြဲဦးထြက္ စစခ်င္း ေအရီ (တာတိုရိုက္ခ်က္)နဲ႔ စရပါတယ္။ (ပံု-၁.၂) ကို ၾကည့္ပါ။ ေျမမက်မီ မဖမ္းမိရင္ အဲဒီ က်ည္းဆန္ကို ဖမ္းသူမ်ားဘက္က တစ္ေယာက္က ေျမရိွ တြင္းငယ္ ေပၚ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားေသာ ႐ိုက္တံ (ဒံုတိုင္)ကို မွန္ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ဒံုတိုင္နဲ႔ ရိုက္တံတကမ္းထက္ ပိုနီးတဲ႔ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ပစ္ရပါမယ္။ ရိုက္တဲ႔ဘက္က အဲဒီက်ည္းဆန္ကို ဆီးျပီး ရိုက္နိုင္တယ္။ က်ည္းဆန္ က်လာတဲ့ ေနရာမွ တဖန္ က်ည္းဆန္ ကို အနည္းငယ္ ဟေနေသာ အစြန္းမွ ႐ိုက္ပင့္ေျမႇာက္ကာ လႊဲ႐ိုက္ရသည္။ ယင္းကို တာလ္ဟာ့ရာ [Tal Háça]လို႔ေခၚတယ္။ ဟေနလွ်င္ေနလွ်င္ ‘လာလ္ေဘာခ်္ေရွ႕’  ဒီေနရာမွာ ရိုက္တဲ႔သူမရိုက္နိုင္ေအာင္ ဒံုတိုင္ကို ထိေအာင္ ဒံုတိုင္နား ကပ္က်ေအာင္ ပစ္တဲ႔သူက ပစ္ရပါတယ္။ က်ည္းဆန္ကို ဆီးမရိုက္ နိုင္လို႔ ဒံုတိုင္ကို မွန္ရင္ျဖစ္ေစ၊ ဒံုတိုင္နဲ႔ ရိုက္တံ အလ်ားထက္ တိုတဲ႔အကြာအေ၀းကို က်ေအာင္ပစ္နိုင္ရင္လည္း ရိုက္သူေသပါတယ္။ ‘ဂိုေ႒’ [Goiththe] လို႔ေခၚတယ္။ တာလ္ဟာ့ရာ လႊဲ႐ိုက္ရာတြင္ က်ည္းဆန္ကို မထိဘဲ ေျမသို႔ ထိမိရင္လဲ  ေသတယ္။ အဲ့လို ေျမႀကီးသို႔ ႐ိုက္တံ လြဲထိတာကို ေမထၳိလႅာ (Metthilla) လို႔ေခၚတယ္။ ဒံုတိုင္နဲ႔ ရိုက္တံ တစ္တာထက္ပိုေ၀းတဲ႔ ေနရာမွာရွိတဲ႔ က်ည္းဆန္ကို ရိုက္တံေထာက္ျပီး တိုင္းပါတယ္။ တိုင္းတဲ့အခါမွာ တစ္တာဆိုရင္ “ေအရီ” ၊ ႏွစ္တာဆိုရင္ “ ဒူရိ” ၊ သံုးတာဆိုရင္ “ေတရိ” စသည္ျဖင့္ တိုင္ၿပီး က်တဲ႔ ရိုက္ခ်က္နဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ ရိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီလို တိုင္းတဲ႔ အတိုင္းအတာ အရ ခုနစ္ ဓံာင္ျပည္႔ရင္ တစ္ဖုလ္ လို႔ ေခၚျပီး အဲဒီအေရအတြက္ေတြကို မွတ္ထားရပါတယ္။ဖမ္းတဲ့ဘက္က ဖမ္းမမိလို႔ ေအာက္က်သြားတဲ႔အခါ က်ည္းဆန္ကို ဒံုတိုင္ဆီ ျပန္ပစ္ေပးတဲ႔အခါ ရိုက္တဲ႔သူက ဆီးရိုက္နိုင္တယ္။ ေျမမက်မီ ရိုက္ရပါတယ္။ ေျမလွိမ္႔ေပးတဲ႔ က်ည္းဆန္ကိုလည္း အရွိန္ မေသမီ ရိုက္နိုင္ပါ တယ္။ဒါေပမဲ့ ေျမမက်မီ ဆီးရိုက္နိုင္တဲ့ ရိုက္ခ်က္နဲ႔ ေျမေပၚမွာလိမ့္ေနတာကို ရိုက္တဲ့ ရိုက္ခ်က္ ခ်င္း တန္ဖိုးမတူပါဘူး။ ရိုက္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ဒံုတိုင္နဲ႔ ေအရီ၊ ဒူရိ၊ ေတရိ၊ ေဆာ္ရိ၊ ေဆာင္ကာ၊ ေဇပ္၊ ဇာမ္ လို႔ ဆိုျပီး ရိုက္တံနဲ႔ တိုင္းတာျပီး အေရအတြက္ ရယူနိုင္ပါတယ္။ေျမမက်မီ ေလထဲမွာ ရိုက္တဲ႔ရိုက္ခ်က္ေၾကာင္႔ ျပန္ျပီးလြင္႔သြားတဲ႔ က်ည္းဆန္ကို ဖမ္းတဲ႔သူက ဆီးဖမ္းနိုင္ တယ္။ မိရင္ ေသတယ္။ မမိရင္ ရိုက္တဲ႔သူက ေရြးစရာလမ္းႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ခုက ရိုက္တံ နဲ႔ တိုင္းျပီး အေရအတြက္ယူတဲ့ လမ္းပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ရိုက္သူက “ဖုလ္”[Fúl] လို႔ ေအာ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ နိုင္ပါ တယ္။ ဒါဆိုရင္ ဖမ္းတဲ႔သူက က်ည္းဆန္ကို ဒံုတိုင္ဘက္ ျပန္ပစ္ခြင့္ရပါတယ္။ ဒံုတိုင္ကို မထိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ရိုက္တံ တစ္တာထက္ပိုရင္ ရိုက္တဲ႔သူက ေအရိ၊ ဒူရိ လို႔ မတိုင္းေတာ႔ပဲ“ ေအခ္ဖုလ္ ၊ ဒူဖုလ္” လို႔ ရိုက္တံကို ေတာက္ျပီး တိုင္းနိုင္ပါတယ္။ ေျမလွိမ္႔လာတဲ႔ က်ည္းဆန္ကို ရိုက္ထုတ္ျပီး “Fúl”(ဆယ္တို)လို႔ ေအာ္လိုက္ရင္ ဖမ္းတဲ႔ သူက လက္မခံပါဘူး။ လက္မခံပဲ ေနခြင္႔ရွိတယ္။ ရိုးရိုးပဲ ေအရိ၊ ဒူရိ ဆိုၿပီး တိုင္းယူေပါ႔။“Fúl” လို႔ ေအာ္ထားတဲ႔ က်ည္းဆန္ကို ဖမ္းတဲ႔သူက မမိလို႔ ဒံုတိုင္ကို ပစ္တုန္းမွာထပ္ျပီး၊ ေျမမက်မီ ေလထဲ မွာ တစ္ခါထပ္ျပီး ရိုက္ထုတ္လိုက္နိုင္ရင္ “Laal” (ရာတို) လို႔ ေအာ္နိုင္ပါတယ္။ “ လာလ္” အဆင္႔ က်ည္းဆန္ကို ဒံုတိုင္နဲ႔ တိုင္းတဲ့ အခါက်ေတာ႔ ေအခ္လာလ္ (တစ္ရာ)၊ ဒူလာလ္(ႏွစ္ရာ)လို႔ တိုင္းနိုင္ျပန္ပါ တယ္။ အဲဒီလို ရိုက္လွည္႔က လူကုန္ေအာင္ ရိုက္ျပီး ရတဲ႔ဂဏန္းအရည္အတြက္ ဆယ္ဂဏန္း သို႔မဟုတ္ ရာဂဏန္း အားလံုးေပါင္းျပီး မွတ္ထား..။ ေနာက္ျပီး ဖမ္းတဲ႔သူေတြ ရိုက္လွည္႔ေျပာင္း.ကစားၾက.. က်ည္းသားဆန္ ရိုက္ ၾကပါတယ္။ႏွစ္သင္းမွာ ဂဏန္းေပါင္း၊ အေရအတြက္မ်ားတဲ႔သူက နိုင္တယ္ေပါ႔ [Gásdiyé]။ ဒီေတာ႔ နိုင္တဲ႔သူက ရွံဳးတဲ႔သူကို ‘ေစာရေစာရိ’ [ကုန္းစီး] စီး နိုင္ပါတယ္။ (ပံု-၁၂) ကို ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း ကုန္းပိုး၊ ကုန္းစီး လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုေတာ႔ နိုင္တဲ႔သူဘက္က ေခါင္သူၾကီးက “ရွားရ”[ဖ်င္း] ပါတယ္။“ရွားရ” ဆိုတာ က်ည္းသားဆန္ရိုက္ခ်က္ေတြထဲက အျပင္းဆံုး နဲ႔ အေ၀းဆံုး ရိုက္တာပါပဲ။ ဒီမွာလည္း ရွံဳးတဲ႔ သူဘက္က ေခါင္သူၾကီးနဲ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္ ဖမ္းခြင္႔ရွိပါတယ္။ ရွားရ လိုက္တဲ့ က်ည္းဆန္ကို ေျမမက်မီမွာ ဖမ္းနိုင္ရင္ နိုင္တဲ႔ဘက္က ကုန္းမစီးရေတာ႔ပါဘူး။အဲဒီလို ရွားရ တဲ႔ အကြာအေ၀းဟာ လယ္ႏွစ္ကြင္းေလာက္ (ေပ ၁၅၀ နဲ႔ ၂၀၀ၾကားေလာက္) ေ၀းတတ္ပါ တယ္။ ရွားရ တဲ႔သူရဲ႕ ရိုက္ခ်က္နဲ႔ လက္ကိုင္းအားသန္မွဳေပၚ မူတည္ပါတယ္။ 

ဤနည္းျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ႐ိုးရာအားကစား ျဖစ္တဲ့ ‘ဓံာင္ကားလား’ ကို ကစားၾကည့္ၾကရေအာင္…။ 
🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠


မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဓံာင္ ကားလားနဲ႔ ပတ္သက္ေသာအခ်ဳိ႕ ပံုႏွင့္  ျမန္မာအေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ‘စစ္မာန္ဟုန္ (ကရင္သား)’ ရဲ႕ က်ည္းသား႐ိုက္ကစားနည္း ပို႔စ္မွ ကူးယူထည့္သြင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

No comments:

Post a Comment