“႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးလုိ႔ေျပာတ့ဲ (ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးရွင္) ဆကုိး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ နဲ႔ လဝကဝန္ႀကီးသုိ႔ ဖတ္ဖုိ႔”

၅.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္စြဲနဲ႔ထုတ္ေဝတ့ဲ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(ဂ) အမွတ္ (၂၂) စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆကုိး က ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ မီဒီယာအခ်ဳိ႔ သည္းေျခႀကိဳက္ သုံးစြဲလာ ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ “႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ ယခုအခါ မီဒီယာအခ်ဳိ႔တြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သည္းေျခႀကိဳက္ သုံးစြဲလာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ တရားဝင္ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အခ်ဳိ႔ကမူ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုသုံးကာ မီဒီယာမ်ားကလည္း ေရးသားမႈကုိ အတိအလင္း ျပဳလုပ္လာေနၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ထုတ္ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄၄)တြင္ “သန္း ၆ဝ ေက်ာ္ထဲက ျမန္မာမြတ္စလင္တုိ႔အတြက္ေနရာ” ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အဓမၼဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ အႀကိမ္ေရ (၃ဝ) ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ……………..”စသျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္ရပါသည္။

ဆကုိး ခင္ဗ်ား -
႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သည္းေျခႀကိဳက္ သုံးစြဲခ့ဲတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၅.၇.၁၉၆၁ မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေမယုအထူးထုတ္စာေစာင္အျဖစ္ ထုတ္ေဝခ့ဲတ့ဲ ေခတ္ေရး (အတြဲ ၁၂ အမွတ္ ၆)က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သည္းေျခႀကိဳက္ သုံးစြဲခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြဗဟုသုတမရွိတာဟာ အင္မတန္ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒီ့ထက္ပုိဆုိးတာက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တာဝန္ရွိသူမ်ားက သူတုိ႔တပ္မေတာ္ကေျပာခ့ဲတာကုိ မသိဘဲ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာၾကားတာဟာ ပုိလုိ႔ေတာင္ ရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္စီက ေခတ္ေရး (အတြဲ ၁၂ အမွတ္ ၆)စာအုပ္ မိတၱဴေလးရလုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ “က်ားက်ားမီးယပ္ေရးေန၊ ေျပာေနတာေတြ ရပ္တန္႔သင့္ၿပီ”။

“ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လူမ်ဳိးစုတစုျဖစ္သည္ကုိ သေဘာပုိက္ထားၾကေစလုိေၾကာင္း” တပ္မေတာ္ ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ သေဘာပုိက္ထားၾကေစလုိပါသည္။