Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, October 22, 2017

۝  Kofón Fináibár Torika ۝

 

Foilár cúrut maiyot oré gusól ( gaa dúwai) do. Baáde ekkán mes oré yá háñra toyar gorí rakó. Kofónór hoór oré tin bar yá fañs bar kúcbó Loban lago. Baáde messán ór uore nisor dehá diya mozin hoór biso.

Maiyot oré kofón finái baccót morot ar maiyya ekká gorí beckom. Étolla morot, maiya kofón fináibár torika ré síra sirá gorí buzai diyúm. 

❀ Morot maiyotor kofón finái bár Torika ❀


1. Cúrut mesót Lifafah (baárór saddor oré bisái do.

2. Lifafah-r uore Izar (Nisor hoór/sotór guroní hoór) oré bisó.

3. Baáde Kofón ór bazu ré bisá fore. Bazur fis dák oré Izar ór uottún tákgorí bisái vuk dák oré cítan ór yíañt dola gorí rakó.

4. Ebela maiyot oré gusól diyédé mes óttún asteé gorí tulí kofón ór hoór or uore nerai do. 

5. Baáde maiyot oré gusól dibaccót nak, han, galot diíldé rui gún oré loi félo.

6. Baáde cítanót dola gorí raikiíl dé bazur vuk oré maiyot or matát tú gólai gaár uore bisái do. Eottó bazur mazé gul gorí haiththildé yían golat foñsibogai. Nisor hañsa yó théñgot aibó.

7. Een gorí bazu finái maiyot oré gusól dibaccót finaildé hoór Tehbañd oré bazur nisorttú thani loi félo. 

8. Baáde maiyot or matá ar darí okkól oré ator yá kúcbo jinís loi bórai do. Kíyal gorá foribó dé kí, maiyot morot oilé Zafrain ator lagai nofaríba. Yaár baáde kuwal, nak, duní hátor tola, duní añçú ar téñg duní án (Sojida gorí baccót bazédé gaa biggún)oré Hafúr lagai do.

9. Baáde Izar hoór or ban dák oré cúrut maiyot or uore záfai do. Baáde den dák záfai do. Ban dák or hañsa den dák or tole taáforibó. 

10. Éen dillá Lifafah sarddor oré yó ban dák or hañsa tole rakí den dák oré uorttú záfai berái diya foribo. 

11. Baáde cítan ar foitán or kofón or matá Múçi ré kofón or rosí ekkán ekkán loi baní diya foribó. Éndilla keñl or úddurottú yó rosí loi berái baní do. En bañdonór zoriya boyare yá lora sorat kofón kúñwai nozaibó.
Hót : É múçi gún oré hoborot kúli diya fori bó. 

Inshaallahu Taála ( إن شآءاللّه تعالى )

Háwala: 
📖 Boiyór Nam 📖 “ Ahkame Maiyot
📚 Lekoyá 📚 Hazarat Dr. Abdul Hyai ( رحمۃ اللہ علیہ) 
📓Torzuma📓
Hazarat Molona Muftí Qari Muhammod Yusúf - Asadi-Saab ( دامت برکاتہم العالیہ )

No comments:

Post a Comment