Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, October 21, 2016

Síddart Kumar ya Goutom Buddá


Síddart Kumar yá Goutom BuddáAsól nam Síddart Kumar. Maáni “Háñsá hoiyyá". Buddá hode nam yan foré dórmo foilai baiccót diyé dé lokób. Goutom hodé guictír nam.

Isá nobí no aibár 500 cót bósor age accíl dé. Budda aiccíl dé zagaré Indiya ar Nepal or címat kapilvastú hoi zaga boli loot faaza.

Baf Cúddhódán deki kapila elakar baadcá aiccíl. kapilat elakar ate hañsé oinno oinno guictí yó becá bicí aiccíl. Síddart or maa Maya Devi deki Kauliya guictír rai doñr or zér fuwa aiccíl. Maa Maya e Síddart oré Lumbini bon (Nepal) ot gas tolar nise zonom diyé. Oibaade fuk dák ottú uttor mikká fíri háñt haiñ mari tíyat
“အေဂၢါဟမသိၼေလာကႆ      ၊ ေဇေ႒ာဟမသၼိေလာကႆ
ေသေ႒ာဟမသၼိေလာကႆ”    
hoi hotá tin hoor hoi boli buddis e biccaic goré. E zomanat Maiyya fuwainné nizor fuwainn óré baf maar háñsé zai uwa foittó dé niyom accíl. Síddart oi baáde háñt dinor din maa mara giyé. Éttólla hála (muí) Prajapati r hátot falana oiyé.

   
Baf Cúddhódán badcá yé é zobanar uttom síyasí. pawar Sokra raj faiballa mon accíl. Kintu fuwa duniyabi ré cúri di akhérot oré tuwai bo boli gonok e hoiyé dé ettolla baf e fuwa ré duniya bi díyanót félai raikké. Boic 16 bósor ot mazé sañsato boin Suppá buddár zií 'Yacúdra Devi' loi biyá oiyé.  Síddart ar Yocúddra Devi tú ‘Rahul' hoi fuwa uggúwa oiyé.  Duniyabi díyan loi búlai raki, akhérot or báfa tú basí tafan, buo fuwainor adorot búli tafan baf e gúrai rakilé yó síddart e yattú aró uttom zindegi sóyi zindegi ré tuwai bár mon dóñ dóñ zoler. Étolla ek dinna tar díyanot mancór duk, biyaram, burá, mora inor baabote sinta gorat asé.

E duk iín or tú uddár oi bar raasta ré tuwar cúru goijjé.   E dukkór uddár tuwaité cázada (badcár fuwa) boni toun soyi no hoi buzí 29 bosór boic ót ekdin raitta buo fuwa duní zon or mug sai górottú neali giyé goi.  Murat zai hoddur cómo guzari tar moksút or fól ore tuwaiyé. Ek kissímmá báfa Elóm ol fai topossi foir Kowdañya matehá ti fañs súa mancó ré dawot diyé. Topossí foir íin e buddá dawot kobul gorí tour mujilis ór foilar cúrur foir boinnil. É fañs waggi ré hoiyé dé was íba ebbé cúrur was boli tara mané. Íbaré Damma Sakrapa wattaná suda boli ho.

Yá lotí cúru gorí buddá yé 45 bosór fán buddó dórmo foilai balla zaga zaga zai meénnot goijjé. Buddó dórmo kitaab okkol mozin tar dórmor meénnot oré nisóttú dehaiyidé een loot faaza.

BC 528    √Ittipataná        (ehón- Saranath)
BC 527    √Raza Gor
BC 526    √Raza Gor
BC 525    √Raza Gor
BC 524    √Besaali
BC 523    √Makuta Murá (ehón- Bihar)
BC 522    √Tawadita        (foristan, kitaab mozin)
BC 521    √SuSumará Murá (Tunar)
BC 520    √Kosamvii        (Ila habat)
BC 519    √Palíleyaká      (Mirza pur)
BC 518    √nala                 (bihar)
BC 517    √weriñza          (Matura)
BC 516    √Salíya murá   (Bihar)
BC 515    √Sawatti           (Gonda)
BC 514    √Kapilawattú
BC 513    √Alawii             (aarwalí)
BC 512    √Raza gor
BC 511    √saliyá murá
BC 510    √saliyá murá
BC 509    √Raza gor
BC 508 tú 484 √Tawathí
BC 483    √Vessali


E sófor íba Indiyar uttor ottú loti maz háné fa sófor lamba accíl. Buddá deki BC 483 cón, Moñgol bar din beil uríbar ottót kucínogor  elaka Mollar badcá ollor Bon ot Mori giyoi bóli buddó dórmo manoyaye biccaic goré. 

Te diki tar háyatot dórmo ar insaani adob kaida ol cíkka, tour ol solibár cíkka diyé. Inn ore sudda, vini ar zataga (buddár kahani 550) yání Pittakat 3 bák hoi maane. Cúru cúrut mugé mugé cíki sóñlilé yó 400 bosór baadé síri lonkat 4 lombóror Mujilis gorí fatua sal okkol uore leikké. Ar buddár muttí ré yó banai yé.

No comments:

Post a Comment