Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, October 21, 2016

အမိေျမကုိ ျမတ္ႏုိးၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ား (၁)

အမိေျမကုိ ျမတ္ႏုိးၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ား (၁)

 "အခက္အခဲႏွင့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ခြဲျခား၍ မရႏုိင္ပါ။" ဟုေသာ ဒႆနာေလးအား သင္တုိ႔လည္း မွတ္မိႏုိင္မည္ဟု ထင္မိေနသည္။
 
စိတ္ဖိစီးမႈ မရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာဟုသည္ ကမၻာျဂိဳဟ္ မည္သည္ေထာင့္၌ ရွာေဖြ႔ေတြ႔ရွိႏုိင္မည္နည္း။
   
စိတ္နာျခင္း၊ စိတ္ေပါက္ျခင္း၊ စိတ္ကုန္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း စေသာ ဆုိးရြားေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္ဟူသမ်ွသည္ က်ေနာ္တုိ႔ ရုိဟင္းသူ ရုိဟင္းသားတုိင္း၏ ႏွလုံးသားမ်ားအား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမ်ွ ရုိက္ႏွက္ထိခုိက္ေလ့ရွိသည္။ အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ လုိအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝႏုိင္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ စိတ္ကူးဥာဏ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ လုိရာ ပန္းတုိင္းသုိ႔ အေရာက္ ေရာက္ရွိႏုိင္ခြင့္ မရရွိျခင္း စေသာ ေလာက၏ မေအာင္ျမင္မႈဟုသမ်ွသည္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ ဂႏၶာဝင္ ရယ္စရာ ျပဇာတ္တစ္ကားလုိ႔ ျဖစ္လာသည္။

   ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား၊ စီစဥ္းထားမႈမ်ား၊ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈမ်ား၊ ေတြးေခၚမႈမ်ားသည္လည္း မေမ်ွာ္လင့္ပဲ အၿမဲ ေရေမ်ွာ့လုိက္ျခင္း ခံရေလ့ရွိသည္။ ရက္စက္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားက အၿမဲလုိလုိ လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိလာသည္။ ေသဆုံးမႈ၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ ပ်က္ဆီးမႈက ဖိတ္ေခၚလာသည္။ ဤသည္မ်ားသည္ ဌာနိျပည္ ျမန္မာေျမတြင္ ေနထုိင္ရွင္သန္ေနေသာ ရုိဟင္းသူ ရုိဟင္းသားတုိင္းက ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနေသာ ေလာကဓံ သမုဒၵရာက ဆူနာမိလႈိင္းႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းသည္ မိမိ ဌာနိေျမက ထြက္ေျပးစိတ္မ်ား၊ ကေလ့စားေခ်လုိစိတ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္စိတ္မ်ားကုိ ေပၚထြန္းလာေစျပီး အနာဂတ္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကုိ ဦးေဆာင္ေစသည္မွာ လူ႔သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။
 
ဤသည္မ်ားေလာက္ ၾကံဳေတြ႔ခံစားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ နာတာရွည္ေသာ သီးသန္႔ နည္းဥပေဒမ်ား၊ သီးသန္႔ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ သီးသန္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေနရျခင္းလုိ႔ ျဖစ္သည္။
 
သုိ႔ေသာ္ တုိက္တုိက္တန္တန္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ထုိက္ေသာ ပညာတတ္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ားသည္ အဆုိပါ လမ္းဆုိးမ်ားကုိ မေရြးခ်ယ္ပဲ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳလာၾကသည္။ အမုန္းတရားမ်ားကုိ ေဘးပယ္ထားျပီး အခ်စ္တရားမ်ား ျပန္႔ႏွံေရး ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ ပညာဟူသည္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိက လက္နက္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္ကုိ နားလည္လာၾကသည္။ သမုိင္းသိ လူငယ္ဦးေရး ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည္။ ႏုိင္ငံေရး ေတာင္တန္းႀကီးသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ဥပေဒပညာေရး က်ြမ္းက်င္လာၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းတြင္ ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူး မ်ား ဆြတ္ခူးႏုိင္လာသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္ေရး ဆုမ်ား ခ်ိးျမွင့္ျခင္း ခံလာၾကသည္။  အေမွာင္ထဲက သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ မိမိ အမ်ဳိးႏွင့္ မိမိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက ္ ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္လာ ၾကသည္။ ယခင္က မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖူးခ့ဲေသာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကုိ သမုိင္းဝင္ဝင္ ျပသလာၾကသည္။ ဆုိရလ်ွင္ တျခားေသာ ျမန္မာေျမဖြား လူငယ္မ်ားထက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ပုိမုိ ရင့္က်က္လာၾကသည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 'မတရားမႈသည္ ထာဝရ မတည့္ျမဲသည္' ကုိ ပညာတတ္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္း သေဘာေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေအာင္ပြဲတစ္ပြဲလုိ႔ ဆုိႏုိင္ေပသည္။
 
 သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မေန႔က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားလုိ႔ ရွိမေနၾကေပ။ ေခါင္းတင္ ပါးစပ္ဖြင့္ လာၾကသည္။ ေနာက္လုိက္စိတ္မ်ား၊ သူတပါးအား အားကုိးေနမႈမ်ား၊ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမ့ဲမႈမ်ား၊ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားကုိ ေဝးပုိက္လာၾကျပီး ယုံၾကည့္မႈမ်ား၊ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားလုိစိတ္မ်ား၊ ရသင့္ရထုိက္သည္ကုိ လုိလားလုိစိတ္မ်ား၊ အမွန္တရားအေပၚ ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္လုိစိတ္မ်ား ေမြးျမဴးလာၾကသည္။ ဤဟာမ်ားသည္ ပစၥဳပၸန္ထက္ အနာဂတ္ ပုိမုိ လွပတင့္တယ္လာျခင္း၊ ပန္းတုိင္ခရီး ပုိမုိ နီးကပ္လာျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ေရးႏႈန္း ပုိမုိျမန္ဆန္လာျခင္း၏ ပဏာမ အခ်က္ျပပင္လည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။
 
လူသား တစ္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ေနေသာအခါ  လက္ပုိက္ ဝုိင္းၾကည့္ေနျပီး သတ္လုိက္ျပီးေသာအခါ လူသတ္မႈ သည္ မေကာင္းမႈဟု တုိက္တြန္းလာျခင္းမွာ ယခု ေလာက၏ က်င့္စဥ္တစ္ခုလုိ ျဖစ္လာေသာ္လည္း ထုိက္တန္းသူကုိ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ရဲရင့္သူကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လုပ္ေကာင္းသူကုိ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း စေသာ ေလးစားမႈမ်ားသည္ ယေန႔ထိ အသက္ဝင္ လႈပ္ရွားပတ္လည္လ်က္ရွိေနသည္ကုိ ပညာတတ္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္း အသိပင္ေပ။
   
ကမၻာလုံးသည္ ခ်ီးျမွင့္မႈသုိက္လုိ႔ပင္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေစာင့္ၾကည့္ေနဆုံး ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟုသည္ ကမၻာ့ အဖိႏွိပ္ခံဆုံး လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးဆုိလ်ွင္ မည္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ အခြင့္ေကာင္းဇုံတြင္ တည္ရွိေနၾကသည္ကုိ ေတြးေတာ မွတ္မိႏုိင္ၾကပါရဲ႕လား... ရုိဟင္ဂ်ာ ညီအစ္ကုိ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားရယ္။ မာတင္ လူသာကင္း၊ နယ္ဆန္ မန္ဒယ္လာ၊ မဟာတမာ ဂႏၶီ စေသာ မဟာလူသားႀကီးမ်ားလုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည့္ အခါသမယႀကီး မဟုတ္ပါလား။ အခက္အခဲမ်ားအား အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ခြင့္ရွိေသာ အမိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာပဲ ဆက္ေနထုိင္ျပီး အေမွာင္ထဲက ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ လုိက္ရွာလုိက္ၾကပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာ့ အေမႊးရနံ႔ ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ ဖြင့္ထားလုိက္ၾကပါ။ ေလာက၏ စစ္မွန္ေသာ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ စမ္းျမည္းလုိက္ၾကပါ။
 
 "တခါတရံ က်ေနာ္/က်မသည္ ဟုိး..အဆင့္အထိေသာ ပညာအရည္အခ်င္းကုိ အျပည့္ သင္သြားမည္ ဆုိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထက္ ဟုိး..အလုပ္မ်ဳိးကုိ အျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ပါသည္။"
 ဟုေသာ အမ်ဳိးသမီး လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီး မေဝေဝႏု၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး တက္ေရာက္သင္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ခံၾကေနရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ လူငယ္မ်ားအတြက္ေျပာၾကားလုိက္ေသာ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းကုိ ဤေဆာင္းပါကႏွင့္တဆင့္ ေဝမ်ွလုိက္ခ်င္ပါသည္။

 လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ံ ခ်ဳိ႕တ့ဲေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ႏုိင္ငံေရး အင္းအားစုကုိ အလုိရွိေနျပီး ျဖစ္ျပီး ကမၻာကလည္း ျပည္တြင္းက ရုိဟင္ဂ်ာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အထူး ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနျပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္သည္ ျမန္ဆန္၏။ ေလာကတြင္ လူ႔စိတ္တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလုိလ်ွင္ ဥတုတစ္ပါးေလာက္ပင္ အခ်ိန္ မလုိအပ္ပါ။ ဆိတ္ႏွင့္က်ား ေရကန္တစ္ခုက အတူ ေရေသာက္ႏုိင္ၾကမည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိး တန္႔လာေနျပီး ျဖစ္သည္။ အမုန္းတရားသည္ မည္သည့္ အေျခအေနမွ မေအာင္ျမင္သည္ကုိ အမုန္းတရား ၾကိဳးစြဲကုိင္ထားသူတုိင္း နားလည္းၾကသည္။ ဖိႏွိပ္ျခင္း ခံရသူ တစ္ဦး၏ အနာဂတ္သည္ ဖိႏွိပ္လုိသူ တစ္ဦး၏ အနာဂတ္ထက္ ပုိမုိ ရွည္လ်ားသည္ကုိလည္း ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရသူတုိင္း နားလည္းၾကသည္။ ၎သည္ ၂၁ ရာစု ဒီမုိကေရစီေခတ္၏ မဟာနိယာမပင္ ျဖစ္သည္။
 
  "မည္သူမွ သင္ကုိ လြတ္လပ္ခြင့္ မေပးႏုိင္။ မည္သူမွ သင္ကုိ တန္းတူအခြင့္အေရး မေပးႏုိင္။ မည္သူမွသင္ကုိ မည္သည့္အရာမွ မေပးႏုိင္။ တကယ္လုိ႔ သင္သည္ လူသားတစ္ဦး ဆုိလ်ွင္ ထုိအရာကုိ ယူျပလုိက္ပါ။" 
ဟူေသာ ကြယ္လြန္သူ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း နယ္ဆန္ မန္ဒဲယ္လား၏ အေျပာစကား အားေဆးေလးႏွင့္ အနာဂတ္ရွင္ ပညာတတ္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ားအား အားေမြးေစလုိပါသည္။

အမိေျမ ေျမဆီလႊာစား ေသြးမ်ားသည္ သင္၏ ခႏၲာကုိယ္အတြင္း စီးဆင္းလည္ပတ္ေနသေရြး အမိေျမ ျမန္မာက ထြက္ေျပးရန္ စိတ္မကူးၾကပါႏွင့္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္မ်ားလည္း ေခတ္မိေနသည္ကုိ ျပသလုိက္ၾကပါ။ ေနာက္မဆုတ္ၾကပါႏွင့္။ ဆက္လက္ ေရွ႕တုိးေနၾကပါ။ လုိရာပန္းတုိင္းအထိ အေရာက္ ဆက္ေလ်ွာက္လွမ္းၾကပါ။
 
လူငယ္မ်ား လမ္းသစ္ေပၚ ေလ်ွာက္လမ္းႏုိင္ၾကျပီး ထြက္ေပါက္မ်ား ရွာႏုိင္ၾကပါေစ။ ကမ႓ာ့ အဖိႏွိပ္ဆုံးကႏွင့္ ကမၻာ့ အႀကိဳးပမ္းဆုံး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါေစ...။
 
 (ဒုတိယႏွစ္ အဂၤလိပ္စာ တက္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ခံရေသာ က်ေနာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္တစ္ဦးပါ။)
   


No comments:

Post a Comment