Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, October 15, 2016

Yusúf Poikambor (als) or Kissá

Yusúf Poikambor (als) ór Kissá 

Báñgoyá: Kuwaiccójjá
Yusúf ór banaoti sáaba


 • Bák (1): “Kúwab”Hózorot Yakub(als) poikambor or fuwain óulor bútoré Yusuf ar Boniyamin tará duní bái beggún ór cóñro accíl ar ek maar aiccíl.  Yusuf or maa Boniyamin ói oré mori giyoi. Tará duní bái gura hale maa síñor1 oi átair2 hátot falana oiye. Étolla báf e duní bái ore oinno fuwain ottú aró bicí ador goito. Dostur mozin Hózorot Yakub poikambor(als)e gura fuwa dunúwa ré bicí ador goitto. Ek dinná hozórot Yusuf-e raitta kúwab3 deikké bóli baf oré hoiye.

( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ )
(Qur’an 12:4)

: – Oú ba egaro wá (11) tara, beil ar san beiggúne mouré4 sóida goijje de dekkie bóli baf ore hozórot Yusuf-e boyan5 goijje.

: – Hozorot Yakub(als) e fuwa ré houddé – Oú mor ador or fút, tor kúwab or hotá gún tor bái óulo ré no buzaic. Tará toré ducmoni goribo. Coitan insan or zahéri ducmon.

: – Hozorot Yusuf-e kúwab or egaro wá (11) tarar taábir6 hoi yéde, tor bái egaro (11) zon, beil ar san or taábir hoiyéde, tor baf ar maá boli houddé cómot hátaima ye fuínné. E hotá un bor7 fút ouloré zanai difílle.

Hózorot Yakub(als) é hozórot Yusuf or gura khál óite oinno fuwain or  ottú aró cúndor, ahlak oula, salák aiccíl. íte moucoúr oibo bouli zana asé. Hózorot Yusuf or Kúwab or hotá fúni baáde  nizor dil or zana gán  aró bicí mozbut oiye. Étólla bouli Hózorot Yusuf oré agottú aró bicí tanbi goitto. Hózorot Yakub(als) e hozórot Yusuf óre bicí ador ar tońbi gorede íyan bor fút óule diyai no faitto.

Lobzór maáni báñga

1.  síñor = maa sára fuwain.    2. átai= cóñro maa.                      7. bor = doñr.      
3. kúwab= cóppon.                   4. mouré = aññáré.                         8. als = alaigís salatús salam
5. boyan = hoón.                       6. taábir = kuwab óre kúli don.
       


 • Bák (2): Bormát diyé 


Yusuf óre kuwat1 fílli dibar mocuwara
 بئر يوسف عليه السلام ۞ Well, Prophet Yusuf:

Hózorot Yakub (als) fuwain óulor bútoré hózorot Yusuf ar Boniyamin tará gura aiccíl baf e bicí ador goittó.

Baf e bicí ador goré dé étolla bor fút óulottú hásorot foida óiye. Yusuf ar Boniyamin tará bicí gura de tará baf ór ham ot no aibo, bor fút ol bafor ham ot aibo de Yusuf or bái óule báfa sinta goitto. Mogor gura bái Yusuf óre baf e bicí ador gore íyan bor bái ókkol ottú bordac no ai oré Yusuf óre mari fíli bólla yáto bicí dur mikká zagat mazé duñrai dibólla bái okkolé mocwora goijje. Yusuf óre hótom gorí fílilé, baf e bor fút óulor torof khiyal gori bó bouli mocwora goijjé.
Tarár bútottu ekzon e mari no fílle bólla éteraz yáni ruikké. Yusuf óre “aññrá kuat mazé fíli rakí, honó baicádar2 óule duré loizai boi",  é bondu bos gorí bólla bái okkol beggún razi oiyé.
Bái  okkolé hózorot Yusuf óre baár mikka kélai to zai bolla biccaic gore fan hoi raikke yáni yekin delai yé. Hózorot Yusuf cáda dila accil de hísafe, bái  okkol ór bura khiyal oré nozani kélai to zai bolla razi oiyé. Bái ókkole baf oré yó kisím kisím or biccáic di Yusuf óre kélai tó lezai bólla aroz goijje. Baf or dil ot iyan becá bicí dhor foida oiyé. Baf e dilor hotá fuwain óre houdde, “tuáñrá kélar díyanot tái gele goi atikkiá bag e Yusuf óre hamla gorí bó de iíyan mui bicí dhoromór" bouli baf e juwab diye. Bái ókkol hodde “aññrá bicí así, kené bage hamla gorí faribo" fuwain ókkole baf oré juwab diyé.
Yusuf óre baf ottú síra gorí baáre kélade yá soul januwar sorade moidan ot nizai baba e toré (Yusuf) bicí ador gore dené"  houi bái okkole zon zon tába suwar, mutki3, latí mara dóra gorí kisím kisím or duk diyé. Yusuf e bicí gorí maf saiyé, mogor beraham bái  ókkole tarár cańtir lai 6 mail duré uggúa mur gañra kuat mazé fíli diyé.
Mogor Allahr torfóttú hózorot Jibbrai l(als) aai ekkán tottá uoré boi faribar suúrot gorí diye. Jonnot or fucák ore gaát diya baiye, khucbo lagai diyé. Kuar bitor ó hózorot Yusuf or nur loi foór ói giye goi.
Yusuf or bái  oulé e mámala ré luwai bólla uggúa hoúrin óre zorái loo óre Yusuf or bazut mazé lagai (bóraiye) yé. Ecar ór októt bái oulé hañni hañni baf oré houdde, “aññrár samana ol Yusuf or loge rakí duñra duñri kélai tó giye de cómot bag e Yusuf oré hai fílle." Yusuf or loo lagaiya bazu wá dehai yóre biccaic diyé. Yusuf or loo lagaiya bazut  fára no dekí baf ottú cubá4 ai giye goi. Hózorot Yaqub Poikambor e  fuwain óre houddé “Yusuf óre haiyedé bag íba dóri ano goi." Fuwain ol beggúne xoñl ot zai uggúa bag dóri ani diyé.

Hózorot Yaqub (als) e bag óre houdde “tui kella Yusuf óre hai yoddé”, bag e juwab dedde “mui uggúa Poikambor or gusso ré keén gorí haim?, ítara moré zobor dosti dóri ani elzam dedde” boli Hózorot Yaqub (als) oré juwab diyé. Hózorot Yaqub (als) ór fuwain óule banawoti goijje íyan baf ottú zana oiyé.

Al Quran Suúra Yusuf ( ayat 10-17)
(10) Ítarar bútotu ek zone hoiye, Yusuf ore mari no fillóu, taré andár kuat felaidilé honó baicádar aai loizaiboi. Zodi tuáñrattú gora foillé íyaan goró.
(11)Tará hoiyé, O aññár baf! Tuáñtú ki oiye dasé tuñi Yusuf or babote aññáraré biccaic noó goror  ar aññra tar bála soóiyá.
(12) íbaré ayedde hailla aññár fúñati hámahá zaito dou dasé te mema hái faribo ar kélai faribou, ar honó cubá nai, aññára íbar soiñdar.
(13) Íte (Yakub) hoiyé, yaan añattú tokolif (sinta) laibóu dasé tuáñra taré duré loizaile aró aññi e hotát doraidde taré bage haibo boli zeottot tuáñrá taré fálai rakíba.
(14) Ítará Juwab diyé, ossé bag e íbaré haifelá, aññára kélat taidde oile ar aññára honó hazor(bekar oíyi) no erí.
(15) Baáde Zehón ítara íbaré loi gelgoi, ar beggúne mili oré tai goilodé ki bouli hoilé, íbaré gair abad mur kuar nisé félaidou. Aññi Yusuf or hañsé wahí diyide , dasé becók tuññi ítára ré e kissár hóbor o halotót diba, ziyán ítara zanede uddá no oibou.
(16) Ar ecáror októt ítara beggún nizor baf or hañni hañni foóiñssé.
(17) Ítara houa cúru goillo, O aññrár baba ré! aññrá duré dúñra dúñri kélair ar Yusuf ore aññárar saman ór hañsé raikkí, tar baáde íbare bagé haifillé, ar tuñi aññárar hotá ré biccaic no goríba, zodi aññra háñsá oi táki yó.
Lobzór maáni báñga

1.  kuwa  = faní lóde gañt.   2. baicádar = musáfer.      5.  elzam = hosúr doun.
3.  mutki = gúca.                  4. cubá         = andacá


 • Bák  (3): Gulam banai besá 
Hózorot Yusuf (als) óre bái  okkole kuar bútore fílidí tin (3) din foijjon tou kuar bútore accíl. Kuar dáke kínare bái  ókkole Yusuf (als) óre hone loizar goi boli soñi goitto. Foittó din Yusuf (als) óre hána yó foñsái tó. Tin din ot din códori kaféla1  uggúa “Moddayon”  ottú Misír (Egypt) or sófor ot zadde ére é kuar kinare zirai yé. Kafélar bútottú ek daái fani talac (tuwai) goitto niollé. Kuar lout fai faní tulí bólla doul2 nise lamai diyé. Hózorot Yusuf e buzédde, “bái  ókkole abbar raham gorí moré tulí lorde faálla."
Fanír balthí thaani tulí anedde ére saáddé faní noó, uggúa bicí cúndoijja fuwa fanír balthít boi acce de dekí bicí kúci óiye. Faní tuloyá oulé tarár mal ot dikkia gorí hózorot Yusuf (als) óre luwai raikké. Mogor kaféla wala beggún né Yusuf (als) hóbor zani giye goi. Tin din ot din bái  ókkole kuat mazé Yusuf nai de íyan hói fari ate hañsé talac goijje. Códor or kafélar ére giyé zettót Yusufals óre dekkie. Bái ókkolé, “ibá aññrár góror gulam, bar bar dáagoi dé bura adot asé. Aññra e gulam uaré besi fíllum, tuáñra kini ba hoilé"  bouli kaféla wala ókkol oré hoiyé.
Códor oulé3 Misír or bazar ot Yusuf óre besilé bála dam faibo de íyan hoi faijje. Añçáro (18) derhám tiyañ loi Yusuf óre bái  okkole besi fíli tiyañ ré bái  oule bák gorí loiyé. Hére bútottú bor bái  “Yohúda” hode íte borat noólo. Yusuf (als) e bái  oulor berahámi sôlluk or babote honó ekkán súwal noó goré, tarár bod sulluk ottú súri fari bólla nijám oi accíl. Hózorot Yusuf (als) hóñtoró (17) bosór umór ot gulam boni giyé gói.

Al Quran:
19. Ar uggúa kaféla aiccé, ítára nizor faní anoyá ré diferáiyé, íbayé nizor balthí nise lamai diyé. Íbayé hoiyé, ‘wáh wáh!' kúcit hóta, ibato uggúa fuwá! Ítára íbaré códorir mal banai luwai félaiyé. Ar allah tala ítarár hamor hóbor rakóya accíl.
20. Ar ítara íbaré bicí hom damot mazé gonar ho-uggúa derhám or bodolat mazé besí félaiyé. Ítara to yusuf or mutaálek bicí be rogbot aiccíl.

Lobzór maáni báñga

1.  kaféla= daái.                    2. doul = balthí
3.  Oulé= ókkolé.                  4. mouré = aññáré.
5.  boyan = hoón.                 6. taábir = kuwab óre kúli don.
7.  bor = doñr.
 • Bák (4) : Kissá Bi Bi Zulehá BanuHózorot Yaqub(als) or zobanat, Moroko decór baccá tú uggúa bicí cúndoijja zií aiccíl, Íbar nam Zulehá. Íbaré “Raí:l” bouli yó hoi tou. Bicí maincé Zulehár cúndor or baán1 goittó. Razar fuwain, uziror fuwain, dónir fuwain, doñr doñr maincór fuwainé Zulehá ré cádi gorí bólla couk (ajju) goit to yá mon kéla háito. Baccár hañsé cádir poigam (hóbor) foóñsai leyó baccá, íkka díyan no ditou.

Zulehá ek dinna raitta bicí cúndoijja san suúroti juwan fuwa uggúa kuwab ot dekí Zulehár dilot mazé gañtí giye goi. Juwan fuwa íte honnua, hon zagar, thíkana yó Zulehá hoi no faré. Hé juwan fuwa wár mohabbot ot Zulehá din ottú dine mozi zar goi.

Zulehá baf, raza ye zií yoré biyaram oiye bóli hoi hoto kisímor daktor loi dabai ocud goitto, boiddo loi yó xáñra fura goit to. Mogor Zulehár fíritir2 biyaram gom no óu. Kuwab ot dekkie dé cúndoijja juwan fuwa war mohabbot ot mazé hámica dil zoli zoli táito. Dusto, fuáñjja hañjja beggún óre súri ek kusáre3 zai sukór fani fíli Zulehá hañni hañni táito. Íbar dilor fíritir biyaram óre honó daktore yó dóri nó fare.

Cec ottí Zulehá ré gura khale oite faille de falok maa “Dayot” bouli ek zon aiccíl. Falok maa yé Zulehá becá bicí hórai hórai dilor khauta fusár goijje. Zulehá dilor bútore guzoredde firitir bicor hotá falok maa ré hoói diyé. Zulehá yé aró dui bar cúndoijja juwan fuwa ré kuwab dekkye. Teséra motta atino khuwab dekkye de cómot tar nam geram oré fus goijjé. Ítar naam Aziz-e-Misír (Prime Minister of Egypt ) tíkana hoi yedé Misír boli foriso diyé.

É hotá falok maa ré hoi diyé, falok maa yé Zulehár baf, raza ré hóbor gan zanai diyé. Raza yé ziíyor biyah dibo bouli dec ot mazé dúl mári diye, yáni hóbor diye. Dec bidec óttú razar fuwain, uziror fuwain, boro boro dónir fuwain oule razar zií Zulehár cádir paigam5 dibólla aiyer. Mogor Zulehá kuwab ot dekkye de Aziz-e-Misír  aiccéde noó deke. Cádir paigam dito aiccé de ére ek zon oré yó Zulehá yé fosón nó goré.

Lobzór maáni báñga

1.  baán    = tarif.                    2. fíritir  = muhabbót.
3.  kusáre = ekkinare.            4. atino = fítínó.
5.  paigam= hóbor.     • Bák (5): Zulehár Cádi“Moroko” decór baccá yé zií Zulehá ré, zíyor moncá mozin biyá gorai bólla Misír or Aziz-e-Misír or hañsé cúna sañdi doun duolot bicí gorí loi cádir poigam diyé goi. Misír ór Aziz-e-Misir é yó cádir poigam oré kobul goijje. Aziz-e-Misir íbar nam oiyede “Kitfir”.

Dostur mozin Zulehár cádi ré bicí dum dam gorí goijje. Mogor Zulehár kuwab or acék óre ajjó foijjonto noó deke. Zulehá yé yó kuwab or acék loi cádi our bouli nizoré nize fura furi yakin gorí noó fare. Zulehár baf e cádi gorai di baáde cúna sañdi dón doulot bicí gori loi zamair gór ot foóñsai diyé. Zulehár fúañti falok maa “Dayot” ó loge giyé.

Zulehá  hoinnar fartí wala nizor dec óttú Misír ot foóñsi bólla tinnua kemp bakí asé. Aziz-e-Misíre manuińc ókkol loi Zulehá hoinna ré estekbal1 gorí bólla nioli entezar gorí ase. É maińcor bútore Zulehá yé kuwab ot dekkye dé cúndoijja juwan fua íbar acék óre dehá nozar. Zulehár dilor bítore2 aró bicí ocánti oi zargoi. Zulehár dilor furani yan falok maa “Dayot” oré buzái yé.

Burá maa “Dayot” e Aziz-e-Misír oré dekí fari bar mouka ré entezar gorí aiccíl. Aziz-e-Misír or torfóttú estekbal goroiya óule Zulehár fúañre aiccéde gorba (meéman) ouloré córor bítore soli zai bólla bondo bos gorí dedde manuic íbaré Aziz-e-Misír honnúa bouli fusár goijjé. Iba Misír or Aziz-e-Misír bouli juwab diyé.

Bura maa “Dayot” te Zulehár dilor cántir lai fordar bítottú Aziz-e-Misír óre dahai yé. Zulehá dekí baáde aró bicí ocánti oigiye goi. Zibá kuwab ot mazé cúndoijja uggúa juwan fuwa Aziz-e-Misír bouli hoiye íba nóo. Íyan hoi  fari aró bicí ocánti oigiye goi. Zibár mohabbot ot mazé biyá gorer íba ar uggúa foson no lage de ekzon oi roiye. Zulehár hoilla musuri sugót tí zár zár fani zaá cúru oigiye goi.
Burá maa yé Zulehá hañdani ré dekí bicí gorí buz diyé. Sammottí oi aibode íyan oré yó entezar gorí sai bólla, diloré bicí usakka no gorí bólla cánti báfe buz diyé. Zulehá ré rosom motabek Aziz-e-Misír or gór ot mazé hoiñna3 banai foóñsai diyé. Ehon Zulehá cádi goijjedé íba Aziz-e-Misír Kitfir. Zulehá kuwab ot dekkye de íba oiyede sammotti óibode Aziz-e-Misír4 Hozórot Yusufals.

Lobzór maáni báñga

1.  estekbal= barai lon.                    2. bítoré= bútoré.
3.  hoiñna = Juwan maiya.             4. Aziz-e-Misír = misíror uzire aála.


 • Bák  (6): “Yusuf oré Nilam"  Yusuf or bái ókkole besi fíli baáde códor óule “Kenan” cór ottú Misír ot loigiye goi. Yusuf or cúndor or tárif decót mazé begúllá hóbor oiyé.
Bicí maiñcé Yusuf oré saito zar, córdor óule Yusuf óre besí le daam bicí faibo de mouka dekí Misír or bazar ot mazé Yusuf óre nilam1 diyé. Boro dóni ókkole cúnar bándol2, tiyañr bándol loi Yusuf óre kinto giye.
Fúñtá hárede burí uggúa yó fúñtár gula3 uggúa loi Yusuf óre kinto giye. Mañnuic ókkole burír uggúa fúñta gula dekí Yusuf óre keén gorí kini faribo bouli fusár goijje. Burí yé juwab dedde, “Yusuf óre fúñta gula uggúa loi kini nofari bode yan hói faille yó, Yusuf oré kinto fúñta uggúa loi nam leká diyé dé íyan Yusuf e zain le mollá kafí" bouli hoiyé.
Misír or bazar ot Yusuf óre nilam dedde hóbor fúni Misír or uzir-e-azom Kitfir, taiñr Bi Bi Zulehá loi saitó giye. Zulehá yé gulam (Yusuf) óre dekí atikkya4 taájub oi ammuk5 hai giye goi.
Zulehár dil or bútore hamicá yiad urí dil zolede, dil ot thaikkya oi mon zolede khuwab ot dekí mohabbot oiyede gulam íba oi roiye. Zulehá dilor bútore aró keñt keñt monot urat cúru goijje.
Zulehá yé nizor hócom Kitfir óre gulam (Yusuf) óre kini bólla torgib6 diye. Aziz-e-Misír é Bi Bi Zulehár hotár uoré, kinoya beiggún ottú aró daam bicí di Yusuf óre kini loiyé.
Uzir-e-Azom Kitfir, Zulehá ré cádi gorí baáde uggúa fuwa yó foida nó óu. Étolla bouli Yusuf óre gór ot mazé bala gorí rakí bólla, háter tuwazu gorí bólla hoi raikkye. E fuwa wa ítarar ham ot aibo,  Ibáre tarar falok fuwa banai bó bouli hoiye.

Al Quran 12: 21, 22
(21) Ar Misír ola ze kinné te nizor boo oré houddé, íbaré bicí ijjot ar ehteram or sáñte raikkou, bicí oitfarede ki bouli hoilé, íbayé aññáraré faida goribou, otobá aññára íbare nizor fuwa banailoi. Eéne aññi misíror zobinor uore Yusuf or hodom zomai diyí , aññi íbare kuwab or taábir or kessú elóm cíkai diyi. Ar Allah tala nizor eredar uore gaaleb mogor bec bák manuic elóm sára.
(22) Ar zehón Yusuf fakka umórot foóñsí gélgoi, aññi íbare fáiséla góronor cóktí ar elóm diyí. Aññi bála ham góroyaré éndilla bodola di táki.

Lobzór maáni báñga

1.  nilam          = zidbad di beson.            2. bándol= bándhí, gaththí.
3.  fúñtár gula = fúñta boitha gula.         4. atíkkya = asimbit.
5.  ammuk       = húñc aráiya oun.           6. torgib = mocuwara.
 • Bák (7) : Yusúf é inkar Zulehár jismani Zulehá yé khuwab ot dekkye loti ek torfíya1 Yusuf óre mohabbot goitto. Yusuf or tamam zururiyat ólore yó beggún fura anjam2 dito. Zulehár fándottú Yusuf e basi bólla hamicá hári hári táito. Mogor3 Yusuf gulam ónor haisiyote Zulehá ttú dure gorí tái faron mockil óiye.

Zuleha yé Yusuf óre kisím kisím gorí bíraito gilé yó honó halotót mazé Zulehár torof dil lagai node de étólla íba bicí ocánti oito. Zulehá yé íbar moksud fura gorí bólla íba tákedé bañggala4 gán ot háñt doroza asé. Ek doroza bai zai ar ek dorozat foñsé, entú abar ar ek doroza, e.e5, ebbe furantir doroza gán íba hambára6. Fotti dorozat kúla-bañdá estekbal goré dé báñdi7 ókkol soñi asé.  Kuthá ré bicí cúndor gorí háñzai yé. Háñt dorozár baade asé dé kamrar dáke fuza gorí bólla uggúa kimoti but8 yó uggúa raikkye.

Ekdinna Íba yé soñidar ókkol oré duñraidi Yusuf óre háñt dorozá kuthár kamrat mazé matai  loigiyé. Yusuf e ham goitto matar bouli tári loge giyé. Doroza ekkán faráilé mottor Zulehá yé har kamrá ré thala mari dito. Éndilla gorí gorí háñt dorozar akhérí kamrat góille goi. Háñt doroza kamra ré thala mari baáde Zulehá fuza goré de buttúaré recómi hoor ekkán uottú záfai díye. But or muúntú hórafi ham góille no deki bólla agotti gúri diye de. Yusuf e taár fái bicí percan9 oi sugótti faní” za cúru goijje.

Zulehá yé Yusúf óre íbar loge10 kúci gorí bólla matadde cómot Allahr torfóttú Yusuf or baf hózorot Yaqubals muúmtú  dehá di ouñl dehái hóbor dar boli hoi bura ham ottú basi tái bólla húñciyari diyé. Yusúf e baf óre dekí Zulehár kamrat tú duñri nioli gór or liya íkkya dáiye goi.
Zulehá húde11 thala maijjédé thala ol asimbit  Allahr qudurote kúlí giye gói. Zulehá yó Yusuf or fisé fisé fálmari lorái loizai bazur fisotti thani doijje. Yusuf e súllai dáiye de ére Yusuf or bazur fisotti fári giye goi.

Al Quran :
(23) Ar É miyala fuwa íbayé, zar górot íba(Yusuf) aiccíl, yusuf oré búla cúru goijje táke íbaye nizor nofsór negábani cúçi dee. Ar doroza bon gorí óre huwa cúru goijje, Aai! Yusuf e hoiyé de, Allah talar faná! Íba aññár rob, íbayé aññré bicí bála góri raikké. Beinsáfi goróya okkol orbála no óu. 
(24) Ar becók, maiya fuwa ye yusuf or íkka ereda goijje, íbayó maiya fuwar uzu ereda (kosdó) goito, zodi nizor rob or dolil no dekitó. Eén oiye, táke íbattú burayi ar beháyai dur gorí dií. Becók íba aññár baissá bonda ókkolor bútottun aiccíl.  

Lobzór maáni báñga

1.  torfíya = ek díkka.                  2. anjam= fura goitto.
3.  Mogor = kintu.                       4. bañggala = ek tala doñr kutha gór.                            
5.  e.e.       = éndílla éndílla.      6. hambára= kamra
7.  báñdi   = maiya fua gulam. 8. but = mutti.          
9.  percan = ocántí.                  10. Loge = fúati.
11. Húde   = nize.


 • Bák (8): Dudór fuar GobáZulehár háñt doroza kamrat ti Yusufals nioli dáiye, loge loge fisotti Zulehá yó lorai lóigiye. Age fise duní zon góror  “Geath1” mugót foñissé, Zulehár hócom Kitfir ó bárttú aiyer ére muún dekkya foijjé. Yusuf ar Zulehár duñra duñri toñcá gun deki fílle. Zulehá ré bod guman no gorí bólla, Yusuf óre bura yir elzamdi2 Zulehár kosur óre luwai bólla kucíc goijje.

Zulehár hócom e honó hotá fusár gorí bár agottú Yusuf óre bura elzam di ziyól yá sáñza di bólla foryad3 goijje. Yusuf e bicí muktosor4 gori “íba nize moré zobor dosti5 bírad de” boli juwab diye. Aziz-e-Misír ottú goba sára e maámala yan fáiséla dite bicí mockil oi giye goi. Allah torfóttú uggúa dudór fuwar goba loi Hózorot Yusufals bekosur bouli sobut díye.

“Dudór Fuar Gobá” 

Zulehár haáñdan or bitottú dhúloin ot gum zai accíl dé uggúa dudór fuwa yé doñr maińcor dikkya gorí hotá hoi goba diye. “Ossé zodi Yusuf or gaar bazur muúm fára oiye hoile, Yusuf or hotá misá Zulehá hotá soi(soyi), zodi Yusuf or bazur fisótti fára oiye hoile, Yusuf or hotá soi Zulehár hotá misá"  boli dudór fuwa ye gobá diyé. Yusuf e daát fisóttú lorai bazu dóri taáni súla súli gorat bazur fisottú fári giye gói. Aziz-e-Misíre dekí Zulehár misá  ibar kosur boli fai séla diye. Íbare touba gorí bólla nosiyot goijje.

Hánar Dawod 

Zulehá yé ek torfíya Yusúf oré mohabbot goredde íyan dec or miala oule bóut kisim or mondo sóndo hoito. É dec or miala ouloré Zulehá ye doró gorí fóththon6 di bólla uggúa hánar dawod diye.

Mogor decór miala7 oule Zulehá feñs8 or hotá hoi nó fare.  Zulehár dawod ot decór miala oul beggún aiccé. Nanan kisímor gula oul muútú rakí ekkan súri yó di raikkye. Miyala oulé gula hári bar agottú Bi Bi Zulehá yé hózorot Yusuf óre nioli ai bólla mataiyé. Decór miyala oulé hózorot Yusuf óre dekí, Iba dé manuiñc no, Iba uggúa fíricta bolí hoi Yusuf or cúndor or foóre ammúk háiya oi súri loi gular haredde éré miyala óulor hát or ouñl hari fílle.

Zulehá yé fiyañrai yédde, mozak gorí hoi yéde, tuáñra Yusuf or babote mor uore kisím kisím or bod guman goijjo. Ehón, tuáñra kiyólla Yusuf óre dekí nizor ouñl hari fíllo. Dawod ot accédé miala óul beggúne Zulehár aroz sán Yusuf óre rakí bólla dorhas goijje. Bóut kisím gorí bírai to gile yó Yusufals Zulehá torof rokbot nó óu. Ossé zodi Yusúf e Zulehá hotá no manilé ziyól ot dibo boli dómki9 yó diyé. Zulehá bod kíyalor úzu zon ottú aró ziyól hána molla bicí bála boli hoi goijje dé duwa Allah ye kobul gori loiyé.


Al Quran: (12: 30, 31,32, 33, 34,)

And certain women in the city said, ‘The wife of Aziz allures the hearts of her young boy. No doubt, his love has deepened in her heart. We find her infatuated with love openly.
Then when Zalikha heard their whispering then she sent for them and prepared for them cushioned couches, and gave to each of them a knife, and said to Yusuf, ‘Come forth to them.’ And when the women saw Yusuf,they began to speak of his greatness, and cut their, hands and said ‘Holy is Allah,’ he is not a mankind, he isnot but a noble angel.
Zalikha said, ‘then this is he about whom you used to reproach me, and no doubt, I desired to allure his heart’then he preserved himself. And no doubt, if he will not do what I say to him, then necessarily he will be put inprison and surely he shall bear insult.
Yusuf said, ‘O my Lord, prison is dearer to me than the work to which she calls me. And if you shall not turntheir guile from me, then I shall incline towards them and will be ignorant.
Then even after seeing all signs, the same previous thought came to their mind that they should put him inprison for a period.

Lobzór maáni báñga

1.  Geath = bor doraza.            2. elzamdi= kosúri di.
3.  foryad        = hókum.           4. muktosor = baiththá.                        
5. zobor dosti= bola zuri.        6. fóththon = sóbok doun.  
7. miala = miyala fua.              8. feñs = bét.      
9.dómki = dóuñk.      
 • Bák (9): Yusuf Ziyól ot Bondi 


Bi Bi Zulehár kucíc hótom gorí fílle, mogor Yusuf óre  bírai nó fare. Zulehár bod nami yó bicí oi zargoi, íyan ólla Yusuf óre ziyól ot gólai di bólla Aziz-e-Misír óre mojbur gorí Yusuf ore bekusuré ziyól ot di fílle.
Yusuf gór ot accíl de íya Zulehá hamicá dekhi to mohabbot or jozba loi kúci oito, Yusuf óre ziyól hánat foñsai di baáde no dehone Zulehá dil or bitóre aró furani bicí oigiye goi. Mogor Yusuf bicí cánti ar etminan oigiye goi. Yusuf óre ziyól hánat bála gorí rakí bólla daraga ré hoi raikkye, Zulehá ziyól hánar baátti bar bar Yusuf or hóbor gíri goitto. Yusuf ziyól ot accíl de íyan sámmor torkillá ekkán rasta oiye. Yusufals (12) bosór yá (17) bosór foijjon tóu ziyól hánat aiccíl boli kitab ot faáza.     ( Al Quran 12: 35)

Duwá hodir khuwab or taábir

Yusúf (als) oré Allah ye Nobuwot bokcíc goronór fúñaré fúñaré khuwab or taábir elóm ó bokcíc goijje. Aziz-e-Misír guzuri zounor baáde Misír ot moleka ye “Raiyan” baccá óiye. É baccár zobanat duwá hodi ziyólot foijje. Uggúa accíl razar añggur or córab banoiya, ar uggúa accíl razar hána fagoi ya.
Ziyól hánar hodi oule hózorot Yusufals or adob ahlak dekí bicí izzot ehteram goitto. Duní hodi ye khab dekhí baáde hózorot Yusuf oré khab or taábir fusar goijje. Hózorot Yusuf taábir boyan dibar age diíni Islam or waz nosiyot goijje, tohíd ar cirík, hoq ar batel, hoqqor fore nejat, cirík goille gumrah ar gunah de íyan forók gorí dehai yé. Allah ye Yusúf(als) ore khab or taábir or elóm bokcíc goijje, in nojúmi nó, Allahr bokcíc goijje de elóm boli buzai di baáde khab or taábir boyan diyé.
Foila zibá córab banar dekkye íba ankorib ziyól ottú hálas oi hítar zagat hìte tar ham te faibo, dusúra zibár matár uore fiçár táal ottú Sil, Hawwa, Faig e hár dekkye tare fáñci dibo tar gaar gusso sil, hawwa faig ókkole hái bo bolí boyan diye. Hózorot Yusuf e zen dilla boyan diye endilla fáisela oigiye goi. Zibá hálas oibar acá ase de córab banaiya ré hózorot Yusuf or kaháni gún baccá ré buzai bólla hoiye. Mogor taré coitane búlai félone raza ré hoi bólla forai fille. Boút bosór foijjon to Hózorot Yusuf ziyól hánat rói giye goi.

Al Quran 12: 35
(35) Tar baáde , e tamam nicáni okkol dekí baáde yó ítaráttú agor báfa tarár dillot aiccé de dasé, ítará íbaré kessú muddot olla bolí foijjonto ziyól ót rakón.

Lobzór maáni báñga

1. Geath= bor doraza.              2.elzamdi= kosúri di.                      7. miala = miyala fua.
3. foryad = hókum.                   4.muktosor = baiththá.                   8. feñs = bét. 
5. zobor dosti= bola zuri.        6.fóththon = sóbok doun.               9. dómki = dóuñk.                       


 • Bák (10): Baccár Khuwab ar Yusúf or Taábir 


Aziz-e-Misìr wafat ónor baáde “Moleke Raiyan” Misír or baccá oiye. Baccá ye ek kán khuwab dekí razar dorbar ot asede uzir, alem ólore khuwab or taábir dibolla boyan goijje . “Ek kultú boli boli giyuñr sóra háñt (7) wa, ar ek kultú síra síra fúwana giyuñr sóra háñt (7) wa dekké. Abar háñt (7) wa boli goru ré ar háñt (7) wa léra goru yé hái felleddé dekké." Razar dorbar ot asé dé alem ól kiyó taábir  di no farí khuwab íyan catan or woswosa boli hoiyé.

Ziyól hánat tú hálas oi baáde razar dorbar córab banai to de haadem ekzone hozórot Yusufals  e khuwab or hakikot oré thik boyan di fare boli razaré hoiye. Haadem e ejazot loi ziyól hánat Yusuf or loge dorcón oi razar khuwab oré boyan goijje. Hózorot Yusuf e taábir di yéde “aiyedde sammor háñt (7) bosor decót giyuñ gula fati bicí oibo, íyar baáde ar háñt (7) bosor decót kahat sáli oibo, foila hańt (7) bosor ot oibo de iin oré, ar háñt (7) bosor kahat sálit mazé hái bolla gudam bani rakhi diya fori bo” boli taábir diye. Baccá dekké de khuwab loi taábir borabor oiyede íyan olla te kúci oi Yusuf oré ziyól hánat tú razar dorbar ot hazer gori bolla hókum goijje.

Yusuf ar Zulehár bisar

Misír or baccá “Moleke Raiyan” or hókum loi Yusuf ziyól hánat tí niyolí razar dorbar ot házer oi bar age bekusúré ziyól di raikkye de hiyan or sóyi bisar gorí di bella aroz goijje. “Moleke Raiyan” ye Zulekhár mutàlek miyala hólore sohi todrak goijje, biggúné Yusuf bekusur bóli gobá diyé, Zulehá yó Yusúf óre bekusúré ziyól ót diya ba yéde íyan or uore foskai1 (nongda) faiye. Yusuf bekusúr Zulehá ye bírai yede boli cóbat2 elan goijje.

Uzir-e-Azom Yusúf(als)

Yusúf (als) or maámala fúrai zai goi baáde ziyól hánat ti nioli razar dorbar ot Yusufals hazer oiye. Raza ye Yusúf or kabeliyot ore siní decór Uzir-e-Azom banai diye. Yusuf e cádi gori bal bacca yó foida oiye. Razar khuwab motabek háñt (7) bosor decót foida oi yede giyuñ wogaira ol gudam bani samali raikkyé. Háñt bosor baáde decót kahat sali cúru oiye. Decór maincóre Yusúf (als) e entezam ot sáñte khúrak ore toksim (baçi) dito.

Yusúf zulehár biyá

Zulehá Yusúf ottú síra ounor baáde Yusúf ór muhábbot ót raite dine hañdat accíl. Ar Allahr hañsé soidát fóri dorhas gorát accíl. Éen uggúa niyaic nó za, ze niyaic ot Yusuf óre monot nó goré. Yusuf or hóbor anídoyaré doun dolot ókkol dite dite doulot ó fúrai giyoi. Yusuf olla hainte hainte sug ó hana ói giyoi. Yusuf Uzir-e-Azom ounor baáde ek decítta ókkol loi mujilic ot zulehá loi aabar dehá oiye. Zelehá yé yusuf oré suge nodekile yó hucbo loi foriso gorífaijje. Mogor zulehá burá ounor hásiyote Yusuf e siní nó fare. Zulehár toubá allahr hañsé kobul oiye. Íbaré Yusuf e neká gorí bólla Allahr hókum oiyé.
É ottot moleke misír or hókun loi Zuleháre tuwai ainne. Saadé zulehá uggúa burá áñdá maiyya fuwa. Kafer fadúrí okkole háñcár cúru. Yusuf e uggúa burí ré neká gori bode né. Aró hodde zodi yusuf soyi ó, e burí ré hoiñsa gorí faribóu né? Yusuf e yó Allahr tú dua magí zulehá re abar hoissa goijje. Toi neká goijjé.

 • Bák  (11): Yusúf or báiyain Misír ot foilá sófor 

Yusuf ore kuar bítore félai diye de oite honó hóbor bái okkol ottú málum no aiccíl. Yusúf oré gaib gorí faijjé de íyan tarár boro kamiyabi bouli buijje. Decót mazé kahat sáli cúru oiye. Misír ot mazé racén yáni háibar khurak kina fa bouli hóbor fai Misírot  racén olla giye. Foila bar ot bái okkolor loge Boniyamin fúañre nó za.

Yusúf (als) loi zuda oiyede boút deri oigiye goi, ehón Misír or uzir-e-azom Yusuf oi yede íyan bái ókkol ottú hóbor o nái, ar Yusúf ore bái okkole deki baáde yó noó sine. Yusufals e bái okkol ore bála gorí sinné, mogor Yusúf e sinno noó de. Bicí durór sófor ottú accede gorba (meéman) bouli bála gorí tázim ot sáñte forbec goijje.
Uzir-e-Azom e Yusúf (als) e boút dur ottú accede meéman or hóbor gíri goillo, tarár baf dada sílsilar nam geram ore yó fusár goillo, bái boin or hóbor, baf maar hóbor beggun fusár goredde asi bái okkole Yusúf oré sini  nó farer. Tarár bái Yusúf hañzi giyé goi de íyan olla sinta gori hainte hainte baf or sug hana ói giye goi. Beggún or gura bái Bonyamin baf or fúañre táke bouli juwab diyé.

Boút bosor baáde bái okkol or muúlot, baf ar Bonyamin or hóbor fúni becá bicí fet furi aicce (dil zoille), Yusúf or sug otti sukor fani giyé. Yusuf (als) e ham wala ré hókum goijje, “taráre borat or hísab gorí racén niyolai diyo, ar racén or daam oré yó racén or hóillat mazé wafes bóri diyo."

Bái okkol racén loi decot tú nioli zar goi de cómot abar aite tarár gura bái Bonyamin oré yó loi ani bólla, ek zon or racéno bici faiba, ossé zodi tarár gura bái yóre no aiñllé ar ekbar no aiccó, racén ó diya no zaibo bouli uzir-e-azom Yusuf (als) e hoi raike.

 • Bák (12) : Yusúf or baiyain Misír ot dusára Sófor Hozorot Yaqub (als) or bor fút óule racén fúrai bar age dusára bar Misír ot zai bolla bondobos goijje. Tarár fuañré Bonyamin ore loizai no faille racén foun mockil oi bode íyan agottú zainnia. Hózorot Yaqub ore pakka wadadi Bonyamin ore fuañre loizai bolla bicí gori aroz goijje. Yusuf háñzi giye goide é hotár uore Bonyamin ore tará fuañre zaito dibar mon nái. Céc otti Bonyamin ore loizai bolla ezin diye. Tará decítta óulor nozorot no fore fan ekzon ek dorwazat ti uziror dorbar ot góli  bolla baf e cíkai diye.

Misír ot foóñsi baáde ek zon ek dorwazat ti dahél oi oré uzir-e-azom or samme hazer oiye. Tarár bái óulor fuañre bái Bonyamin oré deki Yusúf (als) bicí kúci oiye.
Bái okkole baf otti ejazot loi Bonyamin oré ainni boli hózorot Yusuf (als)  (uzir-e-azom) loge mulakot oide cómot sinno gorí diyé. Mogor Bonyamin e Yusúf oré siní  no fáre. Hózorot Yusúf e Bonyamin oré taiñr cúddor bái bolí sinno diyé.

Hózorot Yusúf (als)  ór zimmadar óullé racén baçide de cómot Bonyamin or hoilla mazé uggúa mafoni surha gólai dibolla entezam gorí raikke. Bái óulore racén niolai dibar cómot racén mafoni fot uggúa Bonyamin or hoilla bitore surha gólai diye. Bái ol racén loi boút hoddur zai goi baáde, zimmadar uggúa yé Yusúf(als)  or bái ol óre guzori matai yé (dak di ye).
Bonyamin ore bon goijjé

Racén or gudam ottú uggúa mafoni suri oiye boli hoi Yusuf or bái oloré matai bisar(talaic) goijje. Yusúf (als) or bái oúle nólo boli inkar gori baáde, ossé zodi tarár bitot ti faa gilé gulam banai bon gori bella jono toro razi óiye. Céc otti Bonyamin or hóillat ti mafoni faágiye boli sobút gori Bonyamin oré bon gorí fílle. Bonyamin ore khalas gori bolla boút hoi buli sai no fari, akher ottú Bonyamin oré bon gori raki diye.

Uzir-e-Azom Yusúf (als) oré bicí ajizi gori dorhas goijje. Bonyamin or bodola ar uggúa bái yóre bon gori rakí bolla, mogor na kamyab. Bái ol mojbur wapes oi giye goi. Bonyamin bái Yusuf(als)  ór loge kúci hañci gorí accíl.

Al Quran: –

59. Zehón ítararé tarár asbab mugaiya gorí diyé, toile hoiyé de ki bouli hoilé: tuñára aññár hañsé tuáñrár o bái guaré yó ainnó, zibá tuáñrár baf or torfóttú, zar hotá tuáñra zikír goijjó. Kiyólla hoile aññi zanide tuáñra aññré háñsa hor boli. Tuáñra ki noó dekiné, aññi fura furi maf oré didé, ar aññi oilamde bála mesbani goróya ókkolor búttottu.

60. Éhotálla, zodi tuáñra íbaré no anóu, toilé aññár torfóttú tuáñra honó kissú no faibá. Bólke tuáñra aññár hañsé yó no aiccó.

61. Ítára hoilodé ki bouli hoilé: thik asé, aññára ítár baf oré ítar babote ejazot dibolla bíraiyum, ar fura furi kucíc gojjum.

62. Yusuf e nizor hedmotgár ókkolore hoilode ki bouli hoilé: Itarár gollar bodolat mazé ze mal diyé, iín beggín ítárar saman ot mazé luwaidou. Iyán Yusufe e umaid or uore goijjede ki bouli hoilé: ítára górot fooñson or baáde nizor mal zehón wafes faibou, toilé ítara sinífélaibou. Ar oitfarede ki, ítára abbar aibou.

63. Zehon ítara fíri oré nizor baf or hañsé giyé, toile hoilodé ki bouli hoilé: aññáraré ainda golla nodiboli hoiyé, é hotálla bouli oñne aññárar báiyóre aññárar fuñati dou! Táke aññára golla loi aiyí, aññára ítat negábanir zimmadar.

64. Íba (Yaqub) e hoilodé ki bouli hoile; aññáttú tó ítar babote tuáñrár uore eétebar, zendilla íyar age ítar báiyor (Yusuf) babote accíl, bas údo Allah tala bála hefazot goróya, ar íba tamam mehérban ottú baré boro mehérban.


 • Bák (13): Yusufals bái ókkoloré sinno Boniyamin ore bon gori filon or baáde bái ol wafes zar goi de októt beiggun or boro bái Yohuda ye houdde, foila yó Yusúf or loge bura mámela goijje, ehóno Bonyamin oré matai ani baáde bon gori fíli diye hoile aññárar wada khélaf oizar goi, baf ore ki juwab diyum. Allahróu honó faisela no oile górot no zaim bouli Yohuda yé hoiye. Bái oullóre gór ot wafes zai bolla hoiyé.

Yusuf or bái ol Misír ottú tarár dec Kinaan ot ai giye goi. Baf oré Bonyamin mámala ré buzai ye. É hotár fore hózorot Yaqub (als) bicí perecani oigiye goi. Mogor sobor gori accíl. Ankoríb Allah ye Yusúf, Bonyamin ar Yohuda loi moré (Yaqub als) dorcón goribó boli hózorot Yaqub (als) e fuwain oulore hoiyé.
Yaqub (als) morede fojjonto Yusúf or yiad no foóraim, Allah ye hozórot Yaqub oré zañ kessú zanai de foin ole nozane boli hoiyé.

Misírot tesára sófor

Hozórot Yaqub (als) ottú Yusúf ar Bonyamin ollá dil ot mazé bicí zolani furani óito. Yusúf ar Bonyamin or hóbor giri yó gorí bo, racénó kini bólla tesára motta Misír ot giyé.
Bái óle Uzir-e-Azom oré bicí ajizi gorí dorhas goijjé, kahat sálir sobobe khúrak fati no milone ek gór ola hái bar khúrak olla bicí tokolif oiye. Ehon khúrak kini bólla daam ó fura nai, Uzir-e-Azom aññárar uore bicí meérban goroiya, daam fura di no faille yo khúrak oré homi no gori fura di bolla aroz goijje. Teséra motta mazé yó bái olóre Yusúf oré siní no fáre.
Uzir-e-Azom e tarár dukkór hálot ore fúni bicí ocánti oiye. Tarbaste Uzir-e-Azom e fusár goredde, tuáñra bái okkole Yusúf ar Bonyamin ol loge hon dilla sulluk (táluk) goijjó. Yusúf or bái oule furan hóbor ken gorí zane boli taájub oigiye goi. Yusúf ore kinné de Modayon or códor óle honó Misír ot mazé beisse de hitti fúinne fanlar boli kíyal goijje.
Uzir-e-Azom or zoban ottú Yusúf ar Bonyamin nam bái ole fúni doçai giye goi. Uzir-e-Azom oré bái ole gom gorí kíyal gorí sadde, mukkan Yusufals loi borabor ot dikka laiggye. É októt “tuiñ Yusuf ne?" boli fusár goijje, kella, Yusúf (als) e yó oi boli hoiye. Bonyamin ore yó matai bái olore dehái ye.

Bái oule, tará goijje dé khosur oré ekarar goijjé. Yusúf (als)e taráré no dorai bólla ar ói giyé goide zobanar khosur olla honó sáñza diya no zaibo boli cánti diyé.

Lobzór maáni báñga
 1. moré = aññré.                            2. dorcón = dehá gorón.                           3. sobóbe = zoriya. 
4. hétti = úntu.

 • Bák (14) : Yusuf é baf loi muúlot, Misírór Badcá gíri Yusúf  or bái okkól loi sin foriso oi baáde Misír ottú Kinaán ot wafes aizar goide októt Yusúf or bazu uggúa Yaqubals olla diye. É bazu wa Yaqub (als) or mug ar sug ottú fusí loilé sugor rucni aizebo goi boli hoiye. Kinaán ottú Yusúf (als) or baf maa gór guali harun1 Misír hár oi  bodol oi aizai bólla yó hoiye.

Yusúf (als) or bazu loi bái óle Misír ottú Kinaán rowana oiye. Hózorot Yaqub (als) e Kinaán otti tái Yusúf or kúcbo far bouli hoiyé, gór ot asedé nati futi óle dada aijjo furan hotá re noiya gori atino houa cúru goijje bouli hoiye. Yusuf (als) or bazu loi gór ot fooñissé gai, hózorot Yaqub oré bazu wa di oré mug ottú, sug ottú fusí loi ye mottor  sugot rucni (foór) ai giye goi; foilá zen dilla deiké én dilla deker. Yusúf ar Boniyamin or hóbor baf e fúni becá bicí kúci oiye.

Yusúf or hotá motabek gór guali harun (beiggun) Kinaán otti Misír ot hára gorí bodol oi zar goi. Hozórot Yaqub(als) aiyedde hóbor loi hozórot Yusúf (als) e baf maar estekbal olla fuos lockor loi baáre raastát matát niyoli entezar gorí roiyé. Yusuf (als) e baf loi mulout gorí Yusuf or dorbar ot loigiye goi. Dorbar ot dostour mozin boirok diye. É októt baf, maa ar egaro wá bái yé Yusúf or tázim, izzot ehteram ollá sóida goijjé. Hi halot oré dekhi yedde hózorot Yusúf (als) e gura kale deikye khuwab tábir íyan boli baf ore hoiyé, hozórot Yaqub (als) ou taábir sóyi boli mani loiyé.

Misír or badcá “Moleke Raiyan” wofat ounor baáde “Moleke Raiyan” ottí fuwain sa boin no asil de étólla, hózorot Yusúf (als) óre decítta ole Raza banaiyé. Yusuf (als) e decóre raham, korom or sáñte bicí cánti gorí hókumot goijjé. Hozórot Yusúf (als) ek-có-kuri bosor umórot (120) wafat oiyé. >  >    >  


Lobzór maáni báñga
1. rucni = sugór foor.                                              2. harun=(beiggun)
 3. bodol = ek zagattú ek zagat faldi zoun.          4. séna = melitirí fous.        5. wofat = entehal oun

 HótomNo comments:

Post a Comment