Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, October 30, 2016

Cúna Sammá-r Kissá (သု၀ဏၰသာမ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး)


Cúna Sammá-r Kissá
(သု၀ဏၰသာမ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး)Baranasí( ဗာရာဏသီျပည္ ) decór hañsé Mígasammada bor hál ( မိဂသမၼဒါျမစ္ ) ór far or ek hañsat mazé duiyán doñr doñr Zailla fara asé. É fara duní yán ot uggúa uggúa zaillar sóddar asé. É zaillar sóddar duní zón ek zon loi ar ekzon ador doya loi táké. Nizor fuwain cúwain óré ottó oilé apous ót biyá cádi goríbar wada ahát goittó.

Zaillar sóddar ekzon ottún Dúkulá ( ဒုကူလ ) hoi uggúa morot fuwa óiyé ar uggúattú Forika ( ပါရိကာ ) hoí uggúa zii óiye.  Duní torfór baf maar razi noma mozin Dúkulá ar Forika loi biyá óiyé. Kintu taráttú cáwat ( ကာမဂုဏ္ )ór eddur laalsí nai.

Baf Maa mori baáde duní zóné sólla gorí murat goile gói. Dúkulá ar Forika mura goillé dé yán diyor badcá yé zaní faijjé. É tolla Wísákrun diyo ré diferái ekkán ára baní diyé. Aró eré ebadot goittó aiyé dé manuic aibó e ára gán ar zinís sún estemal gorí faribá bolí lekíyó diyé.

Dúkulá ar Forika ye o leká ré deki diyó ókkolor modot óibo buli tari Bidíri hoor finí foir boní ebadot gorát accíl. Dúkulá ar Forika tará eddin añdá oi dukkót fori bódé yián diyor badcá yé zani faijjé. Étolla diyor badcá nize baze árat aái óre falon lalon or fuwa uggúa fai ballá Insaani nezam milmilat gorá fori bó hoí mociwara diyé. Kintu Dúkulá ar Forika e bicí inkar goijjé.

Een en né, Diyor badcá yé Forikar háñis ór óttót nagír ottú fusí loi ballá Dúkulá ré hoiyé. Dúkula yó émozin goijjé. Én gorónor daára Forikar ferot hámil oiyé. Zehón hámil doc maic oiyé Cúnar dillá fuwa uggúa zonom diyé. Cúnali roñgor de étolla Cúna Samma hoí nam túwaiyé.

Dúkulá ar Forika baf maa duní zon fuwa ré árat rakí murát gula gala tuwaitó zai to. Éottót fori ókkol é Cúna Samma re soiñl tó. Gadúwai dito, háñzi mazi dito, fúlor duloin ót dúlaito, dud hábaitó, aró diyo ókkol e yó soiñl tó.

 Cúna Samma 16 bosór fán baf maa ye lalon falon gorí arat tai to ar bab maa tará gula gala tuwai tó murát zaito goi. Ekdin añz ofán baf maa wafes zehón noaiyer, Cúna Samma yé ocánti ói murát tuwai tuwai baba maa hoí dak marer. Ek zagat zehón foiñssé, bab maa tará gula gala tuwat zóré boyaré accé dé étolla gastala uggúat góli dhuwa merit boiccí de ottót dhuwa merittú háf uggúa neali sép maronor dara sugór rucni giyoi boli hoíyé. E hotá fúni Cúna Samma yé hañder ó háñcer ó.(Hañder de kiyolla hoilé hom boicót baf maa duní zon añdá oiyé étolla, háñcer kiyolla hoile Baf maa ré kérmos goríbár mouka faiyé dé étolla.)

Tar baáde Cúna Samma yé baf maa ré busdi yóré hátot dóri árat daki loiaiccé. Árat ai Cúna Samma yébaf maa e ek zagattú ar ek zagat zaite ásan ofán rosí ókkol bañdí diyé, hána faní ókkol hañsé gorí diyé. Édin loti Árat mazé sáfayi gorí baf maattú lagedde zorurot ókkol fura gorí, sáñti hórin ókkol ór fúáñti gula gala tuwai tó zai to goí.

Cúna Samma yé foittó din faní bóri baiccót sáñti hórin ókkol e yó berai súrai modot goittó. Ekdin hórin ór gusto ré bicí fosón goré dé Piliyakká badcá ( ပီဠိယကၡမင္းႀကီး ) yé maa zan oré toittá razdáni gosái di hórin mari mari Árat hañsé foiñssé gai.

Áñzinná hórin ór kuñicé furai taikké dé hál or sorot mazé hórin mari balla cíyad doijjé dé ottót  Cúna Sammá deki hórin or fúñati faní boittó ayér dé deki manuic né, fori né foróg gorí nofarí  tiir mari diyé. Cúna Sammá tiir hái bab maa táke dé zagar íkka matá di balur sorot dúli fori guzorér. Hórin ókkolé dhorai óré íkká uikka dái giyé gói.

Ehón Pilíyakka badcá yó manuuc dé ótfái ye. Cúna Sammá bihúñc óibar age Pilíyakka badcá loge hotá hoité. Guiccá sára, ducmoni sára norom tobiyot ola Cúna Sammá r hálot oré fúni oré age dil doró guiccá olá accíl dé Pilíyakka badcár dil óddó fáiyoñg ór doil milai giyói. Étolla Cúna Sammár baf maa duni zon óré gorí hábai bo búli wada goijjé.

Dúkulá ar Forika r Árat  Pilíyakka badcá giyé. Fuwa Cúna Sammá no ódé yán aibár fúañré fúañaré bab maa ye ótfaiyé. Añdá dunú wá loi hotá hoí ló. Pilíyakká badcá yé  Cúna Sammár zagat gorí hábai bo bulí hoíyé. Kintu añdá baf maa duní zon é nó mané. Cúna Sammá asé dé zagat loi zai di bálla aros goijjé.

Pilíyakká badcá yó loi zai diyé. Balur sorot fori roiyé dé Cuná Sammá ré dorí torí sailó. Nó moré dé yan ót failo.   Eddurót Dúkulá ar Forika duini zon é dua magar cúru goijjé. Dua kobul ounor dara  tiir or bic udai giyói. Cuná Sammar ó faran uddár oilo. Diyor badcá yé dua di  Dúkulá ar Forika duní zónor sugór rucni yó fíri accé.

Cuná Samma yé  Pilíyakká badcá ré ebadot gorí balla, dan hórat gorí balla, dec bácí okkol oré  nizor fuwainór dilla ador gorí badcá yi sóyi kanun mozin hókumot goitó aros goijjé. Bahú Cúndori ar diyo ókkol oré yó dini dawot diló. Yá loti Pilíyakká badcá yó hórin or gusto ré ar fosón nogorí hédayot fai decót wafes giyé goi.

Maa baf ór ehsani ré siné dé manuic ókkol deki zehonó mosibot óttú uddár óifare. Duniyait mazé ar Akhérot ót mazé balayi ré hásel gorí fari bó.Nuth: Kissá ré muktusur gorí leká giyé.


No comments:

Post a Comment