Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, August 15, 2017

MEÉRBÁN HONNÚA? [Who is the Best Benefactor? ]


Lekóya : Kuwáiccórjjá |Rohingya Kissá

Ek zobanat mazé bicí adorbon sair gúa dóni accíl. Ek din, e dóni sair zon ottún ekzon mara giyé. Ébar tú fuwa uggúa duniyait accíl. Toói fuar maa dónir bibi ye fuaré hoóde ‘O fut! tor bab zettót nái, tortú babor cómbottí gosí luwa foribó, morgor tui de ajó cóñro ar fonná yó fura noó. Étolla tor bab or dóni fuáñjjá tinnúar ére zai elóm cíki loo goó.' hoi tiyañ tin tiyañ di deferaiyé. 

Fuwa wá tuwangor mancór díkka háñzi finí bab or fuañjjá ére zai bollá baicá diyé. Rastat mazé kuñir ugguá vukot loi aiyér dé manúic ugguá dekí, e kuñír gúaré ek tiyañ di kini loiyé. Baáde zaar cúru, abar bilai ugguá vukot loi aiyérde manúic ugguá deki, bilai wáre yó ek tiyañ di kini loiyé. Baáde óde óde áñrar cúru, Háf uggúa loi aiyérdé manúic uggúa loot fai, háf gua ré yó ek tiyañ di kini loiyé.  Kuñir, bilai, háf tinúwaré cúndor gorí fali bóulla hoói maar hañsé deferai yé. Maaye yó dóni fuwaiñjja okkól or hotá mozin fuwa ye  kinné boli taarí cúndor gorí fali raikké. 

Kintu górot falede januwar kuñir, ar bilai ré no dhorai falilé yó muráillá háf ore failté dhor óigiyói. É dhore dhoré dónir bou wá  dinottú dine léra oi fúwai giyoi. 

É ottót dónír bibi yé manede Fóir sab uggúa górot hóbor gíri goittó accé. Fúwai biyaraimma oigiyói dé dónir bibi wá ré dekí ‘ Ki óiyedé?’ hoói fusár loiyé. Dónir bibi yó hálot oré buzáiyé. Toói Fóir sab e ‘Háf wa ré teil maikká adár di murát eri fél goi’ bóuli hoiyé.  

Fóir sab ór hotá mozin, Zehón háf wa eridilo, háf wá murát góli oré ‘Dónir fuwá yé aññáré tiyáñ ek tiyáñ di kini yó loiló, gom gori fali baáde yó aññár foran gán ó bokcíc goiló. Étollá taré aññárttú bodola diya foribó’ hoi báfi, manik buwaiyá oñçi ugguá ré galor bú tore gorí loi  dónir fuar hañsé zai ‘ O malik, ibá magá fura ódé oñçi. Ibá tuáñr hátot hámicá finí raikkó, oinno kiyó ré fintó noiddo’ hoi nosiyot gorí oñçi wá diyé.  

Dónir fuwa ye biccáic no zai “aññár gór or muúntú ekkán cúndor candór alican bañgla bonok’ hoi oñçí dóri maiggé. Ehon maga mozin gór ekkán boni giyé gói.  Éottót badcácó decoittá ókkol gór sai bóllá báñi báñi aiyer. Badcá yó edónir fuwa wá bicí taájuppia ána hoói nizor zii óre tar loi cádi diyé. 

Ebela badcá ró gonoikká ye, e dónir fuwa wár baiggó bicí barík bóuli tharí goni sailo. Saaddé ricí honó éto barik noó cádaron mancór doillá. Iin dóni fuaye finé dé oñrí gun or zoriya bóuli báfi dónir fua baicát giyé dé ottó bibir loi dola óitó moól ót giyé. 

Cázadi yó ‘aiyó gonok sab’ hoi barái loi boiccé. Toi gonoikká yé cúndoijjá abas loi ‘O zii… tuáñré dónir fuaye ador gore né?’ hoói fusár loiyé. Cázadiyó ‘O gonok sab yian hoibár hotá óddo no, dónir fua ye moré bicí ador goré’ hoi zehón juwab dilo,  “Tuáñré ador goré dé yían sóyi óilé, tar hátot asédé oñçi wá fini faro né?’ bóuli hoiyé.  

Cázadi yo “ omá! finíká no faittó , aññí nize nofiní dé. Fintó sailé ki no farír né? ’ hoói yé. Ek din dónir fuá ré oñri wá ek saát finto diballá kusail gorér. Dónir fuwa ye cázadi re bicí ador goré dé étollá oñçi wá finái ‘mancóré hátor tú kúli nodaháic’ hoói maná goijjé. 

Dónir fua górot nái dé ekdin ot mazé, gonoikká cázadir gorot ai “ o zii… oñçi finí faijjílí né ’ hoói fusár loiyé. Cázadi yó, “ gonok sab, mui finí nofaillé , hone finí faribo’ bóuli hoói oñçi wá deháiyé. É ottót oñçi wá ekká sai hoói hoekbar gorí zehón maiggé, cázadi ye oñçi wá diyé. Oñçi wá fai motton boñrdi oñçi wá loi dáizai sómondoror mazé gór ekkán banai táikke gói. 
 Dónir fua górot aai hóbor zehón failó, kúli no daháitó maná gojjílam dé hotá nófúnos dé étollá en oiyedé hoói cázadi re hosúrí dí , honó kessú goríbar nái dé étollá nak-mug íra gorí boói taá foijjé. 

E hóbor gun óre dónir fua ye failli dé bilaiye fai modot gorí bóulla accé. Bilai ye moncór loi duré foorir foóir ugguát giyé. Saáddé  foir ót diyo fori ókkol e gaa dúi bóullá tarár guwaná fati ókkol far ot kúli raikké.  Bilaiye é guwaná ókkol oré sur gorí feillé.   

 Diyo fori okkol e ‘ o wá bilai, e guwaná iín diyo ókkol e finé dé, tor tú ki hazot góli bo, aññárár giya aññáráré diféla’ hoói maiggé. Bilai ye yó ‘O diyo ól, aññáré dorirar mazór gór gan ót táke dé gonoikkár hañsé zai farifán modot goillé, tuáñrár guwána difélai yúm' bóuli hoóiyé.

Bilai aros mozin, diyo ókkol é doriyar górot zaifare fán rasta banái diyé. Bilaiye gonoikka górot zuite zuite zai, gumót fori táikké dé gonoikkar hátottún oñçi wá kúli loi aní dónir fua ré dióre esánir bodola diyé. Gonoikka yó oñçi loi félaibár fúare fuáñre sómondoror mazé dhufí mori giyé. 
Ek motton sur fañs cót e dónir fuar oñçí ré loi bollá bóuli dónir fua ré maitto accé. É ottót kuñir e ‘ aññár girós e aññáré tiyáñ yó ek tiyañ di kini loi yé. Aró aññáré gom gorí faler. Étollá aññár girós ór foran oré aññár tú basa fori bó' bóuli hoói suror sóddár oré basí loi hoñei mari óré kuwat félai ejjé. Sur or farthi ókkol e yó dhore atali fatali dái giyé gói.  
Biínná fozar fárlo zehón, kuñir e ‘Malík, goto raitta aññí gúm zai noó fári, ebbe óran oigiyígoi’ bóuli hoiyé. Maámala ré hoi nofarí óre dónír fuwa ye fusár loi yé ar ‘Malìk, goto raittá sur fañs cót e tuáñré mari óre oñçí loi bollá accíl. Aññí suror sóddár ór mari óre kuwat félai raikkí. Zai so gói’ bóuli hoiyé. 

Dónir fua é ‘Januwar óileyó aññí fali kérmos goijji dé esániré monot raikké. Aññí taráré ek tiyañ dore kinní dé yó laf óiyé’  cúkuriya gorí háf gua ré muráttún daki aní tinúwá ré fúñáti fali fusí rakílo. 

Háf e ‘aññí Maga_Fura ódé oñçí wá diyóré e dón cómbóttí gún failo. Étolla aññí tuáñrár biggún óttú aró bicí doñr mehérbán’ bóuli hoiyé. É ottót bilai ye ‘tui diyós dé oñçí wá gonoikka ye sur gorí fúrai giíl gói, aññár kucíc or duara e dóun gun faiyyé dé. Étolla aññí tuáñrár biggún óttú aró bicí doñr mehérbán’ bóuli hoiyé. Ebela kuñir e ‘tuáñrá goloti gorór, tuáñrá diyó dé dóun gun óre dhañhaiti gorí bóllá accíl dé sur gún oré aññí zodi no oñsítám dónír fúa mori zaitoi. Dónir fua moito bouli e dóun combótti yó no tákitó. Yaa aññár zoriya suror sóddar óttú mora foijjé. Cómbotti yo basi asé. Étolla aññí tuáñrár biggún óttú aró bicí doñr mehérbán’ bóuli hoói óré bará barí diyé.
  
(E kissá wát honnúa dekí bicí dhoñr meerbán, ar kiyólla?)


Háf, Bilai, Kuñir tará aposót meerbán honnúa hoói bará barí diyé. Akhérittú tará vuddí man Fóir ór ére fáisela loi bollá giyé. 

Éottót foir sab e dustó tinúa ré fuñáti buwagarái-
‘Háf e diyé dé jinís án dóun combottí bóra dé yìan sóyi. Bilai wafes loi aní diyóré esání dhoñr goijjé dé yían ó sóyi. Mogor, kuñir e tuáñráttú aró bárai cómbotti gun óre yó soñillé, aró cómbotti tu aró kimoti Dónir fuar foran ó basaiyé. É tólla Kuiñr deki tuáñeár biggún or túaró becí dhoñr mehérbán nóne’ hoi fáisela fúnai diyé.


❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄


No comments:

Post a Comment