Diindahání

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, November 10, 2015

Anti-Racist Policy of General Aung San ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း.. ဝံသာႏုရကၡိတတရား


Anti-Racist Policy of General Aung San ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း.. ဝံသာႏုရကၡိတတရား


၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရး အတြက္ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံကို
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းသည့္ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ဳိ က လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ သင့္ ေၾကာင္း
အဆိုတင္သြင္းသည္။

ဤအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဦးဘခ်ဳိကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“… သည္မွာ ဆရာ ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က လူႀကိဳက္ေအာင္ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သည္လို မဟုတ္ မဟတ္ ကိုယ္ထင္ရာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ဟာ မၾကာမီ ပ်က္စီးၿပိဳကဲြၿပီး ကၽြန္သားေပါက္ျဖစ္သြားမွာဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕တုိင္းျပည္မွာ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက မူဆလင္ေတြ႐ိွတယ္။ ဘရင္ဂ်ီေတြ႐ိွတယ္။ အစတုန္းက ႐ိွလာၾကတဲ့ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ ေတာင္းတန္းသားေတြ႐ိွတယ္။ အဲသည္ေတာင္တန္းသားေတြဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တုန္းက တခ်ဳိ႕ ခရစ္ယာန္ေတြျဖစ္ၿပီး အ႐ိုးစဲြ ေနၾကတာ႐ိွတယ္။

သူတို႕တစ္ေတြဟာ အားလုံးႏုိင္ငံသားေတြပဲ၊ တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္တြင္းက လြတ္ေအာင္ တုိက္ထုတ္ၾက တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ခ်ည္းမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႕တေတြ ပါၾကတယ္။

ယခု ကၽြန္တြင္းက လြတ္မည္မႀကံေသးဘူး သူတုိ႕ေတြအေပၚမွာ အႏုိင္က်င့္ၿပီး ငါတုိ႕လူမ်ားစုရဲ႕ ဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ရမည္လို႕လုပ္လုိက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ေခြးေလာက္ေတာင္ ေသာက္သုံးမက်တဲ့အေကာင္ေတြ ျဖစ္သြားၾကမွာေပါ့ဆရာ။

တုိင္းျပည္ကို တုိင္းျပည္ေရးလို ေတြးစမ္းပါ။ ဘာသာေရးေတြ ဘာေတြညာေတြ လုပ္မေနစမ္းပါႏွင့္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး စည္းလုံးၾကဖို႕လိုတယ္၊

… ယခုအခ်ိန္မွာလိုခ်င္တာက ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ႐ိွေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးအားလုံး ဘာသာအားလုံး ဘယ္ေတာ့မွ မၿပိဳကဲြဘဲ ခဲြထြက္သြားမည့္လူေတြ ေပၚမလာေစဘဲ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ တစ္ခုတည္း ႐ိွေအာင္သြင္းၿပီး စည္းလုံးဖို႕လိုတယ္။ ႏုိင္္ငံေတာ္ဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာလုပ္ခ်င္ရင္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္လို႕ ဆရာဘာသာ ဆရာေၾကညာ၊ ကၽြန္ေတာ္ မပါဘူး။”


Zaya Ditha

19 hrs · Mandalay, Myanmar ·
အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္

ရာဇဝင္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း၍ၾကည့္ရႈမူ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ
တို႔သည္ တည္တံ့၍မေန။
ေရာေႏွာ
 ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ ရွိေလသည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံတြင္မွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းမရွိေခ်။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္လည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာတရားတို႔ကို အားထား ယံုၾကည္မႈ ရွိၾကျပန္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ဘာသာစကားတူ၏။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ေခ်။ ဆိုဗီယက္ ရုရွားမွာမူကား လူမ်ိဳးခ်င္းတူ၏။ ဘာသာစကားခ်င္းမတူၾကေခ်။ သို႔ျဖစ္ရကား လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ သုခဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ိဳးခ်င္းထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၧဒရွည္လ်ားစြာ တစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းပင္ ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကို တစ္စုတည္းေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုမည့္ဘာသာစကားတို႔ကို အေရးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူ
ပူအမွ် ေကာင္းတူဆိုးဘက္ ပူးေပါင္းလွ်က္ေနလိုေသာ အစဥ္အလာ ဆႏၵေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကၡိတတရားသည္ တည္ေနေပ၏။

ယခုေခတ္တြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ အတိုင္းအတိုင္းအျပည္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔သည္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသားလုပ္လိုေသာဆႏၵရွိပါက
လုပ္ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးကို ေပးထားေပသည္။ ေရွးအခါက လူမ်ိဳးေရးတရားေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားခဲ့ၾကေပသည္။ ယခုအခါ၌ လူမ်ိဳးေရးတရားသစ္ေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ရင္းႏွီးစုရံုး
ၾကျပန္ေပသည္။ ဤသည္ကိုေထာက္ျခင္းအားျဖင့္
အမ်ိဳးသားအေရးကိစၥ၏အဓိပၸါယ္သည္ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေနသည္ကို သိရွိသင့္ၾကေပသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ၾကည့္ျပန္မူ မိမိအမ်ိဳးကိုသာ
တစ္ဖက္သတ္စိတ္ထားႏွင့္ ႀကီးပြားေစလိုေသာဆႏၵရွိ၍ ဖက္ဆစ္ဝါဒေၾကာင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔ ပ်က္စီးရပံုကို ျမင္ၾကရျပန္၏။
ဂ်ာမနီျပည္တြင္ ဂ်ာမန္တို႔၏ ျပင္းျပေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
လမ္းေကာင္းသို႔မပို႔ဘဲ လမ္းမွားသို႔ပို႔ေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒီလူစုေၾကာင့္
အတိဒုကၡေရာက္ၾကရေပျပီ။ သို႔အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ဝံသာႏုစိတ္ကို အလြဲသံုးစားမျပဳဘဲလွ်က္ (ဝါ) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
အတိဒုကၡေရာက္ေအာင္ အသံုးမျပဳဘဲလွ်က္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္
သေဘာႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကေပသည္။ ။

၁၉၄၆ ခု၊ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္
ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကို ေကာက္ႏႈတ္ ေရးသားသည္။ ။

Ashin Nay

No comments:

Post a Comment